Stádiu totální výměny evropského obyvatelstva je vedle Švédska dnes nejblíže Belgie.

13.06.2019

Budeme-li vycházet jen z oficiálních čísel, je dnes 17% jejích obyvatel narozeno v zahraničí. K těmto číslům však nutno realisticky přidat potomky imigrantů, ilegály a žadatele o azyl či pobyt, a pak podíl imigrantů se blíží prakticky ¼. To je, jako v každé imigraované zemi vidět na největších metropolích, kdy «belgické» Anvers je už většinově imigrantské k nepoznání, a bruselská metropole z dobré poloviny.

Imigrantské obyvatelstvo přitom v Belgii kvapem přibývá, během posledních desetiletí v rytmu hodně přes 100.000 ročně, tj. až o 5% imigrantů za rok. Vedle Evropanů jsou to příchozí převážně z muslimských zemí, v první řadě z Maroka a Turecka. 

Imigrace a islamizace má ovšem i svou cenu. Belgie dnes vydává na podporu svých imigrantů přes půl miardy eur ročně, neboť obvykle nepracují (více než 80% z nich) a pobírají všemožné sociální dávky. V současnosti vyplácí belgický sociální systém ze 70% (!!!) dávky a podpory imigrantům. Mnozí muslimští imigranti to považují za samozřejmé a přitom odmítají místní právní systém, kulturu, mravy a životní styl a požadují zavést právo šaría. 

Šariát pak vskutku nebude muset ani mnoho nového zavádět a spíše jen potvrdí stávající stav. A že se mezi muslimskými imigranty šíří radikální islám a salafizmus, potvrzuje i belgická kontrarozvědka (La Sûreté de l'Etat).

Podle demografů k většinové arabizaci a islamizaci spěje Belgie dominovým efektem - řetězením příbuzenských vazeb. Muslimská populace má jednak klasicky vyšší porodnost, a jednak na základě seskupování rodin za imigranty přichází další a další z jejich rozvětveného příbuzenstva, jakož i životní partnery si přivážejí ze svých domovin. 

Nárůst muslimů ve společnostech mívá poklidný evoluční charakter tak do jejich 20-30%-ního zastoupení, po dovršení této mety již bývá změna skoková, a pretendují na její ovládnutí a celospolečenskou islamizační přeměnu. A salafisté a radikálové se s tím jistě párat nebudou .

Vlámům a Valonům tak jejich rodnou vlast proimigrantští politici vyfoukli přímo pod zadkem a předali imigrantům. Nahrazení evropského obyvatelstva v Belgii spěje do stádia mission accomplished - hotová věc. Pro jedny vlastizrádný zločin, pro druhé pokroková přeměna a omlazení společnosti.

Tož, užívejme si ještě chvilku naše staré dobré chvilky pro demokracii. Nebudou.

Zdroj :

https://www.polemia.com/grand-remplacement-europe-belgique-submersion/

https://lesobservateurs.ch/2019/06/12/grand-remplacement-en-europe-la-belgique-en-voie-de-submersion/

https://www.vigile.quebec/articles/grand-remplacement-en-europe-la-belgique-en-voie-de-submersion

https://www.vsse.be/fr/salafisme-en-belgique-mecanismes-et-realite

https://gerardbrazon.wordpress.com/2019/06/12/grand-remplacement-en-europe-la-belgique-en-voie-de-submersion-par-paul-tormenen/

https://conseildansesperanceduroi.wordpress.com/2018/06/27/grand-remplacement-voici-comment-nos-medias-nous-mentent/

https://www.breizh-info.com/2019/06/12/121136/grand-remplacement-en-europe-la-belgique-en-voie-de-submersion