Stanley Kubrick

22.02.2024

Více o Stanley Kubrickovi zde a zde

Jestliže by se XX.století dalo nazvat stoletím obrovských lží, pak XXI.století směle můžeme nazvat stoletím ještě větších lží.

Dnes už je lež vyráběna organizovaně, systémově a plánovitě jako nedílná součást světového politického a společenského systému.

Navíc jsou v duchu Orwellova díla programově likvidována spojení s pravdou, přepisována historie tam, kde pravda není v souladu s mocenskými zájmy globální mafie.

Akcelerací bylo 11.září 2001, po němž jako na běžícím páse následovaly barevné revoluce, řízená migrace, proxy válka na Ukrajině, covid a samozřejmě globální změny klimatu způsobené CO2.

Všechny tyto agendy jsou původem z jedné dílny, kdo to nepochopí je odsouzen k trvalému běhu v kole....


Q.S.