Tohle berte pouze jako začátek toho co přijde...

07.02.2024


Q.S.

Tohle je reálný stav současného světa téměř v každé oblasti lidského života.

Potřebujete pochopit, že vše už je připraveno, kvantové počítače zpracovávají neuvěřitelnou rychlostí neuvěřitelné množství dat.

Obrovské elektronické vězení je ve fázi testování.

Chápu, že lidé mají jiné starosti, navíc tohle vše nevidí a nemají před očima.

ID, CBDC, digitální programovatelná měna, sociální kredity, dohledové systémy ve městech, obcích, ale také ve velkých nákupních centrech, budování segmentů přístupových bodů s "mýtnými branami", to vše je přichystáno zcela mimo pozornost lidí, v tichém mlčení médií a politiků k trvalému spuštění.

Ne, nestane se to zítra, nenahodí to ze dne na den, takhle to nebude.

Bude to postupným spouštěním, za stálého testování a nastavování parametrů.

Nyní se lidé smějí elektronickým občankám, technickým průkazům přihláškám ke studiu, které nefungují, ale to naprosto nic neznamená, protože to není nic než testování.

Mnohem důležitější je to budování celé struktury, příprava a záměr.

A ten je jasný.

Technické potíže opravdu nic neznamenají, zavede se to.

Do několika let se bez všech aplikací, bez elektronického id nikam nedostanete a nic nevyřídíte, nenakoupíte, neprodáte, nevycestujete...

Mezitím budou mizet staré komunikační prostředky, s nimiž už dnes tyto systémy více či méně spolupracují a budou nahrazovány "pohodlnějšími a uživatelsky přívětivějšími" čipy, kterými bude postupně vybavena každá lidská bytost již při narození.

Takový je plán, do něhož se nainvestovalo obrovské množství prostředků, je to meta, kterou globální luciferiánská oligarchie má nadosah.

Stojí nad státy, nad zákony, nad právem, ohýbají Ústavy, zákony jak potřebují, navíc stav podřízenosti vůči této anonymní a neviditelné struktuře je takový, že se ji nikdo a to i z vysoce postavených a "mocných" nedovolí z ničeho obvinit, žádný orgán je nevyzve...

Tak daleko jsme to my lidé nechali dojít...

Opět může někdo namítnout, že žádný plán nevyjde, tak jak byl zamýšlen.

To je částečně pravda, ale už teď dospěl tak daleko, že hrůzy světových válek a všemožných diktatur byly jen slabým odvarem toho, co je před již kousek před námi...

/Mimochodem, když tohle někde sdělíte, lidé si budou před vámi zacpávat oči i uši (což dělali ostatně vždy) a budou téměř hystericky opakovat mantry o probuzení, nádherné budoucnosti, která se blíží a je nadosah... Neuvědomují si, že nesou a ponesou následky, že soukolí mlýnských kamenů se neřídí jejich představami, přáními a emocemi, ale tím jak v reálném světě myslí a jednají, jakou míru bdělosti vykazují, jak hospodařili s hřivnou jim svěřenou. Nechápou, že jim nemůže být pomoženo, protože se dobrovolně oslepili a ohluchli... Zjistil jsem po mnoha letech rozhovorů a komunikací, že je nad mé síly s tímto něco udělat. A opravdu jsem se snažil... Člověk se bude muset změnit úplně ve všem, je tím podmíněna jeho existence v transcendetálním slova smyslu. Ale je toho schopen, respektive je vůbec ochoten si to přiznat, neklouzat jen po povrchu věčné pravdy a pevně ji včlenit do každodenního žití, do každé myšlenky? Do každé myšlenky.../

Každá krize a válka tento systém jen posiluje a fortifikuje, jsou to nástroje, proto i blízká budoucnost se bude vyvíjet právě tímto směrem, ne tak jak většina lidí doufá.

Nepíšu to rád, ale musím.....

Dále je třeba pochopit, že i proud informací bude podléhat totální kontrole, bude to již od základu změněno tak, že zmizí jakákoli anonymita, k přístupu na síť bude opět nutná identita, povolení, to se bude odvíjet od toho co děláte, říkáte, dokonce jak myslíte a uvažujete, již nyní jsou kvantové počítače schopny vše zpracovávat v reálném čase.

Již nyní vám vyhledávače při hledání textu, čehokoli, nabídnout jen to, co správci celé sítě dovolují, jste cenzurováni již na samém počátku vaší cesty po síti.

Ano, parametry jsou nastaveny tak, aby ještě filtrem proklouzlo mnoho odkazů, ale i to je dočasné.

K tomu převýchova již na úrovni řeči, slov, frazeologie, která začíná od nejranějšího věku a také bude sílit až na maximum možného, dnes již děti, mladí lidé téměř nechápou význam některých slov, nic jim neříkají, jsou pro ně mrtvá a ano, začíná to již na úrovni tvorby myšlenek.

Možnosti technologií a vědeckých poznatků jsou nezměrné a všechny, opakuji, všechny jsou primárně používané především tímto směrem, tedy tím, co jsem popsal výše: kontrola a manipulace.

Nemá smysl komentovat zapojení zdravotních, farmaceutických systémů a jejich pevné včlenění do těla globálního monstra.

Lidé nyní mohou dělat pouze jediné, v nejvyšší možné míře klást odpor všemi prostředky, stále a vědomě celý systém centrálně budované moci vlastním úsilím decentralizovat, od člověka k člověku, skupiny ke skupině a vytvářet paralelní struktury odporu zdola.

Jsem si jist, že například za rok už touto formou nebudu moci nic uveřejnit, protože šíření takových informací bude nedostupné, trestně postižitelné pomocí gumových paragrafů.

Přece již dnes soudný člověk vidí, jak se stávající legislativa pružně a účelově ohýbá podle potřeb oligarchie, je použita především vůči obyčejným lidem, nositelům nepohodlných myšlenek.

Myšlenková policie již pročesává sociální sítě, blogy.... prostřednictvím AI zachytává a analyzuje, zlepšuje svou účinnost a brzy bude zachytávat online v reálném čase vše co kde napíšete.

Tedy vlastně nenapíšete, nepůjde to.

Važte si knih, informací a záznamů v tištěné podobě, na data i uložená na vašich discích se již poměrně brzy nebudete moci spolehnout.

Vědění a znalosti minulosti, historie, paměť lidstva bude vymazána a nahrazena novou, stalo se to již dříve, teď jsou k tomu nástroje mnohem dokonalejší.

Normálně dnes žijí jen zvířata a i ony mají být odstraněny ze života člověka a nahrazeny stroji, protože příliš připomínají to, co bylo, co je věčné... Život sám...

Z duchovního hlediska vám dnes vládnou převážně zrůdy a pokřivenci ochotní téměř ke všemu.

Jsou takto ďábelským systémem vychovávány, prosazovány, přičemž hodnotným lidem je přístup k decizním procesům již zcela odepřen, tedy v nějakém rozhodujícím meřítku.

Je tomu tak proto, že jen zrůdy mohou zrealizovat a dokončit to, co před našima očima dostává jasné obrysy, co přímo vyvstává z temnoty...

Masový odpor, který by tomu mohl čelit je limitován několika faktory.

Tím prvním je neuvědomění si duchovní podstaty probíhajícího boje. 

Na tom mají podíl především náboženské deformace minulých i současných časů, zmatení pojmů a relativizace hodnot - tedy člověk vlastně již neví, co je správné, tudíž ani nemůže podle toho jednat. 

Veškerý odpor tak zůstává omezen na pouhé materiální kroky, přičemž příčina zůstává neřešena, vše sklouzne po povrchu, je otupeno materiálními ústupky, přísliby, vše jinak zůstává při starém, aby se v kruhovém pohybu opět dostalo postupně do téhož stavu, "jen co se zapomene", k čemuž dnes už postačí mnohem kratší doba než dříve.

Bděte... 


P.S.

Pod pojmem "čip", si prosím už nepředstavujte ono RFID zařízení, jehož obrázky máte v paměti již 20-30 let... Vývoj tímhle směrem pokročil, proto je mnohem přesnější termín než čip "znamení" nebo "cejch".

A nutí všechny, malé i veliké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby měli na pravé ruce nebo na čele cejch, aby nemohl kupovat ani prodávat, kdo není označen jménem té šelmy nebo číslicí jejího jména.
Otázka...
Otázka...