Video obsahuje 5 Usnesení EP z období 2014-19, doložená hlasování českých zástupců, ukázky přímo z textu usnesení. Hlasování o kterých nemáte vědět...

24.05.2019

Rozšířeno o výroky: 

Charanzové, Pospíšila, Hlaváčka (ČSSD, č.3), Teličky, které se k tématu váží, pocházející z předvolebních debat na ČRo květen 2019 a které v kontextu doložených hlasování ukazují a odhalují různé věci, o kterých politici už lidem neříkají. 

V popisu videa na Youtube jsou plné odkazy na zdroje textů a hlasování. Každý si tedy může ověřit informace sám. Ve videu je i souhrnná tabulka všech pěti hlasování, aby divák měl před očima možnost posouzení a srovnání. 

Dovolím si požádat - o podporu tohoto videa skrze Vaše weby. Ne proto, že by mohlo mít zásadní vliv na rozhodování, koho volit. 

Ale z následujících třech důvodů:

1) může poskytnout další důkazy o situaci (ne každý o všech hlasování a jak hlasovali "CZ" zástupci možná ví)

2) po volbách do EP předložit jakýsi obraz stavu české společnosti, třeba k zamyšlení na téma:Pokud je (byla) česká společnost proti kvótám, jak je možné, že zvolí (s velkou pravděpodobností) ty osoby, které žádaly Komisi o zavedení závazných kvót. Europoslanců bylo celkem 10 (doloženo ve videu).

3)Či jiné téma - co vypovídá o stranách, které zde odsuzovaly kvóty skutečnost, že na čelní místa byly opět dány osoby, které žádaly jejich zavedení.

Video předkládá ještě některé další otázky v oblasti mediální sféry a kdo tu vlastně fakticky dezinformuje českou společnost. Výše uvedené by mohlo opět zase lidem otevřít oči o českých stranách, jejich rétorice apod. směřováno k příštím sněmovním volbám. 

Děkuji za případné zveřejnění na webu/faceboku - nyní anebo po skončení voleb, jako zrcadlo toho, co česká společnost zvolila. Ponechávám zcela na Vaší úvaze, aby to nebylo případně vnímáno Vašimi čtenáři jako předvolební "koho volit". A to přesto, že video toto neříká. Jen předkládá fakta, v případě ODS i díky historickým textům, které rovněž ukazují zajímavost jiného druhu. PS: 2.díl předběhl s ohledem na volby 2019 první díl. Ten vyjde později.


Ing.Miloslav ŠimekObcaneCR.cz