"Obskurně hybridní" občasník ne pro každého:

...zde na vás čekají pouze "fake news, hoaxy, dezinformace, konspirační teorie, kremelská propaganda" a pavědecké názory... 

Údajně...

Vstup na vlastní nebezpečí!!!

Články a informace zde obsažené neznamenají automaticky názory autora webu.

Zdrojem vlády je, v rozporu s demokratickou ústavou, nikoli lid, ale emitent peněz, legálně olupující výrobce za pomoci emise. Zavedeno v Anglii a postupně v dalších zemích. Tak se bankovní systém ocitl v rukou lichvářů a byla jim odevzdána faktická moc nad státy, národy, jednotlivci.

 ČLÁNKY 

...Náš zápas totiž není proti krvi a tělu, ale proti vládám, mocnostem a světovládcům přítomné temnoty, proti duchovním silám zla v nebeských sférách... 

Dnešní výběr...

Agenda 2030 = Inventura pro NWO