4. průmyslová revoluce...

07.01.2024


Q.S.

Co fragmentovaná mysl člověka nevnímá, je propojenost konstruktu, propojenost jednotlivostí, které jsou prezentovány jako něco vzájemně nesouvisejícího.

Přitom vše, co se dnes děje je propojeno, nic není náhodné, vše je součástí realizovaného plánu k převzetí lidské mysli, ovládnutí světa ve všech aspektech lidského bytí.

Myšlení, zdraví, strava, pohyb, spotřeba. 

Až po samotné dýchání a oběh krve...

Nevěříte, neumíte si to představit?

Jen z toho důvodu, že jste neotevřeli oči a nevidíte celek.

V tom tkví jádro úspěchu luciferiánů v manipulaci s lidstvem.

Od toho vlastní média masového dosahu.

Všechna!

Vždyť za lidské ucpané cévy, poškozené mozky, ztrátu kognitivních funkcí, zrychlující vymírání může luskoun, klimatické změny, fiktivní nepřítel, ale nikdy systém a jeho nástroje.

Ať už big pharma, elektromagnetický lágr, který nás obklopuje a zesiluje své destruktivní schopnosti působit na náš nervový systém, naše zdraví.

Krev!

Krev je klíčem, je napojením lidské bytosti na jeho duchovní jádro.

Proč ty skvělé léky a prostředky vpichované do těl nic netušících človíčků způsobují změny právě v krvi.

Proč je do krve vnášeno množství velmi podivných látek, které ji doslova znehodnocují?

Proč jsou dnes lidé apatičtí, neschopní vidět zjevné zlo, proč ztrácejí inteligenci, schopnost analýzy a syntézy přijímaného?

Například že probíhá naprosté převzetí informací šířených prostřednictvím internetu.

Veškeré vyhledávání už prochází hustým sítem, které eliminuje informace, jež jsou považovány za nebezpečné pro uskutečnění plánu na globální převzetí moci finanční oligarchií.

Systém je přenastavován a upravován tak, aby se nevyskytovaly ve veřejném prostoru žádné "nevhodné informace" a nejen ty... 

Také nevhodná slova, nevhodné osoby, včetně historických osobností...

V plánu je doslovné přepsání lidské historie, vědomostí, kolektivní paměti, aby lidé už nebyli schopni přemýšlet mimo stanovené mantinely schválených systémových lží, vydávaných za pravdu.

Průměrný člověk si to nedokáže představit, je to mimo jeho chápaní běžné reality, rámce mezi jeho probuzením, cestou do školy, práce, jídla, zábavy, každodenní vzdělávací, mediální, televizní indoktrinace...

Vždyť se o tom nepíše, nemluví, nikdo to neříká... přece by nám to řekli... a ti, kteří nám to říkají jsou podezřelí blázni...

Uvědomte si, v jakém úzkém, kontrolovaném a vymezeném prostoru život člověka probíhá...

V jaké obří kolektivní bublině lidé žijí a přemýšlejí aniž by jen na chvíli dokázali z této bubliny vyjít.

Vždyť ani nechtějí, jejich bublina-jejich jistota-jejich svět.

Co v těch bublinách naleznete?

Pravdu?

Bděte!