Ako vidíte, znova sa raz potvrdzuje, že čím väčšie klamstvo, tým viac ľudí mu uverí, pretože si myslia, že veď predsa všetkých oklamať nemôžu. Ale môžu! Zamyslite sa nad tým.

06.04.2021

(Jason Christoff, jchristoff.com) - Ochorenie zvané obrna kedysi, nie až tak dávno, sužovalo svet. Týkalo sa hlavne detí, ale neraz postihlo aj starších a pre zasiahnutého mohlo mať až smrteľné následky. Ak to aj ľudia prežili, zvyčajne ostali s doživotným postihnutím.

No a potom, niekedy v polovici 20. storočia, prišlo očkovanie a obrnu takmer zázračne znieslo s povrchu zemského. Teda, aspoň tak to tvrdia oficiálne zdroje.

Je tomu naozaj tak, alebo nám oficiálne zdroje opäť raz nehovoria celú pravdu či dokonca bezostyšne klamú?

V tomto článku vám prinášame informácie o ochorení obrna, ktoré nedávno publikoval známy aktivista Jason Christoff na svojej internetovej stránke.

Tu je 20 vecí týkajúcich sa obrny, o ktorých ste doteraz pravdepodobne nevedeli:

1. Pesticíd bežný v 19. storočí sa nazýval parížska zeleň. Zelená tekutina, lebo išlo o kombináciu medi a arzénu alebo olova a arzénu - čo sú jedny z najznámejších toxických látok, aké ľudstvo pozná.

Tento supertoxín sa používal aj ako farbivo, v mnohých produktoch, napríklad v tapetách a náteroch.

V tom čase sa naň zameriavali detektívky o vraždách, keďže arzén bol známy ako veľmi účinný spôsob zainscenovania vraždy "z neznámych príčin", pretože zabíja, no je ťažké ho odhaliť, keď obeť otrave podľahne. (zdroje: history-magazine.com a wikipedia.org)

2. Tento pesticíd fungoval tak, že spôsoboval neurologické poškodenie škodcom, zapríčiňujúc zlyhanie orgánov.

3. Symptómy obrny sú totožné so symptómami neurologického poškodenia, spôsobujúcim orgánové zlyhanie.

4. Otrava ťažkými kovmi ako sú olovo, ortuť a iné podobné ťažké kovy sa prejavuje léziami na nervových tkanivách, ktoré znamenajú, že toxín ničí nervovo-komunikačné dráhy spájajúce mozog s orgánmi v tele. (zdroj: youtube.com)

5. Obete obrny majú v nervovom tkanive lézie, ktoré spôsobujú zlyhávanie orgánov v celom tele (pľúca, srdce, nervy, ktoré riadia chôdzu, atď.)

6. Epidémie obrny sa diali v lete, len počas doby rozprašovania pesticídu (nie v zimnom či jarnom období, keď bolo málo slnka a vlhko, v porovnaní s epidémiami iných ochorení).

7. Obrna nemala a nemá ŽIADNU schopnosť šíriť sa z infikovaných obetí na neinfikované. Obrna infikovala zhluky ľudí v tých istých oblastiach, náhle a rýchlo. (zdroj: reducetheburden.org)

8. Rodičia často uvádzali, že svoje deti nachádzali paralyzované v jabloňových sadoch a ich okolí.

Jednou z plodín, ktoré sa v tej dobe najviac postrekovali, boli jabloňové sady látkou arzeničnan olovnatý alebo meďnatý (zdroj: wikipedia.org)

9. Americký prezident Roosevelt ochrnul zo dňa na deň počas letného pobytu na vidieku, kde rástlo veľa plodín a boli tam aj jabloňové sady. Deň predtým tiež plával v zálive, ktorý bol silne znečistený splaškami priemyselných hnojív.

K týmto epidémiám, spojeným s ochrnutím, dochádzalo práve v lete, lebo s dozrievaním plodín sa ich postrekovanie extrémne toxickými chemikáliami zintenzívňovalo.

Pesticídy, o ktorých hovoríme, mali ZA ÚLOHU ukončiť škodcom činnosť nervového systému, čo je "obrna"... ktorá je a vždy bola spoluvinníkom spôsobovania otravy obyvateľstva priemyslom, vládou, vedou a medicínou.

Tí, ktorí nechápu stály historický záznam vládnutia jedného percenta najbohatších ľudí, spôsobujúceho otravu a vyhladzujúceho "tých horších", by si mali pozrieť zdokumentované vedecké záznamy o eugenike.

10. Dr. Ralph Scobey a Dr. Mortind Biskind svedčili v roku 1951 pred Kongresom USA, že paralýza v krajine, známa ako obrna, je spôsobovaná priemyselnými jedmi.

Ďalej tvrdili, že teória o víruse bola zámerne vyfabrikovaná chemickým priemyslom a vládou, aby obe strany uchránila pred žalobou. (zdroj: westonaprice.org)

11. Na tomto odkaze nájdete skutočné svedectvo Dr. Ralpha Scobeyho pred Kongresom, v ktorom vysvetľuje, ako sa vláda, chemické spoločnosti a médiá snažili pred verejnosťou tajiť príčiny a liečbu paralýzy, klamne zvaľovanej na vírus, ktorý paralýzu nespôsobil.

Chemické spoločnosti otravovali jedmi celé národy a niektorí ľudia z vedeckých kruhov vyslovovali obvinenia, že sa to dialo zámerne pre zvýšenie moci skorumpovaných vlád nad následne nefunkčnými a otrávenými masami.

12. V roku 1956 vydala AMA (Americká lekárska asociácia) pokyn všetkým lekárom s licenciou na výkon lekárskej praxe, aby už viac neklasifikovali obrnu ako obrnu, lebo prídu o licenciu.

Akákoľvek paralýza mala byť odteraz diagnostikovaná ako AFP (akútna ochabnutá paralýza), roztrúsená skleróza, muskulárna dystrofia, Bellova obrna, mozgová obrna, ALS (amyotrofická laterálna skleróza, známa aj ako Lou Gehrigova choroba), Guillainov - Barrého syndróm (GBS), meningitída, vyvolaná poliomyelitída, transverzná myelitída, vírusová alebo "aseptická" meningitída, čínsky paralytický syndróm, chronický únavový syndróm, atď.

Pod zastrešujúcim pojmom "akútna ochabnutá paralýza" sa skrývajú ochorenia ako poliomyelitída, transverzná myelitída, Guillainov-Barrého syndróm, enterovirálna encefalopatia, traumatická neuritída a Reyeho syndróm. (zdroj: books.google.ca)

Toto bolo zariadené zámerne, aby verejnosť uverila, že obrna bola vyhladená očkovacou kampaňou proti obrne. Keďže však vakcína proti obrne obsahovala toxické ingrediencie priamo spájané s paralýzou, počet prípadov obrny (neidentifikovanými ako obrna) prudko stúpal... ale len v zaočkovaných oblastiach. (zdroj: vactruth.com).

Väčšina príbalových letákov vakcín dnes uvádza paralýzu ako potenciálny vedľajší účinok, no "preformulováva ju" na Guillainov - Barrého syndróm, či jednoducho "paralýzu".

Toto je zámerne určené k zmäteniu chápania verejnosti, čo paralýzu spôsobuje, a tým je otrava ťažkými kovmi plus vakcínou vyvolaná autoimunita... čo nakoniec vedie k napadnutiu tela a ničeniu jeho vlastných dráh nervového systému, v zúfalej snahe zbaviť sa injekčne podaných toxínov.

Guillainov - Barrého syndróm a paralýza, uvádzané ako vedľajšie účinky vakcíny, sú tiež spôsobom, ako zavádzať verejnosť a držať ju čo možno najďalej od spojenia si súvislostí okolo tohto medicínskeho balamutenia s obrnou.

Hliník a ortuť (jedno alebo druhé) sú dnes ingredienciami väčšiny (ak nie všetkých) vakcín a u oboch bolo dokázané, že spôsobujú paralýzu a deštrukciu motorických neurónov... známu pod mnohými rôznymi menami, v závislosti od toho, ako veľmi vás chce vedecká či lekárska autorita prítomná v miestnosti toho dňa zmiasť. (zdroj: youtube.com)

13. Na prvej vakcíne proti obrne pracoval Dr. Jonas Salk a pokusy na ľuďoch s použitím tejto vakcíny sa zámerne vykonávali na sirotách vo vládou či cirkvou vedených inštitúciách, pretože tieto deti boli zraniteľné a nevyžadoval sa u nich žiadny súhlas rodičov, keďže nijakých rodičov nemali.

Vakcína bola "medicínou" vyhlásená za "bezpečnú" (ako sa deje vždy, hoci počas testov vakcína zabíjala a paralyzovala opice) a tá vakcína vyvolala obrnu u 40 000 sirôt, trvalo paralyzovala stovky a zabila najmenej 10 detí.

Všetky poškodenia a úmrtia, samozrejme, tie isté úrady, ktoré celú tú ohavnosť zinscenovali, bagatelizovali. Nazvali ju Cutterovým incidentom. Bol to sústredený útok na bezbranné deti ľuďmi, ktorí sa o ne mali starať. Otrávenie nevinných detí a potom výhovorky a ospravedlnenia s tým, že sa to už viac nestane.

Deje sa tento model aj dnes? Odpoveď je zrejmá.

V Cutterovom incidente, ktorý bol zámerne zacielený na bezbranné deti, sa zabíjanie detí vydáva za "veľkú pomoc vede", vedúcej k lepšiemu pochopeniu ochorenia.

14. Ďalšia "vylepšená" vakcína proti obrne, podaná stámiliónom ľudí, obsahovala opičí rakovinový vírus SV40, ako aj vírus spôsobujúci AIDS.

Na každom kroku cesty medicína naisto vyhlasuje, že už naisto vie, že tentoraz dali všetko do poriadku. Rovnaký príbeh vtedy, rovnaký príbeh teraz.

Jediné, čo je väčšie než kopa porušených sľubov medicíny a vlády ohľadom obrny, vakcín a eliminácie ochorení... je prudko rastúca kopa poškodených a mŕtvych tiel, keď medicína, veda a vláda naďalej uplatňujú neúspešné liečebné protokoly na silne zmanipulovanú a zmätenú verejnosť. (zdroj: youtube.com)

Rakovinové nádory, ktoré dnes ľuďom stále odstraňujú, sú poznamenané rakovinovými vírusmi SV40 z "bezpečnej a účinnej "a "vládou schválenej" vakcíny proti obrne. (zdroj:https://bit.ly/1jGvysV)

15. V knihe Vírusová mánia špičkoví vedci z odboru vyhlasujú, že obrna nie je a nikdy nebola kvalifikovaná ako vírusové ochorenie, lebo sa nešíri z človek na človeka, ani zo zvieraťa na zviera.

Ak to nie je vírusové ochorenie, tak čo to potom je?

Odpoveďou je, že je to ťažký kov a iné formy toxickej otravy, ktoré spôsobujú čiastočnú alebo úplnú paralýzu (deštrukciu nervového systému). Dajte si to dokopy. (zdroj: scribd.com)

16. Podvod s obrnou, zaradený medzi desať najväčších medicínskych podvodov všetkých čias, je jasne opísaný v tejto vybranej kapitole knihy "Rušenie ilúzií" od poprednej lekárky Dr. Suzanne Humphriesovej.

Dôvod, prečo sa na takéto medicínske podvody vynakladá toľko úsilia, je sústavne zasievať do verejnosti falošný strach z neexistujúcich vírusov a tiež ponúkať falošnú nádej a slepú vieru v toxické vakcíny a jedovaté lieky, ktoré celkový zdravotný stav verejnosti iba zhoršujú.

Prečo by to niekto robil?

Aj v tomto prípade si zmätený občan potrebuje preštudovať eugeniku a dejiny tohto hnutia (a rodín, ktoré za ním stoja). Konečný výsledok je, bez ohľadu na medicínsku pascu, rovnaký.

Skupiny elít (parazitov), ktoré také podvodné operácie organizujú, zvyšujú tyranskú kontrolu nad chorobami oslabenou, moci zbavenou, deprimovanou, nespokojnou, dezorientovanou a ohlupovanou populáciou. Taká populácia sa ľahšie ovláda, okráda, manipuluje a takej populácii sa lepšie vládne.

V skutočnosti to nie je o obrne či vírusoch, ale o uvádzaní otravovanej populácie do chemicky lobotomovaného (mozog vyoperovaného) stavu, končiaceho zvýšenou dominanciou elity a vlády železnej päste.

Ako je možné, že sa 80% obyvateľov v Severnej Amerike stalo v našej technologicky najpokročilejšej ére extrémne nezdravými? Odpoveďou je... lebo toto mal systém vždy v pláne.

Vláda nad 8 miliardami ľudí prostredníctvom extrémne malej skupiny 50 000 ľudí sa dá dosiahnuť len tak, že tých 8 miliárd funguje v neustálom chaose... fyzickom, ekonomickom, duševnom a duchovnom. (zdroj: whale.to)

17. Na podobnú tému Jonas Salk, vynálezca prvej vakcíny proti obrne... napokon napísal knihu. Tá obsahuje jeho osobné názory na verejnosť ako takú a na to, ako má pod novou vedeckou diktatúrou napredovať spoločnosť.

Recenziu knihy vo forme videa (v angličtine) nájdete na tomto linku.

V knihe vyslovuje Jonas Salk niektoré svoje veľmi zaujímavé presvedčenia. Kliknite si na vyššie uvedené video a radšej pritom seďte.

18. Sú aj ďalšie údaje dokazujúce, že ochorenie, pripomínajúce symptómy obrny, zažívajú častejšie ľudia s nezdravou stravou.

Väčšiu pravdepodobnosť ochorenia a prejavenia obrne podobných symptómov majú vo všeobecnosti vyššiu ľudia, ktorí sa dajú zaočkovať vakcínou proti obrne (a iným vakcínami).

Ochorenie nie je nedostatok jedu. Ochorenie je spôsobené nadbytkom jedov a zdokumentovaných toxínov vo všetkých SILNÝCH vakcínach!

19. V tomto videu (video z bodu 17) vynálezca vakcíny proti obrne vo svojej knihe pripúšťa, že účelom vakcíny bolo vyhladiť tých slabších.

20. V tomto videu odhaľuje oslavovaný autor 9 kníh skutočný zámer všetkých vakcín, ako aj vakcíny proti obrne. Pravda nie je nikdy zložitá, zložité sú len lži.

21. V tomto odkaze príbeh z NY Times pripúšťa, že vakcína proti obrne spôsobuje paralýzu, považovanú za obrnu... a pravda sa napriek tomu znova tají. Pravdou je, že toxíny dokážu telo paralyzovať a spomínaná vakcína proti obrne (tak ústna ako aj injekčne podávaná) je čistý jed a vždy ním bola.

Keď niekto v týchto dňoch a v tejto dobe hovorí o akomkoľvek ochorení, často len opakuje, čo mu povedala vláda, médiá, veda alebo medicína.

Ak ste to ochotní opakovať bez akéhokoľvek potvrdzujúceho výskumu či odporu, potom vás to vopred kvalifikuje k rýchlemu postupu hore pyramídou moci a k získavaniu jedného povýšenia za druhým.

Keď dnes niekto opakuje čokoľvek o obrne a jej eliminácii na základe vakcinácie, tak iba opakuje známe lži, rozprávané známymi luhármi.

Opakovanie toho, čo vám hovoria a inteligencia nie sú to isté. Opakovanie alebo inteligencia? Výber je na vás. Opakovači sú PEVNÍ VO SVOJICH PRESVEDČENIACH, no to, čomu im kázali veriť, NIKDY neskúmali. Taká pevná viera, nepodložená ŽIADNYM VÝSKUMOM, je nelogická a iracionálna.

Preskúmajte skrytú históriu obrny - ochorenia, ktoré nikdy nebolo. (zdroj: www.westonaprice.org)

Záverečná otázka

Ak kedysi mocní takto oklamali celý svet s obrnou, ako si máme byť istí, že dnes nás neklamú s ... (však viete s čím).

Ako vidíte, znova sa raz potvrdzuje, že čím väčšie klamstvo, tým viac ľudí mu uverí, pretože si myslia, že veď predsa všetkých oklamať nemôžu. Ale môžu! Zamyslite sa nad tým.


Zdroj