Cesta k totalitní kontrole všech lidí vždy začíná něčím jednoduchým a zdánlivě rozumným. Je to obvykle doprovázeno příslibem míru a bezpečí výměnou za vzdání se práv. Pravda je vždy ignorována a říká se jí "konspirační teorie".

12.04.2021

Vlády, povzneseny občanskou nepozorností a ochotou tolerovat její zneužívání, vvytváří jednu národní krizi za druhou, aby rozšířily své pravomoci. Cesta k totalitní kontrole všech lidí vždy začíná něčím jednoduchým a zdánlivě rozumným. Je to obvykle doprovázeno příslibem míru a bezpečí výměnou za vzdání se práv.

Tato země se téměř přes noc stala totalitní, přestože každá smrtelná hrozba falešně šířená státem, byla intelektuálně zpochybněna, byla vyvrácena a poté podložena silnými důkazy nebo fakty. 

Pravda je vždy ignorována a říká se jí "konspirační teorie". 

To samozřejmě není platný argument, ale když mocné elity a jimi vlastněna mainstreamová média musí přesvědčit pošetilé masy, ve většině případů stačí jen mluvit a marginalizovat pravdu.

Je to, jako by naši vládci nastražili obrovskou past, do které se stádo chytlo. 

Poté následovala panika vyvoláním velkého strachu z tajemného virového monstra a všichni začali utíkat k vládě, aby tam našli bezpečí. 

Past byla doplněna se státními dobrotami, maskami, testy PCR, vakcínami, propagandou a veřejnost byla chycena a zamčena uvnitř. 

Tento jednoduchý trik bylo vše, co bylo nutné k zajištění podrobení myslí a těl tak slabé a žalostné populace. 

Podvod a lží související s Covid-19, naprosto stačily aby se z lidi stali otroci a všechny jejich svobody jím byly odebrány bez sebemenšího odporu.

Dnes, cca po roce od vyhlášení této falešné plandemie, je naše země, z hlediska zdravotní bezpečností občanů tam, kde jsme byli před rokem, s několika změnami, jež z velké části nastaly z důvodů krizových opatření přijatých vládou a krizovým štábem:

  • dobrali jsme se k dnešnímu dni (09.04.21) k počtu 27.617 zemřelých tzv. s Covidem-19. Tzv. s Covidem proto, že i MZdr. bylo nuceno přiznat, že do této statistiky jsou započtení všichni zemřelí, u kterých byl detekován SARS CoV2, i když hlavní důvod úmrtí byl jiný. Dle slov pana ministra, adekvátní počet zemřelých, kde rozhodujícím důvodem byl Covid, je možné odhadnout na 30% z celkového počtu zemřelých,

  • podařilo se zadlužit zemi o další neuvěřitelnou částku půl bilionů korun v roce 2020 s predikci dalších půl bilionu pro rok 2021. Zvednout dluh o bilion korun, nedokázal ani "nejlepší" ministr financi ČR od roku 1990 pan Kalousek. Vláda tak připravila ty nejhorší možné podmínky pro řešení nastávající hospodářské krize, která nás čeká v nejbližší budoucnosti,

  • vláda za ten rok úspěšně nastoupila k cestě totální likvidace OSVČ, malých a středních firem. Dle mého odhadu, nejméně 60-70% z nich skončí a i po ukončení pandemie nedokážou obnovit svůj provoz. Výsledkem bude nárůst sebevražd a nezaměstnaných. Na druhé straně vláda vytvořila neskutečné podmínky pro rozvoj korupce, zejména při zadávání zakázek k nákupům všeho bez výběrového řízení, kdy tyto zakázky dostávají často zcela neznámé firmy, nebo společnosti vzniklé již v průběhu pandemie, které nakupují potřebná zařízení, (masky, testy, ventilátory atd.,) většinou v Číně doslova "za hubičku" a prodávají státu za "tržní" ceny. Dochází tak k obrovskému obohacení "spřátelených" firem. Zda někdo obdržel nějakou provizi, ví jen Bůh,

  • díky svým neadekvátním opatřením, zejména dlouhodobého "Nouzového stavu" s "Uzamčením", došlo a neustále dochází z důvodu zvyšujícího se stresu k nárůstu "domácího násilí", sebevraždám, psychickým poruchám. Odmítáním příjmu pacientů v nemocnicích s jinou nemocí, došlo a dochází k rapidnímu zhoršení u řady lidí a ke zbytečným úmrtím.

  • díky trvalé propagační masáží naprosto všech mainstreamových sdělovacích prostředků, podporovaných celou vládní, poslaneckou, senátní i soudní garniturou, dokázala vláda udělat ze značné částí populace "ovce", které pod hrozbou likvidačních pokut, tvrdého nátlaku policie a dnes již i armády, plní bez odporu jakékoliv i zcela nesmyslná nařízení vlády.

Neustálým prodlužováním "Nouzového stavu", porušováním Ústavy, schválením "Pandemického zákona", naše vláda vytvořila podmínky v mnoha případech horší, než byly za nacistické okupace v protekorátu Böhmen und Mӓhren. 

Tak ku příkladu, zákaz vycházení v noci, byl zde nařízen naposledy po atentátu na Heydricha. 

Ani za protektorátu neexistoval zákaz pohybu z jednoho okresu do druhého, atd., atd.

V současné době žijeme ve světě, kde se logika ztrácí a přijímá hloupost, kde se zaútočí na pravdu, zatímco je přijata propaganda, kde je sebeobrana stíhána, zatímco je uctíván násilný zločin a kde soucit a realita byly nahrazeny falešnými emocemi a intelektuálním nevědomím. 

Arogantní zmatek a masová nevědomost nyní přecházejí do normálu, zatímco masy snadno přijaly smrt nevinných. 

Morální standardy společnosti byly opuštěny a byly nahrazeny nenávistí a lhostejností.

Jaké jsou možností, které by společnost mohla zvolit při vypuknutí epidemie?

Prví možností je přijmout přiměřená preventivní opatření, včetně možnosti dostupných léků, aby se zabránilo onemocnět těm, kteří jsou označeni jako zranitelní. 

Zpracovat stručnou brožůrku s návodem co dělat při příznaku onemocnění, včetně uvedení možnosti jaké léky brát v případě zhoršení onemocnění. 

V domovech důchodců je to jednoduché, tam stačí rozdat tyto brožůrky všem uživatelům, poučit každého co má dělat a zajistit dozor cestou sociálních pracovníků. 

Pro všechny ostatní, zajistit cestou TV a dalších sdělovacích prostředků informaci o tom, že takový tisk existuje a kde je ho možno zdarma dostat. 

Poté každý kdo jde do karantény bude vědět co má a jak dělat, případně jaké brát léky, když se jeho stav zhorší. 

Jenže u nás se s těmito lidmi nijak nepracuje. 

I při rapidním zhoršení jejich stavu se čeká až na ně přijde řada pro očkování, nebo je přesunou na JIP, kde zemřou.

Podívejte se, na video jak tyto problémy řeší Dr. Peter McCullough z Texasu v USA. 

Toto video by měli dostat za povinnost vidět ministr zdravotnictví a krizový štáb. 

I když si myslím, že tak, jak byl u nás najmenován krizový štáb, tak by to všem bylo k ničemu, protože to jsou návody pro lékaře a ne pro policajty, armádu a hasiče.

Ale jaká je praxe u nás? 

Člověk jde na test kde se zjistí, že je pozitivní, tak mu nařídí karanténu. 

Po pár dnech kontrolní test a když vyjde opět pozitivní, pokračování karantény. 

To je vše. 

Nikoho nezajímá co v té karanténě dělá, zda se nějak léčí, nebo jen tak povaluje, nebo využije karanténu na opravu baráku, atd., atd. 

Proč vláda a krizový štáb nepřijaly příslušná opatření k léčbě lidí v karanténě? 

Samozřejmě ne všech, ale pouze těch, kteří nejsou tzv. bezpříznakoví. 

Já nejsem lékař, tak nemohu doporučovat jaké léky, ale podívejte se na studii, kterou ten lékař vydal. 

(Odkaz níže) 

Tam ten texaský lékař přesně vyjmenovává léky na Covid. 

Udává, že on a jeho tým zpracovali nejméně tři odborné recenzované studie s mezinárodním ohlasem z mnoha států světa. 

Ve svědectví před senátní komisi dokumentuje, že včasným ambulantním léčením by došlo až k 85% snížení úmrtnosti. 

To v našem případě znamená, že k dnešnímu dni u nás až 22.000 lidí zemřelo zbytečně

Proč se nikdo od nás na tu studii nepodíval a nezkusil něco z toho aplikovat u nás?

A zde jsme u problémů, kterými jsou samotné testování a vyhodnocení PCR testů

Prvním problémem je, proč se mají testovat lidé, kteří se cítí být zdraví, nepociťují vůbec žádné příznaky, nesetkali se s nikým, kdo byl pozitivně testován s potvrzeným klinickým vyšetřením, že je skutečně nakažen? 

Ať přemýšlím, jak přemýšlím, jediné co mě napadá je to, že se nakoupilo kvantum testovacích souprav, takže je nutné je prodat a využít. 

Nic jiného v tom nevidím.

Druhým problémem je samotný průběh testování. 

Vysoce zkorumpovaná WHO v začátku pandemie vzala za vzor pro testování pofiderní studii zpracovanou Dr. Drostenem a kol., z nemocnice Charité v Berlíně. 

Pofiderní proto, že tato studie neprošla ani nejmenší recenzi alespoň dvěma oponentními odborníky. 

Pro WHO však byla v začátku pandemie návodem, který okamžitě vyhlásila všem 194 státům na celém světě. 

V této studii je, kromě jiného, doporučováno "zvětšení" odběru v rámci PCR testu pomoci amplifikačních cyklů, s počtem cyklů 45.

V listopadu 2020 vyšla zpráva od skupiny 23 odborníků lékařů z celého světa, (český překlad Googlem), která v 10 argumentech studii Dr. Drostena rozcupovala jako naprosto nevhodnou pro použití. 

Jedním z těch argumentů byl i WHO doporučený počet cyklů 45, kdy tato zpráva jednoznačně zdokumentovala, že již při počtu cyklů vyšším než 35 dochází u testů k abnormálnímu nárůstu falešně pozitivních kdy tento nárůst se blíží 97% falešně pozitivních

Takže WHO nic jiného nezbylo, než v lednu 2021 vydat novelu jejich směrnice, kde sice přímo nepíší, že by se měl uplatit počet cyklů nižší, než 35, ale uvádí, že testy PCR jsou jen pomůckou pro diagnostiku, proto musí poskytovatelé zdravotní péče zvážit jakýkoli výsledek v kombinaci s načasováním odběru, typem vzorku, specifikami testu, klinickými pozorováními, anamnézou pacienta, potvrzeným stavem všech kontaktů a epidemiologickými informacemi.

Nicméně u nás jde vše po staru. 

Na webu Stav bez nouze se advokát Lukáš Havel zeptal Státního zdravotního ústavu na PCR testy. 

Odpověď je v pravdě šokující.

Dotaz: Metodou PCR se testuje přítomnost víru SARS-CoV-2, dotazuji se, jaký je průměrný počet amplifikačních cyklů v testu v České republice?

Odpověď:Standardní počet je 45, počet amplifikačních testů vychází z teorie PCRa z nedělitelnosti detekčního cíle. Zbytek odpovědi si můžete přečíst na https://stavbeznouze.cz/blog/jak-se-caruje-s-pcr-testy-v-cr/

Takže jak vidíte, u nás se bezmyšlenkovitě přebírají všechna doporučení WHO, která jsou pro lidi negativní, jako testování pomoci PCR, nebo antigenní testy, zejména pak první Lockdown, ale ta doporučení WHO, která by rapidně snížila počty pozitivně testovaných, na ty se nebere zřetel.

Dokonce nyní, po roce i WHO vyzývá všechny vlády světa nedělat již další uzamčení, která neúměrně drtí ekonomiku. 

Viz kratičké video zde

Stejně tak se nedodržuje další pokyn WHO, že do statistiky "nakažených" lze zařadit toliko ty pozitivně testované, kde jejich pozitiva byla potvrzena klinickým vyšetřením

Takže u nás nadále vyskakují "hrozná" čísla "nakažených", samozřejmě s patřičnou publicitou všech sdělovacích prostředků. 

No a protože tento ukazatel je "svatým grálem" pro neustále prodlužování "Nouzového stavu", (který nám tak krásně umožňuje nakupovat co chceme, jak chceme a které spřátelené firmě to zadat), přece nebudeme zavádět nějaké konspirační nesmysly od WHO a zbavit se možností přílivu peněz.

Druhou možností je ta, kterou nepřetržitě provádí naše vláda, což je pokus "kontrolovat virus" tím, že se zabrání kontaktům milionů zdravých lidí s jinými zdravými lidmi.

Pro každou společnost před rokem 2020 by bylo zřejmé, že první přístup je nejen logický a přiměřený s pravděpodobně co nejnižšími ekonomickými a společenskými destruktivní důsledky. 

K mému úžasu, však mnoho lidí v naší společnosti nejen věří, že druhá odpověď je správná, ale nějak věří i tomu, že je založena na vědeckém podkladě.

Avšak i ti nejtvrdší podporovatelé Lockdownu, musí připustit, že "uzamčení" jsou ze své podstaty zcela necíleným a nevybíravým přístupem k otázkám zdraví a zákaz kontaktů milionů zdravých lidí s jinými zdravými lidmi, je metodou, která nebyla nikdy nikde v historii lidstva vyzkoušena, než byla po prvé zavedena čínskou komunistickou stranou v lednu loňského roku, (VIDEO Vědecká historie Lockdownu) a poté ji, po doporučení WHO, zkopírovaly takřka všechny vlády na celém světě.

Každý rozumný člověk, zejména manažer který řídí nějaký podnik, v případě výskytu nějakého problému hledá řešení. 

Najde něco, o čem předpokládá, že problém vyřeší. 

Jenomže jak se často stává, přijaté opatření nic nevyřešilo, nebo problém jen zmenšilo. 

Tak co udělá dotyčný manažer? 

Svolá kolegy a začnou společně hledat něco jiného, popřípadě se podívají do světa, zda podobný problém nebyl jinde a jak ho vyřešili. 

Jen hlupák by použil opakovaně to, co mu jeho problém nevyřešilo.

Naše vláda a krizový štáb již po několikráte přijímají naprosto stejná nefunkční opatření - "Uzamčení" s tvrdými restrikcemi vůči občanům, které nikdy nic nevyřešily. 

Počty "nakažených" se nesnížily, počty úmrtí se neúměrně zvyšují. 

Proč naši "experti" hledají zkušenosti a kopírují přijatá opatření od těch států, které jsou na tom stejně, ne-li hůře jako my? 

Proč nehledají a nepřebírají zkušenosti od států, jako je Švédsko, Bělorusko, v USA Florida, Texas a celá řada dalších, které buď ekonomiku vůbec neuzavřely, nebo jen dočasně a v současné době vše uvolňují?

No a jelikož, na rozdíl od mnoha jiných, si nemyslím, že v naši vládě sedí hromada blbců a idiotů, příčiny je nutno hledat jinde. 

Buď je již naše kompletní "věrchuška", (vláda, poslanecká sněmovna i senát) tak totálně zastrčená v zadku EU, že přebírá jakýkoliv, byť idiotský názor a bez reptání ho aplikuje na naše podmínky, nebo doopravdy začíná nastupovat konspirační teorie o změně světa na "totální kontrolu", (čínský sociální kredit - Schwabův Great Reset) a všichni naši politici, kromě pár výjimek, v tom jedou na 100%. 

Možná to vypadá jako konspirace, ale za dobu co se věnují této pandemii, jsem zjistil, že až 90% mých "konspirací", se během půl roku až roku stává realitou. 

Existuje však i jednoduchá příčina, že všem tak zachutnala moc, že se jí prostě nechtějí zbavit.

Jak z toho ven?

1) Vybrat skupinu lékařů odborníků, ale ne z ministerstva zdravotniíctví. 

Vybrat takové, kteří nejsou ve střetu zájmu s testováním, očkováním a obsazenosti lůžek v nemocnicích, nechat je prostudovat studie uvedené níže a realizovat závěry vyplývající z těchto materiálů u nás do praxe, včera bylo pozdě:

2) Přestat s naprosto zbytečným plošným testováním v podnikové sféře. 

Testovat se má člověk, který se cítí být nemocen, nebo má příznaky a ne zdraví lidé. 

Existovaly a existuje mnoho dalších přenosných nemocí. 

Pamatují TBC, neštovice, každoroční chřipky, neumírali snad na to lidé? 

Ale nepamatují nějaké plošné testování. 

Video: Dr. Sam Bailey - Za oponou PCR testů na COVID-19

3) Zrušit povinné nošení roušek - respirátorů, dále jen masky, ve volném prostoru. 

Je to naprosto zbytečné. 

Důkazů od specialistů, odborníků lze najít na Internetu stovky. 

Nikdy nebyla publikována nějaká recenzována studie, která by potvrdila teorii, že masky zabraňují šíření viru ve volném prostoru. 

Zato existuje dánská recenzována studie, která prokázala, že rozdíl mezi skupinou lidí s maskou a bez masky, z hlediska nakažení virem SARS-CoV-2 ve volném prostoru, byl zanedbatelných 0,3%. 

Vezměte si za vzor některé státy v USA, například Floridu, Texas a dalších 15 států, kde jejich guvernéří rohodli o ukončení povinného maskování.

Podobně zrušit povinnost nošení masek u zaměstnanců v obchodech, úřadech, veřejně přístupných provozech tam, kde jsou tito chránění plexisklem, nebo jiným štítem. 

Žádný virus neskáče přes metr vysoké plexisklo za kterým ta pokladní, nebo úředníce sedí osm hodin denně s malou přestávkou. 

Když naši odborníci začnou oponovat, ať ukáží byť jen jedinou recenzovanou stdii, která dokazuje účinnost masek proti virům. 

Nikde jí nenajdou. 

Jen pro ukázku dvě videa s dokumentaci odborných lékařů:

4) Uvolnit drobné podnikáni, zejména v maloobchodě a terciární sféře. 

Lidi si již pomalu rok nemohou oficiálně objednat instalatéra, elektrikáře, dámy dojít si ke kadeřnici, atd. 

Tak se to dělá na černo. 

Šedá ekonomika vzkvétá a policajti mají práci. 

Vrcholem byl zákaz prodeje průmyslových výrobků i v tzv. 

Řetězcích, aby nedocházelo k diskriminaci maloprodejců. 

Odešla mi pitomá zářivka u kuchyňské linky. 

Bez ní tam nevidím. 

Abych si jí mohl koupit, musel jsem 10 minut přesvědčovat pokladní v Baumaxu, že bez té zářivky si neuvařím ani čaj. 

Tak mi ji prodala a riskovala možnou pokutu za nesmyslný zákaz.

5) Očkování a následné

Politika do ochrany zdraví nepatří. 

Žádná z vakcín, kterými se v ČR očkuje, nedostala plné schválení ani v USA od FED, ani pro EU od EMA. 

Všechny byly schváleny podmíněně

Tak opravdu nevidím jediný důvod, proč se kvůli Ruské, nebo Čínské vakcíně dělá taková politická estráda. 

Má snad někdo z odpůrců těchto vakcín nějaké konkrétní důkazy o jejich nespolehlivosti? 

Silně o tom pochybuji. 

Když se již někdo chce naočkovat, měl by mít možnost vybrat si vakcínu.

Zastavte rozbíhající se pokus proočkovat celou populaci ČR. 

Z průzkumů vyplývá, že až 46% občanů ČR se nechce proti Covidu očkovat a 99 odborných lékařů ze 100 Vám potvrdí, že je naprostým nesmyslem očkovat lidi, kteří již nemoci Covid-19 prošli. 

Tito lidé získali dlouhodobou imunitu a žádné očkování jim tuto imunitu nezvýší.

Vrcholem nehoráznosti je záměr očkovat děti u kterých je vyvinutá přírodní imunita na vysoké úrovni. 

Desítky lékařských specialistů z celého světa zcela vážně považují testování a očkování dětí proti Covidu za zločin. 

Že jde o naprosto zločinné opatření, které je navíc v rozporu s mnoha ustanoveními českých zákonů, doložila JUDr. Jana Zwyrtek Hamplová v právním dokumentu "Právní analýza připravovaného nařízení o opatřeních souvisejících s návratem dětí do MŠ a ZŠ - celodenní nošení roušek a pravidelné testování."

6) Varování. 

Jestliže vláda akceptuje plán Evropské komise z roku 2018, cestou plošného očkování celé populace ČR, včetně dětí, s cílem do roku 2022 zavést diskriminační COVID pasy, bude to konec demokracie v této zemi a začátek fašistické diktatury podle vzoru nacistického Německa.

Lidi vydrží hodně, ale pak ta pružina, kterou pořád vlády stlačují, jednou praskne. 

Pamatujte si základní životní pravidlo - "Historie se krutě opakuje, především díky tomu, že lidé nejsou schopni se poučit z minulosti".

Člověk musí žasnout, jakou pravdu měl starý Sokrates při definování demokracie, kdy prohlásil - 

"Demokracie doplatí na to, že bude chtít vyhovět všem. 

Chudí budou chtít část majetku bohatých a demokracie jim to dá. 

Mladí budou chtít práva starých, ženy budou chtít práva mužů, a cizinci budou chtít práva občanů a demokracie jim to dá. 

Zločinci budou chtít obsadit veřejné funkce a demokracie jim to umožní. 

A až zločinci demokracii nakonec ovládnou, protože zločinci od přírody tíhnou po pozicích moci, vznikne tyranie horší, než dovede nejhorší monarchie anebo oligarchie."

Bohužel situace v současné, nebo nejbližší době vypadá tak, že se velmi rychle blížíme k poslednímu stadiu Sokratovy definice.


Zdroj