Chaos vládne

01.05.2019

Zhroutí se, co bylo falešné a prázdné a obstojí jen skutečně pokorné úsilí po poznání Boha! Nyní už není třeba žádných slov, která by vás varovala a přiměla k zamyšlení, neboť vstupujete do prožívání, jehož způsob se bude řídit podle stavu vašich duší. Trpělivost Boha je u konce! Země musí být očištěna od odporného chtění vědět lépe těch zavržených Luciferových trabantů a slouhů lidského rozumu, kteří se chtěli stavět nad moudrost Boha. Musí být očištěna také od všech pokrytců a pomlouvačů, od příživníků, zbabělých slabochů a všeho, co je na zemi špatného. Nic z toho nesmí zůstat, má-li dojít k ozdravění.

ARS

Nastává doba, kdy stále víc a víc je zřejmé, že nějaké zboží, sport, sexualita, rodina, věda, práce atd. jaksi není úplným naplněním existence člověka. Doba se zhutňuje, zintenzivňuje. Máme pocit, že už nemůžeme dělat zbytečné věci, nová kvalita času nás nutí rychle volit a konat. A v takovéto době se velmi rychle dostává na povrch pravda, skutečný hluboký význam dějů, činů. 

Člověk už se nemůže skrývat. Tváře lidí jsou jak otevřené knihy. Úkryty, jako dřív bývaly např. politické strany, spolky, sdružení, sekty, církve, velké rodiny, už dnes neposkytují žádné trvalé "bezpečí". Člověk je obnažen.

A v této době je velmi aktuální otázka: "Kdo jsem? Co tady mám dělat?"

Člověk má určité hodnoty, mravní zákony, názory a najednou, ať už skrze rychlou událost, zlom, netušené utrpení, či pozvolným procesem proměny, trvalým působením, se všechno v něm mění. A tyto proměny mohou být opravdu dalekosáhlé. 

Vše výše uvedené se opravdu může vztahovat pouze na člověka, protože ten jediný ještě zdaleka neskončil svou duchovní cestu. 

Kosmické síly konečně mohou na člověka - stojícího v chaosu - plně, nově, stvořitelsky působit.

Frater Aquila