Členové Světového ekonomického fóra: "Pokud snížíme počet obyvatel o 90 %, můžeme dosáhnout nulové změny klimatu."

04.02.2024

Q.S.

Je neuvěřitelné, že to nikdo z těch "dole" nebere vážně.

Asi se lidé domnívají, že jsou to jen takové řeči "těch nahoře".

Ujišťuji vás, že nejsou, že to myslí zcela vážně.

Ještě předkládám vaší úvaze způsob jakým mluví: My, nám... zatímco o 99% lidstva se zmiňují stále jako o těch, které je třeba zredukovat, omezit, dekarbonizovat, dostat pod kontrolu, opatřit sledovacím zařízením, uzavřít v 15 minutových lágrech atd. atd...

Tihle nelidé si opravdu myslí, že svět a všechno v něm patří jim a mají právo rozhodovat o tom kdo a jak bude žít a kdo zemře /bude zlikvidován/.

Přitom jsou to největší škůdci planety a zhmotnělá nemoc lidstva in natura...

Vesměs psychopatické luciferiánské bytosti, za nimiž je jak zničené životní prostředí, tak milióny mrtvých a zmrzačených.

Mozkoví mrzáci.

Před lidstvem je zkouška přežití, která spočívá v radikálních změnách chtění a myšlení a především v důrazném NE plánům luciferiánských elit.


P.S.

Taková hodná babička to je, viďte...

Myslíte, že mezi ty redukovatelné počítá také sebe, svoje děti a vnoučata, pokud je má...?