Co jsme se dověděli za posledních třicet let?

21.05.2021

Že:
Nejvíc nás zaprodali ti, kteří mají plné huby suverenity.

Nejvíc nás rozkradli ti, kteří mají plné huby hospodaření.

Nejvíc nedemokraticky se chovají ti, kteří mají plné huby demokracie.

Nejvíc nás zotročují ti, kteří mají plné huby svobody.

Nejvíc nám lžou ti, kteří mají plné huby pravdy. 

Nejvíc nenávisti zasévají ti, kteří mají plné huby lásky. 

Nejvíc bídy dávají ti, kteří mají plné huby soucitu. 

Nejvíc zoufalství přináší ti, kteří mají plné huby naděje. 

Nejvíc hrabou ti, kteří mají plné huby pomoci chudým. 

Nejvíc pokrytectví přichází od těch, kteří mají plné huby upřímnosti. 

Nejvíc nás svazují řetězy ti, kteří mají plné huby kritiky totality. 

Ti, co roní největší slzy, se nám nejvíc chechtají. 

A k válce přispívají nejvíc ti, kteří mají plné huby míru. 

Tak nevím, skutečně jsme toto chtěli? 

Myslím, že to nejvíc nechápou ti, kteří tomu všemu nejvíc tleskají. 


Zdroj


Q.S.

Zákonitosti...