Co vám popřát?

31.12.2023

Udržujte se bdělí

Nevzdávejte se

Držte pevně meč a štít

Nevyměňte svou duchovní integritu za pohodlí

Loučím se s vámi, opět se sejdeme se v poli


Q.S.