Globalistické úsilí na likvidaci bílé Evropy zesiluje.

20.02.2024

Jedním z aspektů je vytvoření podprahového dojmu, že Evropan znamené černoch, nebo jinak barevný člověk a pár znamená černý muž a žena běloška. Reklamy jsou toho plné, stejně jako ilustrační fotky k mediálním výstupům.

S realitou to nemá sice nic společného, ale globální finanční oligarchie dobře zná sílu podprahových útoků na lidské vědomí a jimi ovládaná media to pak na normální Evropany chrlí bez přestávky. 

Dokážeme se jim jako bílí Evropané postavit? 

Například tím, že si budeme odmítat podobné zboží kupovat, jejich media sledovat a naopak budeme vychovávat děti tak, aby podobným lumpárnám nevěřily a odmítaly je? 

Šance na úspěch je značná, jen je třeba rychle začít!

Skandinávec už neznamená být blond, ale černý a míšenec… takovou pseudo-realitu nám cpe, globální finanční oligarchie

"Typický evropský" pár…


Q.S.

Současný svět je centrálně řízen a reklama je jedním ze základních nástrojů programování lidského myšlení.

Z tohoto pohledu již není nikdo, kdo sleduje televizi, hudební produkce a filmový průmysl, svobodný...

Je programován k přijetí toho, co si architekti NWO naplánovali.

"Není většího otroctví, než nevědět, že jsi otrok...."