Končí svět, jak ho známe.

25.01.2024
"Národní státy předají moc nadnárodním organizacím a korporací. Kapitalismus končí." – Klaus Schwab, září 2023

Současné globální elity vymyslely great reset s jedinou světovou vládou. Pád dolaru i eura, zrušení peněz. Cílem programu je nahradit peníze a dluhy uhlíkovou stopou. Nahradit úroky emisními povolenkami. Konec kapitalismu a nový světový řád.

Člověk už není hlavní pracovní silou. 

Prognóza na rok 2035 říká, že lidí vytvářejících hodnoty, bude jenom deset procent. 

Globální reset to řeší tím, že prostě lidi škrtne. 

Ty, které nepotřebuje, tak zredukuje. 

Bude stačit deset až dvacet procent lidí, aby všechno zabezpečili.

Jsme zemí 3. kategorie a Fiala dostal jenom příkaz odvést více peněz na podporu krachujících USA. 

Dnes skupina zhruba dvou tisíc lidí vlastní 60 procent majetku celého světa. 

Za natištěné peníze. 

V roce 1990 v oblasti výroby, tam kde se tvoří hodnoty, které jsou základem pro životní úroveň, bylo zaměstnáno 55 procent lidí. 

V roce 2021 už to bylo jen 30 procent lidí. 

Prognóza na rok 2035 říká, že lidí, kteří budou vytvářet tyto hodnoty, bude jenom deset procent. 

Zhruba stejné množství bude tvořit takzvaný servis a ten zbytek nebude dělat nic. 

V roce 1989 roce měli návštěvu, paní Shirley Jane Temple-Blackovou, velvyslankyni Spojených států. 

Ta přišla se skupinou zhruba třiceti expertů. 

Zůstali v družstvu asi deset dní. 

A jejich závěr by takový – jsou příliš dobří, mohli by ohrožovat americké zájmy, je třeba je zničit. 

A Spojené státy za podpory tady nových politiků toto provedli. 

Takže JZD Slušovice bylo za asistence asi 320 policajtů obsazeno a tvrdě zlikvidováno.