Konference německých katolických biskupů vydala prohlášení, které konstatuje, že homosexualita je normální a nelze jí změnit a nemělo by se to ani dít. Dalším pozoruhodným prohlášením německých biskupů je poznatek, že nevěra není hřích.

21.12.2019

Němečtí biskupové vycházejí z nových pokynů Papeže Františka, který zavádí novou katolickou věrouku. 

Že je to v přímém rozporu s Biblí, nikoho z hodnostářů církve dnes nezajímá.

Na to spontánně reagují věřící a masově katolickou církev v celé Evropě opouštějí. 

Dá se ještě katolická církev zachránit?


Zdroj


Q.S.

Katolická církev byla odjakživa doktrínou mocných. Není tomu jinak ani dnes. Po vybití původních křesťanů ovládala kulturní a společenský život v Evropě přes tisíc let.

Netvrdím, že vše bylo špatné, ale v základech se skrývá i konec. Například to, že se vydávala za prostředníka mezi Bohem a lidmi, neomylnost církve a papeže a pak ona kolaborace se světskou mocí včetně všech nespravedlností a zločinů.

Asi se mnou někdo nebude souhlasit, ale katolická církev /jako i ostatní pseudokřesťanské organizace/ nyní uzavírá kruh a stojí před soudem...

A je to tak spravedlivé naplnění samočinně působících zákonitostí.

Podle Malachiáše je tento papež pravděpodobně tím posledním /v globálním slova smyslu/, takže si s ohledem na věk současného papeže můžete spočítat jak turbulentní vývoj v nejbližších letech můžeme očekávat....