Mark Zuckerberg, generální ředitel společnosti Meta, obrovského komplexu na havajském ostrově Kauai, který obsahuje únikový východ a masivní podzemní bunkr soudného dne.

16.12.2023

Co asi stojí za tím, že si šéf cenzurního Facebooku (Meta) zřizuje pevnost s podzemním krytem a tajným východem? To vše navíc na malém havajském ostrově?

Zdá se, že elity již tuší, že se také v USA schyluje k nepokojům, ne-li občanské válce. Společnost je cíleně rozdělována a nadcházející prezidentské volby zřejmě vyústí v mohutné nepokoje, ať už dopadnou jakkoli.

Také se hodně hovoří o globálním internetovém výpadku či dokonce black outu, který by způsobil obrovský zmatek, nepokoje a rabování.

Nebo snad Zuckerberg očekává něco ještě horšího? Každopádně si takovou pevnost nestaví jen tak pro zábavu…

Mark Zuckerberg, generální ředitel společnosti Meta, obrovského komplexu na havajském ostrově Kauai, který obsahuje únikový východ a masivní podzemní bunkr soudného dne.

Pozoruhodné detaily Zuckerbergova tajnůstkářského havajského projektu se objevily po vyšetřování WIRED s odvoláním na zdroje a dokumenty získané prostřednictvím žádostí o veřejné záznamy.

S odhadovanými celkovými náklady přesahujícími 270 milionů dolarů se Zuckerbergova pevnost může pochlubit podzemním bunkrem o rozloze 5 000 čtverečních stop s obytnými prostory, strojovnami a žebříkem k nadzemnímu únikovému východu.

Pocit bezpečí připomínajícího pevnost je umocněn začleněním "slepých dveří" – portálů navržených tak, aby hladce splývaly se zdmi. Autentizovaná kontrola přístupu pomocí klávesnic a zvuková izolace jsou další funkce.

Plány pro tuto lokalitu naznačují soukromý únik, přičemž areál je připraven nabídnout soběstačnost prostřednictvím vlastního systému vodních nádrží a produkce potravin na rozlehlých 1 400 akrech.

Nikdo, kdo pracuje na tomto projektu, nesmí mluvit o tom, co staví. Téměř každý, kdo projde ostrahou areálu – od tesařů přes elektrikáře a malíře až po ostrahu – je vázán přísnou dohodou o mlčenlivosti, tvrdí několik pracovníků zapojených do projektu.

A říkají, že tyto dohody nejsou formalitou. Několik pracovníků tvrdí, že viděli nebo slyšeli o kolezích, kteří byli z projektu odstraněni za to, že o něm zveřejnili příspěvek na sociálních sítích.

Různé stavební týmy na staveništi jsou přiděleny k samostatným projektům a pracovníci mají zakázáno mluvit s ostatními pracovními skupinami o jejich práci, říkají zdroje.

Spekuluje se o tom, proč by jeden z nejbohatších lidí světa stavěl masivní areál s tak složitými bezpečnostními opatřeními. Stavba Zuckerbergovy pevnosti je soukromou záležitostí chráněnou dohodou o mlčenlivosti a chráněnou vysokými zdmi.

Co Zuckerberg ví a my ne?


https://www.thegatewaypundit.com/2023/12/far-left-mark-zuckerberg-reportedly-developing-270-million/<br>