Musíme si uvědomit, že je proti nám vedena rozsáhlá globálně-politická a geopolitická operace.

21.05.2019

Řízená masová ( ,,legální" i ,,nelegální" ) migrace je pouze součástí většího směřování globální politiky, pro které se vžil pojem "zlatá miliarda". Všechny tzv. alternativní politické ( hlavně parlamentní ) strany vás dezinformují, když údajně bojují proti ,,elitám" tím, že kritizují migraci a Brusel, ale ve skutečnosti jen ukazují na dva ( již i tak dobře viditelné ) faktory z mnoha, aniž by věděli nebo řekli, že tyto děje jsou v reálu jen chapadla jedné a téže ,,chobotnice" globální moci, která jich má ale desítky na všech úrovních řízení od metodologické/chronologické ( školství, systémy zpracování informací a změna chápání vztahů příčina-následek ) priority přes hospodářskou prioritu ( globální finanční systém ) až po prostředky přímé genocidy.

11. září 2001 USA naposledy (?) velkolepě operací pod falešnou vlajkou spustily další kolo procesů globalizace v rukou nadnárodních struktur ( a pravda o 11. září je zároveň schována globalisty do budoucna pro odstavení washingtonských neokonzervativců a diskreditaci USA ), které vedlo k vojenským operacím na blízkém východě. Tam byla připravena půda pro masovou migraci, protože ta je součástí globální politiky "zlaté miliardy" ( rozuměj jde o likvidaci/úpadek/depopulaci jednak zemí, odkud prchají migranti - převážně mladí a zdraví, a hlavně států Evropy, kde vznikne konfliktní zóna a mládež místní populace bude, a už generaci a půl je, eliminována na 1. - 2. prioritě řízení debilizací ve školství, kultuře - stačí když napíši, že většina mladých lidí již dnes užívá různé drogy? ).

Celá mašinérie je přitom podporována na všech úrovních globálního systému řízení. Proč ,,hrdinové na billboardech" neřeknou, že největší dlouhodobou vodou na mlýn globalistů je koncepce současných tzv. ,,vzdělávacích osnov", pak také globální lichva finančního systému ,,úvěrové hospodářství" - zotročování celých států a regionů - vyčerpání jejich obyvatelstva aby se nemohlo bránit kolonizaci, dále jejich uchvácení skrze Centrální banky, neexistence suverénního rozvoje, neboť není plán a pravomoc na emisi a řízení peněz jako ,,krevního oběhu ekonomiky" ( nenechte se mýlit ,,bojovníky za zachování Koruny české" - ta je tady už jen jako symbol na fyzických penězích a historický exponát, stejně jako je ČNB česká asi tak jako Kaufland nebo Erste Group, tedy pardon ,,Česká spořitelna" ) ?

Z střednědobého a dlouhodobého hlediska je systém vyčerpávajících školních osnov ( a nezdravé prostředí dnešních přeplněných škol připomínajících kriminály ), kde chybí informace pro základní předpoklady soběstačného života v moderní společnosti ( zato se zbytečně dopodrobna již od ŽS probírají různé ,,větné rozbory", chemie, fyzika, přírodopis se z vlastivědy mění v samostatné předměty plné abstraktních dat, čímž neguji funkci základního vzdělání v době, kdy žák ještě není rozhodnut, kam se bude ubírat dál, takže drtivou většinu těch roky přijímaných ,,dat" ani nevyužije, atd. ) garantem likvidace mládeže. Snad se všichni shodneme v tom, že základy práva nebo ekonomie potřebujete automaticky dříve, než jako právně odpovědní nebo plnoletí vstoupíte do života společnosti, kde je téměř každá činnost a situace právně vymezena a kde dominuje úvěrové hospodářství. Absenci těchto témat ve školských osnovách lze vnímat jako idiotismus a záškodnictví představitelů ekonomické vědy, činitelů státního aparátu, který má vést k sociální destrukci ve spojení s ideologickou propagací kolektivních komunit deviantů, jejichž zájmy se omezují na různé druhy sexuálních úchylek a pedofilii.

K čemu jsou nám ,,politici", kteří nemohou rozhodovat ani o hospodářství země ( a pochopitelně ani o vojenských otázkách, protože jsme členem nadnárodní organizace NATO )? Dobrým příkladem je tzv. ,,Japonský ekonomický zázrak" 50-70 let, který by nevyšel, kdyby nebyl povolen z úrovně globálního řízení. Pokud se zvýší objem výroby a zároveň se zvýší objem peněžní zásoby emisí nových peněz, jakoby "nekrytých", pak problém nenastane, nenastane ani inflace, protože vzájemný poměr peněz a zboží zůstane správný. Emise peněžní zásoby sama o sobě žádnou inflaci nezpůsobuje. Tak to dělali Japonci v 50-70. letech: státní plánovací komise odhadla, že v silách ekonomiky je v následujícím období postavit tolik a tolik nových škol, tolik a tolik nové infrastruktury, a pro tento objem se vyemitovaly nové finanční prostředky, přičemž ale nevznikl žádný dluh. Následně ekonomika tyto projekty realizovala, a i když se zvýšila peněžní zásoba, v důsledku nových projektů se i zvýšil reálný objem ekonomiky a vše fungovalo.

Kdyby Japonsko nemělo možnost provádět suverénní emisi peněz a mít skoro nulové úrokové sazby (a to mu bylo dovoleno z globální úrovně řízení), Japonci by mohli pracovat do úmoru a žádný "ekonomický zázrak" by nenastal, nebylo by to jednoduše možné. To samé není reálné bez možnosti ovládat hospodářství ani u nás, i kdybychom zavedli 16 hodinový pracovní režim sedm dní v týdnu. Hospodářská politika zemí bývalého Východního bloku je ukázkovým příkladem General plan Ost ( Generální plán Východ - hitlerovská strategie ) - řečeno tvrdě: vytvořit pro cizí infrastrukturu ( životní prostor - lebensraum ) a pochcípat. Přitom by se ještě současné obyvatelstvo těchto evropských zemí mělo usilovně snažit o realizaci infrastrukturní a geografické přípravy těchto území (odpracovat to) - odtud ty rozsáhlé projekty EU. Současně s tímto úsilím však je potřeba, aby toto obyvatelstvo, potažmo hospodářství této země, bylo v důsledku "vhodně zvolené" politiky takto přivedeno na pokraj svých sil, aby nebylo schopno naplánovanou, budoucí kolonizaci svého území silovými prostředky odvrátit. A další krize se blíží ( ale přežvýkávači hesel z tzv. alternativních stran na ni zareagují až vypukne a potom budou ukazovat srdceryvné obrázky bezdomovců a hulákat, ať jim dáme více hlasů ).

Předně si musíme uvědomit, že je proti nám vedena rozsáhlá globálně-politická a geopolitická operace. Doslova je i proti ČR a zejm. dalším zemím bývalého tzv. ,,Východního bloku" vedena válka a pozor: válka je něco jiného, než vojenská operace s čistě vojenskou technikou a taktikou. Válka je soubor opatření zaměřených na uchvácení cizích přírodních, energetických a lidských zdrojů. "Nikdo tu válku nechtěl, přesto byla nevyhnutelná" říkali národní politici o První světové válce. A byla nevyhnutelná proto, že delší časový usek pracovali vědomě i nevědomě na systému, který jako celek připravoval konflikt ( nyní ubírá společnost k sebelikvidaci a zničení ,,buržoazního" liberalismu ). Nebylo důležité, kdo v té válce zvítězí, protože nakonec stejně měl vyhrát připravený systém. Kdy všichni státní činitelé konečně pochopí, že ať už si to přejí či ne, jsou prvky velkého systému a přestanou nás ohrávat parlamentaristickými pohádkami?

A teď řečnická otázka: které politiky z tzv. ,,alternativy" ( stran, které se alespoň tedy tak prezentují ) jste slyšeli o tomto něco říci? Pokud neví, nebo nechtějí říci, jak funguje současný systém, jakou pak mohou představovat ,,alternativu"?

Dan Niel