Náš Velký skok...

04.12.2023

Pokud jste ještě nezjistili, odkud to Schwab a další chapadla finanční oligarchie /sdružení toho času v WEF/ vzali, tak tady:"

V roce 1958, kdy byl Velký skok vpřed zahájen, bylo obyvatelstvo Číny rozděleno do desetitisíců lidových komun, základních ekonomických a správních jednotek, které měly být soběstačné a odpovědné za své výsledky.
Zároveň se tím zrušily či narušily tradiční vazby a ekonomické vztahy v zemi; Maovým dlouhodobým cílem bylo zlikvidovat rodinu, peníze a soukromé vlastnictví.
Dalším Maovým cílem, přijatým jako poučení z maďarského povstání 1956, bylo fyzicky zlikvidovat potenciální odpůrce režimu.
Vedle rychlého narušení společenských vazeb přinesl Velký skok i změnu průmyslové politiky.
Z nařízení čínské vlády například každá komuna musela vybudovat vlastní malé vysoké pece, a zvýšit tím produkci oceli.
Přitom však nebyl zabezpečen přísun železné rudy ani paliva, takže obyvatelé byli nuceni tavit své nářadí a oheň v pecích živit dřevěným vybavením svých obydlí, dřevem z posvátných hájů kolem konfuciánských chrámů, ba pálit i celé domy.
Když nářadí došlo, bylo obyvatelstvo lidovými komisaři nuceno jít do hor hledat "železnou rudu", a to i v případě, že v daném pohoří se železná ruda nikdy nevyskytovala a nikdo z obyvatel nevěděl, jak taková železná ruda vypadá.
Zoufalí lidé pak do vysokých pecí házeli veškeré kameny, které alespoň trochu připomínaly kov.
Výsledkem byla zpravidla "podivná spečenina".
Přestože již počátkem roku 1959 bylo konstatováno, že kov tavený nekvalifikovanými rolníky v pecích z pálené hlíny zdaleka nedosahuje potřebné kvality, politika nebyla změněna a nedostatek nástrojů a pracovních sil v zemědělství znamenal drastický pokles zemědělské výroby.
Navíc obyvatelstvo bylo přinuceno stravovat se v "kolektivních jídelnách" a bylo zakázáno připravovat si jídlo doma.
Společně s nepříznivou úrodou a rozkolem se Sovětským Svazem v roce 1960, který tak zastavil hospodářskou pomoc Číně, vše vyústilo v obrovský hladomor, tzv. "Tři hořké roky" 1959–1961.
V některých oblastech hladem a nemocemi vymřelo až 40 % obyvatelstva.
Hlad dosáhl takových rozměrů, že docházelo ke kanibalismu a někteří se stravovali kaolinem, který má příjemně nasládlou chuť a svým objemem utišil touhu žaludku po potravě; jelikož však jde o nestravitelnou horninu, lidé následně umírali na koliku."

To je ve wikipedické zkratce Velký reset s Green dealem dohromady.

Jako z kopíráku, s novou přidanou hodnotou digitálních technologií a možnostmi brainwashingu...

Pokud chcete vidět, kam to povede a jaký bude konečný obraz, podívejte se do Maovy Číny 60.let, Kambodže za Pol Pota a Yenga Sariho, v současné době na Srí Lanku...

Nepochybuji, že se další a další země, zejména západního světa budou nadšeně přidávat k Velkému skoku, ostatně jejich dosazené loutky na čelo to mají jako životně důležitý stranický úkol, od jehož poslušného plnění závisí jejich další politické /benefitní a luxusní/ a někdy i fyzické přežití.

Není divu, sociální inženýrství a znásilňování lidské přirozenosti a boj a přetváření přírody byly odjakživa hlavní doménou pseudolevičáckých aktivit, ostatně obliba maoistických myšlenek, stejně jako trockistického přeměňování společnosti byla zřejmá od 60.let zejména v akademickém prostředí. 

A ruku na srdce, mnoho se od té doby nezměnilo, jen se ubralo na rétorice a obrazy světců byly uklizeny hlouběji do akademických sklepů.

Podstatné je, že experimenty už proběhly, existují z nich srovnatelné výstupy a globální elity mají tím pádem vyzkoušený mustr, jak to zaúčinkuje na jimi ovládaných teritoriích.

Přesně tak tyto utopie končí - bídou, hladem, úbytkem obyvatelstva a.... a to je to hlavní - trvalou změnou společenských a majetkových poměrů.

Tedy - globální elity s vámi budou sdílet vaše domovy, vaše děti a vaše myšlenky. 

Maličkost, že? 

Kdo by to nechtěl?

Hlavní vtip této utopie spočívá v tom, že je to jednosměrka, to znamená, že není v plánu, abyste vy sdíleli to, co si zde v průběhu posledních cca 150 let nahromadili.

Už chápete, proč je nutné permanentně žít v krizích?

Protože každá krize má svá řešení a krize zejména posledních let ho mají připravené tak nějak předem, s předstihem... 

No, času není nazbyt... je to urgentní a je třeba udržovat přítmí.

A nesmí se to říkat nahlas, protože pak jste odporný konspirátor a těm se co, Halík?

Těm se nevěří!

Těmi se, co? 

Opovrhuje!

To vám řekne 50 z deseti ověřovatelů faktů... a potvrdí ministerstvo lásky...

A koho je třeba nejvíce zpracovat?

Jestli jste dospěli k závěru, že děti a mládež, tak jste to trefili do černého.

K tomu dopomáhej: Sorosovy fondy, cenzura /pardon - boj s dezinformacemi/, akademická půda /jak jinak/, korespondenční volby und so weiter...


Motto:

"Ve financování zelené transformace musíme z miliard přejít na biliony."

Ursula von der Leyen


P.S.

Pokud si ti vzdělanější a vyzrálejší z vás myslí, že "tady se to nemůže stát!", ujišťuji vás, že může a dosti rychle.

Existuje na to takový /dle mého poznání funkční/ dialektický zákon "přeměny kvantity v kvalitu".

Kvantita přetéká.... a plán se plní....


Q.S.