Něco není s blížícím se zatměním Slunce v pořádku

08.04.2024

Jak dobře víme, zatmění slunce je astronomický úkaz, kdy jiný astronomický objekt dočasně zakryje slunce, nebo měsíc. V případě blížícího se zatmění se jedná o zastření slunce, což je způsobeno tím, že se měsíc dostane mezi Zemi a slunce. Aspoň to je, co říkají, i když to nezní pravděpodobně. Byly doby, kdy byl měsíc jasně viditelný na zcela jiném místě a přitom bylo zatmění. Co pak byl ten objekt, který slunce zakryl?

Toto pondělí, 8. dubna má dojít k plnému zatmění slunce, což bude viditelné v Americe a v Kanadě. 

Cesta tohoto zatmění vede od Mexika do Spojených států, kde pronikne do Texasu a bude pokračovat úhlopříčně skrze celou Ameriku až do Kanady. 

NĚCO ZDE NESEDÍ

Něco ale není s blížícím se zatměním slunce v pořádku a je těžké přijít na to, co je to. 

Je kolem toho totiž příliš velké množství podivného vzruchu. 

Nikdy předtím nebylo tolik vzruchu kolem obyčejného zatmění slunce, aby vlády jednotlivých států neustále varovaly občany a radily jim udělat si řádné zásoby potravin, aspoň na dva týdny.

A tentokrát, na příklad, stát New York dokonce vyhlásil nouzový stav v okolí Niagarských vodopádů protože očekávají zvýšený příliv turistů, kteří všichni budou chtít zatmění vidět. 

Na druhé straně, za čárou, kanadské město Ontario se zachovalo obdobně.

Guvernérka státu New York, Kathy Hochul se stará, aby cestující nezůstali někde na dálnici v zácpě, aby nedocházelo k nehodám, aby všichni přijeli včas.

Stejně tak vyhlásily nouzový stav i jiné státy, skrze které zatmění povede. 

Jedním z nich je Indiana, kde jsou ty stejné obavy z přeplnění dálnic, ze zahlcení komunikačních možností, z účinnosti pohotovostních služeb a podobně.

Také Texas propadá panice a není čemu se divit, jsou očekávány zástupy až 200 000 lidí a to je nemalá záležitost. 

V Americe se nevyskytuje skoro nic v malém měřítku.

Jsou také obavy, že obchody nebudou mít dostatečné zásoby potravin, internet bude tak přeplněný, že zkrachuje, mobilní síť nevydrží nátlak, takže lidé nebudou mít možnost v případě potřeby přivolat pomoc. 

Stejně tak může být nedostatek benzinu, nedostatek ubytování a nedostatek všeho ostatního.

A to všecko kvůli pár minutám, kdy bude slunce zastíněno něčím jiným. 

Přitom vůbec není zapotřebí někam kvůli tomu cestovat. 

Ve všech amerických státech, i v těch vzdálených, bude zatmění slunce do jisté míry viditelné. 

Tak proč si kazit pohodlí a dobrou náladu, když je možno všecko shlédnout i v televizi?

Ovšem co když se jedná o něco úplně jiného? 

Co když se stane něco, co není možno později změnit? 

Co když něco vyleze z děr a napadne lidstvo? 

Mimozemšťané? 

Cizí záhadné síly? 

Spirituální zjevení?

Jak to, že stát New York k tomu účelu vytvořil zvláštní vojenský oddíl, který je ve funkci již 17 měsíců? 

Co asi mají na práci? 

Čím se zabývají? 

Je to opravdu jen kvůli zatmění slunce?

NÁRODNÍ GARDA

Americká Národní garda se sestává z jednotlivých vojenských jednotek, z nichž každá patří svému státu. 

Je to vlastně vojsko každého amerického státu. 

Národní garda je využívána na všemožné účely, kde je nutno zasáhnout přímo ve státě. 

Mohou ale přijít na pomoc i jinému státu, jak se to v současné době děje, kdy některé státy vyslaly své Národní gardy na pomoc Texasu, který i přes soudní zákaz chrání své hranice proti nezákonným migrantům.

New yorkská Národní garda zase prohlíží lidem zavazadla v podzemní dráze. 

Proč to dělají není známo, ale příliš to zavání policejním státem. 

Přesto se nad tím nikdo nepozastavuje a nestěžuje si. 

Někdo zřejmě zná moc dobře lidskou mentalitu a ví, co si může dovolit.

V současné době jsou všecky Národní gardy v pohotovosti na 8. dubna, aby mohly zasáhnout v nouzovém případě. 

O jaké nouzové případy se jedná?

Ve státě Oklahoma má Národní garda poskytovat první pomoc, řešit problémy s hazardními materiály, hasit případné ohně. 

Musí se rovněž postarat o neutralizování hádek a rozbrojů mezi návštěvníky, hlídat bankomaty, které nemusí mít dostatečné zásoby hotovosti.

Bývalý člen Kongresu, Ron Paul se obává, aby se z celé záležitosti nestal případ 'Černé labutě', což je vzácná a neobvyklá záležitost, která přinese nečekané vážné následky, které předtím nebylo možno předvídat.

JAK TO, ŽE I KONGRES?

Americký Kongres zareagovali stejně přehnaně jako všichni ostatní: dva týdny před zatměním už zavřeli krám a nemele se. 

Kongres jednoduše šel na dvoutýdenní dovolenou. 

Proč to udělali? 

Co očekávají? 

Vědí něco víc než my?

A pak, stejně jako vláda, tak i media, začala nabádat lidi, aby se připravili na něco, o čem neříkají, co to může být. 

Skoro jako by měl být celý svět zbořen, nebo aspoň jeho podstatná část. 

Přemílají možnosti co by to mohlo být a straší s následky něčeho, co se ještě nestalo a co se ani stát nemusí.

I VESMÍR JAKSI REAGUJE

Astronomická laboratořiv při ruské Akademii věd zaznamenala mocné výbuchy na slunci, které se dějí přímo na lince slunce-země, čímž mají značný vliv na naši planetu. 

Tyto výbuchy jsou doprovázeny výrony plazmy směrem k Zemi.

Několik otvorů ve sluneční koroně se rovněž spojilo v jeden obrovský otvor, 20x větší než je naše Země. 

Podle výpočtů měly látky, z otvoru tryskající, dosáhnout Zemi někdy tento týden. 

Vědci očekávají možnost magnetických bouří, které mohou způsobit problémy s radio komunikaci, s funkcí satelitů a s elektrickou sítí po celé planetě.

Další překvapení nám připravil polární vír, který obklopuje severní pól a který začátkem měsíce náhle změnil směr otáček. 

Říká se, že to, co ho k tomu vedlo jsou zvýšené teploty v horní atmosféře, což také nemusí být pravda. 

V minulosti přinesla jakákoliv změna v běhu tohoto víru mocné změny počasí, tuhou zimu a mocné bouřky.

Podle britského výzkumu, vír je zjistitelný ve stratosféře, což je asi 50 km nad zemským povrchem a otáčí se rychlostí 250 km/hod. 

Když dojde k náhlému oteplení, což způsobují tlakové vlny, zvané též planetární vlny, pak je jeho rotace narušena a může dojít k velkým změnám počasí.

NEJEN ZATMĚNÍ SLUNCE, ALE I KOMETA

Kometa, nazývaná 'ďáblova' je další účastník celé tragikomedie. 

Po 71 letech se má znovu objevit, spolu se zatměním slunce. 

'Ďáblova' se nazývá proto, že vypadá jako by měla rohy. 

Když se objevila na obloze v r. 1811, spolu se zatměním slunce, bylo to provázeno velkým množstvím zemětřesení, 10 000 případů v období pouhých 3 měsíců, z nichž to nejmocnější bylo 8,8 na Richterově stupnici

Většina z nich způsobila velké katastrofy.

Letos máme ještě jeden přídavný problém: spolu se zatměním slunce v srpnu 2017 a dalším v říjnu 2023 a s blížícím se, které přijde 8. dubna, dráhy těchto zatmění tvoří první a poslední písmena hebrejské abecedy, což jsou Alef a Tav; Alfa a Omega. 

Viz obrázek níže.

Biblická kniha 'Zjevení' říká:

"Já jsem Alfa i Omega, počátek i konec, první i poslední. 

Blaze těm, kteří se řídí jeho přikázáními, aby měli přístup ke stromu života a mohli vejít branami do města." – Zjevení 22:13-14

Je to zajímavé. 

V anglické Bibli je psáno: ' blaze těm, kteří se řídí jeho přikázáními', zatímco v české Bibli je psáno: '… blaze těm, kteří perou svá roucha …'

To je samozřejmě příliš velký rozdíl. 

Jak to? 

Kdo s námi zde manipuluje?

DALŠÍ POZORUHODNOSTI

Zatmění slunce v r. 2017 postupovalo přes americkou pevninu ze severozápadu na jihovýchod. 

Zato letošní zatmění půjde od jihozápadu na severovýchod, takže společně obě vytvoří písmeno 'X'. 

Tam, kde se protnou, zabírají území 23 309 km2. 

V tomto prostoru se nachází městečko New Madrid a přímo pod ním je obrovský zlom v zemské kůře

Zemětřesení, která již toto místo zažilo hojně, se vždy ukázala být značná.

Jedno zemětřesení z prehistorických dob dokonce změnilo tvářnost krajiny na tisíce kilometrů daleko a zničilo obrovská jezera, která se nacházela na severu, v blízkosti státu New York. 

Zemětřesení rovněž vytvořilo velký schod v americké pevnině, jakýsi zlom v zemském základu. 

Jiná zemětřesení na stejném místě, ke kterým došlo asi před 200 lety, způsobila obrácení toku řeky Mississippi.

Zatmění slunce má oznamovat konec 'Velkého roku', což je období 26 000 let a začátek 'Nového věku', který začne vládou vodnáře, což má být tak zvaný 'Zlatý věk'.

Manly P. Hall, významný zednářský historik napsal, že Amerika byla navržena Zednáři pro zvláštní úkol, aby totiž začala Novou Atlantidu, neboli Nový světový řád, kde bude vládnout král, který vzešel ze vznešeného rodu, náležícího k řádu Iluminátů. 

Tento král je symbolizován jako Apollo, nebo Horus, či Nimrod (otec Zednářů), o kterých se říká, že to jsou potomkové biblických Nefilimů.

NOVÝ SVĚTOVÝ KRÁL?

Není to ověřeno, ale někteří jsou toho názoru, že nový 'král' bude princ William, z britské vládnoucí rodiny. 

Jenže je možné, že se vyskytla neočekávaná překážka: jeho manželka, Kate Middleton se totiž ztratila. 

Je známo, že byla 28. prosince loňského roku odvezena do nemocnice, údajně za účelem operace břicha, ale pak o ní nebylo slyšet.

Lidé se dožadovali zpráv, co se s ní stalo a tak bylo vydáno několik fotografií, které byly amatérsky upraveny, aby nebylo poznat, že jsou poskládány z různých zdrojů. 

Také nejasná fotografie samotné Kate byla dána veřejnosti, jenže brzy se přišlo na to, že to není ona, ale její sestra. 

Vyskytly se spekulace, že Kate byla očkována a dnes trpí následky tohoto vpichu a že to zkoušejí utajit. 

Snad nejzajímavější je, že nemocnice, do které byla Kate odvezena, nevydala ani jednu zprávu o jejím stavu, anebo jsou tyto informace záměrně utajovány.

Je zde ale několik dost závažných detailů, které vrhají na situaci trošku jiné světlo. 

Jako třeba její manžel, anglický princ William se prý nedokáže ovládat a podléhá výbuchům vzteku. A ještě si ke všemu našel milenku. 

Kate a William prý se často hádali a jejich hádky byly divoké, včetně házení předmětů jeden na druhého.

Takže se můžeme ptát, o co tady jde? 

Co je s ní v nepořádku, když je už tak dlouho v nemocnici a William ji byl navštívit pouze jednou a její rodiče a sestra se tam vůbec nikdy neukázali?

Je pouze jeden druh lidí, které nechodíme do nemocnice navštěvovat a to jsou mrtví. 

Co když Kate podlehla při jedné ze zmíněných zuřivých hádek s Williamem? 

A proč ani alternativní zdroje neberou tuto možnost v úvahu? 

Je zde snad snaha to utajit?

VĚDCI SE PŘIDÁVAJÍ

NASA organizace je známá tím, že provozuje různé zednářské rituály, založené na učení egyptských 'Škol záhad'. 

Už to, že všichni astronauti byli Zednáři, je pozoruhodné. 

Zřejmě to bylo nutné, aby spolehlivě udrželi v tajnosti, že ve skutečnosti ve Vesmíru nebyli. 

Takové předstírání dokážou snad jedině Zednáři. 

Kdyby nebylo Stanley Kubricka, který to všecko filmoval a který – když si přihnul o nějakou tu sklenici nebo láhev whisky víc – přiznal, že to filmoval v Nevadě, tak bychom mohli jen podezřívat, že všecky ty vesmírné lety byly podvod. 

Takhle to víme najisto.

V době zatmění slunce, 8. dubna, NASA vystřelí tři rakety, pojmenované Apep, což je obrovský egyptský mytologický had, který má za úkol sežrat slunce. 

A když se pak slunce po 3 minutách zatmění znovu objeví, to má symbolizovat znovunarození Horuse, zednářského 'krále' Zlatého věku. 

Horus je jinak Apollo; Sirius je Isis.

CERN, který reprezentuje evropský jaderný výzkum, rovněž pořádá tajné rituály před sochou indického boha Šivy, což je bůh smrti, ničení a konce jednoho věku. 

Tentokrát se CERN přidá tím, že se zatměním slunce spustí jejich 'Hadron Collider', což má být zařízení na zrychlování částic, ale ve skutečnosti je jeho zaměření podstatně jiné a utajované.

TAKÉ ISRAEL

Také Izrael se hodlá zúčastnit, i když mají hodně práce s genocidou Palestinců. 

Přesto mají v úmyslu v době zastření slunce uspořádat rituál na hoře Olivetské, kde rituálním způsobem zabijí červené jalovice a pak je spálí, za účelem očisty. 

Je to velmi neobvyklé, když se narodí červená jalovice a Židům se podařilo koupit jich v Texasu pět.

Rituální oběť červených jalovic je spojena s předpovědí, podle které bude muslimská mešita Al-Aqsa, což je nejdůležitější mešita pro všecky Muslimy na celém světě zbořena a na jejím místě bude vybudován třetí židovský templ. 

Tento templ má být náhrada toho, který kdysi dávno, pradávno, zbořili Římané. 

To bude rovněž signalizovat 'konec našeho času'.

Dovedete si představit co se stane, když Židé zboří Al-Aqsa? 

To bude neuvěřitelné a následky nevylučují vůbec nic, ani jadernou válku. 

Všichni Muslimové se na ně vrhnou, všichni, do posledního. 

Něco takového je sjednotí a pak Židy napadnou a zničí! 

Izrael přestane existovat. 

To bude opravdu 'konec času', ale pouze pro Izrael.

A z tohoto chaosu chtějí zednářští snílkové a fantasté vybudovat nový, zářící svět, tak zvaný 'Zlatý věk' pro sebe, jinak také zvaný 'Nový světový řád' otroctví, ten bude pro nás.

ZÁŠKODNÍCI NESMĚJÍ CHYBĚT

Co když existuje skupina lidí, kteří plánují – za účelem zavedení Nového světového řádu – hromadnou lidskou oběť jejich nadřízenému, co je v tomto případě Satan? 

Co tak Zednáři? 

To by bylo přímo jejich směrem.

Co kdyby něčím, nějak dokázali zlom v zemské kůře ve New Madrid vyburcovat k výbuchu a ke zničení a přetvoření všeho kolem na tisíce kilometrů? 

Mnoho lidí by při tom přišlo o život a přitom by to vypadalo naprosto přirozeně.

Stále jim jde jen o to, jak zabít co nejvíc lidí. 

Už sama Deagel předpověď, která očekává snížení počtu Američanů do r. 2025 o celých 225 milionů, nad námi visí jako Damoklův meč.

A co kdyby se jim podařilo nějakým způsobem vyprovokovat i giga-ultra-maxi-super-mega sopku v národním parku v Yellowstone? 

To pak by nám všem, i na Aljašce, na Sibiři, v Evropě, v Asii a všude jinde rázem zmrzl smích na rtech. 

Ten mrak by zavalil celý svět a ještě dlouho bychom se v něm společně dusili a léčili z těžkých nemocí, které by způsobil.

NAPLŇUJE SE SNAD PROROCTVÍ?

Podle proroctví je toto zatmění slunce znamením konce našeho času. 

Pak má následovat sedm velmi zlých let, kdy budou Gog a Magog spolu válčit. 

Někteří připisují název 'Gog' Spojeným státům a 'Magog' Israeli. 

Jiný výklad říká, že se jedná o národy, nepřátelské našemu světu.

Podle Bible je Gog vládce ze země Magog. 

Ale když vezmeme v úvahu knihu 'Zjevení', tak Gog a Magog jsou obojí národy pod vládou Satana

Biblický výklad pro Magog říká, že jsou to lidé, kteří žijí na severu světa a metaforicky představují síly zla.

Běžné zatmění slunce nebo měsíce neznamená nic, pokud k němu nejsou přidána zvláštní znamení. 

Každý rok dochází k zatmění a není známo, že by kdy něco signalizovalo.

Jenže blížící se zatmění slunce se zdá být ve spojení s nadcházejícími americkými volbami. 

Takže pak představuje varování pro Spojené státy a pro Izrael.

Každý biblický prorok, který se vyjadřoval ke zločinům Izraele, předpovídal určitá znamení, která budou účinkovat jako varování. 

Na příklad, v knize 'Zjevení' máme čtyři jezdce na koních, kteří předcházejí boží soud světa. 

Budou následováni hladomorem, ekonomickými problémy, nemocemi, smrtí. 

Tato znamení se průběžně opakovala skrze celou naši historii. 

Předcházela i zničení Babylonu, které – záhadně – zahrnovala rovněž zatmění slunce v naprosto stejném intervalu, jako jsou zatmění současná.

Když to srovnáme s dnešní dobou, tak začátkem r. 2020 jsme měli tato zvláštní znamení nejen nad Amerikou, ale nad celým světem: hlad, ekonomické problémy, nepokoje a protesty, které završila válka mezi Ruskem a Ukrajinou. 

To všecko jsou varování před modlářstvím a upozornění na boží soud.

Bůh sám řekl, že "Ukáže zázraky na nebi a na zemi, krev a oheň a oblaka kouře. 

Předtím, než nastane velký a obávaný den soudu, slunce bude změněno na tmu a měsíc bude krvavý."

Ježíš Kristus zase prohlásil, že budou zemětřesení, sopky budou soptit, války a pověsti o válkách, krev jako znamení krveprolití, války a soudu. 

Takže krev je také jedním ze znamení.

SKUPINA ČTYŘ KRVAVÝCH MĚSÍCŮ

V letech 2014-2016 jsme měli dokonalou skupinu čtyř krvavých měsíců a všecky na významné židovské svátky:

14. dubna 2014 Passover, neboli židovské Velikonoce
8. října 2014 Svátek svatostánků
20. března 2015 Zatmění slunce
4. dubna 2015 Passover
28. září 2015 Svátek svatostánků

Číslo 4 symbolizuje svrchovanost slova Božího na zemi. 

Měsíc symbolizuje boží ochranu israelského lidu. 

Rudá barva zatmění představuje krveprolití a nadcházející boží soud.

Starý zákon, kniha Joel nám říká, že:

"V těch dnech a v onom čase, kdy obnovím bohatství Judy a Jeruzaléma, shromáždím všechny národy a přivedu je sem, do údolí Jozafata. 

Tam je postavím před soud za to, co učinili s mým dědictvím, s mými lidmi Israele, protože je rozptýlili mezi jiné národy a rozdělili si moji zemi."

Kdo jsou ty národy, které si rozdělili tuto zemi, což je Palestina? 

Joel určuje celkem tři: Tyre, Sidon a Filištia. Filištia je území současného Gaza pruhu a Filištínci jsou ve skutečnosti dnešní Palestinci. 

Tyre a Sidon jsou místa, která náležela v minulosti Féničanům. 

Když Řekové a Římané Tyre a Sidon dobyli, Féničané vyemigrovali do Evropy. 

Jméno 'Evropa' bylo jméno dcery krále Féničanů v Tyre.

Takže dnes jsou Evropa a Amerika, neboli Západ, ty země, které do sebe pojaly Féničany z Tyre a Sidonu. 

Tyto země uzavřou 7-letou smlouvu s Antikristem a varování se týká jich.

ZATMĚNÍ SLUNCE V R. 2017 A 2024

Zatmění v r. 2017 přineslo dvě zvláštní znamení. 

Nejen že došlo 21. srpna k zatmění slunce. 23. září se rovněž planety Virgo, Leo, Merkur, Mars, Venuše, Jupiter, spolu se sluncem a s měsícem seřadily přesně tak, jak bylo předpovězeno v knize 'Zjevení'. 

Něco takového se stalo pouze dvakrát skrze celou historii našeho světa.

Se současným zatměním slunce dojde určitě ke stejnému úkazu.

Kniha 'Zjevení' č. 12 varuje, že válka bude vedena mezi Antikristem a světci a také že dojde ke znovuzrození Israele a Jeruzaléma jako národa. 

Spojené státy tím dostávají pádné varování stran Israele a hlavně stran rozdělení území. 

Snad proto vydal o 3,5 roku po zatmění tehdejší president Trump návrh na vytvoření dvou států na území Palestiny. 

Hned poté začal Covid, dostavily se ekonomické potíže a občanské nepokoje.

Se současným zatměním slunce, je rozdíl v tom, že toto bude postupovat pouze po východní straně země. 

A hvězdné sestavení má být opět to stejné jako v r. 2017.

ZÁVĚREM

Je uvažováno, že Bůh se rozhodl zničit čtyři určitá místa ve Spojených státech a ta jsou: Washington D.C., Boston, Baltimore a samozřejmě, New York. 

Je možné, že to docílí zemětřesením. 

Může také přijít obrovská vlna, zvaná tsunami, která celé východní pobřeží zaplaví. 

Něco takového je předpovídáno a dokonce i očekáváno. 

Když vybuchla sopka na kanárských ostrovech, to přesvědčení, že pád části ostrova do moře tsunami způsobí, převládalo mezi mnohými.

Ale také je možné, že tato města budou zničena zásahem zvenčí, kdy se Rusko a Čína spojí a Spojené státy napadnou. 

Nezdá se to příliš pravděpodobné, ale člověk nikdy neví.

Kdyby došlo k vojenskému napadení Ameriky, to by se stalo s největší pravděpodobností tehdy, kdyby Biden byl nějakým způsobem odstraněn. 

Kamala Harris by pak převzala presidentství, což by zbytek světa chápal jako ponížení a pak by si též uvědomili, jak moc je celá země oslabena a mohli by ji napadnout.

PRVNÍ ZEMĚTŘESENÍ JE JIŽ ZDE!

Zemětřesení se již dostavilo a to v místě, kde skoro nikdy žádné zemětřesení nebývá. zasáhlo v pátek New York a New Jersey a zaznamenalo 5,5 na Richterově škále. 

To je docela řádné zemětřesení. 

Jeho centrum se nacházelo někde v New Jersey, v hloubce asi 10 km.

Zrovna probíhalo zasedání Bezpečnostního výboru OSN, které muselo být kvůli tomu přerušeno. 

Naštěstí, zemětřesení netrvalo dlouho.

Bylo to ve skutečnosti druhé zemětřesení ten stejný den. 

To první bylo naměřeno jako 4,8 a zasáhlo severovýchodní státy země. 

Naštěstí neudělalo žádné z nich podstatnou škodu a dokonce i JFK letiště mohlo později obnovit činnost.


Jane Kaufman