O tom, že se za nějakých maximálně 20 let stane chalífát z většiny západoevropských zemí, nemohou panovat sebemenší pochybnosti. Stačí se podívat na demografii, kdy v nejmladší generaci mnohde převažují muslimové

22.01.2024

Agent francouzské tajné služby (DGSE) samozřejmě nemá na mysli jen západoevropské země, ale Evropu jako kontinent, zahrnuje sem tedy kompletně všechny evropské země.

Než se podíváme na to, co v rozhovoru prozradil, řekneme si něco o tom, jak došel k závěru, že půjde o CELOU Evropu, tedy ne pouze o její část, která směřuje k chalífátu již v tento moment.

O tom, že se za nějakých maximálně 20 let stane chalífát z většiny západoevropských zemí, nemohou panovat sebemenší pochybnosti. 

Stačí se podívat na demografii, kdy v nejmladší generaci mnohde převažují muslimové, přičemž tyto země si další muslimy soustavně dováží.

Mezitím z dotčených zemí na jedné straně prchá část obyvatelstva, která chce islamizaci uniknout, na druhé pak vymírá nejstarší generace, prozatím s největším zastoupením původního obyvatelstva v populaci.

A samozřejmě i nadále pokračuje muslimská invaze, silně podporovaná EU, jejíž kontakty s Muslimským bratrstvem jsou dlouhodobě více než vřelé, jak dokazují i nemalé dotace zasílané z EU islámským neziskovkám na něj napojeným.

Dalším faktorem, který islamizaci urychlí, je vysoká porodnost muslimek a razantně klesající porodnost původních obyvatel, ale také slučování rodin těch, kteří jsou již v Evropě.

Nezapomínejte také na to, že migrační pakt umožňuje i sloučení širších rodin než dosud, což bude znamenat, že jeden muslim na sebe "nenabalí" 20 dalších, ale třeba 100.

V neposlední řadě je pak potřeba počítat i s konverzemi nemuslimů – a to jak nenásilným, tak násilným způsobem. 

Aktuálně ke konverzím dochází stále častěji – a to zejména v mladších generacích.

Tedy podhoubí pro islamizaci Evropy je ideální a nezdá se, že by se našla země, která se jí v příštích desetiletích vyhne.

Pokud nyní narážíte na Rusko, které je částečně také v Evropě, tak to je islamizováno zhruba stejně jako Francie (samozřejmě v přepočtu na počet obyvatel) a proti postupující islamizaci se v zemi prakticky nic nedělá.

A jak dojde i k islamizaci zemí, které mají jen malé procento muslimů ve společnosti? 

Velmi lehce.

U nás je asi tolik muslimů, kolik měli v co do počtu obyvatel stejně velkém Švédsku před 20 lety. 

Jakmile okolní země, které k tomu mají slušně naběhnuto (Německo, Rakousko) přejdou na chalífát, islamizace sousedů nebude pro muslimy nejmenší problém.

Dosud zde také nebyla taková vláda, která by proti islamizaci země jakkoli bojovala (spíš naopak), takže předpověď je skutečně založena na zcela reálných předpokladech…

Evropa v ohrožení: Agent DGSE (francouzská zpravodajská služba) předpovídá totální islamizaci celého kontinentu.

Bývalý agent DGSE, francouzské vnější zpravodajské služby, bije na poplach: Evropa bude plně islamizována za 50-70 let. 

To znamená, že vaše děti nebo vnoučata, která se dnes narodí, budou otroky muslimů.

Toto ustanovení vyvolává obavy ohledně italské přistěhovalecké politiky a její neschopnosti adekvátně řešit problémy, které představuje neevropské přistěhovalectví.

Itálie je totiž aktuálně hlavním vstupním bodem muslimské invaze.

Bývalý agent DGSE řekl, že projekt islamizace Evropy dokončí Muslimské bratrstvo. 

Tato předpověď vyvolala bouřlivou debatu o tom, jak Evropa přistupuje k otázce přistěhovalectví.

Drtivá většina evropských zemí má politiku slučování rodin, která umožňuje migrantům přivést do země své rodinné příslušníky. 

Tato politika však byla kritizována za nedostatek přísnosti a skutečnost, že může usnadnit výměnu obyvatel.

Evropa navíc dosud neodstranila mimoevropskou legální imigraci, což je krok, který by mohl omezit vstup migrantů z mimoevropských zemí. 

Tato nečinnost je známkou krátkozrakosti ze strany evropských vlád (jde v podstatě o politiku EU).

Pokud se předpověď bývalého agenta DGSE naplní, Evropa by mohla v nadcházejících desetiletích čelit značným výzvám. 

Totální islamizace Evropy by mohla vést k radikálním změnám v evropské kultuře, společnosti a zákonech.

Abychom tomuto scénáři zabránili, je nezbytné, aby evropské země přehodnotily svou přistěhovaleckou politiku a přijaly opatření k zajištění budoucnosti původní evropské civilizace.

Závěrem lze říci, že předpověď bývalého agenta DGSE podtrhuje důležitost nulové imigrační politiky vůči islámským zemím. 

Evropa musí tuto otázku naléhavě řešit, aby zajistila bezpečnou a prosperující budoucnost pro všechny své občany.

K uvedenému ještě dodávám, že pokud bude většina evropských zemí pod kuratelou EU a dokud si lid bude volit loutky, není změna tohoto kurzu možná.


Zdroj