Obilí

20.12.2023

Až situace dospěje do stádia, kdy klon (vytvořený k obrazu nižšího boha) dokáže běžně vytvářet klony, pak bude v rámci hologramu ohraničeného ionosférou, jejíž hranice frekvenčně odpovídá frekvencím mozku, možné "člověka" automaticky řídit jako robota. Takže prostřednictvím internetové kontroly bude možné z nejnižší, základní úrovně plně ovládat a programovat mysl a dělat z lidí "šťastné roboty". 

Když děti téměř nepřetržitě sedí u počítače, nemají příliš prostoru pro předtavivost, která by umožnila opravdu uvidět, že jsou tím trénováni k totálnímu zotročení, které je na dosah ruky. 

Dnes se stal "inkvizičním dobyvatelem" každý, takže počet "obětí vytvářejících oběti" může narůstat geometrickou řadou na mnoha úrovních a v mnoha směrech. 

Je to právě tento typ energie, co udržuje systém anti-tvoření. 

Je to past uvnitř pasti. 

Je to past, v níž uvízla mysl, a jak bude rozklad mysli pokračovat, uvízne v ní i duše, jejíž napadení se bude projevovat neschopností správně rozlišovat a provést svobodnou volbu BÝT. 

Každodenní rozprašování smrtících chemiálií (obsahujících sušenou lidskou krev) kolem Země souvisí s narušením vnitřního spojení krve mezi tenkým střevem (kde se potrava mění v krev) a mozkem. 

Podle proroctví Hopiů existuje pravděpodobnost, že naše myšlenky bude možné načítat z obrazovky. 

Tato metoda se už zavádí do praxe, ale nemůže plně uspět, dokud tady zbude alespoň jediný skutečný člověk, který si Pamatuje Jediného a disponuje Pamětí z potravy obsahující absolutní paměť. 

A tou je celé obilné zrno.

Ještě před příchodem inkvizice to byla kuchyň, která byla centrem všeho dění. 

Byla prvním chrámem, léčitelským centrem, alchymickou laboratoří, školou, prvním ekonomickým centrem, bankou. 

Každý dům měl svou banku a tou byla obilnice. 

Obilí bylo původní platidlo.

"Kosmičtí piráti" čekali celé věky na svou "velkou žeň". 

Systematicky podněcovali oslabování Sjednocujícího principu paměti vytvářením vládnoucích systémů - vzdělání, vědy, manipulace potravinového cyklu, zdravotnictví, obchodu, médií, církve. 

Hlavním cílem jejich útoků byla žena, protože díky umění, které provozovala ve své laboratoři, Kuchyni, byla Alchymistkou a měla pod kontrolou tělo. 

Na Západě to nakonec vedlo k honům na "čarodějnice" (vyvolaným inkvizicí). 

Přes pět milionů žen bylo mučeno nebo zaživa upáleno, aby se v lidech probudil strach. 

Pak převzala žezlo chemie. 

Tato reaktivní věda, používající deduktivní přístup, souvisí s rozbitím jádra, v němž je obsažena Paměť. 

Na hmotné úrovni to vedlo k vytvoření atomové bomby a děloha ženy se stala stále častějším objektem útoků: 

1. antikoncepční piluky 

2. potrat jako samozřejmá záležitost 

3. běžně prováděný "císařský řez" 

4. umělé oplodnění 

5. časté odstraňování dělohy a vaječníků 6. brzy se zavede umělá děloha 

7. na základě toho vznikne klon s naprostou ztrátou oné Paměti potřebné k Návratu ke Zdroji. 

Také MÓDA napomáhá tomu, aby zničila ženské rozmnožovací orgány. 

Především oblast dělohy a ledvin se musí udržovat v teple. 

Dnes se i v chladném počasí tyhle partie bezostyšně obnažují. 

Ženy v dávných kulturách nosívaly kolem pasu šerpu a v Japonsku se nosil ozdobný pás obi, což není jen nějaká "tradice", ale má za úkol chránit tak důležité rozmnožovací orgány. 

Prakticky všechny ženy, které se dnes řídí touhle podivnou "obnažovací" módou, budou dříve nebo později mít tzv. "ženské problémy" a budou náchylné k rakovině prsu. 

"Věda" nepřinese řešení, protože NENÍ v zájmu vykořisťovacího systému, aby Tělo vytvářelo Svobodného Ducha. 

Lidé spíš naletí na jejich "zázrak" založený na redukci Duše a konečném přetvoření člověka podle obrazu podřadného boha. 

Jejich cílem je anti-tvoření, proto se pěstuje bezmocnost i vůči nejprimitivnější formě života, viru.


Malé Slunce  stařešina kmene Hopi


Q.S.

Sejdeme se v obilí