"Ochranu životního prostředí" je třeba vymáhat i soudně...

20.02.2024

Poslanec kanadské Nové demokratické strany, což je kanadská sociálnědemokratická strana, Charlie Angus, předložil kontroverzní návrh zákona o zákazu podpory fosilních paliv. Zákon počítá s tresty pro osoby, které se odváží mluvit pozitivně o fosilních palivech. Nová demokratická strana je třetí nejsilnější politickou formací v kanadském parlamentu, ale Charlie Angus předložil tento návrh zákona jako jednotlivec, nikoli za celou stranu.

V kanadském parlamentu leží na stole návrh zákona, v němž poslanec Angus navrhuje trestat osoby, které si dovolí vystoupit na podporu fosilních paliv. 

Tresty vězení

V preambuli zákona je uvedeno, že globální oteplování představuje bezprecedentní a existenční hrozbu pro lidi v Kanadě a na celém světě. 

A vzhledem k tomu, že extrémní povětrnostní jevy, jako je tepelná kupole v roce 2021 v Britské Kolumbii, se již v Kanadě ukázaly jako smrtící a podle kanadského ministerstva zdravotnictví se očekává, že jejich frekvence a rozsah v důsledku změny klimatu porostou. 

Už v preambuli zákona je také uvedeno, že v roce 2023 zažila Kanada nejhorší sezonu lesních požárů. Spáleno bylo více než 7,‍9 milionu hektarů.

V zákonu je též připomenuto, že se Kanada zavázala dosáhnout klimatické neutrality a k tomu také musí provést příslušné kroky. 

A ochranu životního prostředí je třeba vymáhat i soudně.

Vzhledem k tomu, že znečištění ovzduší způsobené fosilními palivy vede celosvětově k milionům předčasných úmrtí, včetně desítek tisíc předčasných úmrtí jen v Kanadě, a je hlavní příčinou rakoviny, respiračních onemocnění, nepříznivých výsledků těhotenství, dětských nemocí a kardiovaskulárních příznaků, vzhledem k tomu, že výroba a spotřeba fosilních paliv vedly k vážné a naléhavé krizi veřejného zdraví v jednotlivých státech, a to způsobem, který je podobný krizi veřejného zdraví způsobené spotřebou tabáku; vzhledem k tomu, že v roce 1989 Parlament omezil tabákovou reklamu a sponzorství s cílem snížit užívání tabáku v reakci na tuto krizi veřejného zdraví. 

A vzhledem k tomu, že Parlament je toho názoru, že reklama na fosilní paliva v současné době využívá techniky, které vědomě klamou veřejnost a neodhalují škody na zdraví a životním prostředí spojené s jejich používáním, brání informovanému rozhodování spotřebitelů, podkopávají veřejnou podporu účinných opatření v oblasti klimatu a zdržují přechod k bezpečnějším a čistším zdrojům energie se Jeho Veličenstvo na základě dohody s dolní komorou Parlamentu a Senátu rozhodlo přijmout následující zákon: Zákon o reklamě na fosilní paliva.

Fosilním palivem se z hlediska zákona rozumí palivo, které je zcela nebo zčásti odvozeno z ropy, zemního plynu nebo příbuzných uhlovodíků

Propagace fosilních paliv se z hlediska tohoto zákona znamená pozitivní vyjádření o produktu nebo službě jakýmikoli prostředky, ať už přímo, nebo nepřímo, včetně jakéhokoli sdělení informací o produktu nebo službě a jejich ceně a distribuci, které pravděpodobně ovlivní a utvoří postoje, přesvědčení a chování o produktu.

Smyslem zákona má být na jedné straně zajistit, aby veřejnost nebyla klamána ve věci výhodnosti fosilních paliv, vše ve jménu ochrany zdraví obyvatel Kanady.

Avšak nemají být postihována dramatická, literární filmová či vzdělávací díla, která budou pojednávat o fosilních palivech.

Tímto zákonem má být na druhé straně zakázáno, aby osoba propagovala fosilní palivo nebo výrobu fosilního paliva: 

a) způsobem, který uvádí nebo naznačuje, že fosilní palivo, jeho výroba nebo jeho emise jsou méně škodlivé než ostatní fosilní paliva, jejich výroba nebo jejich emise; 

(b) způsobem, který uvádí nebo naznačuje, že fosilní palivo nebo praktiky výrobce nebo průmyslu fosilních paliv by vedly k pozitivním výsledkům ve vztahu k životnímu prostředí, zdraví Kanaďanů, usmíření s původními obyvateli nebo kanadskými, popř. globální ekonomika.

A jak to bude s tresty? 

Ten, kdo bude propagovat fosilní paliva způsobem, který zapovídá navrhovaný zákon, což především znamená, že zamlčí či zastře nevýhody spojené s využitím fosilních paliv, může podle návrhu poslance Anguse zaplatit až milion kanadských dolarů pokuty, nebo skončit až na dva roky za mřížemi. 

Nebo obojí.


Zdroj


Q.S.

Tímto směrem se ubírá globální legislativa nejen ohledně fosilních paliv.

Jelikož se nejeví reálné předpokládat, že by lidstvo prohlédlo a pochopilo oč ve skutečnosti jde, tedy o jeho komplexní zotročení, bude se v tomto směru pokračovat.

Nechci napsat, že se na to můžete spolehnout, jelikož by to bylo příliš cynické, ale počítejte s tím.

Viz reakce společnosti na protesty zemědělců...

Číst diskuze pod články na toto téma je opravdu pro silné žaludky....