Odvaha k pravdě

07.01.2024


Q.S.

Proč o tom nikdo neví?

Důležitá repríza....

Tento film neúprosně ukazuje hrůznou tvář satanských elit, které chtějí nastolit vládu jednoho světa a které se nezastaví před žádným násilím. Objasňující otevření očí ve zmatené době, které by si nikdo neměl nechat ujít! Zmínka o osobách, původu a propojeních zmíněných v tomto pořadu nemá za cíl vést diváka k antisemitskému odsudku. I když osoby a zájmové skupiny zmíněné v tomto pořadu vystupují pod vlajkou izraelské vlády a vydávají se za Židy, každý divák by měl mít na paměti, že násilí, ať už je pácháno z jakékoliv strany, nesmí vést k rasistickým soudům. Často lze totiž po bližším prozkoumání zjistit následující: Lidé, kteří se dostanou do povědomí veřejnosti prostřednictvím investigativní žurnalistiky, odvádějí pozornost od svých násilných činů tím, že pak používají svou náboženskou skupinu nebo národ jako obětního beránka nebo štít. Tímto způsobem je nenávist a následné násilí záměrně a protiprávně namířeno proti náboženské komunitě nebo národu.
Skutečnost, že v mnoha případech nejde o skutečné Židy nebo skutečné vyznavače jiných náboženství, ale o luciferiánskou ideologii
, je podrobně vysvětlena v německýc pořadech "Wider Rassismus und Verschwörung" a "Das Geheimnis der Obelisken
Přesně tuto souvislost dokládá i tento dokument.


Aktuálně přes 22 000 mrtvých civilistů od října 2023...