Plány mnohem větší než komunismus

11.02.2024

To, že globalisté nikdy své plány netají, již všichni víte. Ovšem mnohé ze svých plánů vyjevili již před 50 a více lety. Ať už skrz v té době založený Římský klub, Trilaterální komisi či WEF. Uvedené organizace spolu s OSN, již dříve založeným Bilderbergem a nyní stále více i WHO, stojí v pozadí politik, které prosazují skrz loutkové dosazené vlády. 

Nyní přináším první díl předpovědí dr. Richarda Daye, který měl velmi blízko k těmto "plánovačům" budoucnosti lidstva.

Chci ovšem upozornit na to, že svět se za těch 55 let změnil, takže dr. Day nemohl tušit, jaký nastane pokrok. 

Globalisté tak jistě průběžně své plány upravují právě na základě aktuálního vývoje.

Reálie tak odpovídají USA před 55, resp. 35 lety, kdy byly záznamy z přednášky z roku 1969 natočeny a některé komentáře tak upozorňují na to, co vše se během téměř 20 let od oné přednášky (do roku 1988) stalo.

V předpovědích se tak objeví některé nesmysly, které jsou dány dobovými reáliemi, neboť tehdy nemohl dr. Day například tušit, že bude existovat internet a počítače dostupné všem.

Když tedy hovořil třeba o zákazu některých knih či dokonce zákazu jejich vlastnictví, tak netušil, že knihy budou v "internetové" době – zejména u mladé generace – podružné a jejich zákaz by vlastně nemohl omezit šíření informací.

Podobných míst, kde se netrefil jen proto, že se změnila doba, najdete ve velmi dlouhém vyprávění víc, ale vždy se jeho předpovědi nějak dají srovnat s tím, co se aktuálně děje.

Původní článek je velmi dlouhý, takže jej poněkud zkrátím na to nejpodstatnější a celé povídání bude rozděleno do tří článků.

Níže jsou uvedena témata obsažená ve vyprávění dr. Daye, která probíral již v roce 1969:

 • Povinná sterilizace
 • Antikoncepce
 • Eutanazie a "pilulka smrti"
 • Význam rodin se sníží
 • Móda a sexualita
 • Fluoridace
 • Plodiny geneticky modifikovaných organismů (GMO)
 • Homosexualita
 • Laboratorní děti
 • Životní prostor a Agenda 21
 • Média a sex
 • Nová obtížně diagnostikovatelná a neléčitelná nemoc
 • Kontrola populace
 • Sexuální výchova
 • Potlačení léčby rakoviny jako prostředek kontroly populace

Kdo to byl Richard Day?

Dr. Richard Day učil na Mount Sinai od roku 1968 až do svého odchodu do důchodu v roce 1971. 

Dříve byl národním lékařským ředitelem Planned Parenthood (1965-1968); profesor a předseda katedry pediatrie na University of Pittsburgh (1956 až 1965); profesor a předseda katedry pediatrie na Downstate Medical School v Brooklynu (1953–1956) a mimořádný profesor na College of Physicians and Surgeons, Columbia University (1935–1953). 

Zemřel 16. června 1989.

20. března 1969 se uskutečnilo setkání pediatrů a studentů v Pittsburghské pediatrické společnosti, která sídlila na Ridge Avenue v Pittsburghu. 

Jedním z řečníků byl Dr. Richard Day, významný profesor a lékař a lékařský ředitel organizace Planned Parenthood .

'Planned Parenthood' byla založena v roce 1921 (tehdy pod názvem 'American Birth Control League') ve Spojených státech Margaret Sangerovou, zastánkyní antikoncepce a členkou American Eugenics Society, která lobovala za práva žen mít přístup k metodám kontroly porodnosti a vzdělání.

Organizace se rozrostla a založila kliniky po celých USA (a expandovala na světový trh) a nyní je předním poskytovatelem sexuální a reprodukční zdravotní péče v USA – a je předním poskytovatelem interrupčních služeb.

"Planned Parenthood" je od svého založení předmětem intenzivní kritiky, od organizací proti potratům a aktivistů až po ty, kteří kritizovali způsob, jakým je organizace financována, a to vládou, Rockefellerovou nadací (rodinou, o které je známo, že je součástí z globalistické elity a financuje "Planned Parenthood" od jeho založení v roce 1921) a soukromými dárci.

Aktuálně také prosadila potraty až do porodu, které již zavedlo několik států USA. 

Nedávno se objevila snaha prosadit i možnost "potratu" novorozence až do 28 dní po porodu, nicméně to se zatím prosadit nepodařilo. 

Nyní tak organizace najíždí na tvrdě depopulační politiku.

20. března 1969 na výše zmíněním setkání pediatrů hovořil o tom, jakou budoucnost plánují elity pro lidstvo. 

Znalosti doktora Daye byly konkrétní, když hovořil o budoucnosti a strategiích lidí a organizací, které měly definovaný plán pro svět a byly schopny zajistit, aby byl tento plán uskutečněn.

Když Dr Day představil, že existují lidé, kteří mají plán pro svět, informoval své publikum také o tom, že existuje časový plán a že mnoho z toho, co chtějí, bude dosaženo prostřednictvím plánů, které se již daly do pohybu.

Dr Dunegan vzpomíná, jak Dr Day řekl: "Plánujeme vstoupit do 21. století s rozběhem. Všechno je na svém místě a nikdo nás teď nemůže zastavit…", a že se cítil relativně svobodně o tom mluvit s těmi, které považoval za přátele.

Dr. Day označil plány těch, kteří jsou u moci, za "mnohem větší než komunismus."

Když mluvil o lidech, kteří měli moc vymýšlet a realizovat takové plány, Dr. Day uvedl, že nebyli primárně ve veřejné funkci, ale byli to prominentní lidé, kteří byli veřejnosti známi díky svým povoláním nebo soukromým funkcím.

To souvisí s tím, co dnes víme o globalistické elitě, sestávající především z rodin zapojených do provozování velkých finančních institucí (Rothschildové, Rockefellerové a další), evropské královské rodiny a další extrémně bohatí jednotlivci, kterých je asi 300.

Dvě další prohlášení, která učinil Dr. Day během svého úvodu, byla: "Lidé si budou muset zvyknout na myšlenku změny. Budou tak zvyklí na změnu, že budou očekávat změnu. Nic nebude trvalé."

Další velmi zajímavý výrok byl: "Lidé jsou příliš důvěřiví. Lidé nekladou správné otázky."

Naše analýza je založena na nahraném rozhovoru s Dr. Duneganem v roce 1988, kdy si vzpomněl na své vzpomínky na setkání v roce 1969.

Vše je ve zvukovém záznamu, jehož přepis najdete níže pod videem.

Díl 1: EXISTUJE SÍLA, SÍLA NEBO SKUPINA MUŽŮ, KTEŘÍ ORGANIZUJÍ A NASTOLUJÍ ZMĚNU?

Bylo toho hodně napsáno a hodně řečeno od některých lidí, kteří se zabývali všemi změnami, ke kterým došlo v americké společnosti za posledních zhruba 20 let, a kteří se retrospektivně podívali na dřívější historii Spojených států a světa a skutečně došli k závěru, že existuje jakési spiknutí, které ovlivňuje, ba dokonce ovládá významné historické události nejen ve Spojených státech, ale po celém světě.

Tento konspirativní výklad dějin je založen na tom, že lidé pozorují zvenčí, shromažďují důkazy a docházejí k závěru, že zvenčí vidí spiknutí. 

Jejich důkazy a závěry jsou založeny na důkazech shromážděných zpětně.

Chci nyní popsat, co jsem slyšel od řečníka v roce 1969, což za několik týdnů bude nyní před 20 lety. 

Řečník nehovořil o retrospektivě, ale spíše předpovídal změny, které budoucnost přinese.

Mluvčí se nedíval zvenčí dovnitř, myslel si, že vidí spiknutí, spíše byl uvnitř a připouštěl, že skutečně existuje organizovaná moc, síla, skupina mužů, kteří mají dostatečný vliv na to, aby určovali významné události týkající se zemí po celém světě. 

A předpověděl, nebo spíše vysvětlil změny, které byly plánovány na zbytek tohoto století.

Když to posloucháte, pokud si dokážete vybavit situaci, alespoň ve Spojených státech v roce 1969 a několik let poté, a pak si vzpomenete na druhy změn, ke kterým došlo od té doby do současnosti, téměř o 20 let později, věřím, že budete ohromen mírou, do jaké byly věci, které se měly uskutečnit, již splněny.

Některé z věcí, o kterých se diskutovalo, nebyly zamýšleny tak, aby byly dokončeny do roku 1988. [Poznámka: rok této nahrávky], ale mají být dokončeny do konce tohoto století. 

Existuje jízdní řád; a právě během tohoto zasedání byly představeny některé prvky rozvrhu.

Každý, kdo si vzpomene na rané časy Kennedyho prezidentství, na Kennedyho kampaň, když mluvil o pokroku v dekádě 60. let: to bylo v té době jakési klišé – "dekáda 60. let. " 

No, v roce 1969 náš řečník mluvil o desetiletí 70., desetiletí 80. a desetiletí 90. let.

Do té doby si nepamatuji, že by někdo řekl dekáda 40. a dekáda 50. let. 

Takže si myslím, že tento celkový plán a harmonogram nabraly důležitou podobu s větší předvídatelností pro ty, kdo jej ovládají, někdy na konci 50. let.

To je z mé strany spekulace. 

V každém případě řečník řekl, že jeho úkolem bylo říci nám o změnách, které nastanou v příštích zhruba 30 letech… aby byl před přelomem století v provozu zcela nový celosvětový systém.

Jak řekl: "Plánujeme vstoupit do 21. století běžeckým startem."

VŠE JE NA MÍSTĚ A NYNÍ NÁS NIKDO NEMŮŽE ZASTAVIT…

Když jsme poslouchali, co se chystal představit, řekl: 

"Někteří z vás si budou myslet, že mluvím o komunismu. 

No, to, o čem mluvím, je mnohem větší než komunismus!" 

Tehdy naznačil, že mezi Východem a Západem existuje mnohem více spolupráce, než si většina lidí uvědomuje

Ve svých úvodních slovech poznamenal, že v tuto chvíli může mluvit.

V tuto chvíli mohl mluvit, protože nyní, a to zde cituji, "všechno je na svém místě a nikdo nás teď nemůže zastavit." 

Tím ten citát končí.

Pokračoval tím, že většina lidí nechápe, jak vlády fungují, a dokonce ani lidé na vysokých pozicích ve vládách, včetně té naší, ve skutečnosti nechápou, jak a kde se rozhoduje. 

Pokračoval tím, že lidé, kteří skutečně ovlivňují rozhodnutí, jsou jména, která by většině z nás byla z velké části známá, ale nepoužil jména jednotlivců ani jména žádné konkrétní organizace.

Řekl, že pokud by to udělal, většina lidí by jména poznala. 

Pokračoval, že to nebyli primárně lidé ve veřejných funkcích, ale lidé význační, kteří byli známí především ve svých soukromých povoláních nebo soukromých funkcích.

Řečníkem byl doktor medicíny, bývalý profesor na velké východní univerzitě, a mluvil ke skupině doktorů medicíny, čítající asi 80 lidí. 

Jediným účelem tohoto záznamu je, že to může poskytnout perspektivu těm, kteří to slyší, ohledně změn, které již byly uskutečněny za posledních zhruba 20 let, a trochu náhled na to, co alespoň někteří lidé plánují pro zbytek tohoto století, abychom my nebo oni vstoupili do 21. století letmým startem.

Někteří z nás do toho století možná nevstoupí.

Jeho účelem, když naší skupině řekl o těchto změnách, které měly být provedeny, bylo usnadnit nám přizpůsobení se těmto změnám. 

Ve skutečnosti, jak docela přesně řekl, "půjde o změny, které budou velmi překvapivé a v některých ohledech bude pro lidi obtížné je přijmout," a doufal, že my, jako jeho přátelé, si usnadníme adaptaci, pokud budeme předem vědět, co očekávat.

LIDÉ SI BUDOU MUSET ZVYKAT NA ZMĚNU

Někde v úvodních slovech trval na tom, že nikdo nesmí mít magnetofon a nikdo si nesmí dělat poznámky.

Něco v jeho poznámkách naznačovalo, že by to mohlo mít negativní dopady na něj, kdyby se stalo široce známým, co se chystal říci naší skupině…

Když jsem to slyšel poprvé, myslel jsem si, že to byl možná jakýsi výlet ega, někoho, kdo zvyšuje svou vlastní důležitost. 

Ale jak se odhalení odvíjelo, začal jsem chápat, proč mohl mít nějaké obavy z toho, aby nebylo všeobecně známo, co bylo řečeno, ačkoli to bylo docela veřejné fórum, kde mluvil.

Ale přesto požádal, aby se nedělaly žádné poznámky… nepoužívaly se žádné magnetofonové nahrávky: naznačoval, že by pro něj mohlo být nějaké osobní nebezpečí, pokud by tato odhalení byla široce propagována. 

Znovu, když se poznámky začaly odvíjet a viděl jsem ty dost pobuřující věci, které byly řečeny, v té době se rozhodně zdály pobuřující…

Dal jsem si záležet na tom, abych se pokusil zapamatovat si co nejvíce z toho, co řekl, a během následujících týdnů, měsíců a let propojil své vzpomínky s jednoduchými událostmi kolem mě… a to jak pro pomoc mé paměti pro budoucnost, pro případ, že bych chtěl dělat to, co teď dělám – zaznamenat to.

A také jsem se pokusil udržet perspektivu toho, co by se vyvíjelo, kdyby se to skutečně řídilo předpovězeným vzorem – což se děje!

Na tomto místě, abych to později nezapomněl zařadit, uvedu jen některé výroky, které čas od času zazněly v průběhu prezentace. 

Jedno z prohlášení se týkalo změny.

Lidé si zvyknou… prohlášení bylo: 

"Lidé si budou muset zvyknout na myšlenku změny, budou tak zvyklí na změnu, že ji budou očekávat. Nic nebude trvalé."

To se často objevovalo v kontextu společnosti, kde se zdálo, že lidé nebudou mít žádné kořeny ani kotviště, ale budou pasivně ochotni přijmout změnu jednoduše proto, že to bylo vše, co kdy poznali.

To bylo trochu v kontrastu s generacemi lidí až do této doby, kdy jste očekávali, že určité věci budou a zůstanou na místě jako referenční body pro váš život. 

Takže změna měla být provedena, změna měla být předvídána a očekávána a přijata, bez otázek.

Další komentář, který zazněl čas od času během prezentace byl: 

"Lidé jsou příliš důvěřiví, lidé nekladou správné otázky." 

Někdy znamenalo "příliš důvěřivý" totéž jako "příliš hloupý."

Ale někdy, když to řekl, tak poznamenal: 

  "Lidé nebudou klást správné otázky." 

Bylo to téměř s pocitem lítosti… jako by byl nesvůj s tím, čeho byl součástí, a přál si, aby lidé nebyli tak důvěřiví.

SKUTEČNÉ A UVEDENÉ CÍLE

Další komentář, který se čas od času opakoval, a to zejména v souvislosti s měnícími se zákony a zvyklostmi a konkrétními změnami, byl:

"Vše má dva účely. Jedním je zdánlivý účel, který jej učiní přijatelným pro lidi, a druhým skutečný účel, který by podpořil cíle vytvoření nového systému a jeho zavedení,"

Často říkal: 

"Neexistuje žádná jiná cesta, prostě není jiná cesta!"

Vypadalo to jako určitá omluva, zvláště při popisování některých zvláště urážlivých změn. 

Například propagace drogové závislosti, ke které se za chvíli dostaneme.

KONTROLA POPULACE

Byl velmi aktivní se skupinami pro kontrolu populace, s hnutím pro kontrolu populace a kontrola populace byla skutečně vstupním bodem do specifik po úvodu.

Řekl, že populace roste příliš rychle. 

Počet lidí žijících v kteroukoli dobu na planetě musí být omezen, jinak nám dojde prostor pro život. 

Přerosteme naše zásoby potravin a přelidníme svět naším odpadem.

POVOLENÍ MÍT DĚTI

Lidem nebude dovoleno mít děti jen proto, že chtějí nebo protože jsou nedbalí. 

Většina rodin bude omezena na dvě děti. 

Některým lidem by bylo povoleno pouze jednoho a v případě nějakých obzvlášť vynikajících osob by mohly být povoleny tři.

Ale většině lidí by bylo dovoleno mít pouze dvě děti. 

Je to proto, že nulové tempo růstu populace] je 2,1 dítěte na jednu rodinu

Takže něco jako každá desátá rodina může mít privilegium třetího dítěte.

Až do této chvíle pro mě slovo kontrola populace primárně znamenalo omezení počtu narozených dětí.

Ale tato poznámka o tom, co bude lidem "povoleno" a co následovalo, zcela jasně ukázala, že když slyšíte "kontrola populace," znamená to víc než jen kontrolu porodů.

Znamená to kontrolu nad každým úsilím celé světové populace; mnohem širší význam toho termínu, než jsem mu kdy přikládal, než jsem slyšel.

Když budete naslouchat a přemítat zpět o některých věcech, které slyšíte, začnete poznávat, jak jeden aspekt zapadá do jiných aspektů, pokud jde o ovládání lidských snah.

PŘESMĚROVÁNÍ ÚČELU SEXU – SEX BEZ REPRODUKCE A REPRODUKCE BEZ SEXU

Z kontroly populace byl přirozeným dalším krokem sex. 

Řekl, že sex musí být oddělen od reprodukce. 

Sex je příliš příjemný a touha je příliš silná na to, abychom očekávali, že to lidé vzdají. 

Chemikálie v potravinách a ve vodě, které snižují sexuální touhu, nejsou praktické.

Strategií by pak nebylo snížit sexuální aktivitu, ale zvýšit sexuální aktivitu, ale takovým způsobem, že lidé nebudou mít děti.

ANTIKONCEPCE UNIVERZÁLNĚ DOSTUPNÁ VŠEM

A první úvaha tehdy tady byla antikoncepce. 

Antikoncepce by byla velmi silně podporována a v myslích lidí by byla tak úzce spojena se sexem, že by automaticky mysleli na antikoncepci, když by o něm přemýšleli nebo se na sex připravovali.

A antikoncepce by byla všeobecně dostupná. 

Antikoncepce by byla v drogeriích vystavena mnohem výrazněji, než cigarety a žvýkačky. 

Spíše venku než schovaná pod pultem, kde by o ni lidé museli žádat a možná by se styděli.

Tento druh otevřenosti byl způsob, jak naznačit, že antikoncepce je stejně tak součástí života jako jakékoli jiné zboží prodávané v obchodě. 

A antikoncepce by byla inzerována. 

A o antikoncepci by se ve školách hovořilo v souvislosti se sexuální výchovou!

SEXUÁLNÍ VÝCHOVA JAKO NÁSTROJ SVĚTOVÉ VLÁDY

Sexuální výchova měla za úkol vzbudit v dětech zájem co nejdříve a vytvořit spojení mezi sexem a potřebou antikoncepce v raném věku jejich života, ještě předtím, než se stanou velmi aktivními.

V tuto chvíli jsem si vzpomínal na některé své učitele, zejména na střední škole, a připadalo mi naprosto neuvěřitelné, že by souhlasili s distribucí antikoncepce studentům, natož aby se toho účastnili.

Ale to jen odráželo můj nedostatek porozumění tomu, jak tito lidé fungují. 

To bylo předtím, než začaly programy školní kliniky. 

Mnoho a mnoho měst ve Spojených státech v této době již zřídilo školní kliniky, které jsou primárně antikoncepční a kliniky pro kontrolu populace.

Myšlenka tedy je, že spojení mezi sexem a antikoncepcí zavedené a posilované ve škole by se přeneslo i do manželství. 

Pokud by se mladí lidé, když dozráli, rozhodli pro sňatek, samotné manželství by ztratilo na důležitosti.

Naznačil určité uznání, že většina lidí by se pravděpodobně chtěla oženit, ale že to už určitě nebude považováno za nutné pro sexuální aktivitu.

POTRATY FINANCOVANÉ Z DANÍ JAKO KONTROLA OBYVATELSTVA

Není tedy překvapením, že dalším bodem byl potrat. 

A to, nyní v roce 1969, čtyři roky před Roe vs. Wade. 

Řekl: "Potrat už nebude zločin." 

 Interrupce bude akceptována jako normální a bude hrazena z daní pro ženy, které si vlastní potraty nemohou zaplatit.

Antikoncepce by byla dána k dispozici z daní, takže by se k antikoncepci dostal každý. 

Pokud by školní sexuální programy vedly k většímu počtu těhotenství u nezletilých dívek, nebylo to považováno za žádný problém.

Rodiče, kteří si myslí, že jsou proti potratům z morálních nebo náboženských důvodů, změní svůj názor, až bude těhotné jejich vlastní dítě. 

Takže to pomůže překonat odpor k potratům.

Zanedlouho bude jen pár zarytců stále odmítat považovat potraty za přijatelné a už na nich nebude záležet.

PODPOŘÍME HOMOSEXUALITU A VŠE, CO SE K HOMOSEXUALITĚ HODÍ, BY TAKÉ MĚLO BÝT PODPOROVÁNO

"Lidé dostanou povolení být homosexuály," tak to bylo řečeno. 

Nebudou to muset skrývat. 

A starší lidé budou povzbuzováni, aby pokračovali v aktivním sexuálním životě až do velmi vysokého věku, tak dlouho, jak jen budou moci. 

Každý dostane povolení mít sex, užívat si, jak chce. 

 Tak to bylo řečeno.

A pamatuji si, jak jsem si myslel, "jak je arogantní pro tohoto jednotlivce nebo kohokoli, koho zastupuje, mít pocit, že mohou lidem dávat nebo odepírat svolení dělat věci!" 

Ale to byla terminologie, která se používala.

V tomto ohledu bylo zmíněno oblečení. 

Styl oblečení bude více stimulující a provokativní. 

Připomeňme si, že v roce 1969 byla doba minisukně, kdy byly tyto minisukně velmi, velmi krátké a velmi odhalující.

Řekl: "Není to jen množství kůže, která je odhalená, co dělá oblečení sexuálně svůdným, ale jiné, jemnější věci jsou často sugestivní." 

Věci jako pohyb a střih oblečení a druh oblečení, tkaniny, umístění doplňků na oděvu.

"Pokud má žena přitažlivé tělo, proč by ho neměla ukázat?" bylo jedno z prohlášení. 

Nebylo uvedeno, co se myslí "provokativním oblečením."

A to bylo přibližně v době aktivity "pálení podprsenek." 

Naznačil, že spousta žen by neměla chodit bez podprsenky. 

Potřebují podprsenku, aby byly atraktivní, takže místo zákazu podprsenek a jejich spálení by se podprsenky vrátily.

Ale byly by tenčí a měkčí, což by umožňovalo přirozenější pohyb. 

Nebylo to konkrétně uvedeno, ale určitě velmi tenká podprsenka mnohem více odhaluje bradavku a co jiného je pod ní, než těžší podprsenky, které byly v módě do té doby.

TECHNIKA

Řekl, že sex a rozmnožování budou odděleny. 

Měli byste sex bez reprodukce a pak by byla technologie reprodukce bez sexu. 

To by se dělalo v laboratoři. 

Uvedl, že již probíhá mnoho, mnoho výzkumů o tvoření dětí v laboratoři.

Bylo o tom nějaké upřesnění, ale podrobnosti si nepamatuji. 

Kolik z té technologie se mi od té doby dostalo do povědomí, to si nepamatuji… 

Nepamatuji si to způsobem, abych dokázal rozlišit, co bylo řečeno, od toho, co jsem se následně dozvěděl jako obecné lékařské informace.

ZMENŠOVÁNÍ VÝZNAMU RODINY

Rodiny by byly co do velikosti omezené. 

Už jsme naráželi na to, že nesmíme mít více než dvě děti. 

Rozvod by byl jednodušší a rozšířenější. 

 Většina lidí, kteří se ožení, se ožení více než jednou. 

Více lidí se ženit nebude.

Nesezdaní lidé by zůstávali v hotelech a dokonce by spolu bydleli (sdílené bydlení). 

To by bylo velmi běžné – nikdo by ani nedivil. 

Bylo by to široce přijímáno jako norma.

Více žen bude pracovat mimo domov. 

Více mužů bude přeloženo do jiných měst a v jejich zaměstnáních bude více mužů cestovat. 

Proto by pro rodiny bylo těžší zůstat pohromadě.

To povede k tomu, že manželský vztah bude méně stabilní, a proto to povede ke snížení ochoty lidí mít děti. 

A širší rodiny by byly menší a vzdálenější.

Cestování bude na nějakou dobu snazší, levnější, takže lidé, kteří cestovat museli, by měli pocit, že se mohou vrátit ke svým rodinám, a ne že by byli náhle vzdáleni od svých rodin.

Ale jedním z čistých důsledků snadnějších rozvodových zákonů v kombinaci s podporou cestování a přesouváním rodin z jednoho města do druhého bude vytvoření nestability v rodinách.

EUTANAZIE A "PILULKA SMRTI"

Každý má právo žít jen po určitou dobu. 

Staří už nejsou užiteční. 

Stávají se přítěží. 

Měli by být připraveni přijmout smrt. 

Většina lidí také připravena bude. 

Může být stanovena libovolná věková hranice.

Koneckonců, máte právo jen na tolik steaků, tolik orgasmů a tolik dobrých radostí v životě, kolik vám určí. 

A až jich budete mít dost a nebudete už produktivní, nebudete pracovat a přispívat, měli byste být připraveni ustoupit pro další generaci.

Zmínil i některé věci, které by lidem pomohly uvědomit si, že žili dost dlouho, zmínil několik z nich – nepamatuji si je všechny – zde je několik: použití velmi světlé tiskařské barvy na formulářích, které lidé musí vyplnit, takže starší lidé by nebyli schopni je tak snadno přečíst a museli by jít pro pomoc k mladším.

Příklad z automobilové dopravy: bylo by více pruhů pro vysokorychlostní provoz, které by byly pro starší lidi s jejich pomalejšími reflexy problém, a tím by ztratili část své nezávislosti.

OMEZENÍ PŘÍSTUPU K DOSTUPNÉ LÉKAŘSKÉ PÉČI UMOŽŇUJE ELIMINACI STARŠÍCH

Náklady na lékařskou péči budou tíživě vysoké. 

Lékařská péče bude velmi úzce spjata s vlastní prací, ale také bude velmi, velmi nákladná, takže by po určité době byla lidem prostě nedostupná.

A pokud by neměli dosti bohatou a podporující rodinu, museli by se obejít bez péče. 

A myšlenkou bylo, že když každý řekne: 

"Dost! Jaké je to břemeno pro mladé, když se snaží udržet staré lidi," pak by mladí byli ochotni pomáhat mámě a tátovi v umírání, za předpokladu, že by to bylo provedeno lidsky a důstojně.

A pak ten příklad byl – může to být jako pěkná, rozlučková párty, skutečná oslava. 

Máma a táta odvedli dobrou práci. 

A poté, co večírek skončil, vezmou si "pilulku smrti."

PLÁNOVÁNÍ KONTROLY NAD MEDICÍNOU

Dalším tématem je medicína. 

Dojde k hlubokým změnám v lékařské praxi. 

Celkově by medicína měla být mnohem přísněji kontrolována.

Veškeré poskytování zdravotní péče by se dostalo pod přísnou kontrolu. 

Lékařská péče by byla úzce propojena s prací.

Pokud nepracujete nebo nemůžete pracovat, nebudete mít přístup k lékařské péči.

Časy, kdy nemocnice rozdávaly bezplatnou péči, postupně utichnou, až prakticky nebudou existovat. 

Náklady se zvýší, takže si lidé nebudou moci dovolit jít k lékaři bez pojištění.

Teprve následně jsem si začal uvědomovat, do jaké míry za to nezaplatíte. 

Vaši lékařskou péči by zaplatili jiní. 

A proto byste vděčně přijali to, co by vám bylo nabídnuto jako privilegium. 

Vaše role zodpovědná za vlastní péči by byla zmenšena.

Každopádně, přístup do nemocnic by byl přísně kontrolován.

Pro vstup do budovy by byla nutná identifikace. 

V nemocnicích a jejich okolí by byla zavedena a postupně zvýšena ostraha tak, aby se nikdo bez identifikace nemohl dostat dovnitř a pohybovat se uvnitř budovy.

Krádež nemocničního vybavení, věcí jako psacích strojů a mikroskopů a tak dále by byla zveličená; zprávy o tom by byly přehnané, takže by to byla omluva potřebná k tomu, aby se stanovila potřeba přísné bezpečnosti, dokud si na to lidé nezvyknou.

A každý, kdo by se pohyboval po nemocnici, by musel nosit identifikační odznak s fotografií a vysvětlit, proč tam byl… 

Zaměstnanec nebo laboratorní technik nebo návštěvník nebo kdokoli jiný. 

To má být zaváděno postupně, aby si všichni zvykli na myšlenku identifikace – dokud to nebude prostě přijato.

Tato potřeba pohybu ID by začala malými způsoby: nemocnicemi, některými podniky, ale postupně by se rozšířila tak, aby zahrnovala všechny na všech místech!

Bylo pozorováno, že nemocnice mohou být použity k uvěznění lidí – pro léčbu zločinců. 

To nutně neznamenalo lékařské ošetření. 

Tehdy popisoval využití nemocnic jak pro léčbu nemocných, tak pro uvěznění zločinců z jiných důvodů, než je zdravotní stav zločince. 

Nebyla uvedena definice trestného činu.

ELIMINACE SOUKROMÝCH LÉKAŘŮ

Obraz lékaře by se změnil. 

Už by nebyl viděn jako individuální profesionál ve službách jednotlivých pacientů. 

Ale lékař by byl postupně uznáván jako vysoce kvalifikovaný technik – a jeho práce by se změnila.

Úkolem je zahrnout věci jako popravy smrtící injekcí. 

Obraz lékaře jako mocného, ​​nezávislého člověka by se musel změnit. 

A pokračoval: 

"Lékaři vydělávají příliš mnoho peněz. Měli by se inzerovat jako každý jiný produkt. Právníci by také dělali reklamu."

Mějte na paměti, že hovořil k publiku lékařů. 

A bylo zajímavé, že pronesl několik urážlivých prohlášení na adresu svého publika, aniž by se bál, že si nás znepřátelí.

Sólový praktik by se stal minulostí. 

Několik zarputilých by se mohlo pokusit vydržet, ale většinu lékařů by zaměstnávala instituce toho či onoho druhu.

Podporovala by se skupinová praxe, podporovaly by se korporace, a pak, jakmile by se firemní obraz lékařské péče stal více a více přijatelnějším, lékaři by se stále více stávali spíše zaměstnanci než nezávislými dodavateli.

A zaměstnanec slouží svému zaměstnavateli, nikoli svému pacientovi.

Několik zarytých lékařů se může pokusit o to, zůstat v samostatné praxi, zůstat nezávislí. 

Utrpěli by ale velkou ztrátu příjmů. 

Možná by se mohli prodrat, ale nikdy by si ve skutečnosti nežili pohodlně jako ti, kteří byli ochotni stát se zaměstnanci systému.

V konečném důsledku by po zavedení systému nezbylo vůbec žádné místo pro sólo praktikujícího.

NOVÉ TĚŽKO DIAGNOSTIKOVANÉ A NELÉČITELNÉ NEMOCI

Dalším tématem je zdraví a nemoci. 

Řekl, že se objeví nové nemoci, které dosud nebyly pozorovány. 

Bude velmi obtížné je diagnostikovat a budou neléčitelné – alespoň po dlouhou dobu.

Nebylo to nijak upřesněno, ale pamatuji si, že nedlouho po vyslechnutí této prezentace, když jsem měl stanovit záhadnou diagnózu, jsem si říkal: 

"Je to to, o čem mluvil? Je to případ toho, o čem mluvil?"

O několik let později, když se AIDS nakonec rozvinul, si myslím, že AIDS byl alespoň jedním příkladem toho, o čem mluvil. 

Teď si myslím, že AIDS byla pravděpodobně umělá nemoc.

POTLAČENÍ LÉČENÍ RAKOVINY JAKO PROSTŘEDEK KONTROLY POPULACE

O rakovině řekl: 

"Momentálně můžeme vyléčit téměř každou rakovinu. 

Informace jsou uloženy v Rockefellerově institutu, pokud se někdy rozhodne, že by měly být zveřejněny.

Ale zvažte – pokud lidé přestanou umírat na rakovinu, jak rychle bychom se přelidnili. 

Můžete stejně dobře zemřít na rakovinu jako na něco jiného."

Úsilí při léčbě rakoviny by bylo zaměřeno více na pohodlí než na vyléčení. 

Objevilo se určité prohlášení, že nakonec přijdou s léky na rakovinu, které byly ukryty v Rockefellerově institutu, protože nezávislí výzkumníci by je mohli vynést, navzdory těmto snahám je potlačit.

Ale alespoň prozatím bude dobré nechat lidi umírat na rakovinu, protože by to zpomalilo problém přelidnění.

VYVOLÁVÁNÍ INFARKTU JAKO FORMA ATENTÁTU

Další velmi zajímavou věcí byly infarkty. 

Řekl: "Nyní existuje způsob, jak simulovat skutečný infarkt. Může být použit jako prostředek k atentátu."

Pouze velmi zručný patolog, který přesně věděl, co má při pitvě hledat, to dokázal odlišit od skutečného. 

Myslel jsem, že to bylo velmi překvapivé a šokující slyšet od tohoto konkrétního muže v té konkrétní době.

Toto a obchod s lékem na rakovinu mi opravdu ostře utkvěly v paměti, protože obě prohlášení byly tak šokující a v té době mi připadaly amorální.

Poté pokračoval v rozhovoru o výživě a cvičení ve stejném rámci. 

Lidé by nemuseli správně jíst a uplatňovat právo žít tak dlouho jako dříve. 

Většina nebude. 

V souvislosti s výživou jsem si nevybavoval žádné konkrétní prohlášení, které by se týkalo konkrétních živin, které by byly buď nedostatečné nebo přebytečné.

Zpětně si myslím, že měl na mysli diety s vysokým obsahem soli a diety s vysokým obsahem tuků, které předurčují k vysokému krevnímu tlaku a předčasnému arteriosklerotickému srdečnímu onemocnění. .

A řekl něco o stravovacích informacích – o správné stravě. 

Tyto informace budou široce dostupné, ale většina lidí, zvláště hloupých lidí, kteří stejně nemají právo dál žít, by ignorovali radu a prostě šli dál a jedli to, co jim chutná. 

O jídle se mluvilo i o dalších nepříjemných věcech.

Jen si nemůžu vzpomenout, co to bylo zač. 

Ale pamatuji si, že jsem měl úvahy o tom, že si raději zasadím zahradu na dvorku, abych se bez jejich jídla obešel, bez ohledu na to, co by tyto kontaminované potraviny byly. 

Lituji, že si nepamatuji podrobnosti, zbytek této přednášky o nebezpečné výživě.

Pokračoval tím, že více lidí bude více cvičit, zvláště běhat, protože běhat umí každý. 

Nepotřebujete žádné speciální vybavení ani místo. 

Můžete běžet, ať jste kdekoli. 

Jak řekl. "Lidé budou pobíhat všude." 

A v tomto duchu poukázal na to, jak nabídka produkuje poptávku.

A to se týkalo sportovního oblečení a vybavení. 

Vzhledem k tomu, že by to bylo více dostupné a okázalé, zejména pokud jde o běžecké boty, povzbudilo by to lidi k rozvoji zájmu o běh a byla by to součást celé veřejné propagandistické kampaně. 

Lidé by pak byli povzbuzováni ke koupi atraktivního sportovního vybavení a ke cvičení.

V souvislosti s výživou také zmínil, že veřejných jídelen bude rapidně přibývat. 

To mělo souvislost i s rodinou. 

S tím, jak stále více lidí jí venku, by stravování doma ztrácelo na důležitosti. Lidé by byli méně závislí na své kuchyni doma.

A pak to také souvisí s běžnými potravinami, které jsou široce dostupné – věci, jako byste mohli jít do mikrovlnné trouby. Celá jídla by byla k dispozici předem.

V té době se předpovídalo, že přijde zcela odlišný přístup ke stravování venku a k připraveným jídlům doma – polotovarům. 

Součástí nebezpečí by byly hotové potraviny.

Každý bude dost líný na to, aby chtěl raději polotovary, než aby si pěstoval své vlastní, měl také být dostatečně energický na cvičení. 

Protože pokud byl příliš líný cvičit a příliš líný připravit si vlastní jídlo, pak si nezasloužil žít příliš dlouho.

To vše bylo prezentováno jako jakýsi morální soud o lidech a o tom, co by měli dělat. 

Lidé, kteří jsou chytří, kteří by se učili o výživě a kteří jsou dostatečně disciplinovaní, aby správně jedli a správně cvičili, jsou lepší lidé – a takoví, u kterých chcete, aby žili déle.

VZDĚLÁVÁNÍ JAKO NÁSTROJ K URYCHLENÍ NÁSTUPU PUBERTY A EVOLUCE

Někde tady bylo také něco o urychlení nástupu puberty. 

A to bylo řečeno v souvislosti se zdravím, později v souvislosti se vzděláváním a napojením na urychlení procesu evolučních změn.

Bylo tam prohlášení, že "myslíme, že můžeme evoluci posouvat rychleji a směrem, kterým chceme, aby se ubírala". 

Pamatuji si to jen jako obecné prohlášení. 

Nevzpomínám si, jestli byly uvedeny nějaké podrobnosti nad rámec toho.

SMÍŠENÍ VŠECH NÁBOŽENSTVÍ…STARÁ NÁBOŽENSTVÍ BUDOU MUSET PRYČ

Další oblastí diskuse bylo náboženství. 

To mluvil zarytý ateista. 

A on řekl: 

"Náboženství není nutně špatné. 

Zdá se, že mnoho lidí potřebuje náboženství s jeho tajemstvími a rituály, takže budou mít náboženství. 

Ale hlavní náboženství dneška se musí změnit, protože nejsou kompatibilní se změnami, které přijdou. "

Stará náboženství budou muset odejít. Zejména křesťanství. 

Jakmile bude římskokatolická církev svržena, zbytek křesťanství bude snadno následovat. 

Pak může být přijato nové náboženství pro použití po celém světě. 

Bude obsahovat něco ze všech starých, aby to lidé snáze přijali a cítili se v něm jako doma. 

Většina lidí se nebude příliš zabývat náboženstvím. 

Uvědomí si, že ho nepotřebují.

ZMĚNA BIBLE PROSTŘEDNICTVÍM REVIZÍ KLÍČOVÝCH SLOV

Aby to bylo možné, bude Bible změněna. 

Bude přepsána tak, aby odpovídala novému náboženství. 

Postupně budou klíčová slova nahrazována novými slovy s různými odstíny významu. 

Potom se význam spojený s novým slovem může blížit starému slovu – a postupem času mohou být zdůrazněny další odstíny významu tohoto slova. a pak se toto slovo postupně nahradí jiným slovem.

Nevím, jestli to říkám jasně. 

Ale myšlenkou je, že vše v Písmu nemusí být přepisováno, pouze klíčová slova nahrazena jinými slovy.

A variabilita významu spojená s jakýmkoliv slovem může být použita jako nástroj ke změně celého významu Písma, a proto ho učiní přijatelným pro toto nové náboženství.

Většina lidí nepozná rozdíl; a tohle byl další případ, kdy řekl: 

"Těch pár, kteří si všimnou rozdílu, nebude stačit, aby na tom záleželo."

CÍRKVE NÁM POMOHOU!

Pak následoval jeden z nejpřekvapivějších výroků celé prezentace: 

Řekl: "Někteří z vás si pravděpodobně myslí, že to církve nedovolí," a pokračoval: "církve nám pomohou!"

Nebylo zde žádné upřesnění, nebylo jasné, co měl na mysli, když řekl: "církve nám pomohou!" 

Zpětně si myslím, že někteří z nás nyní chápou, co mohl v té době myslet. 

Pamatuji si, že jsem si tehdy jen myslel: "Ne, nepomohou!" a pamatoval si na slova našeho Pána, kde řekl Petrovi: "Ty jsi Petr a na této skále postavím svou Církev a brány pekel ji nepřemohou."

Takže… ano, někteří lidé v církvích by mohli pomoci. 

A v následujících 20 letech jsme viděli, jak někteří lidé v církvích pomáhali.

RESTRUKTURALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ JAKO NÁSTROJ INDOKTRINÁCE

Další oblastí diskuse bylo vzdělávání. 

A jedna z věcí, v souvislosti se vzděláváním, které si pamatuje ve spojení s tím, co řekl o náboženství, bylo kromě změny Bible také to, že se změní klasika v literatuře.

Jako jeden příklad byly uvedeny spisy Marka Twaina. 

Ale řekl, že náhodný čtenář, který bude číst revidovanou verzi klasiky, nikdy ani nebude tušit, že došlo k nějaké změně.

Změny však budou takové, aby podpořily přijatelnost nového systému.

VÍCE ČASU VE ŠKOLÁCH, ALE NIC SE NENAUČÍ

Pokud jde o vzdělávání, naznačil, že děti budou trávit více času ve školách, ale v mnoha školách se nic nenaučí. 

Naučí se nějaké věci, ale ne tolik jako dříve.

Lepší školy v lepších oblastech s lepšími lidmi – jejich děti se toho více naučí. 

V lepších školách by se učení zrychlilo. 

A toto je další čas, kdy řekl: "Myslíme si, že můžeme prosadit evoluci."

Celkově by se školní docházka prodloužila. 

To by znamenalo prodloužení školního roku. 

Nejsem si jistý, co řekl o dlouhém školním dnu, pamatuji si, že řekl, že škola je plánována na celé léto, že letní školní prázdniny se stanou minulostí.

Nejen pro školy, ale i z jiných důvodů. 

Lidé by začali myslet na dovolenou po celý rok, nejen v létě. 

Většině lidí by dokončení vzdělání trvalo déle. 

Získat to, co bylo původně v bakalářském programu, by nyní vyžadovalo pokročilé tituly a další vzdělání.

Takže spousta školního času bude jen ztraceným časem. 

Dobré školy by se staly konkurenceschopnějšími.

Studenti se budou muset v mladším věku rozhodnout, co by chtěli studovat, a dostat se na svou dráhu brzy, pokud by se kvalifikovali. 

Jakmile začnete, bylo by těžší přejít na jiný studijní obor.

Studie by byly soustředěny do mnohem větší hloubky, ale zúženy. 

Bez schválení byste neměli přístup k materiálům z jiných oborů, mimo vaši vlastní oblast studia. Zdá se, že je toho více, kde mluvil o omezeném přístupu k jiným oborům…

Zdá se mi, že si to pamatuji jako spíše na vysokoškolské úrovni. 

Možná na střední a vysoké škole. 

Lidé by byli velmi specializovaní ve své vlastní oblasti odbornosti. 

Ale nebudou schopni získat všeobecné vzdělání a nebudou schopni porozumět tomu, co se celkově děje.

KONTROLA, KDO MÁ PŘÍSTUP K INFORMACÍM

Už tehdy mluvil o počítačích a řekl, že kdo bude chtít mít přístup k počítači nebo ke knihám, které přímo nesouvisejí s jeho oborem, bude k tomu muset mít velmi dobrý důvod. 

V opačném případě by byl přístup odepřen.

ŠKOLY JAKO CENTRUM KOMUNITY

Dalším úhlem pohledu bylo, že školy se stanou důležitějšími v celkovém životě lidí. 

Děti se budou muset zapojit do školních aktivit, pokud by se nechtěly cítit úplně mimo.

Ti nejchytřejší se naučí, jak zvládat tlaky a přežít. 

Studentům bude k dispozici určitá pomoc při zvládání stresu, ale nezpůsobilí to nezvládnou. 

Pak přejdou k jiným věcem.

V této souvislosti a později v souvislosti se zneužíváním drog a alkoholu naznačil, že se dramaticky rozšíří psychiatrické služby na pomoc. 

Při veškerém úsilí o dosažení úspěchu bude uznáno, že mnoho lidí bude potřebovat pomoc.

Ti, kteří se z toho nedostanou, by padli stranou, a proto budou tak nějak postradatelní.

Vzdělání by bylo celoživotní. 

Dospělí by chodili do školy. 

Vždy se objeví nové informace, se kterými budou muset držet dospělí krok. 

Když už nestíháš, jsi příliš starý. 

To by byl další způsob, jak dát starším lidem vědět, že nadešel čas, aby se posunuli dál a vzali si pilulku na smrt.

Pokud jste příliš unavení, abyste drželi krok se svým vzděláním, nebo jste příliš staří na to, abyste se učili nové informace, pak to je signál: začnete se připravovat na to, abyste udělali krok stranou.

NĚKTERÉ KNIHY BY Z KNIHOVNY ZMIZELY

Kromě revize klasiky, o které jsem se před chvílí zmiňoval a revizi Bible, řekl, že "některé knihy prostě zmizí z knihoven." 

Bylo to v tom duchu, že některé knihy obsahují informace nebo myšlenky, které by se neměly uchovávat. 

A proto by ty knihy zmizely.

Nepamatuji si přesně, jestli řekl, jak to má být provedeno. 

Zdá se mi však, že si vzpomínám, že zmínil, že by to zahrnovalo krádeže. 

Že určití lidé budou určeni k tomu, aby šli do určitých knihoven, vzali si určité knihy a prostě se jich zbavili.

Ne nutně jako věc politiky – prostě to ukradnou. 

Dále po řadě nebude každému povoleno vlastnit knihy. 

A některé knihy nebude nikdo vlastnit.

ZMĚNA ZÁKONŮ

Další oblastí jednání byly zákony, které se budou měnit. 

V té době mělo mnoho států modré zákony o nedělním prodeji, určitých nedělních aktivitách. 

Řekl, že tyto zákony budou všechny zrušeny. 

Zákony o hazardních hrách by se zmírňovaly, takže by se hazard zvýšil.

Naznačil tehdy, že se vlády pustí do hazardu. 

Od té doby se po celé zemi objevilo mnoho státních loterií. 

A v té době nám už bylo řečeno, že to tak bude. 

"Proč by všechny ty peníze z hazardu měly být drženy v soukromých rukou, když by z toho měl prospěch stát?"

Ale lidé by měli mít možnost hrát, pokud chtějí.

Změnily by se zákony o úpadku. 

Podrobnosti si nepamatuji. 

Antimonopolní zákony by se změnily nebo by byly vykládány odlišně nebo obojí.

V souvislosti s měnícími se protimonopolními zákony zaznělo nějaké prohlášení, že v jistém smyslu by se konkurence zvýšila.

To by však znamenalo zvýšenou konkurenci v jinak kontrolovaných podmínkách. 

Nejde tedy o volnou soutěž. 

 Vzpomínám si, že jsem měl dojem, že to bylo jako soutěž, ale v rámci členů klubu. 

Mimo klub by nebyl nikdo, kdo by mohl soutěžit.

Něco jako týmy soutěžící v profesionální sportovní lize…

PODPORA ZNEUŽÍVÁNÍ DROG K VYTVOŘENÍ ATMOSFÉRY DŽUNGLE

Užívání drog by se zvýšilo. 

Zvýšila by se spotřeba alkoholu. 

Úsilí vymáhání práva proti drogám by se zvýšilo. 

Na první poslech to znělo jako protimluv. 

Proč zvyšovat zneužívání drog a zároveň zvyšovat vymáhání práva proti zneužívání drog?

Ale myšlenka je, že zčásti zvýšená dostupnost drog by poskytla jakýsi zákon džungle, podle kterého by byli vyřazeni slabí a nezpůsobilí.

V té době bylo učiněno prohlášení:

"Než byla Země přelidněná, existoval zákon džungle, kde přežili jen ti nejschopnější. 

 Museli jste se umět chránit před živly, divokými zvířaty a nemocemi. 

A pokud jste byli fit, přežili jste. 

Ale teď jsme se tak civilizovali – jsme přecivilizovaní – a neschopným je umožněno přežít jen na úkor těch, kteří jsou zdatnější."

A lidé zneužívající drogy by pak v určitém smyslu obnovili zákon džungle a výběr těch nejschopnějších pro přežití. 

Zprávy o zneužívání drog a úsilí o vymáhání práva by měly tendenci udržovat drogy v povědomí veřejnosti. 

A také by měl tendenci snižovat tuto neopodstatněnou americkou samolibost, že svět je bezpečné a pěkné místo.

ZNEUŽITÍ ALKOHOLU

Totéž by se stalo s alkoholem. 

Zneužívání alkoholu by bylo podporováno i degradováno zároveň. 

Zranitelní a slabí by reagovali na propagační akce, a proto by více užívali a zneužívali alkohol.

Řízení v opilosti by se stalo větším problémem; a byla by zavedena přísnější pravidla pro řízení pod vlivem alkoholu, aby stále více lidí ztrácelo právo řídit.

OMEZENÍ CESTOVÁNÍ

Souviselo to také s něčím, k čemu se dostaneme později o celkových omezeních cestování. 

Ne každý by měl mít možnost cestovat tak, jak to nyní dělají ve Spojených státech. 

Lidé nemají potřebu takto cestovat. 

Je to privilegium! 

Bylo to tak trochu povýšené, jak to bylo řečeno.

Opět by bylo zpřístupněno mnohem více psychologických služeb na pomoc těm, kteří se dostali do závislosti na drogách a alkoholu. 

Myšlenka je taková, že za účelem propagace tohoto – zneužívání drog a alkoholu, aby se vyloučili někteří nevhodní – lidé, kteří jsou jinak docela dobří, by také mohli podlehnout.

A pokud by skutečně stáli za to, měli by dost rozumu, aby vyhledali psychologické poradenství a těžili z něj. 

Takže to bylo prezentováno jako určitá výkupní hodnota ze strany plánovačů.

Bylo to, jako by říkal: 

"Myslíš si, že jsme špatní v propagaci těchto zlých věcí – ale podívej, jak jsme milí – také poskytujeme cestu ven!"

POTŘEBA VÍCE VĚZENÍ A POUŽÍVÁNÍ NEMOCNICE JAKO VĚZENÍ

Bylo by potřeba více vězení. 

Nemocnice by mohly sloužit jako věznice. 

Některé nové nemocnice by byly navrženy tak, aby je bylo možné přizpůsobit k použití podobnému vězení.

Je třeba zpomalit populační růst, aby byl dostatek potravin

Výše uvedené sdělení staré 55 let, které ukazuje, že plány, které jsou nyní realizovány, nejsou nijak nové a v průběhu času byly pouze přizpůsobeny aktuálnímu vývoji, zejména pak vědeckému.

Informace, které dr. Richard Day sdělil v roce 1969 svým tehdejším studentům, byly o 19 let později, tedy v roce 1988, reprodukovány a přeneseny na audiozáznam.

Občas jsou tam tedy zahrnuty i informace o tom, co se za oněch 19 let let změnilo. 

Mezitím uplynulo dalších 36 let a realizovány byly i další kroky, jiné plány byly poněkud pozměněny a upraveny, neboť vývoj se od té doby výrazně posunul.

Připomínám, že jako Američan se často věnoval USA, ale v podstatě většinou jeho výpověď zahrnovala celosvětové plány. 

Sám Day byl nějakou dobu přímo mezi těmi, kteří ovládají svět.

Říkal, že ví, odkud tyto plány pochází, ale nikdy to neprozradil.

Je snadné si však mnohé domyslet, když si uvědomíme, že právě v tomto období – mezi lety 1968 – 1973 – byly založeny organizace jako Trilaterální komise, Římský klub či Světové ekonomické fórum (WEF) a mnohé další – všechny napojené na Rockefellery.

Toto je druhá část ohromujících předpovědí plánů, které "významní lidé" vymysleli pro naši budoucnost, jak o nich mluvil Dr. Richard Day (1905-1989) na setkání Pittsburghské pediatrické společnosti 20. března 1969.

Celý první díl najdete zde.

Část 2 Nový řád barbarů

Níže je páska 2 se zvukovým záznamem Dr. Dunegana a pod tím je přepis pásky.

Přepis pásky č. 2 je ohromující tím, jak se v mnohém trefil. 

Narušení amerického automobilového průmyslu, implantabilní ID, sledovací televize. 

Využití války k ovládání populace je také explicitní.

Všimněte si například také toho, jak v roce 1969 předpovídal záměrný vznik ghett (přesně to se děje nejen v USA, ale také v islamizované Evropě).

Mnohé z toho, co tehdy předpovídal pro USA, se aktuálně mnohem víc hodí na Evropu (záměrná deindustrializace). 

A zaujmou i plány na vyvlastnění nemovitostí, sdílené byty, zákaz pěstování vlastních potravin a mnohé další…

ŽÁDNÉ JINÉ ZABEZPEČENÍ

Nic není stálé. 

Ulice by byly přetrasovány, přejmenovány. 

Oblasti, které jste nějakou dobu neviděli, se staly neznámými. 

Mimo jiné to přispěje k tomu, že starší lidé budou mít pocit, že je čas jít dál, mají pocit, že ani nestíhají držet krok se změnami v oblastech, které byly kdysi známé.

Budovy mnohdy zůstanou prázdné a budou chátrat a celé ulice by v určitých lokalitách mohly také chátrat. 

Účelem toho bylo poskytnout džungli, depresivní atmosféru. 

Někde ve stejné souvislosti zmínil, že budovy a mosty budou postaveny tak, že se po nějaké době zřítí, bude více nehod letadel, vlaků a automobilů.

To vše přispěje k pocitu nejistoty, že nic není bezpečné.

ZLOČIN K ŘÍZENÍ SPOLEČNOSTI

Vzniklé slumy a další oblasti by nebyly dobře udržované. 

Ti lidé, kteří budou schopni odejít ze slumů do lepších oblastí, by se pak naučili lépe oceňovat důležitost lidských úspěchů.

To znamená, že kdyby opustili džungli a přišli takříkajíc do civilizace, mohli by být hrdí na své vlastní úspěchy, kterých dosáhli. 

S těmi, kteří zůstali pozadu v džungli drog a upadajících čtvrtí, nebudou žádné sympatie.

Pak bylo prohlášení, které bylo docela překvapivé: Myslíme si, že dokážeme účinně omezit kriminalitu na chudinské oblasti, takže se nebude příliš šířit do lepších oblastí.

Pokračoval, že v lepších oblastech bude potřeba zvýšená bezpečnost. 

To by znamenalo více policie, lépe koordinované policejní úsilí.

Dále řekl, že by se měl vyvinout zcela nový průmysl obytných bezpečnostních systémů s alarmy, zámky a alarmy, které by byly propojeny s policejním oddělením, aby lidé mohli chránit své bohatství a své blaho.

Protože část trestné činnosti by se přelila ze slumů do lépe, bohatěji vypadajících oblastí, které by stálo za to je vyloupit. 

A znovu to bylo řečeno, jako by to byla spásná vlastnost: Podívejte se, že vytváříme další zločiny, ale podívejte se, jak jsme dobří – také pro vás vytváříme prostředky, jak se chránit před zločinem.

Druhou opakovanou věcí v této prezentaci bylo rozpoznané zlo a pak věc sebeodpuštění: podívejte, dali jsme vám cestu ven.

NIČENÍ AMERICKÉ PRŮMYSLOVÉ NEZÁVISLOSTI

Diskutovalo se o americkém průmyslu – bylo to poprvé co jsem slyšel termín globální vzájemná závislost nebo tento pojem.

Stanoveným plánem bylo, že různým částem světa budou přiděleny různé role průmyslu a obchodu v jednotném globálním systému. 

 Pokračující převaha Spojených států a relativní nezávislost a soběstačnost Spojených států by se musely změnit.

To byl jeden z několika případů, kdy řekl, že aby bylo možné vytvořit novou strukturu, musíte nejprve zbourat starou – a americký průmysl byl toho příkladem. 

Náš systém by musel být omezen, aby dal ostatním zemím šanci vybudovat svůj průmysl, protože jinak by nemohly konkurovat Spojeným státům.

A to platilo zejména o našem těžkém průmyslu, který by byl omezen, zatímco se stejný průmysl rozvíjel v jiných zemích, zejména v Japonsku.

A v tomto bodě došlo k nějaké diskusi o oceli a zejména automobilech – vzpomínám si, jak jsem říkal, že automobily se budou dovážet z Japonska na stejné úrovni jako naše vlastní automobily vyráběné v tuzemsku, ale japonský výrobek bude lepší.

Věci budou záměrně vyrobeny tak, aby se rozbily a rozpadly, takže lidé budou mít tendenci preferovat dovážené zboží a to by trochu povzbudilo zahraniční konkurenty. 

Jedním z příkladů bylo Japonsko.

V roce 1969 japonské automobily rozhodně nebyly příliš populární. 

Ale myšlenkou bylo, že byste mohli být trochu znechuceni svým produktem Ford, GM nebo Chrysler nebo čímkoli jiným, ​​protože malé věci, jako jsou okenní kliky, by více padaly a plastové části by se rozbíjely.

Váš patriotismus ohledně nákupu od amerických výrobců by brzy ustoupil praktičnosti, že pokud byste si koupili japonský, německý nebo jiný dovoz, vydrželo by to déle a bylo by vám lépe. 

Vlastenectví by pak ustupovalo.

Jinde bylo zmíněno, že se také jiné věci budou rozpadat. 

Nepamatuji si konkrétní položky, nebo jestli byly vůbec uvedeny jinak než automobily, ale vzpomínám si, že jsem měl, jaksi v mé představě, dojem, jako by se chirurgovi v kritické chvíli na operačním sále něco rozpadlo v rukou. 

Zahrnul něco takového do své diskuse?

Ale někde v této diskusi o tom, že se věci dělají záměrně vadnými a nespolehlivými, to nejenže mělo zničit vlastenectví, ale být jen malým zdrojem podráždění lidí, kteří by takové věci používali. 

Opět myšlenka, že se necítíte bezpečně, prosazující představu, že svět není spolehlivé místo.

Spojené státy měly zůstat silné v oblasti informací, komunikací, špičkových technologií, vzdělávání a zemědělství. 

Spojené státy by byly nadále považovány za základní kámen tohoto globálního systému.

Těžký průmysl by se ale vyvezl ven. 

Jedna z poznámek o těžkém průmyslu byla, že bude dost ekologických škod způsobených kouřícími komíny a průmyslovým odpadem. 

To povede k tomu, že Američané přijmou deindustrializaci. 

Vzali jste nám průmysl, ale zachránili jste naše životní prostředí.

POSUN OBYVATELSTVA A EKONOMIK — PODRÝVÁNÍ SOCIÁLNÍCH KOŘENŮ

A v této části se mluvilo o tom, že lidé přijdou o práci v důsledku úpadku průmyslu a snížení příležitostí k rekvalifikaci. 

Dojde zejména k přesunům populace.

Mělo dojít k přesunům populace, aby lidé měli tendenci se stěhovat do Slunečního pásu. 

Byli by to lidé bez kořenů ve svých nových lokalitách a bez tradice, čímž se snáze změní na místě, kde je mnoho "dovezených" lidí, ve srovnání se snahou změnit tradice na místě, kde lidé vyrostli a měli širší rodinu a své kořeny.

Pokud se odstěhujete z průmyslového města na severovýchodě a přesadíte se do jižního slunečního pásu nebo jihozápadu, přijmete jakýkoli druh kontrolované lékařské péče, kterou tam najdete. 

Tuto změnu v systému lékařské péče přijmete na novém místě spíše, než tam, kde jste měli kořeny a podporu své rodiny.

Také v tomto duchu bylo zmíněno (použil osobní zájmeno v množném čísle my) přebíráme kontrolu nad přístavními městy – New York, San Francisco, Seattle – myšlenka je, že jde o kus strategie, myšlenka je, že pokud ovládněte přístavní města svou filozofií a svým způsobem života, srdce mezi nimi se musí podvolit.

Nemohu to více rozvést, ale je to zajímavé. 

Když se podíváte po nejliberálnějších oblastech země, tak jsou to i přímořská města. 

Srdce, Středozápad, si podle všeho zachoval svůj konzervatismus. 

Ale když odebíráte průmysl a pracovní místa a přesouváte lidi, pak je to strategie, jak odbourat konzervatismus.

Když jim vezmete průmysl a lidé jsou nezaměstnaní a chudí, přijmou jakoukoli změnu. 

Pokud jim nabídne přežití, tak jejich morálka a jejich oddanost věcem ustoupí přežití. 

To je filozofie řečníka, dr. Daye.

Každopádně, vraťme se k průmyslu, nějaký těžký průmysl by zůstal, jen tolik, aby si udržel jakési semeniště průmyslových dovedností, které by se dalo rozšířit, pokud by plán nevyšel tak, jak byl zamýšlen. 

Země by tak nebyla zbavena majetku a dovedností. 

Ale tohle byl jen jakýsi pohotovostní plán.

Doufalo se a očekávalo se, že celosvětová specializace bude pokračovat. 

Ale, možná se opakuji, jedním z důsledků toho všeho je, že s touto globální vzájemnou závislostí by národní identity již neměly tendenci být zdůrazňovány. 

Každá oblast by závisela na každé jiné oblasti pro ten či onen prvek svého života.

Všichni bychom se stali spíše "světoobčany" než občany jedné země.

SPORT JAKO NÁSTROJ SPOLEČENSKÉ ZMĚNY

A v tomto smyslu pak můžeme mluvit o sportu.

Sport ve Spojených státech se měl změnit, částečně jako způsob, jak snížit důraz na nacionalismus

Fotbal, celosvětový sport, měl být ve Spojených státech zdůrazňován a prosazován. 

To bylo zajímavé, protože v této oblasti byl fotbal v té době prakticky neznámý.

Měl jsem pár kamarádů, kteří navštěvovali jinou základní školu, než jsem navštěvoval já, kde hráli fotbal na jejich škole, a byl skutečnou novinkou. 

To bylo v 50. letech. 

Takže slyšet tohoto muže mluvit o fotbale v této oblasti bylo trochu překvapivé.

Fotbal je každopádně považován za mezinárodní sport a byl by propagován a tradiční sport – americký baseball – by byl podružným a možná i odstraněn, protože by mohl být považován za příliš americký. 

A diskutoval o odstranění tohoto.

První reakce by byla – dobře, platí hráče špatně a nechtějí hrát za špatnou mzdu, takže se vzdají baseballu a přejdou do jiného sportu nebo jiné aktivity. 

Ale řekl, že takhle to opravdu nefunguje.

Ve skutečnosti by způsob, jak rozebrat baseball, bylo dosáhnout velmi vysokých platů. 

Za tím byla myšlenka, že jakmile se platy budou směšně zvyšovat, dojde k určité nespokojenosti a antagonismu, protože lidé nenávidí, když sportovci dostávají tolik peněz a sportovci se mezi sebou budou stále více hádat.

Další hráči budou mít tendenci tento sport opustit. 

A tyto vysoké platy by také mohly zlomit majitele a odcizit fanoušky. 

A pak by fanoušci podpořili fotbal a baseballová hřiště by mohla být použita jako fotbalová hřiště.

Nebylo řečeno, že se to rozhodně bude muset stát, ale pokud by se internacionalismus neobjevil dostatečně rychle, bylo by to možné. 

Byl tam nějaký komentář ve stejném duchu o americkém fotbale, i když si vzpomínám, že řekl, že americký fotbal by bylo těžší rozebrat, protože se tak široce hrál na vysokých školách i v profesionálních ligách a bylo by těžší ho zbourat.

V násilí ve fotbale bylo také něco jiného, ​​co se setkalo s psychologickou potřebou, která byla vnímána, a lidé mají potřebu tohoto zástupného násilí. 

Takže z tohoto důvodu může být americký fotbal ponechán, aby naplnil tuto zástupnou potřebu.

To samé platí o hokeji. 

Hokej měl spíše mezinárodní příchuť a byl by zdůrazněn. 

Tam byla nějaká předvídatelná mezinárodní soutěž o hokeji a zvláště o fotbale. 

V té době byl hokej mezi Spojenými státy a Kanadou mezinárodní.

Ale v každém případě měl být fotbal základním kamenem sportu, protože už je celosvětovým sportem v Jižní Americe, Evropě a částech Asie a Spojených států by se měl dostat do rozjetého vlaku. 

To vše by podpořilo mezinárodní konkurenci, takže bychom se všichni stali občany světa ve větší míře než občany našich vlastních národů.

O myslivosti se vedla nějaká diskuse, není divu. 

Lov vyžaduje zbraně a jejich ovládání je velkým prvkem v těchto plánech. 

Podrobnosti si moc nepamatuji, ale myšlenka je taková, že vlastnictví zbraní je privilegium a ne každý by měl mít zbraně.

Lov by byl neadekvátní omluvou pro vlastnictví zbraní a každý by měl být ve vlastnictví zbraní omezen. 

Těch pár privilegovaných lidí, kteří by měli mít povoleno lovit, by si možná mohli pronajmout nebo půjčit zbraň z oficiálních prostor, než aby vlastnili vlastní zbraně. 

Koneckonců, každý nepotřebuje zbraň, jak bylo řečeno.

Velmi důležitý ve sportu byl sport pro dívky. 

U dívek by se tlačila atletika. 

To mělo nahradit panenky. 

Panenky by stále byly kolem, několik z nich, ale neviděli byste velký počet a rozmanitost panenek. 

Panenky by se neprosazovaly, protože dívky by neměly myslet na miminka a reprodukci.

Dívky by měly být na atletickém poli stejně jako chlapci. 

Dívky a chlapci opravdu nemusí být tak odlišní. 

Čajové soupravy měly jít cestou panenek, a všechny tyto věci, které byly tradičně považovány za ženské, by se přestaly zdůrazňovat, když by se dívky začaly věnovat více chlapeckým záležitostem.

Jen další věc, kterou si pamatuji, byla, že sportovní stránky by byly plné skóre dívčích týmů – hned vedle chlapeckých týmů. 

A to se nedávno začalo objevovat po 20 letech v našich místních novinách. 

Sportovní výsledky dívek jsou stejně důležité jako sportovní výsledky chlapců.

Takže tohle všechno má změnit vzor toho, jak by mladé dívky měly vypadat. 

Zatímco vyrůstá, měla by vypadat spíše jako atletka, než se těšit na to, že bude matkou.

SEX A NÁSILÍ PROPAGOVANÉ PROSTŘEDNICTVÍM ZÁBAVY

Zábava.

Filmy by se postupně staly explicitnějšími, pokud jde o sex a jazyk. 

Koneckonců, sex a drsný jazyk jsou skutečné a proč předstírat, že nejsou? 

V kinech a v televizi by byly pornografické filmy.

Videorekordéry v té době ještě nebyly, ale naznačil, že tyto kazety budou k dispozici a přehrávače videokazet budou dostupné pro použití v domácnosti a pornografické filmy budou k dispozici pro použití na nich, stejně jako v sousedství kina a na vaší televizi. 

Řekl něco jako: "Uvidíte lidi ve filmech dělat vše, na co si vzpomenete."

Pokračoval tím, že to vše má za cíl vytáhnout sex na veřejnost. 

To byl další komentář, který zazněl několikrát – termín "sex na veřejnosti."

Násilí by bylo více názorné. 

To mělo za cíl znecitlivění lidí k násilí

Možná bude potřeba, aby lidé byli svědky skutečného násilí a byli jeho součástí. 

Později se ukáže, kam to směřuje. 

Takže v zábavě by bylo realističtější násilí, které by lidem usnadnilo přizpůsobit se.

Změnil by se postoj lidí ke smrti. 

Lidé by se toho tolik nebáli, ale více by to přijímali a nebyli by tak zděšení při pohledu na mrtvé nebo zraněné. 

Nepotřebujeme mít ušlechtilou populaci paralyzovanou tím, co by mohli vidět. 

Lidé by se prostě naučili říkat, dobře, nechci, aby se to stalo mně.

Toto bylo první prohlášení naznačující, že plán zahrnuje četné lidské oběti, které přeživší uvidí.

Ohledně hudby pronesl poměrně přímočaré prohlášení typu: Hudba bude horší. 

V roce 1969 byla rocková hudba stále tvrdší. 

Zajímavá byla jen jeho slova – způsob, jakým to vyjádřil "bude ještě hůř," uznal, že už je zle.

Texty by se staly otevřeněji sexuální. 

Žádná nová sladká romantická hudba už by příliš nebyla zveřejňována.

Veškerá stará hudba by se vrátila na určité rozhlasové stanice a desky, aby ji starší lidé slyšeli, a starší lidé by měli k poslechu jakési vlastní rozhlasové stanice a pro mladší lidi by jejich hudba byla stále horší a horší.

Zdálo se, že naznačoval, že jedna skupina neuslyší hudbu druhé skupiny. 

Starší lidé by prostě odmítali slyšet haraburdí, které bude nabízeno mladým lidem, a mladí lidé by to harampádí přijali, protože je identifikovalo jako jejich generaci a pomohlo jim cítit se odlišně od starší generace.

Pamatuji si, jak jsem si tehdy myslel, že to nebude trvat moc dlouho, protože ani malé děti by neměly rády randál, kdyby dostaly příležitost slyšet starší hudbu, která byla hezčí, a tíhli k ní.

Pokračoval tím, že hudba přinese zprávu mladým a nikdo ani nebude vědět, že tam zpráva je, jen by si mysleli, že je to hlasitá hudba. 

Tehdy jsem úplně nechápal, co tím myslel, ale zpětně si myslím, že už víme, jaké jsou poselství v hudbě pro mladé. 

A opět měl pravdu.

Tento aspekt byl tak nějak shrnut do představy, že zábava bude nástrojem k ovlivnění mladých lidí. 

Starší lidi to nezmění, už jsou nastaveni, ale všechny změny by byly zaměřeny na mladé, kteří jsou ve formativním věku, a starší generace by odcházela.

Nejen, že je nemůžete změnit, ale jsou i relativně nedůležití. 

Jakmile dožijí svůj život a odejdou, tvoří se mladší generace, která bude pro budoucnost 21. století důležitá.

Také naznačil, že všechny staré filmy budou znovu přivedeny zpět, a vzpomínám si, když jsem slyšel, že mi hlavou rychle proběhla vzpomínka na řadu starých filmů.

Napadlo mě, jestli budou zahrnuty ty, o kterých jsem si myslel, že bych je rád viděl znovu. 

Spolu s vracením staré hudby a filmů pro starší lidi existovala další privilegia, která by byla udělována i starším lidem: doprava zdarma, přestávky na nákupy, slevy, daňové slevy – řada privilegií jen proto, že byli starší.

Bylo to prý jakousi odměnou pro generaci, která vyrostla z deprese a přežila útrapy druhé světové války. 

Zasloužili si to a budou odměněni všemi těmi dobrotami a návrat staré dobré hudby a starých dobrých filmů jim pomůže usnadnit jejich poslední roky v pohodlí.

Pak začala být prezentace poněkud ponurá, protože jakmile tato generace odejde, a to by bylo koncem 80. a začátkem 90. let, většina té skupiny by odešla a pak by postupně věci přituhovaly a vše by bylo urychlováno. 

 Staré filmy a staré písničky by byly staženy, jemnější zábava by byla stažena.

CESTOVNÍ OMEZENÍ A IMPLANTOVANÝ PRŮKAZ

Cestování, místo aby bylo snadné pro staré lidi, by se stalo velmi omezeným. 

Lidé by potřebovali povolení k cestování a potřebovali by dobrý důvod, proč cestovat. 

Pokud byste k cestě neměli dobrý důvod, nemohli byste cestovat a každý by potřeboval průkaz totožnosti. 

Zpočátku by to byl průkaz totožnosti, který byste měli u sebe a který musíte ukázat, když o něj budete požádáni.

Již bylo plánováno, že později bude vyvinut nějaký druh zařízení, které bude implantováno pod kůži, které bude kódováno specificky pro identifikaci jednotlivce.

Tím by se eliminovala možnost falešného průkazu totožnosti a také možnost, že by lidé řekli "No, ztratil jsem svůj průkaz."

Obtížnost těchto kožních implantátů, o nichž hovořil, byla v tom, že by se muselo jednat o materiál, který by zůstal v kůži nebo pod kůží, aniž by způsobil reakci cizího tělesa, který by tělo neodmítlo nebo by nezpůsobil infekci.

Musel by to být materiál, ze kterého by bylo možné získat informace zaznamenané a načtené nějakým druhem skeneru, zatímco tělo by ho neodmítlo.

Byl zmíněn křemík. 

Křemík byl v té době považován za dobře tolerovaný. 

Používal se ke zvětšení prsou. 

Ženy, které měly pocit, že jsou jejich prsa příliš malá, by dostaly silikonové implantáty. 

V každém případě byl křemík v té době považován za slibný materiál pro obojí: pro udržení v těle bez odmítnutí a pro schopnost uchovat informace, které lze získat elektronickými prostředky.

KONTROLA POTRAVIN

Dodávky potravin by se dostaly pod přísnou kontrolu. 

Pokud by se růst populace nezpomalil, mohl by rychle vzniknout nedostatek potravin a lidé by si uvědomili nebezpečí přelidnění.

Koneckonců, ať už se růst populace zpomalí nebo ne, zásobování potravinami se má dostat pod centralizovanou kontrolu, aby lidé měli dost na to, aby byli dobře živeni, ale neměli dost na to, aby uživili kohokoli dalšího, kdo uteče z nového systému.

Jinými slovy, pokud byste měli přítele nebo příbuzného, ​​který by se nepřihlásil k systému, neměli byste možnost mu pomoci. 

Pěstování vlastního jídla by bylo zakázáno .

To by se dělo pod nějakou záminkou.

Na začátku jsem se zmínil, že všechno má dva účely – jeden předstíraný účel a druhý skutečný účel a zdánlivým účelem by zde bylo, že pěstování vlastní zeleniny není bezpečné, rozšíří nemoc nebo něco podobného.

Přijatelnou myšlenkou tedy bude chránit spotřebitele, ale skutečnou myšlenkou by bylo omezit dodávky potravin a pěstování vlastních potravin by bylo nezákonné

A pokud setrváváte v nelegálních činnostech, jako je pěstování vlastního jídla, pak jste zločinec.

OVLÁDÁNÍ POČASÍ

Tehdy byla zmínka o počasí. 

To bylo další opravdu nápadné prohlášení. 

Řekl: "Můžeme nebo brzy budeme schopni ovládat počasí."

Řekl: "Nemám na mysli pouze pouštění krystalů jodidu do mraků, aby se srazil déšť, což se už dělá, ale SKUTEČNOU kontrolu."

A počasí bude vnímáno jako válečná zbraň, zbraň ovlivňování veřejné politiky. 

 Mohlo by to způsobit déšť nebo zadržet déšť, aby ovlivnil určité oblasti a dostal je pod vaši kontrolu.

Byly v tom dvě strany, které byly dost nápadné. 

Řekl: "Na jedné straně můžete udělat sucho během vegetačního období, takže nic neroste, a na druhé straně můžete během období sklizně zajistit velmi silné deště, takže pole budou příliš blátivá na to, aby přinesla sklizeň. A skutečně: člověk by mohl dělat obojí."

Neexistovalo žádné prohlášení, jak to bude provedeno. 

Bylo konstatováno, že buď je to již možné, nebo velmi blízko tomu, aby to bylo možné.

Politika

Řekl, že jen velmi málo lidí skutečně ví, jak vláda funguje. 

Něco v tom smyslu, že volení představitelé jsou ovlivňováni způsoby, které si ani neuvědomují, a provádějí plány, které pro ně byly vytvořeny a myslí si, že jsou jejich autory.

Ale ve skutečnosti jsou manipulováni způsoby, kterým nerozumí.

OVLÁDEJTE TO, JAK LIDÉ MYSLÍ – AŤ DĚLAJÍ TO, CO CHCETE

Někde v prezentaci učinil dvě prohlášení, která chci v tuto chvíli vložit. Jsou platné z hlediska celkového pohledu.

Jeden výrok: "Lidé mohou nosit ve své mysli a jednat podle dvou protichůdných myšlenek najednou, za předpokladu, že tyto dvě protichůdné myšlenky jsou od sebe dostatečně vzdálené."

A další tvrzení je: 

"Docela dobře víte, jak racionální lidé budou reagovat na určité okolnosti nebo na určité informace, se kterými se setkají.

Chcete-li tedy určit požadovanou odpověď, potřebujete pouze ovládat druh dat nebo informací, které jsou prezentovány nebo druhy okolností, ve kterých se nacházejí; a jako racionální lidé udělají to, co po nich chcete.

Možná úplně nebudou rozumět tomu, co dělají nebo proč."

FALSIFIKOVANÝ VĚDECKÝ VÝZKUM

Někde v této souvislosti se tedy nacházelo prohlášení připouštějící, že některá vědecká výzkumná data mohou být – a skutečně byla – zfalšována, aby se dosáhlo požadovaných výsledků.

A tady bylo řečeno: "Lidé nekladou správné otázky. Někteří lidé jsou příliš důvěřiví."

Bylo to zajímavé prohlášení, protože řečník a publikum byli všichni doktoři medicíny a údajně velmi objektivní, nezaujatí vědci a věda je všechno a konec všeho. 

Falšovat data vědeckého výzkumu v tomto prostředí je jako rouhání v církvi. 

To prostě neuděláte.

Každopádně z toho všeho měl vzniknout Nový mezinárodní řídící orgán, pravděpodobně prostřednictvím OSN se Světovým soudem, ale ne nutně prostřednictvím těchto struktur.

Dalo by se to vyvolat i jinak. 

Přijetí OSN v té době se zdálo, že není tak široké, jak se doufalo. 

Úsilí bude nadále přikládat Organizaci spojených národů na významu. 

Lidé by si stále více zvykali na myšlenku vzdání se národní suverenity.

Ekonomická vzájemná závislost by tento cíl podpořila z mírového hlediska. 

Vyhýbání se válce by ji podpořilo z hlediska obav z nepřátelství. 

Bylo uznáno, že dělat to v míru je lepší než dělat to válkou.

V tomto bodě bylo konstatováno, že válka je "zastaralá." 

Myslel jsem, že je to zajímavá fráze, protože zastaralý znamená něco, co bylo kdysi považováno za užitečné, již není užitečné. 

Ale válka je zastaralá, protože kvůli jaderným bombám už válka není ovladatelná.

Dříve mohly být války kontrolovány, ale pokud by se jaderné zbraně dostaly do nesprávných rukou, mohlo by dojít k nezamýšlené jaderné katastrofě. 

Nebylo uvedeno, kdo jsou "špatné ruce."

Stejně jako bylo uvedeno, že průmysl bude ve Spojených státech zachován – trochu jen pro případ, že by celosvětové plány nevyšly; jen pro případ, že by se nějaká země nebo nějaká jiná mocná osoba rozhodla vytrhnout ze smečky a vydat se vlastní cestou, člověk si klade otázku, zda to může být pravda i s jadernými zbraněmi.

Řekl, že by se mohly dostat do nesprávných rukou a bylo tam nějaké prohlášení, že držení jaderných zbraní bude přísně kontrolováno, což trochu naznačovalo, že každý, kdo má jaderné zbraně, by je také měl mít. 

To by nutně zahrnovalo Sovětský svaz, pokud je skutečně mají.

Ale vzpomínám si, že jsem tehdy přemýšlel: 

  "Říkáte nám, nebo tím naznačujete, že tato země ochotně dala zbraně Sovětům? 

V té době se to zdálo jako strašně nemyslitelná věc, natož abych to připustil.

Zdá se však, že vůdci Sovětského svazu jsou na Západě tak závislí, až si člověk klade otázku, zda zde nemohly existovat obavy, že by se pokusili prosadit nezávislost, kdyby tyto zbraně skutečně měli.

Koho měl na mysli, když řekl: 

"Pokud se tyto zbraně dostanou do nesprávných rukou"? 

Možná jen teroristy. 

  Nový systém by každopádně byl zaveden, ne-li mírovou spoluprací – každý by se dobrovolně vzdal národní suverenity – pak přivedením národů na pokraj jaderné války.

A všichni by se tak báli, protože hysterie je způsobena možností jaderné války, že by došlo k silnému veřejnému pobouření vyjednat veřejný mír a lidé by se ochotně vzdali národní suverenity, aby dosáhli míru, což by přineslo Nový mezinárodní politický systém.

To bylo řečeno a bylo to velmi působivé slyšet… 

"Pokud by na správných místech bylo příliš mnoho lidí, kteří by se tomu bránili, možná by bylo potřeba použít jednu nebo dvě – možná i více – jaderných zbraní.

Jak bylo řečeno, bylo by to možná potřeba k přesvědčení lidí, že to myslíme vážně. 

Následovalo prohlášení, že "Až jeden nebo dva z nich odejdou, všichni – i ti nejváhavější – ustoupí."

Řekl něco o tom, že "tento vyjednaný mír by byl velmi přesvědčivý", jako v rámci nebo v kontextu, že celá věc byla nacvičena, ale nikdo by to nevěděl. 

Lidé, kteří o tom slyšeli, by byli přesvědčeni, že šlo o skutečné vyjednávání mezi nepřáteli, kteří nakonec přišli na to, že mír je lepší než válka.

V této souvislosti, když se diskutuje o válce, a válka je zastaralá, bylo učiněno prohlášení, že na válce jsou některé dobré věci… za prvé, stejně zemřete, a lidé ve válce někdy dostanou šanci projevit velkou odvahu a hrdinství a pokud zemřou, zemřeli dobře a pokud přežijí, dostanou uznání. 

Aby v každém případě válečné útrapy vojáků stály za to, protože to je odměna, kterou dostanou ze svého válčení.

Dalším zdůvodněním války bylo, když si vzpomenete na mnoho milionů obětí za první a druhé světové války, no… 

Předpokládejme, že všichni ti lidé by nezemřeli, ale pokračovali v životě a pak měli děti.

Byly by jich miliony a miliony a už bychom byli přelidnění, takže tyto dvě velké války posloužily dobrému účelu a oddálily přelidnění.

Nyní však existují technologické prostředky pro jednotlivce a vlády, jak kontrolovat přelidnění, takže v tomto ohledu je válka zastaralá. 

Už to není potřeba.

A pak je to zase zastaralé, protože jaderné zbraně by mohly zničit celý vesmír. 

Válka, která byla kdysi ovladatelná, by se mohla vymknout kontrole, a tak z těchto dvou důvodů je nyní zastaralá.

TERORISMUS

Proběhla diskuse o terorismu. 

Terorismus by byl široce používán zejména v Evropě a v jiných částech světa.

Terorismus v té době (rok 1969) byl považován za nepotřebný ve Spojených státech. 

Ve Spojených státech by to mohlo být nezbytné, pokud by Spojené státy dostatečně rychle nepřijaly systém.

Ale alespoň v dohledné době se to neplánovalo. 

Možná by zde terorismus nebyl vyžadován, ale z toho vyplývá, že by byl skutečně použit, pokud by to bylo nutné.

Spolu s tím přišlo malé připomenutí, že Američané to stejně měli zatím příliš dobré a jen trocha terorismu by pomohla přesvědčit Američany, že svět je skutečně nebezpečné místo… 

Nebo může být, pokud nepřenecháme kontrolu těm správným.

FINANČNÍ KONTROLA

Diskutovalo se o penězích a bankovnictví. 

Jedno prohlášení bylo: "Inflace je nekonečná. Za libovolné číslo můžete vložit nekonečný počet nul a desetinné čárky, kam chcete, jako znamení, že inflace je nástrojem regulátorů."

Peníze by se staly převážně úvěrem. 

Peníze jsou primárně úvěrová věc, ale výměna peněz by nebyla hotovost nebo hmatatelné věci, ale elektronický kreditní signál. 

Lidé by nosili peníze jen ve velmi malých částkách na věci, jako jsou žvýkačky a sladké tyčinky. 

Jen kapesní věci.

Jakýkoli nákup jakékoli významné částky by byl proveden elektronicky. 

 Výdělky budou elektronicky zapsány na váš účet. 

Šlo by o jednotný bankovní systém.

Může se zdát, že je více než jeden, ale nakonec a v podstatě by to byl jeden jediný bankovní systém, takže když dostanete výplatu, vaše výplata bude za vás vložena do zůstatku na vašem účtu a když si něco zakoupíte v místě nákupu, bude odečtena z vašeho zůstatku na účtu a vy byste s sebou vlastně nic nenosili.

Také lze uchovávat počítačové záznamy o tom, co jste zakoupili, takže pokud jste kupovali příliš mnoho konkrétní položky a nějaký úředník chtěl vědět, co děláte se svými penězi, mohli by se vrátit a zkontrolovat vaše nákupy a určit, co můžete nakupovat.

Bylo tam prohlášení, že jakýkoli nákup významné velikosti, jako je automobil, jízdní kolo, lednička, rádio nebo televize nebo cokoli jiného, ​​může mít na sobě nějakou identifikaci, aby to bylo možné vysledovat, takže velmi rychle vše, co bylo buď darováno nebo odcizené – ať už jakékoli – úřady by mohly zjistit, kdo a kdy to koupil.

Počítače by to umožnily.

Schopnost spořit by byla značně omezena. 

Lidé by prostě nebyli schopni ušetřit nějakou významnou míru bohatství. 

Bylo tam určité prohlášení o uznání, že bohatství představuje moc a bohatství v rukou mnoha lidí není dobré pro lidi, kteří to mají na starosti, takže pokud příliš ušetříte, můžete být zdaněni.

Čím více ušetříte, tím vyšší sazba daně z vašich úspor, takže vaše úspory se opravdu nikdy nemohou dostat příliš daleko. 

A také pokud jste začali ukazovat model přílišného šetření, může se stát, že se vám sníží plat.

Řekli by: 

"No, šetříte místo utrácení. Ty peníze opravdu nepotřebujete." 

V zásadě jde o to, zabránit lidem v hromadění jakéhokoli bohatství, které by mohlo mít dalekosáhlý rušivý vliv na systém.

Lidé by byli povzbuzováni k tomu, aby používali úvěry k půjčování, a pak by také byli povzbuzováni k tomu, aby se vzdali svého dluhu, aby zničili svůj vlastní úvěr. 

Myšlenka je opět taková, že pokud jste příliš hloupí na to, abyste s úvěrem nakládali moudře, dává to úřadům příležitost se na vás tvrdě vrhnout.

Elektronické platby budou zpočátku založeny na různých druzích kreditních karet. 

Ty se v USA do určité míry používaly již v roce 1969. 

Ne tolik jako teď.

Ale lidé by měli kreditní karty s elektronickým proužkem a jakmile by si na to zvykli, bylo by poukázáno na tu výhodu, že mají to všechno sloučené do jediné kreditní karty, která slouží jednomu měnovému systému, a pak nebudou musí s sebou nosit všechny ty plasty.

DOHLED, IMPLANTACE A TELEVIZE, KTERÉ VÁS SLEDUJÍ

Takže dalším krokem by byla jediná karta a dalším krokem by bylo nahrazení jediné karty podkožním implantátem

Karta by mohla být ztracena nebo odcizena, což by mohlo vést k problémům; mohly být vyměněny s někým jiným, aby došlo ke zmatení identifikace.

Kožní implantát by na druhé straně nemohl být ztracený nebo padělaný nebo přenosný na jinou osobu, takže vy a vaše účty by byly identifikovány bez jakékoli možnosti omylu. 

A kožní implantáty by musely být umístěny na nějaké místo, které by kůži vyhovovalo; například na pravou ruku nebo čelo.

Řečník pokračoval: "Někteří z vás, kteří čtete Bibli, tomu přisuzujete význam Bible," ale dále odmítl vysvětlit jakýkoli biblický význam.

Krátce poté, co jsem se s tím seznámil a význam toho, co řekl, byl skutečně zarážející. 

Nikdy na to nezapomenu.

Byla tam také zmínka o implantátech, které by se mohly hodit ke sledování poskytováním rádiových signálů. 

Mohlo by to být pod kůží nebo zubní implantát vložený jako výplň, aby mohli být občané identifikováni na určité frekvenci z jejich osobního vysílače a mohli být kdykoli a kdekoli lokalizováni jakýmkoli úřadem, který by je chtěl najít.

To by bylo zvláště užitečné u někoho, kdo utekl z vězení.

Více se diskutovalo o osobním sledování. 

Ještě jedna věc byla řečena: "Budete sledovat televizi a někdo vás bude sledovat ve stejnou dobu na centrální monitorovací stanici."

Televizory by měly zařízení, které by to umožňovalo. 

Aby to fungovalo, nemusel by být zapnutý televizor. 

Televizor lze také použít ke sledování toho, co sledujete a jak reagujete.

A při sledování televize byste nevěděli, že vás někdo sleduje.

Jak bychom přiměli lidi, aby tyto věci přijali do svých domovů? 

No, lidé by si je koupili, když by si koupili vlastní televizi. 

Zpočátku nebudou vědět, že tam jsou. 

To bylo popsáno tak, že to, co nyní známe jako kabelová televize, nahrazuje anténní televizi.

Když si koupíte televizor, tento monitor by byl pouze součástí sady a většina lidí by neměla dostatek znalostí, aby věděli, že tam byl na začátku. 

A pak by kabel byl prostředkem k přenášení sledovací zprávy na monitor.

V době, kdy lidé zjistí, že tento monitoring probíhá, budou také v řadě věcí velmi závislí na televizi. 

Přesně tak, jak jsou dnes lidé závislí na telefonu.

Jedna věc, na kterou by televize sloužila, by byly nákupy. 

Kvůli nákupu byste nemuseli opustit svůj domov. 

Stačí zapnout televizi a existuje způsob interakce s vaším televizním kanálem v obchodě, který jste si chtěli koupit.

A můžete přepnout přepínač z místa na místo a vybrat si ledničku nebo oblečení. 

To by bylo pohodlné, ale také by vás to učinilo závislými na vaší televizi, takže vestavěný monitor by byl něčím, bez čeho byste se neobešli.

Diskutovalo se také o audio monitorech, pro případ, že by úřady chtěly slyšet, co se děje v jiných místnostech, než kde byl televizní monitor, a v souvislosti s tím bylo učiněno prohlášení:

"Jakýkoli drát, který by šel do vašeho domu, například váš telefonní drát, lze použít tímto způsobem."

Pamatuji si to zvláště proto, že se blížil konec prezentace, a když jsme odcházeli z místa setkání, řekl jsem jednomu ze svých kolegů něco o tom, že půjdu domů a vytáhnu všechny dráty z mého domu… kromě toho, že jsem věděl, že bez telefonu bych se neobešel.

A kolega, se kterým jsem mluvil, se zdál být otupělý. 

Dodnes si myslím, že si ani nepamatuje, o čem jsme mluvili nebo co jsme tenkrát slyšeli, protože jsem se ho zeptal. 

Ale v tu chvíli vypadal ohromeně.

Než proběhnou všechny tyto změny s elektronickým monitorováním, bylo zmíněno, že všude budou servisní vozy, které budou pracovat na drátech a zavádět nové kabely. 

Takto by lidé, kteří budou uvnitř, věděli, jak se věci vyvíjejí.

VLASTNICTVÍ DOMŮ VĚC MINULOSTI

Bydlení v osobním vlastnictví by se stalo minulostí. 

Náklady na bydlení a financování bydlení by se postupně vyšplhaly tak vysoko, že by si to většina lidí nemohla dovolit.

Lidé, kteří již budou své domy vlastnit, by si je mohli ponechat, ale s přibývajícími roky by bylo pro mladé lidi stále obtížnější dům koupit. Mladí lidé by se stále více stávali nájemníky, zejména v bytech nebo kondominiích.

Stále více neprodaných domů by zůstalo prázdných. 

Lidé by si je prostě nemohli koupit. 

Náklady na bydlení ale neklesnou. 

Možná si říkáte, že by byl dům dlouho prázdný, jeho cena by klesla a lidé by si ho pak koupili.

Ale bylo by tam nějaké prohlášení v tom smyslu, že cena bude držena vysoko, i když jich bude k dispozici mnoho, takže volný trh nebude fungovat.

Lidé by si nemohli žádnou nemovitost koupit a postupně by stále více obyvatel bylo nuceno stěhovat do malých bytů. 

  Malých bytů, které by nepojaly příliš mnoho dětí. 

Poté, co se počet skutečných majitelů domů zmenší, stali by se menšinou .

Většina, která by bydlela v bytech, by pro ně neměla žádné sympatie a tyto domy by pak mohly být odebrány zvýšenými daněmi nebo jinými regulacemi, které by poškodily vlastnictví domů a byly by přijatelné pro většinu.

Nakonec by lidem bylo přiděleno místo, kde by žili, a bylo by běžné, že by s vámi bydleli nerodinní příslušníci, šlo by tedy o sdílené byty. 

To vše by bylo pod kontrolou ústředního bytového úřadu.

PŘÍCHOD TOTALITNÍHO GLOBÁLNÍHO SYSTÉMU

Až nový systém převezme vládu, od lidí se bude očekávat, že mu podepíší věrnost, čímž naznačí, že nemají žádné výhrady nebo se zdržují starého systému.

"Prostě tam nebude žádný prostor," řekl, "pro lidi, kteří se systémem nepůjdou. Nemůžeme nechat takové lidi zaneřádit místo. Takoví lidé budou odvezeni na zvláštní místa."

A tady si nepamatuji přesná slova, ale vyvodil jsem závěr, že na těchto zvláštních místech, kam by byli odvedeni, pak nebudou žít dlouho

Možná řekl něco jako "lidsky se zbavit," ale nepamatuji si to přesně…

Měl jsem jen dojem, že je systém nepodpoří, když nebudou se systémem souhlasit. 

To by znamenalo smrt jako jedinou alternativu.

Někde v tomto duchu řekl, že nebudou žádní mučedníci. Když jsem to poprvé slyšel, myslel jsem si, že to znamená, že lidé nebudou zabiti, ale jak se prezentace vyvíjela, co měl na mysli, bylo, že nebudou zabiti takovým způsobem nebo se nebudou likvidovat takovým způsobem, aby mohli sloužit jako inspirace pro ostatní lidi, jako to dělají mučedníci.

Spíše řekl něco takového jako: "Lidé prostě zmizí."

K zavedení nového systému, řekl, pravděpodobně dojde o víkendu v zimě. 

Všechno se vypne v pátek večer a v pondělí ráno, když se všichni probudí, bude oznámeno, že je zaveden Nový systém.

Během procesu přípravy Spojených států na tyto změny by byli všichni zaneprázdněnější, měli by méně volného času a méně příležitostí skutečně se rozhlížet a vidět, co se kolem nich děje.

Bylo by také více změn a bylo by obtížnější udržet krok s investicemi. 

Investiční nástroje by se změnily. 

Úrokové sazby by se měnily, takže udržet krok s tím, co jste již vydělali, by bylo obtížné.

Zajímavé je, co řekl o automobilech; vypadalo by to, jako by existovalo mnoho druhů automobilů, ale když se podíváte velmi zblízka, došlo by k velké duplicitě. 

S chromem a kryty kol a podobnými věcmi by vypadaly jinak, ale při bližším pohledu by člověk viděl, že stejný automobil vyrobilo více než jeden výrobce.

Spěchám, protože jsem těsně před koncem kazety.

Dovolte mi to zde jen shrnout tím, že řeknu, že všechny tyto věci, které řekl jeden jedinec v jeden čas na jednom místě, a které se týkají tolika různých lidských snah, a pak se podívám a uvidíme, kolik z nich skutečně vzniklo…

To jsou změny provedené mezi tím a nyní (mezi lety 1969 a 1988) a věci, které se plánují do budoucna, myslím, že nelze popřít, že je to řízeno a skutečně existuje spiknutí.

Otázkou pak je, co dělat. 

Nejprve si myslím, že musíme vložit svou víru v Boha a modlit se a prosit o jeho vedení. 

A za druhé udělat, co je v našich silách, abychom co nejvíce informovali ostatní jednotlivce, pokud by je to mohlo zajímat.

Některým lidem je to prostě jedno, protože jsou zaujatí tím, aby spolu vycházeli ve svých vlastních osobních snahách. 

Ale přesto si myslím, že bychom se měli snažit informovat ostatní lidi, kteří by o to mohli mít zájem, a znovu vložit svou víru a důvěru v Boha a neustále se modlit za jeho vedení a za odvahu přijmout to, čemu můžeme čelit v blízké budoucnosti.

Spíše než přijmout mír a spravedlnost, které teď tolik slyšíme… je to klišé. 

Trvejte na svobodě a spravedlnosti pro všechny.

Nový světový řád se stane systémem pro svět

V předchozích dvou dílech výpovědi amerického lékaře, který byl po jistou dobu zasvěcen do plánů světovládných elit, jsme nahlédli do 55 let starých předpovědí, které se většinou naplnily či naplňují.

Samozřejmě je třeba brát ohled na dobové reálie, protože jen stěží se dalo v roce 1969, ale i v roce 1988, kdy byly první pásky s výpověďmi nahrány a zveřejněny, odhadnout, kam se až dostane v dalších letech pokrok.

Nicméně základem byly plány na depopulační politiku a jeden světový řád bez národů a národních států, což se aktuálně zcela jistě naplňuje, pouze metody se možná v průběhu let poněkud změnily.

Třetí část se od těch dvou předchozích, které byly víceméně přepisem zmíněných nahrávek, poněkud liší.

Ve třetím díle vede výzkumník Randy Engel rozhovor s Dr Lawrence Duneganem a diskutují o jeho vzpomínkách na přednášku, kterou v roce 1969 navštívil, a kterou vedl Dr. Richard Day, a o jeho odhaleních o totalitních plánech, které "významní lidé" mají pro nás všechny.

Během rozhovoru oba mluví o vylidňování, sexu pro uspokojení, nikoli pro reprodukci, bezhotovostní společnosti, programovatelné elektronické měně, podkožních implantátech a dalších.

Znovu upozorňuji, že o uvedeném se hovořilo v roce 1969, kdy ještě nebylo známo nic jako CBDC, systém sociálních kreditů či čipy v ruce, na nichž jsou veškeré doklady.

Zajímavé je, že Dunegan tvrdí, že zima byla důležitá, a že plány dokonce uvažovaly o tom, že "o víkendu" bude učiněno oznámení, že "Nový světový řád je nyní systémem pro svět a my všichni tomuto Novému světovému řádu dlužíme naši věrnost!"

Velmi zaujme i jeho zmínka o tom, jak se většinové masy nechají zmanipulovat a obrátí se proti těm, kteří NWO odmítnou.

Náznak, že "první pokus" nevyšel, protože ještě nebyly k dispozici dostatečné technické prostředky sledování, odkáže na 3. říši, která měla být oním "pokusem."

Dr Lawrence Dunegan nahrál své vzpomínky na předpovědi z přednášky Dr. Daye, které byly rozděleny do tří částí.

Část 1 odhalila, že existovaly plány "mnohem větší než komunismus," které vymysleli "lidé na výsluní" a mnohem více.

Druhá část předpovědí odhalila plány, které ukázaly paralely s tím, co vidíme dnes ve vztahu k vědě, zdravotní péči, dozoru a kontrole potravin.

Páska 3 Nový řád barbarů

Páska 3 – v rozhovoru vedeném výzkumníkem Randym Engelem, Dr. Lawrence Dunegan hovoří o svých vzpomínkách na setkání s Dr. Richardem Dayem z 20. března 1969, na kterém Dr. Day odhalil světové plány tajné skupiny mocných lidí, o nichž hovořil jako o Novém řádu barbarů.

Hlavní nahrávky Dr. Dunegana byly nahrány v roce 1988. 

I od té doby se mnoho z toho, co Dr. Day řekl, že se ve světě stane, stalo – a ještě toho mnoho přijde.

Dr. Lawrence Dunegan, 1991; Vzpomínka na prezentaci Dr. Richarda Daye z roku 1969, rozhovor s Randym Engelem.

Přepis pro pásku 3

Randy Engel (RE): Proč neřeknete trochu víc o muži, o kterém mluvíte na těchto páskách? Jen malý profil a něco málo o jeho vzdělání a zejména o jeho vztahu k populačnímu kontrolnímu řízení. Myslím, že to byl pravděpodobně jeho vstup do většiny těchto informací.

Dr. Lawrence Dunegan (DLD): Ano. Dr. Day byl předsedou oddělení pediatrie na University of Pittsburgh přibližně od roku 1959 do roku 1964, přibližně v té době, a poté opustil University of Pittsburgh a odešel na pozici lékařského ředitele Federace plánovaného rodičovství v Americe.

RE: A to bylo kdy… asi 1965 až '68, v tom období?

DLD: Asi v roce 1964 nebo 65 až do roku 68 nebo 69, a pak odešel… Nevím konkrétně proč, důvěrně jsem ho neznal. Nebyli jsme, víte, víc než známí… Byl jsem student a on mě vídal na přednáškách, a tak znal mé jméno jako studenta, pravděpodobně opravil některé z mých testů a tak. Samozřejmě jsem ho znal jako přednášejícího – stál před posluchárnou a poslouchali jsme, jak mluví o nemocech… a dělali si poznámky.

RE: Zajímavé je, že tento muž není, myslím našim posluchačům, tak známý jako jména jako *Mary Calderone a **Alan Guttmacher.

Mary Calderoneová se stala první ženskou lékařskou ředitelkou Planned Parenthood . ** Alan Frank Guttmacher sloužil jako prezident Planned Parenthood a viceprezident American Eugenics Society a také založil American Association of Planned Parenthood Physicians.

RE: Oba byli v té či oné době lékařskými řediteli pro Planned Parenthood, ale Dr. Day nebyl příliš známý. A ve skutečnosti, když jsem se vrátil do archivů SIECUS, bylo jen velmi málo informací, které by obsahovaly jeho skutečné jméno. Nepatřil tedy k těm známějším lékařským ředitelům, ale řekl bych, že měl pravděpodobně také přehled o tom, co se děje – ne-li lepší – než kdokoli z ostatních před jeho příchodem nebo po něm. Co dělal? Můžete popsat místo konání této konkrétní přednášky, přibližné datum a při jaké příležitosti – a pak něco málo o publiku?

DLD: Ach jo, tohle bylo… Pittsburghská pediatrická společnost pořádá každý rok asi čtyři setkání, na která přichází nějaký řečník a mluví o lékařském tématu souvisejícím s pediatrií a toto bylo naše jarní setkání. Vždy je to na konci února nebo začátkem března. Bylo to v březnu 1969 a konalo se to v restauraci Le Mont, která je v Pittsburghu dobře známá. Krásné místo, s výhledem na soutok řeky Ohio s Alleghennou … velmi pěkné místo.

Návštěvnost, řekl bych, asi 80 lidí. Většinou lékaři, ne-li výhradně lékaři. Převážně pediatři, zejména dětští chirurgové a dětští radiologové – další lidé, kteří se zabývali lékařskou péčí o děti, i když jako takoví pediatři nemusí být.

RE: A řeč byla přednesena po jídle, předpokládám?

DLD: Velmi dobré jídlo a všichni se usadili, docela pohodlně a docela nasycení a byl to opravdu ideální stav pro vstřebání toho, co přišlo.

RE: Ale když posloucháte kazetu, říká některé nejen velmi pobuřující věci, ale také věci, o kterých byste si mysleli, že by dětský lékař říkat neměl.. například když zmiňuje léky na rakovinu.

V publiku byli pravděpodobně lékaři, kteří možná léčili dítě nebo věděli o dítěti, které potřebovalo konkrétní lék na rakovinu. A slyšet, že některé z těchto receptů na rakovinu nebo léčby rakoviny ležely v Rockefellerově institutu… Chci říct, že mluvil o falšování vědeckých dat a všichni jen tak nějak sedí, zívají a… Jak dlouho tato řeč trvala?

DLD: Dvě hodiny. Mluvil přes dvě hodiny, což bylo déle než většina našich řečníků a jedna ze zajímavých věcí, kterou nedokončil – bylo už pozdě – řekl: "Je toho mnohem mnohem víc, ale mohli bychom tu být celou noc, ale je čas přestat."

A to si myslím, že je důležité, že toho bylo mnohem víc, co jsme nikdy neslyšeli. Na začátku prezentace, nevím, jestli jsem se o tom zmínil na úvodu první kazety nebo ne, ale někde na začátku tohohle řekl: " Většinu nebo hodně z toho, co se chystám říct, zapomenete."

A v tu chvíli jsem si myslel, no, jistě, to je pravda. Máme tendenci zapomínat. Víte, někdo mluví celé hodiny, zapomenete spoustu z toho, co říkají. Ale existuje něco jako síla sugesce a nemohu to říct s jistotou, ale zajímalo by mě, jestli to nebyla sugesce, když jsme byli všichni plní dobré večeře a odpočívali a poslouchali – ten návrh jsme přijali a mnozí zapomněli, protože znám řadu svých kolegů, kteří tam byli, když jsem – o několik let později – řekl:

"Pamatujete si, když Dr. Day řekl to, tamto nebo něco jiného?" Řekli: "No, jo, tak nějak… je to to, co řekl? Víš, že si to tak moc nepamatuju."

Ale na většinu to moc nezapůsobilo, což mě překvapilo, protože použil příklad léčby rakoviny. Řekl ale řadu věcí, které…

RE : Jako že lékaři vydělávají příliš mnoho peněz…?

DLD: Jo, měníme image doktora. Bude z vás spíše vysoce placený technik než profesionál, který vykonává nezávislý úsudek jménem svého nezávislého pacienta. Řada věcí, o kterých jsem si myslel, že by měly být urážlivé a měly by vyvolat u lékařů reakci, protože byli lékaři. Překvapilo mě, jak malá reakce na to byla.

A pak další věci, u kterých bych čekal, že budou lidé reagovat jen proto, že to byli lidé a myslím, že většina lidí na setkání se víceméně přihlásila k židovsko-křesťanské etice a kodexům chování, a to bylo tímto porušeno. A zvláště jeden z mých přátel, o kterém jsem si myslel, že bude stejně znepokojený jako já, se jen tak trochu usmál… nebyl vůbec rozrušen. Říkal jsem si, že to je překvapivé.

RE: Byl toho součástí i kvůli jeho výtečnosti?

DLD: Autorita? Jo, myslím, že by na tom něco mohlo být. Toto je autorita.

RE: A on nemohl myslet vážně to, co říká? Chci říct, je to tak dobrý chlap…

DLD: Často jsem slýchal větu: "Je to tak dobrý chlap. Nemůžu uvěřit, že by to myslel vážně."… O tom mohu jen spekulovat. Ale myslím, že v té době v tom všem byl prvek nedůvěry. Mysleli si, že tohle je něčí vysněný plán, ale ve skutečnosti se to nikdy nestane, protože je to příliš bizarní. Samozřejmě víme, že krok za krokem se to skutečně děje přímo pod našima nohama.

RE: Než budu mluvit o konkrétních oblastech, myslím, že tato kazeta má spoustu výhod. Jednou z nich je, když máme dobrou představu o tom, o čem opozice je a jaké techniky používá – pak se můžete otočit a začít se bránit všem typům manipulací a tak dále.

Lidé nedokážou rozlišovat mezi zdánlivým a skutečným důvodem. Jinými slovy, pokud chcete, aby někdo něco udělal, a víte, že to zpočátku bude dělat váhavě, protože je to proti jeho morálce nebo náboženskému přesvědčení, musíte to nahradit jiným důvodem, který bude přijatelný. A pak, když to přijme a je to hotová věc, pak už není cesty zpět.

DLD: Správně. V této souvislosti řekl: "Lidé se neptají na správné otázky." Jsou příliš důvěřiví. A to bylo namířeno, jak si vzpomínám, většinou na Američany. Měl jsem pocit, že si myslel, že Evropané jsou možná skeptičtější a sofistikovanější. Že jsou Američané příliš důvěřiví a nekladou správné otázky.

RE: S ohledem na tento nedostatek… téměř nedostatek rozlišování. Myslím, že to je v podstatě to, co říkal. Byli snadno oklamáni nebo příliš důvěřiví. Věc, která mi rychle probleskla hlavou, například ve školách… jak rychle se zavedlo takzvané AIDS vzdělávání.

Udivilo mě to, protože kdyby nějaká skupina veřejně prohlásila, že chce zavést koncept sodomie nebo iniciovat sex u dětí dříve a dříve, a to byl daný důvod, předpokládám, že většina rodičů by do toho nešla.

Takže musíte přijít na jiný důvod a samozřejmě důvodem této takzvané osvěty o AIDS byla údajně ochrana dětí před touto nemocí. Ale ve skutečnosti, jak se ukázalo, to bylo pro homosexuální síť opravdu velkým přínosem, protože prostřednictvím různých věcí, jako je Project Ten, mají nyní přístup k našim dětem od nejmladších let.

Tyto programy probíhají od K-12 a to i na střední škole a dále, takže dosahují obrovského segmentu. Když už mluvíme o dětech, domnívám se, že tento řečník stále poukazoval na to, že staří lidé půjdou stranou, takže předpokládám, že důraz kladený na tyto kontrolory pro tento Nový světový řád je opravdu důraz na mládí.

DLD: Rozhodně. Ano. Důraz na mládí. To bylo výslovně uvedeno. Lidé po určitém věku… jsou nastaveni do svých cest a ty je nezměníš. Mají hodnoty a těch se budou držet. Ale k mládeži se dostanete, když jsou mladí, jsou poddajní. Vytvarujete je směrem, kterým chcete, aby šli. Toto je pravda. Zaměřují se na mladé. Uvědomují si: "vy staří hlupáci, kteří nepůjdete podle nás, zemřete, nebo až přijde čas, tak se vás zbavíme. Ale jsou to mladí lidé, které musíme formovat do dojmu, který chceme."

Nyní bych chtěl rozšířit něco o homosexualitě, nemyslím si, že to vyšlo na původní kazetě, ale zaprvé tam bylo: "Budeme propagovat homosexualitu". A za druhé: "Uvědomujeme si, že je to bizarní abnormální chování. Ale to je další prvek v zákoně džungle, protože lidé, kteří jsou dost hloupí, aby s tím souhlasili, nejsou způsobilí obývat planetu a půjdou stranou."

Neřeknu to přesně tak, jak to řekl, ale nebylo to příliš daleko odtamtud, kde byla nějaká zmínka o vzniku nemocí. A když si vzpomenu na jeden výrok a vybavím si druhý výrok, věřím, že AIDS je nemoc, která byla vytvořena v laboratoři, a myslím si, že jedním účelem, kterému slouží, je zbavit se lidí, kteří jsou tak hloupí, že souhlasí s naším homosexuálním programem.

Teď je pro mě těžké objasnit, kolik z toho si pamatuji s velkou důvěrou a kolik je to čistá spekulace. Ale když to syntetizuji – myslím, že se to stane…

"Pokud jste natolik hloupí, že vás naše propagace homosexuality přesvědčí, nezasloužíte si zde místo a dříve nebo později upadnete na vedlejší kolej. Zbavíme se vás. Vybereme si lidi, kteří přežijí. To jsou ti, kteří jsou také dost chytří na to, aby se nenechali oklamat naší propagandou." Dává to smysl?

RE: No, určitě to pro ně má smysl. A také si myslím, že tato raná sexuální iniciace má všeobecný účel, ke kterému se, myslím, dostaneme do hloubky o něco později. Ale o sexualizaci populace… když na nahrávce v podstatě řekl: "Všechno jde", myslím, že to je to, co vidíme. Nejde ani tak o to, že řekněme, že si někdo neosvojí homosexuální styl pro sebe, ale v důsledku propagandy bude určitě mnohem tolerantnější k tomuto typu chování.

Je to tedy znecitlivění, a to i pro jednotlivce, který to nepřekročí a nepřijme to pro sebe.

DLD: Se silou propagandy se neodvážíte být proti homosexuálům, jinak budete označeni za homofoba. Neodvážíte se být proti žádnému z našich programů pro ženy, jinak jste mužské šovinistické prase. Je to jako antisemitismus. Pokud se toto označení v kultuře dostatečně prosadí, lidé na něm šokovaně uvíznou. Je jednodušší mlčet.

RE: Dalším tématem bylo toto vyprávění o "ZMĚNĚ." A chci se změnit ve vztahu k náboženství a rodině, ale během doby, kdy jsem poslouchal tuto kazetu, si pamatuji, že jsem šel na mši a náhodou tam měli TANČÍCÍ DÍVKY Z OLTÁŘE. Takže když jsem seděl a dostal příležitost poslechnout si kazetu, pomyslel jsem si, jako katolík, který byl… pokud mluvíte o efektivní změně, to bylo pravděpodobně to nejtěžší. A nejtěžší bylo sledovat naši tradiční mši, ty věci, které katolíci praktikovali a věřili jim tak dlouho a… v té době byla pronesena tato řeč, což bylo koncem roku 1969, všechno se začalo převracet na hlavu, takže si myslím, že mnoho lidí teď cítí, když odcházejí do kostela, kde je Novus Ordo, myslím, že jste téměř ve stavu neustálé úzkosti, protože si nejste zcela jistý… S čím se teď setkám?

Podíváš se do malého zpěvníku; to se samozřejmě radikálně změnilo a vidíte, místo bratří, vidíte lidi; nebo můžete vidět něco zvláštního, co se děje nahoře na oltáři, který je nyní "stolem."

Pojetí Boha jako věčného a učení Ježíše Krista jako věčného, ​​a tedy i učení církve jako věčné, ​​závisí na Boží autoritě a Bůh způsobuje Boží změnu. To, co mi z toho vychází, je, že tito lidé říkají: "Ne, zabíráme místo Boha; určujeme, co se změní a co se nezmění, takže když řekneme, že homosexualita nebo cokoli jiného je dnes morální… Řekli jsme to, a proto je to morální. Zítra se můžeme změnit. Zítra z toho můžeme udělat zase nemorální." A to je uzurpace role Boha, aby se definovalo, čemu má obyčejný člověk věřit.

DLD: Myšlenka je tedy taková, že pokud je každý zvyklý na změnu, většina lidí se nebude ptát: "Kdo rozhodl, co by se mělo změnit a jak by se to mělo změnit"? Většina lidí s tím prostě souhlasí, jako jsou módní styly bot a tak. Je to tedy uzurpace Božího vládnutí, a pokud si přečtete Humanistický manifest, tak někde na začátku jeho úvodní části se říká: "lidský intelekt je nejvyšší dobro."

Pro každou lidskou bytost je to, čemu říkáte nejvyšší dobro, váš bůh. Takže pro tyto lidi je lidský intelekt nejvyšším dobrem, bohem. A kde sídlí lidský rozum? No, v mozku jedné nebo více lidských bytostí. Takže tito lidé ve skutečnosti… Nevím, myslím, že by byli tak upřímní, aby to řekli, ale ať už to vědí nebo ne, říkají: "Jsem bůh. MY jsme bohové, protože rozhodujeme o tom, co je morální dnes, co bude morální zítra, co bude morální příští rok. MY určujeme změnu."

RE: Je to tak. A samozřejmě, v kostce, právě jste vysvětlili lidský potenciál, New Age, všechna nová esoterická hnutí, která jsme viděli. Ale pokud jde o změnu, zdálo se, že uznal, že existuje několik subjektů, které tuto změnu tradičně blokují, a proto činí lidi odolnými vůči neustálé manipulaci.

A samozřejmě jednou z nich je rodina, a to zahrnuje babičky, dědečky, náš etnický původ a tak dále, a myslím, že na mě udělalo dojem všechno, o čem se zmiňoval, ať už to byla ekonomika, hudba… což mělo celkový účinek na snížení významu rodiny a posílení moci státu.

To bylo stálé téma, a proto, když hodnotíme věci, myslím, že jednou z věcí, které bychom si měli obecně říci, je: "Jaký vliv to má na rodinný život a rodinu?" A myslím, že kdyby se každý kongresman nebo senátor zeptal, tak touto otázkou bychom se na Capitol Hill pravděpodobně moc nezabývali, protože téměř vše, co se snese dolů, má za následek distancování se, poškozování rodinného života a posilování a rozšiřování moci vlády.

DLD: Má to zdánlivý účel, a pak to má SKUTEČNÝ účel.

RE: Druhým faktorem je celý tento faktor náboženství a on mluvil v podstatě o náboženství bez dogmat, náboženství, které by mělo trochu od všech ostatních tradičních náboženství, takže by se nikdo opravdu necítil nepříjemně, a řekl, poněkud blahosklonně, někteří lidé to potřebují a pokud to potřebují, vyrobíme něco, co potřebují. Ale samozřejmě to nemůže být nic, co by deklarovalo cokoli, co by bylo morální.

Což znamená, že hlavním cílem této skupiny kontrolorů samozřejmě byla a je římskokatolická církev a konkrétně římskokatolickou církev také zmínil.

DLD: Náboženství je důležité, protože je věčné a my, lidé, kteří budeme následovat církev, nová pravidla neakceptujeme. Ale pokud si vytvoříme vlastní náboženství, pokud definujeme, co je náboženství, můžeme ho změnit, jak nám to vyhovuje.

Ano, římskokatolická církev… Byl jsem trochu polichocen, když jsem tam seděl jako katolík, když jsem slyšel, jak poukazoval na to, že církev je jedinou překážkou. Řekl: "Musíme to změnit. A jakmile padne římskokatolická církev, padne snadno i zbytek křesťanství."

RE: Všiml jsem si, že jak rozhovor pokračoval, řekl: "Teď si možná myslíte, že církve budou stát v cestě, ale chci vám říct, že nám POMOHOU." A neřekl, že nám pomohou všichni kromě římskokatolické církve… řekl: "Pomohou nám."

DLD: Měl pravdu.

RE: Neřekl to explicitně, ale opět to bylo jedno z těch témat, která se objevila… Zřejmě si myslel, že použití slov je skutečně důležité, protože to zmínil s ohledem na řadu věcí, jako je Bible. Stejně jako psychiatr Miralu zmínil, že "chcete-li ovládat lidi, nejprve ovládněte jazyk." Slova jsou zbraně. Zřejmě to věděl velmi dobře a myslím, že kontroloři jako celek to velmi dobře vědí. Samozřejmě je to součástí jejich kampaně.

Ale to malé prohlášení o slovech, že "slova budou změněna." Když jsem to slyšel, pomyslel jsem si… "Místo toho, abyste řekli 'změna,' řekněte 'stůl'. Místo toho, abyste řekli "oběť", řeknete "jídlo" s ohledem na mši a lidé říkají: "To není důležité". Samozřejmě víte, že je to VELMI důležité, jinak proč by se obtěžovali to měnit?

V opačném případě, proč procházet celou touto hantýrkou, když to není důležité? Je to pro ně samozřejmě důležité, protože vědí, že ZMĚNAMI SLOV MĚNÍTE NÁPADY.

DLD: Vyvíjejí spoustu úsilí a času, aby to změnili, a nevyvíjejí úsilí na věci, které NEJSOU důležité, takže ano, máte naprostou pravdu. Kněz již nemá roli, v některých případech již nemá roli, kterou měl dříve kněz. Protože slova mají význam. Existuje slovníková definice, ale myslím, že všichni víme, že určitá slova mají význam, který je trochu těžké vložit do slov, ale význam mají.

Takže ano, ovládání jazyka… MYSLÍTE ve svém jazyce. Přemýšlíte o sobě v angličtině nebo španělštině nebo v jakémkoli jazyce, který znáte, ale když přemýšlíte, mluvíte sami se sebou a mluvíte sami se sebou slovy, přesně tak, jak mluvíte s ostatními lidmi.

A pokud můžete ovládat jazyk, kterým jedna osoba mluví k sobě nebo jedna osoba mluví k druhé, ušli jste dlouhou cestu k tomu, abyste řídili, co je tato osoba SCHOPNÁ si myslet, a to má jak inkluzivní, tak i k tomu vylučující složku. Ty udáváš tón…

RE: Vezměte si například slovo GAY. Mám nějaké staré kazety od Franze Lehára a on mluví o GAY husarech, víš, šťastných vojácích… A teď bys nemohl použít to samé slovo, že? Ale víte, slovo homosexuál, sodomita bylo nahrazeno pojmem "gay," představuje ideologii nejen slovo, a když ho použijete, mlčky říkáte: "Ano, uznávám, jak si to vykládáte."

DLD: Pravděpodobně měli výbor, který pracoval měsíce, aby vybral, jaké slovo pro to použijí. Slovo "gay" v sobě nese konotaci, která je především nepřesná. Většina homosexuálů není vůbec gay. Bývají to dost nešťastní lidé. Přes veškerou publicitu, která jim říká, že se mohou a měli by cítit dobře v tom, co dělají, většina z nich hluboko uvnitř není šťastná… (oba mluví přes sebe).

RE: Předpokládám, že přijdou se sadofobií pro ty, kteří mají problém se sadomasochismem, a s pedofobií pro ty, kteří mají potíže s pedofilií, takže si myslím, že se na to můžeme těšit. Myslím, že se na to můžeme těšit do té míry, do jaké si dovolíme… Pokud dovolíme opozici přístup do mozku.

DLD: A diktovat pravdu, kterou používáme. Sexuální výchova NENÍ výchova. Je to podmaňování a nikdy bychom neměli používat termín "sexuální výchova." Je to nesprávné označení. Pokud ovládají slovní zásobu, pak mohou ovládat způsob, jakým můžeme myslet a způsob, jakým můžeme vyjadřovat myšlenky mezi sebou a komukoli.

Ale "podmaňování sexu," "zasvěcení k sexu" je mnohem přesnější a na tom bychom měli trvat. Nikdy bychom neměli používat termíny "homofobie" a "gay." Homosexuál je homosexuál. Není to vůbec gay.

RE: Je to tak. Pravděpodobně budeme muset udělat nějaký domácí úkol na… pravděpodobně ze všech populárních hnutí v USA Pravděpodobně pro-life hnutí je nejcitlivější na slova.

Když mluvím o mediálních událostech a přístupu k mozku, vzpomínám si na první projev Bushe, ve kterém hovořil o Novém světovém řádu… Pamatuji si, jak jsem vyskočil napůl ze židle. Ten termín.

Tady je, prezident, říká Nový světový řád, jako by to bylo něco, o čem všichni věděli. A někdo, kdo se díval přes místnost, řekl: "Slyšel jsem to. Co říkal"? A já řekl: "Řekl, 'Nový světový řád'!" A oni řekli: "Co to znamená? Proč je to mimořádné?"

Takže si myslím, že jednou ze zbraní, které máme proti kontrolorům, je to, že pokud dokážeme odříznout jejich přístup k naší mysli, pak máme šanci uniknout manipulaci, ne-li úplně, tak alespoň uniknout části manipulací.

Pamatujte si, že jedna z knih o čínských válečných zajatcích poukázala na to, že někteří z jejich přeživších, aby jim NEBYL vymyt mozek, si zničili ušní bubínky. A tak nepřítel nemohl mít přístup do jejich mozku, a proto byli schopni přežít tam, kde ostatní nepřežili.

A v naší populární kultuře máme řadu věcí… Televize a rádio pravděpodobně především, které jsou stálými prostředky, kterými má opozice přístup k našemu mozku a k mozkům našich dětí.

Takže myslím, že logický závěr a jeden ze závěrů zdravého rozumu je, že pokud nechcete, aby měl nepřítel přístup, musíte odříznout přístupové linie… což by znamenalo v domácnostech je jednoduše úplně odstranit…

DLD: Vezměte je za slovo. Říkají: "Pokud se vám nelíbí náš program, vypněte to". A měli bychom. Měli bychom říci: "Ano. Máte pravdu." A měli bychom to vypnout. A nechte inzerenty utratit své peníze za publikum, které tam není.

Jako pediatra mě vždy zajímá, jak děti dělají věci a jak jsou děti jako dospělí, a ať už mluvíte o mezinárodní politice, kdy jeden národ jde do války s druhým, nebo o dětech na hřišti, existují určité věci, které jsou společné.

Jen to děti na hřištích dělají v menším měřítku. Ale zmiňujete odříznutí přístupu k vašemu mozku… někdo říká, nechci to slyšet.

A pamatuji si, že jsem slyšel děti na hřišti, jak někdo říká…"ya-na-na naa-na", a škádlí to dítě… Co dělá? Položí si ruce na uši. Říká: nebudu to poslouchat. A dítě, které se ho snaží mučit, se mu pokusí odtáhnout ruce , aby si bylo jisto, že poslouchá. A to je stejné….

RE: Slova. Zadání slov. A dítě to ví. Slova mají význam. Ubližují mu.

DLD: Goebbels to věděl. Lenin to věděl. CBS to ví. To je zajímavé; princip platí – všude. S přibývajícím věkem je to prostě složitější. Sofistikovanější. Ale sledujte děti na hřišti a dozvíte se spoustu věcí o dospělých.

RE: Ano. Všichni nad tím pokyvujeme hlavami. Tento Dr. Day se velmi zajímal o celou populační kontrolu a byl samozřejmě pro potraty. Ale když začal mluvit o stáří a eutanazii, vzpomínám si na jednu z knih o kontrole populace, která říkala, že kontrola porodnosti bez kontroly smrti nemá smysl……

Takže nevyhnutelně, pokud se chystáte zabíjet mladé (potraty), zvláště tempem, kterému jsme se v této zemi, jak se zdá, přizpůsobili, pak vždy budete muset něco udělat se všemi těmi stárnoucími populacemi.

Protože od těch pár dětí, které se narodí, koneckonců nelze očekávat, že ponesou toto ohromné ​​břemeno všech těchto lidí. Takže stříháte jeden konec, a proto nevyhnutelně, jak jste na kazetě zdůraznil, říkal: "No, těch pár mladých lidí, kterým bude dovoleno se narodit, pocítí toto nevyhnutelné břemeno na nich, a tak budou více znecitlivělí."

Více je zahřeje představa, že babička s dědou uspořádají tento malý večírek, a pak odejdou. A ať už si vezmete pilulku "demise" nebo půjdete do tábora smrti, nebo….

DLD: Kdysi vyšel film s názvem "Soylent Green." Pamatujete si ten film? Neviděl jsem celý film, ale Edward G. Robinson rád seděl v divadle a poslouchal Beethovenovu Pastorační symfonii, když si měl vzít pilulku na smrt.

RE: Je to tak. Zdůraznil také, že jídlo, které lidé jedli, bylo z lidí. Ale jak řekl, pokud se to děje důstojně a lidsky… jako když odložíte svého koně.

DLD: To je trochu jako pornografie. Před lety se děti setkaly s pornografií. Vždy to byla špatná fotografie a levný papír. Pak přišel Playboy s lesklými stránkami a opravdu dobrou fotografií, takže pornografie už není levná. Je to úctyhodné.

Šli jsme do kina v Pittsburgh Playhouse. Vzal jsem s sebou syna. Byl to mandžuský kandidát. Během ukázek věcí, které přijdou, byl název, který si nepamatuji, ale byl v technicolor s klasickou hudbou v pozadí.

A byl to pornografický film. A řekl jsem, dobře, pokud máte kytaru, pak je to pornografie; ale pokud máte klasický film, převede vás na umění. Byla to pornografie.

Je to příklad toho, co jsi říkal. Dokud se to dělá důstojně, to je to, co se počítá. Pokud někoho důstojně zabijete, je to v pořádku. Pokud máte pornografii s klasickou hudbou, je to umění. To byla pointa, kterou jsem se snažil naznačit.

RE: Opět řeč o rodině. V současné době vím, že je strašně moc lidí bez práce a Dr. Day měl poměrně hodně co říci například o těžkém průmyslu. Myslím, že šok byl, že tento muž… Nepřekvapilo mě, že věděl hodně o kontrole populace, potratech a na druhém konci – eutanazii.

Ale co mě překvapilo, bylo, že to byl jedinec, který mluvil o náboženství, právu, vzdělání, sportu, zábavě, jídle… jak mohl mít jeden jedinec tolik vkladů? Nyní by se dalo říci: "No, nevyšlo to."

Ale víme, že nasloucháme těmto vzpomínkám o dvacet let později… snad až na některé maličkosti se všechno, co řekl, stalo a téměř se to vymyká představivosti.

Jak MŮŽE jeden jednotlivec mluvit s tak autoritativním způsobem, bez zpochybňování, že takhle se má stát TOHLE a TOHLE se bude dít tak. TOTO má být v "módě" a TOHLE se bude dít v televizi a předtím budou videorekordéry. Kdysi jsem to slovo slyšel.

DLD: Ale plány v žádném případě nevytváří jeden nebo malý počet jednotlivců. Stejně jako průmyslové korporace, které mají představenstvo, s lidmi z nejrůznějších činností, kteří sedí v představenstvu této korporace a říkají:

"Když to uděláme s naším produktem nebo když v této oblasti expandujeme, co to udělá v bankovnictví? Co to udělá s oblečením? Co to udělá… jaký dopad, dominový efekt to bude mít na jiné věci?" A jsem si jistý, že ten, kdo dělá tyto plány, má zástupce ze všech oblastí, na které si vzpomenete.

Takže budou mít pedagogy, budou mít výrobce oděvů – návrháře; architekty… plošně. Jsem si jistý, že se schází a mají schůzky a plánují a každý vloží svůj příspěvek, stejně jako vojenská operace.

Co udělá námořnictvo? Budou bombardovat břeh? Co udělá letectvo? Co udělá pěchota? Je to to samé. Tito lidé, když plánují, nenechají si nic ujít.

Mají odborníky v každé oblasti a říkají: "No, když uděláme to, to a to druhé… Johne, co to udělá s vaší operací?" A John bude v pozici, kdy bude reagovat: "No, myslím, že se to stane."

Takže to určitě pokrývá široké spektrum lidí. A to, že jeden jedinec dokáže toto všechno říct během dvou hodin, kdy s námi mluvil, nám skutečně říká, že byl zasvěcen do mnoha informací.

RE: Je to tak. Musel alespoň někdy sedět v jedné z těch zasedacích místností. A myslím, že ne na nejvyšší úrovni z jeho pozice, ale dost, protože kdokoli v populační kontrole by byl spojován se jmény nadací… mocných nadací, mocných organizací…

DLD: A jsem si jistý, že v plánech bylo hodně, o čem nikdy neslyšel. V tomhle nebyl čtyřhvězdičkový generál. Nebyl zapletený do celého příběhu.

RE: No, škoda, že nemohl mluvit šest hodin místo dvou a mohli jsme mít mnohem víc informací. Byl tu ještě jeden aspekt, který mě na tomhle poslechu fascinoval. Celý tento aspekt soukromí… zmínil, že jak budou brát soukromé domy, budeme mít jednotlivce, možná nerodinné členy, kteří budou sdílet naše byty.

Jak jsem pochopil, je to v Kalifornii stále populárnější. Mohly by být Kalifornie a New York pobřežní státy, řekl… To je pravda… Přístavní města, která přinášejí věci, aby se nakonec mohla propracovat do střední Ameriky. Ale tady jde o soukromí.

Když mluvil například o oblasti sexu, pronesl zajímavé poznámky. Jedna z nich, která mě zasáhla jako tuna cihel, byla tato záležitost: "Musíme být otevření ohledně sexu." Jako by nemohl být strach z člověka, který se neváhá otevřít veřejnosti.

Nyní, když se podíváte na tyto takzvané programy sexuální iniciace ve školách, kde jsou děti nuceny buď písemně, nebo verbálně mluvit o všech aspektech sexuální sféry…

[konec první strany kazety – končí náhle – následuje druhá strana]

DLD: …. o našem právu vyšetřovat i váš sexuální život. Vše budeme mít v počítači. Budeme o tom vědět víc než vy. Ale musíme vytvořit generaci, kde nejintimnější aktivita, kterou dva lidé mohou mít, je veřejná nebo může být veřejná.

Proto bude těžší mít nějaké soukromé myšlenky a nemůžete se zbavit systému, pokud vše, co si myslíte a děláte, je veřejně známé. Ale plánovači nebudou tak otevření ohledně svých vlastních životů. Zachovají si své soukromí. Je to pro nás ostatní.

RE: Ano. Stejně jako jejich poslouchání koncertů a oper, ale pro masmédia napumpují hard rock. To byla další fascinující věc. Například… a já vím, že se to stalo, protože jednám se spoustou mladých lidí… Mladí lidé mají své vlastní rozhlasové stanice pro svou hudbu a starší mají své vlastní a tito dva se nikdy nepotkají.

A když to udělají, obvykle dojde ke střetu. A myslím, že totéž pravděpodobně platí se spoustou klasických filmů. Pamatuji si, když jsem vyrůstal a můj táta měl puštěné rádio, myslím, že to byl druh obecné hudby. Neřekl jsem: "Tati, ta hudba se mi nelíbí; přepni na jinou stanici." Zatímco nyní existuje vykonstruovaná generační propast, která znevýhodňuje rodinu.

DLD: A to vytváří konflikt v rámci rodiny, což je pro ně jedna z vedlejších výhod. Pokud neustále narážíte na své děti, nelíbí se vám hudba, kterou hrají, a ony na vás neustále nadávají, protože se jim nelíbí, co posloucháte vy… To ničí vaše pouta, náklonnost, kterou byste rádi pěstovali v rodině.

RE: Zdá se, že jakékoli hnutí odporu proti populačním kontrolorům bude pravděpodobně založeno na tom, že se rodiny budou mnoha způsoby posilovat. Jednou z možností je zajistit, aby děti věděly o babičce a dědovi a odkud se vzali, a rozvíjet celek… vyndat rodinná alba a zajistit, aby děti v první řadě věděly, že mají kořeny.

A za druhé, že jejich rodina je stabilní. Jeden otec, jedna matka, s dětmi, s prarodiči. Ti z nás, kteří je mají, by se jich měli držet.

Na konci kazety byla zmínka – v době, kdy se všechno sejde – jak bude tento Nový světový řád představen populaci, o níž si myslím, že v tuto chvíli budou předpokládat, že bude pro ně přijatelná…. Jak to bude podáno? Prostě se jednoho rána probudíme a dojde ke změnám? Co na to řekl?

DLD: Bylo to prezentováno způsobem, který musí být příliš zjednodušený, takže s určitými výhradami, zde jsou vzpomínky, které mám… To bylo v zimě, a zima byla důležitá – o víkendu, jako v pátek, by oznámení mohlo být učiněno, že toto bylo nebo bude hotové… Že Nový světový řád bude nyní Systémem pro svět a my všichni tomuto Novému světovému řádu vděčíme za svou věrnost.

A důvodem, proč zima, je, že – a to bylo uvedeno – lidé jsou méně náchylní v zimě cestovat, zvláště pokud žijí v oblasti, kde je led a sníh. V létě je jednodušší vstát a jít. A důvod víkendu je ten, že lidé, kteří k tomu mají dotazy, v sobotu a neděli je vše zavřeno a oni by neměli možnost vznést dotazy, podat protest a říct ne.

A právě to období o víkendu by umožnilo znecitlivující období, takže až přijde pondělí a lidé budou mít možnost vyjádřit k tomu nějaké výhrady, nebo se proti tomu dokonce postavit… Bylo by 48 hodin na to, abychom tu myšlenku vstřebali a zvykli si na ni. .

RE: A co ti, kteří se rozhodli, že nechtějí jít s nimi?

DLD: Někde to bylo, že… protože toto je "Nová autorita" a představuje změnu, pak tam, kde se předpokládalo, že je vaše věrnost, budou lidé vyzváni, aby veřejně uznali svou věrnost nové autoritě. To by znamenalo podepsat dohodu nebo nějakým veřejným způsobem potvrdit, že jste přijali toto oprávnění.

Přijal jste jeho legitimitu a já si odnesl dva dojmy. Pokud byste to neudělali… a já si nejsem jistý, zda se tyto dva dojmy nutně vzájemně vylučují, protože to nebylo prozkoumáno příliš podrobně… jedním z nich bylo, že byste prostě neměli kam jít.

Pokud se nepřihlásíte, nemůžete na svůj bankovní účet dostávat žádné elektrické impulsy a nebudete mít žádné elektrické impulsy, kterými byste zaplatili elektřinu, hypotéku nebo jídlo, a když vaše elektrické impulsy vezmou, pak nebudete mít prostředky na živobytí.

RE: Mohl byste tyto věci získat od jiných lidí nebo by to bylo… jinými slovy, řekněme, kdybyste měli spřátelenou rodinu…

DLD: Ne, nebude to možné, protože úřad pro bydlení by bedlivě sledoval, kdo obývá nějaké bydliště. Bytový úřad by tedy měl jistotu, že každý, kdo tam bydlí, má oprávnění tam bydlet.

RE: Mohl bych dostat nějaké jídlo?

DLD: Vaše výdaje prostřednictvím elektronického dohledu by byly velmi přísně sledovány, takže pokud byste utráceli příliš mnoho peněz v supermarketu, někdo by to zjistil a řekl by: "Jak to? Co děláte se vším tím jídlem? Nevypadáte tak tlustě. Tolik lidí v rodině nemáte. Co děláte se vším tím jídlem?" A tyto věci by pak varovaly…

RE: Mám ve sklepě sedm lidí, kteří protestují proti Novému světovému řádu a já je krmím a pak by řekli, no, jeden musí jít.

DLD: Nepatří tam a nemůžete je krmit jen proto, že jste jim sympatický.

RE: Myslím, že čínská zkušenost nám o určitých věcech říká hodně. Například, když chtěli prosadit "rodinu jednoho dítěte"… přerušili veškeré vzdělání pro druhé dítě. Vaše příděly jídla byly sníženy, takže jste nemohli dostat správné množství jídla, a pokud našli způsob, jak to obejít, zavedli povinné potraty.

Někde na kazetě je tato záležitost o tom, že "Lidé mohou nosit dvě protichůdné myšlenky – nebo dokonce zastávat dvě protichůdné myšlenky, pokud se obě nesblíží." A co mě okamžitě napadlo, je… tady máme organizaci jako Planned Parenthood… "svobodu volby," přesto podporují programy kontroly populace, což samozřejmě NENÍ svoboda volby.

Vzpomínám si na prohlášení zesnulého Allena Guttmachera, jednoho z lékařských ředitelů Planned Parenthood, a řekl: "No, pokud lidé omezují své rodiny a budou dělat to, co říkáme, bude dobře. Ale pokud budeme potřebovat povinnou kontrolu populace, budeme ji mít."

Co by se stalo s lidmi, kteří by nesouhlasili, a zvláště ten bod o tom, že "nebyli žádní mučedníci"? To bylo významné, protože si pamatuji, že jsem sledoval nějaké filmy o Třetí říši, že mnohokrát přicházeli pozdě večer a lidé byli odváděni z domova, ale sousedé se nikdy nezeptali: "Kam šli?" Věděli, kam šli!

DLD: Solženicyn to zmiňuje v souostroví Gulag.

RE: Myslím, že je to velmi podobné tomu, co bychom viděli. Lidé by prostě zmizeli a vy byste se neptali, protože by to mohlo ohrozit vás nebo vaši rodinu. Ale věděli byste, kam šli. Pokud položíte otázky, upozorníte na sebe a pak je můžete následovat tam, kam šli. Takže se staráte o své věci a překročíte hladovějícího muže na ulici, který nešel s vámi.

DLD: Nešel do podrobností o tom, jak přesně k tomu dojde, ale není tak těžké si to představit. Ano. V minulosti přišli nacisté, uprostřed noci přišli komunisté, lidé prostě zmizeli a jednoduchý způsob, jak to udělat, je, že pokud jste odříznuti od veškeré ekonomické podpory a nemáte kde bydlet a nemáte co jíst… už teď vidíme spoustu bezdomovců.

Zrovna jsem měl dnes ráno v kanceláři muže, který mluvil o tom, že on a jeho dítě dnes viděli lidi žijící v krabicích v centru Pittsburghu. Když je tady Nový světový řád a vy žijete v krabici, nemůžeme mít lidi, kteří to tu zahazují odpadky, takže přijedete ve vagónu a vyzvednete je.

Pokud během dospívání a formování uvažujete takto: "Lidská hodnota spočívá v produktivitě; musíte mít prestižní pozici nebo aspoň vykonávat něco užitečného – přispěj" a přijede náklaďák, aby vyzvedl nějakého chlápka žijícího v krabici a on nepřispívá, koho to bude zajímat? Víte… je podlidský; je to plod; on je zygota; je opuštěný a plody a zygoty a opuštění jsou stejná zvířata. Tak co s nimi uděláte? Zlikvidujete je. Koho to vzrušuje?

RE: Vzpomínám si, že když se čínští komunisté dostali k moci, jedna z prvních věcí, kterou učili na školách, nebyly žádné úvahy o konkrétní politické ideologii, ale o evoluci, a že člověk byl jen zvíře, a pokud byl člověk jen zvíře, tak nám nebude vadit, když budeme hnáni do stáda a budeme mít pány, kteří dohlížejí na zvířata, a my jsme jedna velká mravenčí kolonie a máme někoho, kdo řídí provoz a….

DLD: Okamžitě mě napadá… když je těžké se dostat ven, je také obtížné se dostat dovnitř, pravděpodobně pro návštěvníky.

RE: Ty domovy důchodců mi trochu připomínají sloní pohřebiště. Jediné, čeho si všimnete, je, že zde nejsou žádné děti. V těchto domovech není smích dětí.

DLD: Moje zkušenost je taková, že tito lidé v domovech důchodců, když vidí dítě, právě kvetou. Jsou opravdu rádi, že vidí dítě. Jistě jsou rádi, že přijdou jejich synové, dcery a další dospělí, ale když vidí dítě – a nemusí to být jejich vlastní –, má to velmi blahodárný vliv na jejich náladu.

A pokud tito starší lidé nevidí děti, druhá strana této mince je, že děti také nevidí starší lidi. Pokud si tedy nezvyknete vídat starší lidi, neexistují.

RE: A proto s rodinou zajistěte, aby vaše děti vídaly své prarodiče velmi často, bez ohledu na to, jak moc to obnáší, problémy s logistikou atd… určitě to stojí za to.

Nenaučíte se je milovat a nikdy s nimi nebudete v kontaktu. A když někdo řekne: "No, je čas, aby tvůj děda zavřel oči," bude to jako: "Kdo to je?"

Kdo bude bránit a bojovat za někoho, koho nikdy předtím ani neviděl? Oh, pamatuji si jednu z vět. Tolik z těchto věcí…

Stačí je slyšet jednou a utkví ve vaší mysli. Je to tak otřesné.

Už jsme diskutovali o "sexu bez reprodukce," pak jste také řekl, že technologie bude existovat pro "reprodukci bez sexu" a to je úplně jiná oblast, protože je to protichůdné.

Pokud je země tak přelidněná, pak byste chtěli omezit sexuální aktivitu, zbavit se pornografie, zbavit se všeho, co bylo sexuálně stimulující. Ale ne. Je to naopak. Chcete zvýšit sexuální aktivitu, ale pouze potud, pokud to nevede k reprodukci. To byla zpráva, že?

DLD: Neřekl to, ale vede to k otroctví, protože pokud se stanete otroky svého uspokojení, ať už je to sex, jídlo nebo cokoliv jiného, ​​pak vás snáze ovládají, což je jeden z důvodů, proč je celibátní kněžství tak důležité. A tolik kněží to ani nechápe.

Ale pokud jste závislí na sexu… pokud je sex oddělený od reprodukce, něco, co děláte jen pro uspokojení – nebudu se to snažit přirovnat k jídlu, protože bez jídla nemůžete být – pak vás může snáze ovládat dostupnost nebo odstranění dostupnosti sexu.

Takže se z toho může stát zotročující funkce. Reprodukce bez sexu… To, co byste pak dostali, by mělo všechny žádoucí atributy lidské bytosti bez jakéhokoli nároku na lidská práva. Jak to nyní děláme, říkáme, že jsi člověk, protože máš otce a matku, máš rodinu, a tak jsi lidská bytost s lidskými právy.

Ale pokud byl váš otec Petriho miska a vaše matka byla zkumavka, jak si můžete nárokovat lidská práva? Za svou existenci vděčíte laboratoři, která vám nepřiznává žádná lidská práva.

A žádný Bůh neexistuje, takže nemůžete dosáhnout žádných Bohem daných lidských práv, takže jste ideální otrok. Máte všechny atributy lidské bytosti, ale nemáte žádný nárok na práva.

RE: V "Brave New World" měli kastovní systém, alfy, omegy atd. Způsob, jakým přinesli různé kastovní systémy, byl ten, že v dekantačních nebo porodních místnostech měli jedince, kteří měli dělat podřadné nebo otroky. Práce v dolech a podobně… Dostali jen trochu kyslíku do mozku, takže se naučili milovat své otroctví a byli velmi šťastní.

Neznali nic lepšího. Neměli na to, aby dělali jiné věci, ale čím výše v kastě jste byli, tím více kyslíku jste dostali do mozku. Takže jsme vlastně měli skupinu podlidských bytostí, které milovaly své otroctví.

V minulosti otroci pravděpodobně své otroctví příliš nemilovali, ale v tomto případě máme tuto technologii, díky které budou lidé milovat své otroctví, a každá kasta v Brave New World milovala být tím, čím byla.

DLD: Možná si vzpomenete na slogan, který byl nad nacistickými koncentračními tábory… něco o "Práce je mír a práce je štěstí." Nepamatuji si, jestli to byl Buchenwald nebo Osvětim. Moje vzpomínka na slova není přesná, ale důležitá je myšlenka. A tady je Huxley, který píše Brave New World, říkal v podstatě to samé, než byl Hitler vůbec u moci, takže Huxley něco věděl.

RE: Pocházel z rodiny, která pravděpodobně alespoň částečně přispěla k tomuto Novému světovému řádu. Řada anglických autorů… HG Wells… z tohoto období a z těch sdružení, kteří zdůrazňovali koncepty toho, k čemu teď směřujeme.

Pamatuji si, jak jsem na střední škole četl Brave New World a říkal jsem si: "Chlapče, tohle je fantasy země." O třicet let později jsem řekl: "To je děsivé."

Zdá se, že mezi jeho spisy a přednáškou Dr. Daye existuje určitá podobnost, protože v Brave New World dostanete poněkud smíšenou zprávu , že tyto věci nejsou opravdu dobré.

Bylo by lepší, kdyby člověk měl stále smysl pro humor, smysl pro soukromí, kdyby rodina stále existovala… Ale to, co přijde, je nevyhnutelné. Trochu mě to mrzí. Trochu sentimentu, ale musí přijít Nový řád a my mu musíme udělat místo.

A stejný dojem jsem získal z věcí, které byly řečeny na této kazetě Daye. Z některých věcí nebyl opravdu šťastný, ale stejně k nim dojde, takže si to ulehčete. Čím více to přijmete, tím snazší to bude, až to přijde, a já vám dělám laskavost – vy lékaři tam dnes večer – usnadním vám to tím, že vám předem řeknu, co přichází a můžete se na to připravit.

DLD: Někde v Písmu… Myslím, že to bylo po potopě, Bůh řekl : "Napíšu svůj zákon do lidských srdcí" a cítím stejnou paralelu jako vy mezi reakcí Dr. Daye na to, čemu byl vystaven, a mojí. Zdá se, že to úplně nepřijímám.

Zdá se, že Huxley úplně neakceptuje to, o čem psal, ale oba řekli: "No, to vše je do určité míry nevyhnutelné, takže zkusme mluvit o těch nejlepších částech. Bude to dobré pro lidi. Technologie budou lepší, kvalita života bude lepší… Ale budete žít o pár let kratší dobu."

RE: A možná bych si přál, aby se někteří lidé ptali více. Když se podíváme zpět do historie, existuje mnoho jednotlivců, kteří měli představu o tom, jaký by měl být Nový světový řád, určitě to udělali Hitler a Stalin, ale co v těchto obdobích chybělo, bylo to, že postrádali technologii, aby mohli provést mnoho věcí…

Sledování, neustálé sledování… Ale v tomto takzvaném Novém světovém řádu bude velmi těžké uniknout, protože technologie poskytne prostředky, které před lety těm totalitním jedincům chyběly.

DLD: Nepamatuji si na původních páskách, zmínil jsem se o frázi, kde řekl: "Tentokrát to uděláme správně!" ?

RE: Ne. Ne.

DLD: Bylo tu tolik detailů, které je třeba si zapamatovat. Ale když se zmínil o zavedení Nového světového řádu, řekl: "Tentokrát to uděláme správně."

A hned si říkám: "co tím myslíš, 'tentokrát'?"

Nebylo to žádné explicitní vysvětlení, ale myslím, že je docela snadné odvodit, že předchozí snahy měly co do činění s Třetí říší… Váš názor na technologii je kritický, protože počítače a všechny prostředky směny jsou řízeny elektronickým impulsem.

Nikdo nemá žádné bohatství. Nevlastníte nic cenného kromě přístupu k elektronickým impulsům, které jsou mimo vaši kontrolu. Bezhotovostní společnost. Takže když vaší odměnou za práci jsou impulsy na počítači a jediný nárok, který máte, jsou tyto impulsy a lidé, kteří řídí systém, mohou je dávat nebo brát, jak chtějí.

Až do této doby neexistovalo žádné prohlášení v Knize Zjevení, které říkalo: "Žádný člověk nemůže kupovat nebo prodávat, pokud nemá znamení šelmy"… Neexistuje žádný způsob, který by mohl být prosazen.

Lidé by mohli říct, že vám vyměním bušl rajčat za bušl pšenice. Jestli budeš vozit moje děti do školy, dám ti šest klasů. Výměnný obchod. A i když to nebylo nutně tak primitivní, vždy existovalo zlato a stříbro a další formy peněz, které byly ještě lepší než výměnný obchod.

Ale věřím, že s touto bezhotovostní společností to bude poprvé v historii lidské rasy, kdy lze celou populaci světa ovládat ekonomicky, aby někdo mohl říct:

"Stiskl jsem ta správná tlačítka a vím, jak velkou zásluhu máte. Vím, kde utrácíte své peníze elektronicky; a nemůžete kupovat, nemůžete prodávat, dokud se nedostanete do mého počítače."

Právě teď máte v kapse půl tuctu kreditních karet, ale brzy se to zúží na jednu kreditní kartu a pak, když… víte, zdánlivý důvod je ten, že když lidé ztratí své kreditní karty a my se jich musíme zbavit a vložíte jim implantát do těla, kde musí být přístupný pro skener… do vaší pravé ruky nebo do čela.

RE: Když už jsme u skeneru. Když jsme měli televizní válku… válku v Zálivu? Byla to první válka, kde jste jen seděli a 24 hodin denně, jako byste tam byli na bojišti. Bylo učiněno několik poznámek o pokroku v technologii a o tom, jak mohli spatřit jen jednoho malého jednotlivce.

Používali neustálé odkazy na přesné určení… zaměření. Představuji si, že s různými technologiemi mohou také určit pár odpadlíků v Novém světovém řádu. Technologie, která byla použitelná na takzvaného 'nepřítele,' může být použitelná i na toto řízení objednávky.

DRD: Přesně tak. Je to infračervená věc, která je… Jsem v tomhle trochu amatérský, ale jakýkoli zdroj tepla, jako je jelen, člověk, odpadlík… lze zachytit infračerveným skenerem a získáte určitý přehled, zda je to jelen nebo ovce nebo cokoli jiného.

Poprvé jsem o nich slyšel ve válce ve Vietnamu, kde je naši vojáci použili k odhalení nepřítele. To bylo před dvaceti lety, takže teď jsou pravděpodobně ještě sofistikovanější než tehdy; ale s tímto druhem dohledu by bylo pro někoho docela těžké utéct a říct:

"No, prostě půjdu do hor, budu poustevníkem a unikám Novému světovému řádu. Můžu střílet jeleny a jíst bobule a přežít a mám ženu, která je docela statná a bude schopná přežít a uděláme to, co indiáni, než se sem dostal Kolumbus, a my všichni přežijeme."

Nový světový řád řekne: "Ne, nebudete žít v klidu, protože vás najdeme."

RE: I v Brave New World měli skupinu lidí, kteří stále žili jako rodina a ženy kojily a říkalo se jim divošky. Ale nebudeme mít žádné divochy. Jsme kultivovaní, budeme hubení a naše zuby budou rovné.

DLD: Něco, co bylo také zmíněno: lesy by mohly – a v případě potřeby by byly – být srovnány nebo vypáleny. Teď to vychází z tohoto hnutí… bohyně matka Země a jak musíme chránit životní prostředí…

Ale pokud chceme dostat někoho, kdo se snaží dostat pryč, vypálíme celý les. Najdeme je. To bylo uvedeno. Odlesňování by mohlo být a bude způsobeno, aby se zajistilo, že se nikdo nedostane mimo kontrolu systému.

RE: Blížíme se ke konci. Jak ses cítil po… no, od té původní přednášky uběhlo už asi 22 let a pravděpodobně neuplyne den – alespoň od té doby, co jsem slyšel kazetu – abych nepřemýšlel o věcech, které řekl Dr. Day.

DLD: Dostáváte neustálé připomenutí. Neuplyne den, kdy by něco neříkalo: "To mi něco připomíná…" Ať už je to sledování nebo bezpečnost…

RE: Nebo oblečení. Onehdy jsem otevřel katalog hraček a všiml jsem si, že v tomto katalogu hraček nejsou žádné panenky… Samozřejmě se vracím k myšlence, že nechceme, aby malé holčičky myslely na miminka.

Měli jen jednu malou panenku a byla to taková panenka pro dospělé. A nic, co by někomu zvedlo mateřské pudy. No, doktore, jaká je prognóza?

DLD: Ponecháno na člověku samotném Myslím, že technologie je již tady a s technologickým pokrokem si myslím, že je nevyhnutelné – pokud je člověk ponechán svému osudu – že někteří lidé budou schopni prosadit úplnou kontrolu nad jinými lidmi.

RE: Kdo bude ovládat ovladače?

DLD: Při vytváření systému by vytvořili vlastní semena ničení. Ale další věc mě napadá, jestli opravdu není čas, aby se náš Pán vrátil a řekl: "Dost, už je dost. Protože zničíš mou planetu Zemi. Mám na starosti planetu. Mám na starosti lidstvo.

Lidstvo bude zničeno, když to řeknu. Nedovolím svým tvorům, aby převzali a uplatňovali tento stupeň kontroly, když celou věc zničíte.

RE: Právě jsem myslel, když jste právě říkal, že v minulosti mohli diktátoři zabíjet lidi, mohli je mučit, ale v podstatě nemohli změnit to, co to znamenalo být člověkem. Nemohli změnit lidskou povahu.

Nyní budeme mít tento nový projekt Genome, projekt za mnoho miliard dolarů, kde budou mít přehled o genech každého. Nikdo neuteče. Každý bude mít své genetické kódy a tím se otevírají dveře manipulacím ke změně samotného významu toho, co ZNAMENÁ být člověkem.

A pokud má někdo entitu, pak už nemá svobodnou vůli.

DLD: Stejně jako se Lucifer na počátku postavil jako Bůh, někteří lidé se nyní postavili jako Bůh a řekli: "Ovládám počítače, ovládám genomy, řídím všechno, jsem Bůh…" a v tom bodě by musel Bůh říct: "Ne, nejsi! Musím vám ukázat… NEJSTE. Jsem stále Bůh. Jsi jen stvoření."

RE: A jak jste řekl na původní kazetě, věříme v to, co řekl náš Pán, v to, že nás nenechá sirotky. Bude s námi až do konce věků.

DLD: To hned vyvolává otázky, když přijdou a řeknou: "Je řada na vás, abyste podepsali formulář věrnosti"… co budete dělat? Když Jindřich osmý přišel a řekl, buď se podepiš sem a přidej se nebo… a zatímco to říkal, přehodili smyčku přes větev dubu, navlékli smyčku kolem tvého krku a řekli:

"Tohle chceš podepsat." Nebo toho koně zpod tebe plácneme?" A spousta lidí řekla, že to nepodepíšou a byli umučeni.

Přestože řekl, že žádní mučedníci nebudou, mučedníci určitě budou. Důsledkem jeho prohlášení bylo, že nebudou uznáni jako mučedníci, ale budou existovat mučedníci a oni budou UZNÁNI jako mučedníci. Možná ne stejným způsobem jako v minulosti, ale myslím, že je to něco, na co by se lidé měli připravit.

Když přijdou s touto volbou: "podepište tuto věrnost, nebo vás posadíme do vagónu a vy pojedete do Arizony, do pouště…"

Myslím, že musíme být připraveni učinit rozhodnutí.

RE: Myslím, že by bylo podceněním říci, že tato kazeta má velký význam a je to jako varování a dává nám nápady na věci, které bychom měli dělat a co bychom neměli dělat, a myslím, že každý, kdo kazetu poslouchá, přijde s věcmi, které může dělat v malém měřítku. Myslím, že v tom je krása této věci.

Když mluvil… mluvil o skutečných věcech, o kterých mluvil. Mluvil o maličkostech. Televize. Věci, které děláme každý den. Věci, které jsou pod naší kontrolou. Knihy, které čteme.

A myslím, že k některým z těchto změn, pokud k nim dojde, dojde u jednotlivé osoby v této rodině, kdy se dostane ke slovu a pak udělá malé věci. Myslím, že na nich z dlouhodobého hlediska záleží nejvíce.

DLD: Stejně jako u vězňů, kteří přežili vymývání mozků, si myslím, že lidé, kteří jsou duchovně orientovaní, kteří přemýšlejí o Bohu, přemýšlejí o svém vztahu s Bohem, jsou ti, kteří pak budou lépe připraveni nebo vybaveni, aby přežili tento svět a další.

Zatímco ti, kteří se právě teď soustředí na uspokojení svých potřeb, přísně materiálních potřeb dne, jsou snadněji kontrolovatelní.

Pod hrozbou, že ztratíte své pohodlí nebo ztratíte jídlo nebo ztratíte hlavu nebo cokoli, jistě někteří lidé ustoupí, a ti, o kterých si myslím, že přežijí – a to opravdu myslím v tomto i příštím životě – musí to být ti, kteří jsou připraveni, protože je to moje přesvědčení, až přijde čas učinit rozhodnutí…

"Přihlásíš se, nebo ne?"… je příliš pozdě začít se připravovat a začít říkat: "No, musím se nad tím zamyslet."

Nebudeš mít čas o tom přemýšlet. Buď řeknete ano, nebo ne. Doufám, že se spousta z nás rozhodne správně.

RE: Dělám to také a myslím si, že páska změní tolik životů a doufejme, že bude mít stejně dobrý vliv, jako měla na můj život a na vás, a proto mi dovolte, abych vám moc poděkoval….


Patricia Harrity


Q.S.

Pro většinu lidí jsou tyto plány nejen neznámé, ale i nepředstavitelné, případně nejsou schopni a ochotni se podívat na informace, které vyžadují námahu, jež nepřináší bezprostřední materiální a zážitkový profit.

Znalost lidské psychiky a schopnost manipulovat lidský rozum byly dovedeny téměř k dokonalosti a jsou nyní bezezbytku využívány proti spícímu a nic netušícímu lidstvu.

Vavřínový věnec každému, kdo prohlédne!