Právě dnes se má na půdě europarlamentu schvalovat již dlouho deklarovaný zákon, podle kterého by nebylo možné používat jiné osivo či sadbu než to, co vyprodukuje hrstka nadnárodních korporací, samozřejmě zastřešených giganty BlackRock a Vanguard

25.04.2024

Zákon, který se pro celou EU snaží bruselští diktátoři protlačit, by zakazoval všem zemědělcům, ale i drobným zahrádkářům, používat jiná než vybranými korporacemi distribuovaná semena.

O těchto snahách jste již jistě slyšeli, nyní se tak mají uvést v praxi. 

Samozřejmě bude záležet i na tom, jak bude hlasovat stávající sebranka, která okupuje europarlament.

K zákonu je spousta pozměňovacích návrhů, které se zřejmě budou hlasovat jako první, klíčový zákon se dostane na pořadí hlasování až jako poslední.

Skutečnost, že lobbisté často přicházejí pracovat do Bruselu, ale i do jiných úřadů a institucí, není nová. 

A pokud nepřijedou, politici často cestují na proslulá globalistická setkání v Davosu, Alpbachu nebo na jiné konference, kam si jezdí loutky pro instrukce.

Výsledky jsou nyní k vidění znovu v Evropském parlamentu. 

S novou regulací osiva se zemědělci jednou provždy stanou otroky korporací.

Dnes odpoledne má Evropský parlament hlasovat o novém nařízení EU o produkci a uvádění osiva a jiného rozmnožovacího materiálu rostlin na trh.

A to, co bylo vymyšleno, aniž by si toho většina občanů všimla, v bruselských a štrasburských kancelářích byrokratického molocha, je opět pokleknutí před globálními a všemocnými korporacemi.

Zároveň je to však obnovené vyhlášení války rozmanitosti a také ekologickému zemědělství. 

Zemědělská lobby chce na poslední chvíli zřejmě prosadit, aby nařízení zakotvilo značné nevýhody pro zemědělce, ale i drobné zahrádkáře.

Každopádně právě snaha o prosazení tohoto zákona nám zcela jasně ukazuje, že EU nikdy nešlo o životní prostředí, přírodu či takzvanou udržitelnost, kterou se neustále ohání.

Pokud tedy i nyní EU někdo celý uhlíkový podvod věří, pak lze zkonstatovat, že takový jedinec není nic jiného než zcela nemyslící tvor.

"Zemědělská lobby Euroseeds se na poslední chvíli snaží nový zákon o osivu ještě zhoršit.

Pro zemědělce a zahrádkáře by v budoucnu nemohla existovat prakticky žádná alternativa k osivům velkých korporací," říká expertka na osivové právo Magdalena Prieler z rakouského sdružení Archa Noemova, které se věnuje uchovávání a sběru starých odrůd a souvisejících semen.

Podle asociace pouze čtyři korporace ovládají 51 procent celosvětového trhu s osivy a prodávají 62 procent agrochemikálií po celém světě.

A pokud by se přání zemědělské lobby splnilo, zemědělci nebo zahrádkáři by si například nesměli mezi sebou vyměňovat rozmnožovací materiál jako jsou hlízy, rostlinné řízky, odnože, cibulky nebo semena, případně se vracet k semenům starých odrůd ze sbírek a databází a používat je k pěstování.

Dokonce i zahrádkáři by měli zakázáno dovážet staré odrůdy nebo semena například ze Švýcarska a Velké Británie.

"Útok průmyslu na diverzitu je děsivý. Podle Euroseeds by i zahrádkáři, kteří si vyměňují osivo v malém množství se svými sousedy, museli dodržovat stejné byrokratické předpisy jako globální korporace," vysvětluje Prielerová, která také poukazuje na to, že korporátní lobbisté argumentují otázkou zdraví rostlin.

To je však v rostlinolékařské vyhlášce upraveno nezávisle, a proto musí být dodržováno nezávisle na vyhlášce o osivech.

V každém případě je jasné, o co korporacím jde. 

Koneckonců, každý rok dělají oslnivý byznys s prodejem odrůdových nebo hybridních semen, která nejsou snadno reprodukovatelná.

A samozřejmě, na rozdíl od průmyslových monokultur osiva, jsou na obtíž staré odrůdy semen, které nejsou chráněny korporacemi podle patentového práva, a které lze v případě pochybností množit i přirozeně.

Plánovanými regulacemi se Evropská komise stává loutkou mezinárodní zemědělské lobby, zatímco domácí zemědělci a chovatelé by zůstali pozadu a byli by ještě více závislí na obrovských zemědělských monopolech.

I to je zřejmě dobře naplánovanou cestou k likvidaci evropského zemědělství.

Noemova archa spolu s mnoha dalšími sdruženími a iniciativami a semenářskými organizacemi z celé Evropy dlouhodobě bojuje za osivový zákon, který podporuje biodiverzitu, umožňuje používání a legální transfer místně přizpůsobených plodin a jejich semen, a neomezuje tak práva zemědělců a zahrádkářů.

A přestože politické skupiny v Evropském parlamentu předložily k hlasování více než 40 pozměňovacích návrhů, z nichž asi polovina zohledňuje přání lobbistů, bylo dosaženo alespoň prvních dílčích úspěchů.

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova například ve své zprávě nadále zajišťuje činnost genových bank pro stará semena, čímž by zemědělcům umožnil i nadále přístup ke starým odrůdám.

Kromě toho také prozatím chrání před novou byrokracií sdružení a společnosti, které vyrábějí semena pouze pro drobné zahrádkáře.

Jak však varují semenářská sdružení, existuje riziko, že tato doporučení výboru budou podkopána pozměňovacími návrhy, které jsou již samozřejmě také připraveny.

Stále je tak velká šance, že europarlamentní většina vyjde vstříc korporacím.

To je korporátní fašismus v praxi.

O výsledku hlasování vás budu samozřejmě ještě dnes nebo nejpozději zítra (podle času, kdy se bude hlasovat), informovat.


Zdroj