Program mRNA se rozšiřuje a WHO plánuje nahradit všechny konvenční vakcíny mRNA vakcínami. Také vakcíny pro zvířata.

23.03.2024

Již nějakou dobu je známo, že mají postupně všechny vakcíny přejít na platformu mRNA, což se například aktuálně děje v případě vakcíny proti spalničkám, která se má již brzy v několika zemích aplikovat v podobě mRNA.

Před podáváním těchto přípravků varovalo mnoho odborníků, přesto se stále prosazuje. 

Hlavní podporu má samozřejmě přímo v diktátorské WHO.

Mikrobiolog Sucharit Bhakdi se v pátek na tiskové konferenci v Ženevě podělil o důležité poselství.

V rozhovoru prostřednictvím videospojení řekl, že program mRNA se rozšiřuje, a že WHO plánuje nahradit všechny konvenční vakcíny mRNA vakcínami. 

Také vakcíny pro zvířata.

Emeritní profesor varoval přítomné, že exprese cizího genu vždy povede k tomu, že imunitní systém zaútočí na buňku, ve které k tomu dochází. 

A čím více posilovačů si vezmete, tím horší budou škody, dodal.

Kromě toho bude kontaminace mRNA vakcín spíše pravidlem než výjimkou, protože neexistuje žádná nákladově efektivní metoda oddělení masově vyráběné mRNA od DNA plazmidů.

"Program mRNA WHO ohrožuje lidstvo," naléhal Bhakdi.

Během tiskové konference, která se týkala lidských práv a COVID-19, vystoupili také kardiolog Peter McCullough, whistleblowerka WHO Astrid Stuckelbergerová a francouzský profesor Christian Perronne.


Zdroj

Přestože míra některých druhů rakoviny v některých zemích rostla i před rokem 2020, nejnovější trendy naznačují prudký nárůst až po covidové pandemii. Vědci si myslí, že to bude pokračovat ještě několik let.

Téměř na každém kontinentu dochází k nárůstu různých typů rakoviny u lidí mladších 50 let, což je obzvláště problematické, protože nemoc se v této skupině populace zachycuje až v pozdějších stádiích. 

Většina lékařů totiž není vyškolena k tomu, aby si všímala příznaků rakoviny u mladých lidí.

Rozdíly v mírách a typech rakoviny jsou pro vědce záhadou. 

Některé podnítily k tomu, aby spustily několik desetiletých výzkumných projektů, do kterých budou zapojeny statisíce mladých lidí z celého světa.

V roce 2030 bude počet diagnóz podle studií nadále stoupat o 31 procent a počet úmrtí vzroste o 21 procent.

Z globálního hlediska Austrálie zaznamenala světově nejvyšší počet diagnóz rakoviny u mladých lidí s mírou 135 případů na 100 000 obyvatel. 

Nedaleký Nový Zéland má druhou nejvyšší míru 119 případů u lidí mladších 50 let na 100 000 obyvatel.

Zatímco v Austrálii je nejčastějším typem rakoviny rakovina prsu, na Novém Zélandu je na prvním místě rakovina tlustého střeva.

V Asii si Japonsko a Jižní Korea mohou být blízké a ekonomicky podobné, ale mají rozdílné míry brzkého nástupu rakoviny tlustého střeva, která se v Jižní Koreji zvyšuje rychleji.

Spojené státy americké se propadly na šesté místo na světě s 87 případy na 100 000 obyvatel mladších 50 let a Velká Británie je na 28. místě se 70,5 případy na 100 000 obyvatel.

Nejrychleji přibývající rakoviny zahrnují rakovinu hrdla a prostaty. 

Časný nástup rakoviny s nejvyšší úmrtností zahrnuje rakovinu prsu, trachey (průdušnice), plic, žaludku a tlustého střeva. 

Rakovina, zejména rakovina tlustého střeva, již není nemocí starších lidí. Stává se to stále více mladým lidem.

Odborníci již dlouho spekulují, že za nárůstem může být zvyšující se míra obezity a dřívější screeningy rakoviny, jakož i strava s vysokým obsahem tuků, konzumace alkoholu a užívání tabáku. 

Jelikož se však životní styl, zvyky a strava v jednotlivých zemích velmi liší, vědci si myslí, že tyto faktory nejsou zcela zodpovědné za tento nárůst.

Daniel Huang, hepatolog z Národní univerzity v Singapuru pro vědecký časopis Nature řekl:

"Mnozí předpokládali, že věci jako obezita a konzumace alkoholu by mohly vysvětlit některá naše zjištění. Zdá se však, že se potřebujeme hloubeji ponořit do dat, abychom odhalili skutečnou příčinu nárůstu případů rakoviny."

Další výzkumníci se začali zaměřovat na genetickou složku brzkého nástupu rakoviny. 

Někteří vědci zjistili, že u mladších lidí se vyvinou agresivnější nádory než u starších pacientů. 

Tyto agresivnější nádory lépe potlačují imunitní systém člověka.

Patolog Shuji Ogino z Harvardské lékařské fakulty a jeho kolegové také objevili oslabenou imunitní odpověď u lidí s brzkým nástupem nádorů. 

Navzdory odlišnostem jsou rozdíly jemné, řekl Ogino, a nelze určit jasný důvod.

Je obdivuhodné, jak se vědci snaží za každou cenu nacházet různé příčiny rostoucího výskytu rakoviny, ale vytrvale přehlížejí nejočividnější možnou příčinu – covidové vakcíny. 

Uvidíme, jak dlouho ještě potrvá, než to oficiálně přiznají.

Očkování brzy zemřou na turbo rakovinu.

Podle britského poslance Andrewa Bridgena, lidé očkováni proti covidu brzy začnou umírat ve stovkách milionů. 

Bridgen prozradil, že jeden významný ministr britské vlády mu řekl podrobnosti o plánu použít turbo rakovinu k vylidnění světa.

Během neformálního rozhovoru mu tento nejmenovaný ministr řekl, že "i tak brzy zemřeš na rakovinu", protože se nechal oklamat, když se během lockdownu dal očkovat proti covidu.

Bridgen je poslanec, který v poslední době často a hodně mluví o následcích covidového očkování, odhaluje masivní nadměrná úmrtí v Británii a vyzývá vládu k plnému zveřejnění dat.

"Můžeš mluvit a odhalovat, co chceš," řekl ministr Bridgenovi. 

"To všechno je jedno. Jsi očkován. Brzy zemřeš na rakovinu."

Bridgenovo včasné varování o prudce stoupajících úmrtích na rakovinu v důsledku mRNA vakcín přichází v době, kdy na očkovací podvod začínají upozorňovat už i zaměstnanci společnosti Pfizer.

Zde si můžete prohlédnout jeho projev v parlamentu (v angličtině), v němž upozorňuje na prudký nárůst nadměrných úmrtí a zlobí se, že vláda předala podrobná data o úmrtích farmaceutickým firmám, avšak před veřejností je nadále tají: https://twitter.com/i/status/1764599284505473033

Podle zasvěceného pracovníka společnosti Pfizer si turbo rakovina v příštích letech vyžádá životy stovek milionů, ne-li miliard lidí. Informátor varuje, že každý očkovaný člověk mRNA vakcínou je chodící časovaná bomba, která čeká na výbuch.

Podle zasvěcených osob byla pandemie covidu a očkovací kampaň mRNA vakcínami desetiletí plánovaná operace s výslovným účelem poškodit, zmrzačit a úmyslně zabít obrovské množství lidí.

A je to ještě horší. 

Zavedení mRNA vakcín je stále pouze v plenkách. 

Choromyslní vrazi zodpovědní za masivní nárůst turborakovin se momentálně chystají vydělat další těžké miliardy tím, že přinutí celý svět, aby se očkoval novými vakcínami proti turborakovině, kterou sami způsobily.

Globalistická elita dnes využívá farmaceutický průmysl ke spáchání největšího zločinu proti lidskosti v dějinách a jako obvykle je odhodlána skrýt svou vražednou agendu před očima veřejnosti.

Další operace Warp Speed bude zaměřená na rakovinu.

Dr. Robert Malone: Peter Marks s náměstkem ministra pro připravenost a reakci, byl naprosto jistě osobou, která přišla s operací Warp Speed. 

Prosadil, aby se operace Warp Speed, která byla podle jeho názoru tak úspěšná, nyní znovu použila pro léčbu rakoviny. 

Tento člověk je hlavou Centra pro hodnocení a výzkum biologických léčiv, které stojí za všemi těmi věcmi, které se staly s vakcínou.

Vakcíny byly navrženy tak, aby pokračovaly v zabíjení po celé generace.

Advokát Thomas Renz zveřejnil důkaz, že mRNA technologie vakcín proti Covid-19 byla navržena tak, aby pokračovala v zabíjení očkovanců a jejich potomků po celé generace s cílem snížit globální populaci.

Přední americký právník přezkoumal dokumenty amerického Úřadu pro potraviny a léčiva (FDA) pod názvem "Guidance for Industry" (Směrnice pro průmysl), ve kterých odhalil bombastické důkazy o předem promyšlené vraždě v průmyslovém měřítku.

"Neexistuje žádný jiný závěr, který bych mohl vyvodit. 

Toto je definitivní důkaz o jejich znalosti, že produkty genové terapie, které zamaskovaly jako "vakcíny", mají schopnost šířit se mezi lidmi, způsobovat rakovinu a zabíjet," řekl Renz.

"Je důležité, aby lidé pochopili, že covidové injekce jsou genovou terapií."

Renz poukázal také na to, že úřady již od roku 2006 měly vědomost, že genové terapie povedou k explozi výskytu rakoviny. 

Potvrdila to i studie z roku 2023 o jedincích, kteří přežili takzvaný "dlouhý covid".

Kromě pochybení farmaceutických firem, regulátorů a spolupachatelských vlád, Renz upozornil také na vědecký dokument odhalující, že navrhovaný lék určený na problémy způsobené rakovinotvornými účinky covidových injekcí je dalším produktem genové terapie.

Advokát Renz neustále upozorňuje veřejnost, že takzvané "vakcíny" jsou v podstatě produkty genové terapie. 

Velké farmaceutické společnosti a globální vlády si byly vědomy toho, že tyto produkty genové terapie nesou riziko způsobení rakoviny, dokonce i roky po "očkování".

Dokument, který vydali FDA, HHS a CBER v roce 2006, odhalil, že produkty genové terapie představují vysoké riziko nepříznivých účinků na normální funkci buněk s možným zpožděním projevu o měsíce nebo roky, spolu s integrací jejich genetického materiálu do genomů příjemců.

Ve směrnicích pro průmysl, v části "Klinické zkoušky genové terapie – Pozorování subjektů z hlediska opožděných nežádoucích událostí", z listopadu 2006, na stranách 2 a 3 se uvádí:

"Jedinci vystavení technologii přenosu genů mohou mít riziko opožděných nežádoucích událostí. Přetrvávající biologická aktivita by mohla mít nepříznivé účinky na normální funkci buněk, čímž by subjekty byly vystaveny riziku vzniku nežádoucích událostí, z nichž některé mohou být zpožděny za měsíce nebo roky.

Faktory, které pravděpodobně zvýší riziko opožděných nežádoucích událostí po vystavení se technologii přenosu genů, zahrnují přetrvávání virového vektoru, integraci genetického materiálu do genomu hostitele, prodlouženou expresi transgenu (na hrotový protein) a změněnou expresi původních genů hostů.

Integrace genetického materiálu z virového vektoru do genomové DNA hostitelské buňky zvyšuje riziko maligní transformace.

Prodloužená exprese transgenu může být také spojena s dlouhodobými riziky vyplývajícími z neregulovaného buněčného růstu a maligní transformace, autoimunitní reakce na vlastní antigeny a nepředvídatelných nežádoucích událostí. Změněná exprese hostitelských genů může také vést k nepředvídatelným a nežádoucím biologickým událostem."

"Maligní transformace" označuje proces, jehož prostřednictvím se zdravé buňky stávají rakovinovými.

Renz navíc poukázal na studii provedenou v roce 2023, která zkoumala buněčnou DNA jedinců, kteří prožívali "dlouhý covid". 

Vědci identifikovali geny výrazně spojené s "vakcínou" Pfizer v krvinkách účastníků. 

Renz uvedl:

"Jejich objevy poskytují důkaz, že mRNA vakcíny proti covidu se trvale integrují do DNA určitých jedinců, kteří byli "očkováni" proti covidu.

Jednoduše řečeno, regulační úřady věděly, že tyto produkty se mohou integrovat do hostitelského genomu, způsobit rakovinu (maligní transformaci), autoimunitní poruchy a nežádoucí události roky po "očkování".

Zvažte také, že i když se tyto produkty neintegrují do genomu, kontinuální expozice těla v důsledku rozsevu může zvýšit riziko rakoviny."

Žádné vakcíny, technologie zabíjení.

Vytvořili produkt pro genovou terapii, prodávali jej jako "vakcínu" a následně plánovali, nutili, upláceli a lhali, aby jej dostali do co největšího počtu lidí. 

Věděli, že to může způsobit rakovinu – i léta po aplikaci – a teď, když tu máme epidemii rakoviny, překvapivě mají připravené řešení i na ni. 

A jejich "řešením" je další produkt genové terapie, který se šíří a rozsévá!

Jako důkaz Renz citoval článek publikovaný v prestižním akademickém časopise Nature Cancer Gene Therapy z roku 2015, ve kterém se uvádí:

"Rychle se měnící oblast genových terapií slibuje množství inovativních léčebných postupů pro pacienty s rakovinou. Pokroky v genetické modifikaci rakovinných a imunitních buněk a používání onkolytických virů a bakterií vedly k četným klinickým zkouškám léčby rakoviny, přičemž několik z nich postoupilo do pozdního stádia vývoje produktů.

Tento článek pojednává o různých typech CGT produktů proti rakovině (genové terapie rakoviny), které reguluje Úřad pro buněčné, tkáňové a genové terapie.

Produkty CGT představují možnost vylučování virů nebo bakterií, to znamená přenos/sekreci/rozsev virových částic nebo bakterií, které by se mohly přenést na jiné jedince. Přestože viry a bakterie na bázi produktu nemusí být tak infekční nebo virulentní jako rodičovský kmen viru nebo bakterie, možnost přenosu vyvolává obavy o bezpečnost.

Analýza údajů shromážděných od pacientů ve studiích klinické genové terapie prokázala, že v praxi dochází k vylučování virových vektorů a je to determinováno zejména typem vektoru a způsobem podávání vektoru.

Kvalitativní model prezentovaný ve studii může pomoci určit riziko vylučování, ke kterému dochází prostřednictvím různých cest vylučování. (Zdroj: Husain, S., Han, J., Au, P. a kol. Genová terapie rakoviny: Regulační úvahy pro schválení. Cancer Gene Ther 22, 554–563 (2015). https://doi.org/10.1038 /cgt.2015.58)"

Jde o degradaci a výsměch informovaného souhlasu. 

Kolika z vás, co jste se nechali "očkovat" proti covidu, byly poskytnuty tyto předem známé informace? 

Informovaný souhlas totiž vyžaduje, aby známá rizika byla pacientům předem oznámena.


https://www.dailymail.co.uk/health/article-13197079/cancer-epidemic-young-people-america-uk-india-south-africa.html<br>

https://thepeoplesvoice.tv/british-mp-reveals-elite-told-him-vaccinated-will-all-die-of-turbo-cancer-soon/<br>

https://thepeoplesvoice.tv/attorney-releases-smoking-gun-evidence-mrna-is-designed-to-continue-killing-for-generations/<br>


Zdroj