Prosincové nebe

07.01.2024

V tichu dlouhého zimního snu

Skrz okno prosvítá světlo svíček

Ticho noci zahaleno šepotem

Na plátně hvězd na obloze

Celý svět tiše spí

Zabalené ve sněhové peřině

Ale když se ráno probudí

Krása života začíná plynout

Prosincové nebe mě zanese domů

V lese, kde září měsíční svit

Sevření mrazu na borovicích

Pak vzduch spřádá teplo písně

Zimní tep stále pokračuje


Steven Wilson