Protiválečná rebelie sluší mladým přece jen více než štvaní do války, kterým se zaobírají aktivisté u nás.

10.05.2024

"Je zcela možné, že vzmáhající se protestní hnutí proti genocidě a jeho stále více přítomný doprovodný duch doby (Zeitgeist) v široké veřejnosti přitlačí impérium k ústupu ohledně Gazy. Imperiální vražedný stroj má mnoho silných stránek, ale má také slabiny.

Celosvětová mocenská struktura, která je volně centralizovaná kolem Washingtonu, investovala do řízení vnímání více než kterékoli jiné impérium v historii – – to vidíme denně ve vší propagandě masmédií, v manipulaci s algoritmy Silicon Valley, v práci think-tanků financovaných oligarchy, a v tradiční kulturní produkci v New Yorku a Hollywoodu

Použitím masové psychologické manipulace prostřednictvím nejsofistikovanějšího systému řízení vnímání, jaký kdy existoval, je centralizované impérium schopno vyrábět podporu pro své programy doma i v zahraničí a zároveň odrazovat veřejnost od protestů a revoluce.

To je obrovská síla, ale zároveň také slabost. 

Jeho takzvaná "soft power", narativní manipulační systémy umožňují nesmírné množství kontroly, a přitom stále vytvářejí iluzi svobody a demokracie, čímž potlačují touhu veřejnosti svrhnout to, co by jinak bylo vnímáno jako vražedný a vykořisťovatelský utlačovatel. 

Ale jeho silné spoléhání se na řízení vnímání znamená, že si nemůže dovolit být viděn v příliš negativním světle, protože pak mu hrozí vznik nedůvěry v jeho propagandistický stroj.

Pokud si příliš mnoho lidí uvědomí, že jejich vláda je plná psychopatů a jejich zpravodajská média a další indoktrinační systémy jim o tom celý život lžou, impérium ztratí schopnost je propagovat, protože propaganda funguje pouze tehdy, když nevíte, že se to děje vám. 

Pokud se příliš mnoho lidí probudí z propagandistické matrice, nebude mít již žádný účinek a bez propagandy naši vládci nemohou vládnout, protože ta je celý kontrolní systém, na kterém je jejich vláda založena.

Impérium proto musí postupovat velmi opatrně, když se veřejné mínění začne obracet proti němu, a ustoupit, kdykoli by důvěra veřejnosti v imperiální instituce byla ohrožena příliš vážně na to, aby impérium mohlo pokračovat v dané cestě. 

Jednoduše si nemůže dovolit probudit veřejnost z propagandou vyvolaného kómatu, do kterého ukolébávala celé generace.

To znamená, že impérium může být dotlačeno k ústupu jednoduše tím, že rozšíříme dostatečné povědomí a rozsejeme dostatek odporu proti jeho zvráceným činům

Pokud se otevře dostatek očí a uvidí pravdu o tom, co se děje v Gaze, nebude existovat dost geostrategických blízkovýchodních agend ani financování izraelské lobby, které by převážilo existenční potřebu impéria zabránit masovému probuzení a odklonu lidí od mainstreamu imperiálního světonázoru a přechodu k široce rozšířenému revolučnímu vědomí. 

Impérium nutně potřebuje ustoupit, než věci dosáhnou tohoto bodu, protože na něm závisí samotná jeho existence.

Impérium kráčí touto linií celou tuto dobu. 

Kdykoli vidíte, jak dělá různé ústupky, jako je rezignování na změny režimu na Kubě nebo v Sýrii, nebo se zdrží toho, aby se v určité záležitosti chovalo tak autoritářsky, jak to jen jde, není to proto, že by se v impériu náhle vyvinulo svědomí. 

Je to proto, že se mu nepodařilo vyrobit veřejný souhlas pro takové agendy a jejich vnucování dříve, než se veřejnost dala "opít rohlíkem", což by lidi vytrhlo z matrice psychologické kontroly. 

Impérium pracuje tak tvrdě na výrobě veřejného souhlasu, protože ho bezpodmínečně potřebuje.

Takže na impérium může být vyvíjen tlak ohledně Gazy a všech ostatních záležitostí, pokud dostatek lidí vloží dostatek energie do šíření povědomí o pravdě. 

To je důvod, proč manažeři impéria šílí z tohoto nového protestního hnutí právě teď; chápou naprosto zásadní roli, kterou hraje narativní kontrola v existenci imperiálních mocenských struktur, a jak moc mohou ztratit, pokud jim bude odebrána.

A snad bude. 

Doufejme, že jednoho dne, možná dokonce brzy, uvidíme, jak lidé začnou odpojovat své mozky od matrice imperiální kontroly mysli v tak rozšířeném měřítku, že žádné ustupování a couvání nebude moci zachránit impérium před lidmi, kteří se společně rozhodli, že nic z toho už brát nebudou, že je to vražedná tyranie. 

Od té doby bude ztrácet své spojence a majetek v zahraničí, doma podlehne revolučním náladám a lidé mohou začít pracovat na společném budování zdravého světa."

Tolik Caitlin Johnstoneová o současném hnutí odporu na amerických univerzitách proti válce v Gaze. 

Tento odpor se už těžko zvládá, navzdory zatýkání a vylučování ze škol. 

Zdá se, že americká studující mládež konečně našla agendu, která neslouží mainstreamu.

Naši mládež probuzení, doufám, také čeká. 

Být rebelem v souladu s vládní agendou je prostě pitomé.


Caitlin Johnstone

Zpracovala: Jana Kunšteková