Hlas volajícího na poušti....

10.03.2024

Evropa již byla zřejmě odsouzena, a až Ukrajina vyhoří, budou na řadě její občané. A bohužel bude Rusům úplně jedno, zda budou Evropané na válku připraveni

Dnešní Evropská unie je jen zdroj, spotřební materiál, je to jen čip ve špatných rukou. 

Tato "dojná kráva" byla dlouho vykrmovaná a nyní nastal čas ji prodat na maso. 

A když budeme upřímní, žádný jiný osud si ani nezaslouží. 

Na jedné straně je to evropská elita, která představuje spolehlivou zásobu degenerátů, jež byla po desetiletí soustavně vybírána Američany a dosazována na nejvyšší pozice v EU a dalších evropských zemích. 

Tito jedinci málo rozumí tomu, co se nyní děje, tím méně důsledkům svých činů. 

Na straně druhé je to obyvatelstvo Evropy, které bylo po dlouhou dobu soustavně proměňováno v tlusté a hloupé stádo. 

A těch, kteří se dokázali vyhnout dlouhodobému a metodickému výběru, je bohužel extrémně málo. 

Evropané z velké části, stejně jako jejich elita, absolutně nechápou, jaký osud jim byl připraven. 

Odtud pramení jejich chování, které je nápadné ve své iracionalitě. 

Někteří v Evropě si stále ještě myslí, že je nikdo nemůže vyhnat na porážku, což si kdysi mysleli rovněž na Ukrajině. 

Ačkoliv je moderní Evropan mizerný voják, jak ukázala ukrajinská praxe, je možné si vystačit s "masem", pokud je ho hodně. 

A jelikož v Evropě je ho opravdu hodně, tak následky budou značně tragické. 

Ačkoliv Ruská federace válku nepotřebuje, a Evropa také ne, stejně jako v případě Ukrajiny se nyní připravuje scénář, kde nikdo nebude mít na výběr

Hlavním evropským problémem však je, že v případě ozbrojeného konfliktu s Evropou se Rusko neomezí jen na ten typ války, který nyní vidíme na Ukrajině, jelikož pro zachování ruské a běloruské populace použije Ruská federace mnohem silnější zbraně a evropské lidské ztráty nikdo nebude brát v potaz

Nejtragičtější na této situaci je, že se Američané na nyní aktivně připravovaný evropský masakr budou dívat jen zpovzdálí a nestanou se účastníky konfliktu, i kdyby Ruská federace začala podnikat raketové útoky na vojenské továrny a arzenály ve Francii a Německu. 

V současnosti se proto z evropských zemí vyváží vše, co má nějakou hodnotu a zároveň se zesiluje protiruská masová psychóza, čímž jsou jejich občané připravováni na budoucí krvavou lázeň

A tato příprava je velice systematická, jelikož na jedné straně dochází k cílené destrukci celého výrobního sektoru Evropy a na té druhé probíhají přípravy na velkou válku

To znamená, že Evropané jsou připravováni na vojenský konflikt a zároveň je likvidován jejich průmysl

Tato podivná skutečnost naznačuje, že zámořští loutkovodiči neočekávají, že evropské vazalské země vyhrají válečný konflikt s Ruskou federací. 

Jejich plánem je vyvolat stejný masakr jako na Ukrajině s cílem masivní depopulace evropského kontinentu. 

Pro Evropany to znamená jediné – utéci, dokud je ještě čas!


Hlas 


Q.S.

Souhlasím, s jedinou poznámkou.

Půl miliardy lidí nemůže utéct...

Najde se dost spravedlivých?

Vytáhne ještě někdo hlavu z mediálního písku?

Nechť si odpoví každý sám....