S Evropským svazem na věčné časy... Částky, které dostávají poslanci Evropského parlamentu.

29.02.2024

200 tisíc korun čistého, nárok na cestovní náhrady, denní příspěvek, příspěvek na všeobecné výdaje, náhrady za zdravotní péči a vybavení kanceláří, což činí celkem zhruba dalších 200 tisíc čistého měsíčně. To jsou částky, které dostávají poslanci Evropského parlamentu a na něž se zaměřil spolek Kverulant.org. Podal proto k Evropskému parlamentu žádost o informace, který jeho žádost zamítl, neboť by to prý bylo v rozporu s ochranou osobních údajů poslanců. Kverulant proti tomuto postupu podal odvolání, které bylo opět zamítnuto. Celý spor tak skončí u Evropského soudního dvora, kam Kverulant chystá žalobu.

Podle jednotného statutu poslanců Evropského parlamentu, který je v platnosti od července 2009, pobírají všichni poslanci EP stejný plat. 

Je stanoven na 38,5 % základního platu soudce Soudního dvora Evropské unie. 

Podle informací EP činil od nového roku 2023 hrubý měsíční plat poslanců téměř 10 tisíc euro měsíčně, tedy něco málo přes 245 tisíc korun. 

Po zaplacení unijní daně a příspěvků na sociální zabezpečení je to 191 tisíc čistého měsíčně.

"Je velmi pravděpodobné, že poslanci, kteří se nechají zvolit do mnoha výborů a podvýborů, za to, podobně jako poslanci českého Parlamentu, berou další nemalé peníze," konstatuje Kverulant.

Poslanci Evropského parlamentu mají také nárok na cestovní výdaje. 

Po předložení potvrzení o zaplacení je jim proplacena skutečná cena jízdenky nutné k dopravě na jednání, a to do výše ceny letenky business třídy, železniční jízdenky první třídy nebo 23,32 korun za kilometr jízdy automobilem. 

Jako bonus dostávají poslanci ještě paušální příspěvek podle vzdálenosti a délky trvání cesty určený k pokrytí dalších nákladů spojených s cestou. 

Kolik tento příspěvek činí, se Kverulantovi nepodařilo zjistit. 

U činností vykonávaných mimo vlastní zemi mohou být poslancům proplaceny cestovní výdaje, ubytování a související výdaje, a to až do maximální výše přibližně 115 tisíc korun ročně.

Čerpají také příspěvek na všeobecné výdaje. 

"Tento paušální příspěvek je určen na pronájem kanceláře, telefon, předplatné, reprezentativní činnosti, počítače a telefony, pořádání konferencí a výstav. Příspěvek se snižuje na polovinu, jestliže se poslanec v jednom parlamentním roce (září až srpen) bez řádného odůvodnění nezúčastní poloviny plenárních zasedání. V roce 2021 byla výše měsíčního příspěvku 4778 euro. To je za měsíc 118 tisíc korun," konstatuje Kverulant a zaměřuje se i na cestovní náhrady, finance na vybavení kanceláře a služební auta v Bruselu i ve Štrasburku či na denní příspěvek.

"Mimo to EP vyplácí paušální denní příspěvek ve výši 338 euro, tedy asi 8300 korun, na úhradu ubytování a s ním spojených nákladů za každý den, kdy je poslanec EP v Bruselu nebo Štrasburku. Při schůzích konaných mimo EU činí příspěvek 169 euro, tedy asi 4200 korun a ještě je zde refundace nákladů na hotel. K tomu, aby poslanec tyto peníze dostal, stačí jen ráno podepsat prezenční listinu a pak odejít. Že se něco takového děje, dokazuje kauza bývalého komunistického poslance Miroslava Ransdorfa," připomněl Kverulant.org kauzu.

"Komunista Ransdorf byl v roce 2013 reportérem nizozemské televize Geen Stilj TV nařčen ze zneužívání poslaneckých náhrad. Podle reportéra Toma Staala přišel Ransdorf do budovy Evropského parlamentu jen na dobu několika minut tak, aby podepsal prezenční listinu, díky čemuž by měl nárok na denní poslaneckou náhradu. Tehdy ve výši 300 euro. Europoslanec reportéra odstrčil a odmítl odpovídat na jeho otázky. Sám pak později odmítl, že by zneužíval poslanecké diety: ,Ten den jsem cestoval devět hodin, abych stihl odpolední konferenci o perspektivách levice. Poté jsem pracoval v kanceláři. Až večer v půl sedmé jsem se šel zapsat na prezenční listinu a chtěl odejít, ale před budovou se na mě vrhli novináři'," popisuje Kverulant.

"Jedním z hlavních principů zastupitelské demokracie je hledání řešení v parlamentní rozpravě. Je zřejmé, že kdo není na této rozpravě přítomen, nezastupuje v ní své voliče a nevykonává svůj mandát v zájmu občanů ČR. Iniciativa Europarlament přehledně, která prezentuje svoje zjištění na síti X, přinesla v lednu 2024 tabulku, ve které sumarizuje absence českých europoslanců v hlasovacích dnech na plénu v roce 2023," konstatuje také Kverulant.org a přináší statistiku zobrazující počet dní, kdy se europoslanci nedostavili k hlasování na plénu. 

V roce 2023 měli podle všeho jen 55 hlasovacích dní.


Q.S,.

Dobře placená "práce" na likvidaci Evropy a členských států, omezování svobod, ničení ekonomiky a podpora invaze. 

V čím zájmu "pracují"?

Obyvatelstva Evropy?!