Sedmilháři z Pětkoalice nás ujišťují, že účelem uzákonění korespondenční volby není manipulovat volby, ale vyjít vstříc určité skupině občanů

22.01.2024

Sedmilháři z Pětkoalice nás ujišťují, že účelem uzákonění korespondenční volby není manipulovat volby, ale vyjít vstříc určité skupině občanů, konkrétně těm z nás, co žijí v cizině. Ukážu na příkladu, co je to za bullshit.

Konkrétně je rétorika pana Rakušana taková, že si voliči v zahraničí musejí brát volno od svých povinností a cestovat kolikrát stovky kilometrů na úřad, aby tam prezenčně a v souladu se současnou jurisdikcí vykonali volební akt.

Vypadá to tedy, že je velice šlechetné, že na ně koalice myslí a chce jim usnadnit život. 

Nicméně myslím si, že o nějaké usnadnění života vládě jde až v poslední řadě. 

Pokud by se vláda rozhodla páchat dobro a usnadňovat lidem životy tímto způsobem, je zde jiná a výrazně početnější skupina, které lze usnadnit život stejně dobře. 

Za chvilku napíšu, jaká to je, ale nyní nějaká ta čísla.

Jen tak abychom se dostali do obrazu a ukázali si, jaké rozměry má ten problém. 

Zatím poslední volby byly ty prezidentské, utkal se agent Pávek a agent Bureš. 

Ve vyhroceném druhém kole hlasovalo v cizině dohromady asi 23.000 oprávněných voličů. 

Zaznamenáníhodný je také výsledek – Pávek vs. Bureš 95:5. 

V parlamentních volbách 2021 ze zahraničí přišlo 13.184 platných hlasů, všechny se započítávaly do Ústeckého kraje, který losem určila Státní volební komise. 

I zde byl výsledek spektakulární, 50,47% hlasů získal Dozimetr, pardon, PIR+STAN, 34,26% hlasů pak koalice SPOLU. 

Celkem bylo ve volbách do PSP v roce 2021 odevzdáno asi 5.4 milionu hlasů, z toho 1.5 milionu získala pětikoalice. 

Otázka, kterou si musíte položit je, proč kvůli nějakým řádově desítkám tisíc hlasů dělají takový virvál, protože i kdyby se díky usnadnění volby zavedením korespondenčního způsobu voleb počet hlasujících v cizině zdvojnásobil, a to by byl jistě úspěch, nějakých 50 tisíc voličů. 

Dovedou ignorovat i větší skupiny, jak vzápětí ukážu. 

Je to asi 1% platných hlasů. 

Sousední Rakousko je počtem obyvatel na tom podobně, podobný bude i počet Rakušanů v cizině. 

V roce 2016 se musely opakovat prezidentské volby, ve kterých o nějakých 31.000 hlasů prohrál pravicový kandidát Herr Hofer. 

Důvodem byly "nesrovnalosti" při otevírání obálek s korespondenčními hlasy. 

Každopádně v opakovaných volbách už vše proběhlo správně a volby vyhrál kandidát zelené levice Volksgenosse Van der Bellen.

Nicméně pětikoalice hovoří o tom, že by tímto způsobem mohlo připlynout až 600.000 hlasů, což zhruba udává rozměry případného podvodu

To už by bylo nějakých 12-15%., podle volební účasti, a to už samozřejmě významné je. 

Důležité samozřejmě je ohlídat, aby počet korespondenčních hlasů, které "přišly" ze zahraničí, výrazně nepřekročil počet osob, které v cizině pobývají, to by bylo trapné. 

Doufejme, že dorazí poradci přímo z továrny na demokracii, tedy z jú es ej, kde mají s řízením těchto projektů zkušenosti a nedočkáme se tak trapných chvilek jako v Rakousku.

Stát Izrael nám bývá často předkládán jako velký vzor v různých oblastech, což jistě může být předmětem polemiky, ale vězte, že kdo chce vykonávat volební právo v Izraeli, musí přijet do Izraele. 

Žádné volby v cizině, z ciziny a podobně. 

To jen tak na okraj.

Se sněmovním tiskem 596 doporučuji se seznámit. 

I vás zaujme zjevná účelovost předloženého konstruktu poslaneckého návrhu zákona, zejména zvláštní ustanovení pro období před nabytím platnosti, tedy pro rok 2025

Ale není se čeho bát, protože již samotná jména navrhovatelů (Víta Rakušana, Petra Fialy, Mariana Jurečky, Markéty Pekarové Adamové, Ivana Bartoše, Josefa Cogana, Marka Bendy, Aleše Dufka, Jana Jakoba, Jakuba Michálka, Lucie Potůčkové, Evy Decroix, Jiřího Navrátila, Michala Zuny a Olgy Richterové) jsou zárukou, že se nejedná o podvod či manipulaci. 

Jeden jako druhý jsou přímo posedlí zachováním a prohlubováním demokratických hodnot a pokorou a respektem k inherentním občanským právům, jako třeba ke svobodě projevu.

Nicméně zpět k dálkovému volebnímu aktu. 

Pokud tedy vycházíme ze současných dat, pak hovoříme o maximálně desítkách tisíc hlasů od osob, které nebudou muset cestovat do sídla zastupitelského úřadu a vůči nim udělá pětikoalice vstřícné gesto, což je jistě velice záslužné a budou ji až do smrti vděčni. 

Nicméně vím o řádově větší skupině osob, která se nachází zde na území České republiky a také by se vůči ní dalo udělat vstřícné gesto, protože i oni musejí cestovat desítky až stovky kilometrů, někdy dokonce opakovaně, aby učinily nějaký úřední úkon. 

Řada z nich na to nemá čas nebo peníze, tak na něj rezignuje a raději žije s následky, stejně jako naši krajané v cizině, když se z nejrůznějších důvodů nedostaví k volbám.

Ročně se v ČR odehraje něco kolem milionu přestupkových řízení. 

Je to velmi hrubý odhad, protože se nikdo necítí povinen je sčítat. 

Hlavní je sebrat love od občanů a rozdat si je na odměnách, a nikoli dělat statistiky. 

Většinu tvoří přestupky dopravní, ale jsou tam i početné skupiny přestupků pořádkových, daňových, na úseku stavebnictví a ochrany přírody. 

Státní správa přestupky miluje a proto počet skutkových podstat přestupků neustále roste. 

Jsou jich řádově tisíce. 

Každý den se probudíme a něco, co se ještě včera beztrestně smělo, je už dneska přestupkem. 

Stát také nalezl zalíbení v šestimístných pokutách. 

Víte, že podle nového zákona o provozu na pozemních komunikacích můžete dostat pokutu sto tisíc? 

A tak se třeba vám hned zítra stane, že vám v datové nebo poštovní schránce přistane nějaké předvolání nebo příkaz, který vydal správní orgán na druhém konci republiky.

První, co vás za takové situace napadne je, co na mně ti ... asi mají? 

Jenže smůla. 

Správní spis se nachází u toho správního orgánu, který je příslušný k místu spáchání přestupku, a seznámit se s ním můžete pouze prezenčně. 

Pokud jste tedy z Aše a byli jste na dovolené v Hodoníně, tam jste pirátsky řádili rychlostí 54 km/h a nyní vám přišel příkaz, jediná cesta, jak se dozvědět, co mají za důkazy, je dojet ve vlastním volném čase a na své náklady do Hodonína, na místě se seznámit se správním spisem a podle toho zvolit strategii obrany. 

Teoreticky by nic nebránilo zavolat příslušnou oprávněnou úřední osobu a požádat ji, aby vám zaslala kopii správního spisu. 

Mají na to vybavení, mají na to tři prdele času a nic by je to nestálo. 

Jenže vám nevyhoví, protože jim to žádný zákon neukládá.

Asi se shodneme, že minulá ombudswoman Šabatová byla ostudou toho úřadu. 

I tato neužitečná a marxistickou ideologií načichlá ombudsosoba naznala, že výklad, který správní orgány používají ohledně fyzické přítomnosti při nahlížení do spisu, je příliš restriktivní a formalistický. 

Vydala o tom výzkumnou zprávu. 

Správní orgány se s ní seznámily a s veškerou důslednosti si s ní vytřely zadek. 

A tak to je tak, jak to bylo před Šabatovou. 

Kdo chce vědět, za co se ho úředníci na druhém konci republiky chystají potrestat, ten si tam musí dojet. 

Stejně jako k těm volbám, jen snad s tím rozdílem, že když rezignujete na volby, nestane se nic, ale když rezignujete na obranu ve správním řízení, přijdete o různé věci, třeba o řidičák, peníze, zbrojní průkaz a další podobné věci.

Ano jistě, kdo se vyzná v tlačenici, třeba nějaký úředník, mi bude namítat, že existují instituty, které tuto situaci dovedou řešit. 

Třeba takové postoupení věci jinému správnímu orgánu. 

Třeba takovému, který se nachází blíže bydlišti účastníka řízení. 

Za svou letitou praxi v oblasti přestupkové agendy jsem zaznamenal jen jedno úspěšné a dokonané postoupení věci, a to byl účelový přesun kauzy lokálního kmotra Knížete Pavla z Budějovic do Písku, kde měl ležet a v ležícím stavu dosáhnout prekluze. 

Kauza je popsána zde

Bohužel ale měla většina hlavních aktérů bývalých policistů napíchnutý telefon a v kanclech úředníku byl prostorový odposlech. 

Jinak jsem o žádném postoupení věci neslyšel, a má to jednoduchý důvod. 

Správní orgán by nezískal to, o co hlavně jde, tedy pokutu do obecního rozpočtu a pokud nejste Kníže Pavel, tak na postoupení zapomeňte.

Jak jsem naznačil, počet osob potrefených tímto úředním postupem je významný. 

Odhadl bych to na nějakých 200.000 občanů za rok, tedy asi desetkrát více než je aktuálně aktivních voličů v cizině. 

My všichni víme, že pětikoalice je vzorem ctnosti, úcty k právům občanů i demokratickému řádu, takže veškerá nařčení z manipulace voleb jsou tak zcela mimo mísu. 

Pokud tedy pětikoalice hodlá někomu vyjít vstříc a zjednodušit občanům život, je zde krásná příležitost začít právě tady. 

Že to dosud neudělali, také o něčem svědčí.


Zdroj