Stejně jako v Davosu 2023, i v Davosu 2024 ti, kteří nepřiletěli ve svém letadle, požadovali neočkované piloty. Neočkované, protože od podzimu roku 2023 dochází po celém světě, zvláště v zemích s vysokou mírou proočkovanosti, k masivnímu úmrtí lidí.

04.04.2024

V polovině ledna se u nás ve Švýcarsku konalo dříve tajné a dnes, jak si myslím, spíše zbytečné setkání ve švýcarském Davosu, kde televizní osobnosti a několik dalších lidí, kteří se snaží vyhýbat mediální pozornosti, vedli řadu jednání. O čem jednali, to samozřejmě nevíme. Andreji Iljiči, dnes jsme zaklepali na vaše dveře s prosbou, abyste nám dal analýzu. Ne jen malou, ale spíše analýzu toho, co se děje na začátku roku 2024. Kam se řítíme? Tato myšlenka, která se zrodila na začátku letošního roku, je mrtvá. Nikdo ji nepotřebuje. Souhlasíte s tím, nebo ne? Dobrý den.

Dobrý den, Alexandře.
Existuje úžasné německé slovo "Jaein", které znamená "ano i ne" zároveň. 

Takže ano, osud Světového ekonomického fóra je stejný jako osud trilaterální komise, Římského klubu, Inter Futura a Bilderbergu. 

Jsou to relikty odcházející epochy, nezapomenutelní předkové. 

Nicméně je důležité pečlivě sledovat, co se tam ve skutečnosti říká. 

Nevedou se tam žádná jednání. 

Jednání se vedou jinde.

Nyní vám objasním svůj postoj k Světovému ekonomickému fóru. 

Všimněte si, že tam nikdy nejsou žádní páni světové hry. 

Jsou tam vysoce postavení úředníci, kteří se již stali klauny, jako je Schwab. 

A celá řada událostí, které se odehrály na posledním fóru v Davosu, měla charakter klauniády.

Takže tam bezpochyby žádní páni nejsou. 

Není to žádná světová vláda. 

Za prvé, světová vláda je nemožná z celé řady důvodů. 

A kromě toho, když se často říká, že se v Davosu scházejí především globalisté, ani to není pravda. 

Často nerozlišujeme mezi ultra-globalisty a globalisty.

Například Trump je často označován za protekcionistu. 

Trump je tradiční globalista konce 20. a počátku 21. století. 

Čím se tradiční globalisté liší od ultra-globalistů? 

Myslí si, že Světová banka by měla existovat, ale pouze jako nadstavba nad státy, a nic víc. 

Naproti tomu ultra-globalisté si myslí, že žádné státy by neměly existovat, měly by existovat megakorporace, jak o tom hovořil Obama, globální elita, která by měla být hierarchická.

A globalisté typu Trumpa si myslí, že by neměla existovat žádná jednotná světová globální elita, ale měla by existovat americko-anglická nebo americká elita globálního rozsahu a všichni ostatní se podřídí. 

To znamená, že Davos je ve skutečnosti shromážděním ultra-globalistů, pokud to tak můžeme nazvat, jako Bilderberg. 

Ještě jedna věc, setkání se konají takto: 

Davos v lednu, Bilderberg v polovině roku a G20 obvykle v listopadu-prosinci. 

A 30-40 % lidí, kteří se jich účastní, je jako tlupa klaunů, kteří přecházejí z jednoho cirkusu do druhého. 

Takže Davos a Bilderberg jsou oddělení reklamy, PR a dezinformací ultra-globalistů, ale dělají velmi důležitou věc, kterou je třeba sledovat – neustále se snaží otevírat nová okna Overtona a sledují, jak ostatní zareagují. 

A zaznamenávají určitou pozici.

To je to, co se letos dělo. Dokonce jsem si pro sebe poznamenal, že témata jsou pro Davos tradiční:

  • Boj proti změnám klimatu, které jsou údajně způsobeny lidskou činností.
  • Zelená agenda jako nástroj boje proti údajně hrozící přírodní a klimatické katastrofě.
  • Boj proti hrozivé strašlivé pandemické nemoci, o které nikdo nic neví. Je to úžasné. Říkají: Nevíme, co to je za nemoc, ale přijde a musíme se na ni připravit. Umře 80 milionů lidí. Hanba džungli, jak křičel šakal Tabaqui. Celá tato historie s touto nemocí mi připomíná oděskou anekdotu: Žoro, smaž ryby! Ryby nejsou! Smaž, smaž, ryby budou pak!
  • A dále umělá inteligence.
  • Boj proti Rusku.
  • Otázka totální mezinárodní bezpečnosti.
  • Globální řízení včetně přípravy mladých globálních lídrů ve Švábníku. Plánuje se 1200 lidí. Tohle je nová generace biorobotů – Baerbock, Macron. Když se na tyhle lidi podívám, vzpomenu si na Čapkovu knihu Válka s mloky. Píše tam, že přicházejí jako tisíc masek bez tváří. To jsou tito lidé – Macron, Baerbock, Sunak. To jsou masky bez tváří. Všichni se liší fyzicky a antropologicky, ale typologicky jsou stejní.

Každý Davos má samozřejmě svůj slogan. 

Letos byl velmi zajímavý – obnovení důvěry. 

Ale začnu s legračními věcmi. 

První legrační věc je, že stejně jako v roce 2023, i v roce 2024 chyběly dívky na eskort. 

Opět je sháněli v různých zemích. 

Chamtiví pořadatelé řekli, že pozvali ženy se sníženou sociální zodpovědností z Německa a Švýcarska. 

A dotěrní novináři řekli ne, ne, ne, to jsou Rumunky, protože Švýcarky a Němky si berou čtyřikrát více.

A druhý moment, který se opakoval, je, že stejně jako v Davosu 2023, i v Davosu 2024 ti, kteří nepřiletěli ve svém letadle, požadovali neočkované piloty. 

Neočkované, protože od podzimu roku 2023 dochází po celém světě, zvláště v zemích s vysokou mírou proočkovanosti, k masivnímu úmrtí lidí. 

Lidé náhle padají a umírají. 

A představte si, že takový pilot veze nějakého důležitého účastníka Davosu a najednou umře. 

No a je to v háji. 

Takže teď od prostitutek k šamanismu.

Na tomto fóru v Davosu vystoupila Raimunda Putana z brazilského kmene Yawanawa a provedla šamanský rituál. 

Na pódiu seděla manželka Klause Schwaba a další osoby. 

Tato žena chodila po pódiu, mávala rukama a pak se naklonila – zpočátku jsem si myslel, že na někoho plive, ale ona jen vyfukovala vzduch na lidi v hledišti. 

To není náhoda. 

Na jedné straně je to fraška, ale na druhé straně to jen podtrhuje antikřesťanský charakter fóra.

Papež František poslal fóru pozdrav, ve kterém ani jednou nezmínil Ježíše Krista, ale hovořil o přínosu globalizace. 

To je velmi zajímavé.

Velmi zajímavě se projevily smutky Davosu, to je velmi důležitý moment. 

Je důležité sledovat, co tyto lidi trápí. 

Trápí je konflikt na Ukrajině, ale ne proto, že Slované zabíjejí Slovany, ale proto, že konflikt vyžaduje růst vojensko-průmyslového komplexu, tedy obecně průmyslu. 

A ultra-globalisté se zajímají především o finanční kapitál, a ne o průmyslový. 

To se jim pochopitelně nelíbí.

Zadruhé, protože válku vedou státy a ne korporace, je jasné, že konflikt posiluje stát. 

A v tomto ohledu se i Klaus Schwab letos vyjádřil jinak. 

Zatímco ve své knize o covidu, kterou napsal s Malererem v roce 2020, psal o osudu státu jako o hotové věci, že stát končí, sbohem a šáteček, tak teď hovoří o tom, že je potřeba symbiózy korporací a státu, že stát stále hraje důležitou roli atd.

A třetí bod je důvěra, o které se zmíním později. 

Hodně se hovořilo o zelené politice. 

A to je prostě kolosální. 

Zelená politika, změna klimatu v důsledku emisí CO2.

Zde jsem shromáždil názory seriózních vědců, které byly vyjádřeny během fóra:

  • Obsah CO2 v atmosféře je 0,04%. Z toho lidstvo zodpovídá za 3%. To znamená, že 3% z 0,04% je 0,0012%!
  • Zakladatel We Channel John Coleman říká: "V současné době neexistuje žádné významné globální oteplování způsobené člověkem. Neexistovalo v minulosti a neexistují žádné důvody se domnívat, že bude existovat v budoucnosti."
  • Britský onkolog Angus Dalgleish: "Pokud lidstvo zítra zastaví všechny umělé emise, zemře hlady, protože snížení CO2 povede k takové situaci v zemědělství, že výsledkem bude globální hladomor."