Studie: „Vydechovaný lidský dech může obsahovat malé, zvýšené koncentrace metanu a oxidu dusného, které přispívají ke globálnímu oteplování.“

12.03.2024

Hysterie kolem změny klimatu stále stoupá… příkladem je nedávná "studie", která tvrdí, že lidé svým dýcháním podporují globální oteplování.

Slyšeli jste nejnovější nesmysly klimatických sektářů?

Ne, nemluvím o recyklaci lidských vlasů za účelem změny počasí.

A to nemluvím o nové módní vlně hanobení uměleckých děl (a americké ústavy) za účelem zastavení klimatických změn.

Ne, mluvím o neuvěřitelném, nově objeveném (a recenzovaném!) vědeckém faktu, že už samotné vdechování a vydechování je urážkou bohů počasí. 

Nebo, řečeno jazykem tvůrců titulků, které jsou trochu vyššího kalibru:

Lidé podporují globální oteplování pouhým dýcháním, tvrdí studie

Vskutku.

Ale četli jste skutečně studii, která tyto titulky vyvolala? 

A co víc, prokousali jste se tou pseudovědeckou propagandou, abyste se dostali ke krvelačné realitě, která se skrývá pod titulky? 

Když se do nich začtete, zjistíte, že skutečná užitečnost "vědeckých" studií, jako je tato, nevyplývá z jejich domnělé vědecké hodnoty, ale z toho, jakou roli hrají při prosazování velmi temné agendy. 

A vyzbrojeni těmito znalostmi budete lépe připraveni čelit agendě sektářů.

Zaujalo vás to? 

Dovolte mi, abych vám to vysvětlil.

STUDIE

Koncem loňského roku vyšla v časopise PLoS One publikace "Measurements of methane and nitrous oxide in human breath and the development of UK scale emissions" (Měření metanu a oxidu dusného v lidském dechu a vývoj emisí ve Velké Británii), která uvádí, že "vydechovaný lidský dech může obsahovat malé, zvýšené koncentrace metanu (CH4) a oxidu dusného (N2O), které přispívají ke globálnímu oteplování."

Nebo jednoduše řečeno: lidské dýchání přispívá ke "změně klimatu".

Pokud se podíváte na odkaz na samotný článek, zjistíte, že jeho autoři odebrali 328 "vzorků dechu" od 104 britských dobrovolníků, aby zjistili, zda lidé vydechují skleníkové plyny – v tomto případě metan (CH4) a oxid dusný (N2O).

Výsledky? 

Ukázalo se, že ano, 31 % z odebraných vzorků bylo shledáno "producenty metanu" (v článku příhodně zkráceně "MP") a "[u] všech účastníků bylo zjištěno, že v dechu vypouštějí N2O".

Víte, co to znamená?!

Ano, ani výzkumníci to nevědí. 

Konkrétně nebyli schopni zohlednit rozdíly v emisích u žádného z dobrovolníků na základě žádné ze zkoumaných proměnných (věk, pohlaví, stravovací návyky, kuřácké návyky).

Jednou věcí si je však tento tým vědců jistý: tyto překvapivé výsledky odhalily, že lidský dech je významným a dosud opomíjeným zdrojem klimatických změn.

Ale počkejte! 

To není všechno.

V této studii uvádíme pouze emise v dechu a emise střevních plynů pravděpodobně tyto hodnoty výrazně zvyšují, ačkoli v žádné literatuře nejsou tyto emise pro obyvatele Spojeného království charakterizovány.

Správně, "střevní plyny"! 

Vaše prdy opravdu zlobí bohy počasí, přátelé! 

A to ani nezačínám s kravským říháním!

Anglický král naštěstí již léta vyvíjí nejmodernější technologie, které se snaží čelit hrozbě kravského říhání.

Teď jen kdyby někdo vyvinul něco podobného pro lidský dobytek.

Aha, jasně. 

To je jedno.

Když pomineme hlouposti, existuje několik různých reakcí na "zprávu", že podle "vědecké" studie jste vinni z toho, že svým vdechováním a vydechováním způsobujete špatné počasí.

Pokud jste sami klimatickými sektáři (nebo někým, kdo bezvýhradně vstřebává propagandu klimatických sektářů), můžete to považovat za ospravedlnění své hluboce zakořeněné nenávisti k lidstvu

Potvrdí se vaše podezření, že lidé jsou rakovinou této země, a vy se možná rozhodnete schoulit do klubíčka a čekat na sladké vysvobození v podobě smrti (samozřejmě za předpokladu, že vaše ostatky bude možné kompostovat ekologicky šetrným způsobem!). 

Možná se utěšíte tím, že hodíte polévku na obraz, vylezete na vagón londýnského metra nebo uděláte něco stejně produktivního.


Zdroj


Q.S.

Lidstvo postihl myšlenkový virus, který mu přepisuje mozkové dráhy.

Nenormalita v každém směru je protěžována jako standart, normalita pranýřována jako nebezpečí.

Lidský mravenec chce "zachraňovat planetu", která se při jeho dalším pyšném a sebestředném snažení o vlastní likvidaci opravdu otřese, aby tento narušený druh setřásla a dala tak šanci těm normálním, kteří ještě neztratili povědomí o podstatě svého druhu pokračovat v evoluci.

Že značná, převažující část lidské populace již svůj evoluční potenciál vyčerpala a jde opačným směrem, je více než zřejmé právě na pochodu lidských tvorů do enviromentálně technologického pekla.

NĚMECKO: započalo s kácením 120 tisíc stromů "Pohádkového lesa", aby se tím získal volný prostor pro stavbu dalších turbín větrných elektráren.

Klimatická agenda je nástroj globální elity k zotročení lidstva.

To je celé tajemství.

A již brzy to nebudete moci napsat a říct, aniž byste čelili vysokým pokutám, vězení a v budoucnu i odsouzení k smrti v izolaci.

Vše pro "záchranu planety" vlastněné oligarchií schované za WEF, OSN, WHO, neboli vlastníky bankovně korporátního kartelu několika nejbohatších rodin a jejich slouhů....