To je výkon...

02.04.2024

Právo Evropské unie se v současnosti skládá z více než 30.000 předpisů, z nichž zejména nařízení jsou přímo aplikovatelná. Úřad ministra pro legislativu Michala Šalomouna (Piráti) tak aktuálně eviduje přibližně 2500 předpisů EU, které byly za 20 let členství Česka v EU začleněny do českého právního řádu. Implementovat nyní zbývá 38 směrnic, z toho sedm po lhůtě k tomu určené, sdělil ČTK ministr.

"Deficit 36 včas netransponovaných směrnic po předešlých vládách jsme snížili ke konci loňského roku na osm směrnic, u kterých uběhla lhůta pro zapracování do naší legislativy. 

Počet neprovedených unijních směrnic byl snížen na méně než jednu čtvrtinu. 

Aktuálně je jich v prodlení pouze sedm, což je nejnižší hodnota od nástupu současné vlády," uvedl Šalomoun.

Evropská unie za dobu dosavadního českého členství v ní, tedy od 1. května 2004 do letošního 26. března, přijala podle podkladů, které ČTK poskytla mluvčí ministra Jana Taušová, 55.465 předpisů. 

Z nich bylo 1580 směrnic a 27.299 nařízení a dále 20.615 rozhodnutí a 5971 dalších právních aktů, které bývají přímo účinné. 

Platných je podle mluvčí v současné době více než 30.000 z nich. 

"V současnosti evidujeme přibližně 2500 předpisů EU, které jsou implementovány v právním řádu ČR," uvedla Taušová.

Lhůta pro transpozice unijních směrnic do národního práva se podle podkladů pohybuje v rozmezí od několika měsíců do čtyř let. 

Například u směrnice o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou lhůta uplynula už v prosinci 2020. 

Evropská komise ale u této směrnice zahájila řízení proti ČR až v květnu 2022 a řízení je stále v první fázi takzvaného formálního upozornění.

ČR byla podle Šalomounova úřadu udělena dosud jen jedna pokuta na základě žaloby Evropské komise u Soudního dvora EU, a to 25. června 2013 za zpožděné přijetí směrnice o penzijním pojištění zaměstnanců z roku 2003. 

Pokuta činila čtvrt milionu eur, tedy 6,5 milionu korun, původně komise požadovala 3,4 milionu eur. 

Další pokuta hrozí Česku kvůli žalobě za více než dvouleté zpoždění v zapracování směrnice o ochraně oznamovatelů porušení práva EU. 

Příslušné zákony k whistleblowingu nabyly účinnosti až loňského 1. srpna. 

Původně měla sankce činit zhruba 119 milionů korun, podle předběžných propočtů díky diplomatickým jednáním nepřevýší 70 milionů korun.

Žalobě se povedlo zabránit například u směrnice o audiovizuálních mediálních službách, kde hrozila za pozdní přijetí zákona o službách platforem pro sdílení videonahrávek pokuta až 80 milionů korun. 

K dalším normám, kde kvůli zpoždění hrozila žaloba i pokuta až 90 milionů korun, patřila loňská novela zákoníku práce týkající se pracovních podmínek rodičů a pečujících osob nebo předloňské novely autorského zákona, zákona o ochraně spotřebitele či zákona o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí.

Počet předpisů Evropské unie publikovaných v Úředním věstníku EU od 1. května 2004, tj. od vstupu ČR do EU, do 26. března 2024:

rok                 směrnice                   nařízení                   rozhodnutí                   ostatní           celkem
2004                 37                               1359                           492                                102                  1990
2005                 91                               2164                           949                                265                  3469
2006               144                               1997                           984                                375                   3500
2007                  76                              1548                           889                                267                   2780
2008                 117                              1342                           978                                380                  2817
2009                 169                             1291                           882                                421                   2763
2010                   95                             1260                           869                               283                  2507
2011                    98                             1386                           947                                307                  2738
2012                   54                              1305                           982                               288                  2629
2013                   79                              1467                            918                               279                   2743
2014                  127                              1439                           1119                               212                  2897
2015                    63                             1391                           1026                              267                  2747
2016                    60                            1264                             978                              321                  2623
2017                    45                             1256                           1090                              272                  2663
2018                    58                              967                              961                              291                  2277
2019                    87                              962                             1125                             307                  2481
2020                   46                             1055                            1028                             359                 2488
2021                    35                             1131                             1023                             338                 2527
2022                    51                             1187                             1277                              282                 2797
2023                    38                            1257                             1530                             291                  3116
2024                    10                              271                               568                               64                    913
celkem            1580                          27299                           20615                           5971                55465


Zdroj


Q.S.

Nakrm Molocha aneb  pohádka o Otesánkovi z Bruselu...

Vytvořte kazajku předpisů a zákonů a pak nimi můžete dusit ovládnuté kolonie a obyvatelstvo seč síly stačí.

A kasírovat za neplnění zhovadilostí tučné pokuty, aby bylo na aparát, který vymýšlí další a další a další....