Totální cenzura internetu je ve skutečnosti jen prvním krokem. Je to otázka "být či nebýt"...

13.03.2024


Q.S.

KlaTv je v současnosti nejkvalitnějším informačním zdrojem, jelikož se zabývá příčinami, nikoli následky.

Skládá mozaiku a nikoli kaleidoskopicky roztříštěné výseče...