Uběhl rok a z konspirace se zase stala realita, moderátoři na Slovensku už kolabují s respirátory v přímých přenosech.

22.03.2021

Slovenský moderátor zkolaboval v živém televizním přenosu v důsledku hypoxie a přiotrávení vlastním oxidem uhličitým rozpuštěným v krevním oběhu, zhodnotil lékař podle obrazových záběrů stav slovenského moderátora! Výrobci respirátorů do návodů k používání připisují varování, že výrobek se nesmí používat v prostředí, kde objem kyslíku klesne z hodnoty 21% o půldruhého procenta! Moderátor pořad předčasně ukončil a musel si sundat z úst nakonec i roušku, protože i ta mu už činila potíže! Otrava vlastním CO2 jako z učebnice, moderátor byl podle lékaře v ohrožení života!

Slovenská televize TA3 v neděli odvysílala v živém přenosu naprosto dramatickou událost. 

Během nedělního politického diskusního pořadu "V Politike" před polednem došlo k děsivé události, kterou naživo viděli diváci v přímém přenosu. 

Moderátor Noro Dolinský totiž během politického panelu slovenských politiků přestal reagovat a začal vykazovat známky dezorientace, ztratil kontakt s realitou a nepřítomně stál na místě se svěšenou hlavou a nereagoval na podněty a dotazy. 

Přítomní hosté ve studiu mu nabídli sklenici vody a posadili ho na židličku.

Vysílání bylo na několik minut přerušeno a poté znovu pokračovalo. Noro Dolinský měl na ústech místo černého respirátoru už jenom klasickou chirurgickou roušku, což je jasné znamení, že příčinou kolapsu bylo právě těžké dýchaní přes respirátor. 

Jenže, ani výměna za roušku nakonec nepomohla, Noro Dolinský se pořád cítil špatně, takže nakonec sundal z úst i roušku a omluvil se divákům, že pořad musí předčasně zcela ukončit kvůli své indispozici. 

Televize TA3 nijak věc neupřesnila, co bylo příčinou moderátora kolapsu, ale to ani nemusela, bylo to zcela evidentní.

Záhadné varování nejen na čínských respirátorech, že se nesmí používat v prostorech s nižším obsahem kyslíku než 19,5% v objemu vzduchu

Naše redakce již před rokem v březnu 2020 publikovala několik článků [1], které varovaly před rouškami a respirátory, které způsobují hypoxii a v některých případech může dojít ke kolapsu člověka a k indukci vlastní otravy z přidechovaného CO2 z roušky či z respirátoru. 

Pokud lidé nosí respirátory tzv. "na lempla", tedy s volnými mezerami a gumičky si schválně povolí, tak většinou se nic nestane a člověk mezerami přidechuje z pod okrajů respirátoru vzduch a do plic se dostane nefiltrovaný vzduch s dostatkem kyslíku. 

Pokud ale je někdo poctivec (nebo blbec, záleží na úhlu pohledu) a respirátor nosí dokonale utěsněný, potom si zadělává na pořádný malér.

Norbert Dolinský s čínským respirátorem

Respirátory totiž mají velice striktní rámec omezení pro použití a výrobci důrazně upozorňují, že respirátory se nesmí používat v prostorách, kde koncentrace kyslíku ve vzduchu klesne pod 19,5% z obvykle normálních 21% objemu O2 ve vzduchu. 

Jak je možné, že pouhý pokles o 1,5% procenta způsobí, že se nesmí respirátory používat? 

Zeptali jsme se našeho kolegy, lékaře, aby nám situaci objasnil a vysvětlil. 

Nechce se nám věřit, že by 1,5% hrálo nějakou roli. 

Budete překvapeni, jak nebezpečnou věcí je respirátor používaný v nevhodném atmosférickém prostředí. 

Naší redakci se podařilo identifikovat značku respirátoru Nora Dolinského. 

Mělo by se jednat o čínský respirátor YWSH SH-ZK12 v černém provedení, který je k dispozici např. zde.

Opravdu se respirátory nesmí používat v nadmořské výšce nad 500 metrů? Ne, je to jinak, nejde o kyslík, ale o objem kyslíkem nezředěného CO2 v plicích

U hladiny moře ve výšce 0 m nadmořské výšky je objem O2 v atmosféře 20,9% a můžeme údaj zaokrouhlit na rovných 21% pro naše potřeby. 

Ve výšce 500 metrů nad mořem je však už koncentrace O2 v atmosféře jen 19,6% a ve výšce 1000 metrů nad mořem je to jen 18,4% objemu O2. 

V nadmořské výšce 1500 metrů je to už jenom 17,3% objemu O2 v atmosféře. 

Pokud tedy někdo má na sobě roušku ve městě, jehož nadmořská výška je okolo 100 až 300 metrů nad mořem, tak se bavíme o objemu kyslíku někde okolo rovných 20% v atmosféře [2].

Proč výrobci respirátorů tedy píší [3], že objem kyslíku v atmosféře při nošení výrobku nesmí klesnout pod 19,5% objemu ve vzduchu? 

Odpověď je jednoduchá, protože respirátor není nebezpečný tím, že by přes něj neprocházel kyslík, že by se člověk dusil, ale problém je v tom, že respirátor zadržuje CO2 vydechnuté z plic mnohem účinněji než látková rouška. 

Lékař nám popsal, že těsný respirátor způsobuje navracení vydechnutého CO2 pod maskou utěsněného respirátoru zpátky do plic. 

A aby člověk neomdlel, aby nedošlo k hypoxii a acidifikaci krve v krevním oběhu, musí každý nádech přes respirátor obsahovat co nejbohatší směs vzduchu na kyslík, aby se přidechované CO2 pod respirátorem rozředilo kyslíkem.

Vzduch musí umět s každým nádechem člověka přes respirátor ředit CO2 dostatečným množstvím kyslíku, jinak je zaděláno na malér

Aby toto ředění fungovalo a člověk nezkolaboval, musí být objem kyslíku ve vzduchu nadechovaného přes respirátor minimálně 19,5% O2 v objemu vzduchu. 

Pokud je ale člověk v místnosti anebo ve studiu, kde se nevětralo, vzduch je vydýchaný a objem O2 je pod limitou 19,5% O2 v objemu vzduchu, potom se podle lékaře začne odehrávat následující a nebezpečný proces, který člověka ohrožuje na životě. 

S každým nádechem přes respirátor člověk přidechuje více CO2 bez dostatečného podílu O2, který by CO2 ředil a do plicních sklípků a následně do krevního oběhu se dostává CO2, které se v krvi začíná rozpouštět a začne se roztáčet spirála životu nebezpečné hypoxie.

Čínský certifikát

Čím více CO2 se v krvi rozpustí, tím více vzrůstá acidóza krve a krevní buňky hemoglobinu ztrácejí schopnost na sebe vázat kyslík. 

Čím kyselejší krev kvůli CO2 v krvi, tím méně molekul O2 se dokáže navázat na červené krvinky, které tak orgány a hlavně na nedostatek kyslíku citlivý mozek nedokáží dostatečně zásobovat. 

Při nadechování CO2 se spouští uzavřený kruh, kdy s každým přídechem CO2 s chudým obsahem O2 se zvyšuje acidóza krve a tím více se snižuje její schopnost vázat na sebe a dopravovat kyslík k orgánům. 

Vzniká hypoxie, kdy mozek začne vypínat motorické a následně i kognitivní centrum v malém mozku a v mozkovém kmeni.

Noro Dolinský vykazoval zjevné známky hypoxie, nikdo z přítomných to zjevně ani netušil

Hypoxie způsobuje nápadné zastavení a zmražení pohybů člověka, který se zpomalí, přestane se hýbat. 

To je impulz mozku, který omezí v důsledku hypoxie motorické funkce, aby se člověk nehýbal a otrava CO2 se nerozšiřovala s každým dalším nádechem bohatým na CO2 a chudým na O2. 

Tělo se tím snaží zpomalit otravu krevního řečiště oxidem uhličitým a snížit tak acidózu. 

Ihned po omezení motorických funkcí dochází k omezení kognitivních funkcí, tedy schopností vnímání a vyhodnocování souvislostí a podnětů na bázi optických a verbálních komunikací.

Nejrozšířenější řada čínských respirátorů čínského standardu KN-95

Člověk v tomto stavu je jakoby "mimo" a nechápe, co se děje, nereaguje na podněty, tělo není schopno nejen pohybu, ale i procesů rozhodování. 

Mozek se tak snaží člověka paralyzovat, aby se přestal hýbat, čímž se zpomalí krevní oběh a činnost srdce, a tím pádem i otrava z CO2. 

Hypoxie vyžaduje léčbu čistým kyslíkem, který pacient nadechuje přes masku, cílem přísunu bohatého kyslíku je přesvědčit mozek, aby ukončil lockdown a nouzový režim organismu, aby obnovil činnost motorických a kognitivních funkcí. 

To, co udělali ve slovenské TA3, resp. neudělali, to bylo opravdu velmi nebezpečné pro moderátora.

Moderátor měl správně dostat kyslíkovou bombu na léčbu hypoxie, místo toho mu po pár minutách dali chirurgickou roušku a poslali zpátky do studia. To byl neskutečný hazard

Podle lékaře měl být Noro Dolinský ihned převezený do nemocnice na kyslík v důsledku prodělané hypoxické epizody, která byla dokonce prodloužena tím, že moderátor po kolapsu vzal znovu na ústa přikrývku, tentokrát roušku, jenže v důsledku hypoxie a přiotrávení krve CO2 tím došlo znovu k obnovení hypoxie a mozek začal znovu vypínat motorické a kognitivní funkce moderátora. 

Ten to pochopil a rychle zareagoval, okamžitě ukončil pořad a sundal si roušku. 

Nástup hypoxie totiž lze detekovat a připravit se na něj, trvá přibližně 30 až 60 sekund, kdy člověk začne pociťovat točení hlavy, destabilizaci, nastoupí někdy i pocit depersonifikace, tedy pocit odcizení z vlastního těla a pokud člověk již někdy hypoxii prodělal, tak ví a zná její varovné příznaky, že právě nastupuje.

Varování u respirátorů

A pozor, lékař ještě důrazně varuje před další okolnosti. 

Pokud se hypoxie neléčí klinicky kyslíkem z bomby, ale pouze jenom klidovým stavem, potom je nezbytné zajistit dobré větrání pro pacienta a klidový režim 24 hodin, aby se veškerá acidóza z krve dostala pryč. 

Osoba, která v důsledku hypoxie zkolabovala, nesmí používat žádná zakrytí úst, protože mozek může opětovný pokles kyslíku v mozku vyhodnotit jako trvalý stav a spustí ischemii a tudíž omezení dopravy kyslíku k méně důležitým orgánům, což je nebezpečný stav.

Mozek totiž v případě opakovaných výpadků dodávek kyslíku do mozku spustí ischemii a vydá generální příkaz, že všechen kyslík v krvi patří jen do mozku, takže ostatní orgány jsou odpojeny, resp. silně ochuzeny o dodávky kyslíku. 

Mozek se tím brání výpadkům v dodávkách O2, takže si začne přesměrovávat kyslík od ostatních orgánů. 

A to všechno jenom kvůli tomu, že jste si přivodili opakovaně respirátorem hypoxii.

Hypoxie může vyeskalovat až k postižení orgánů jako jsou ledviny nebo slezina

Jakmile člověk prodělá hypoxii, měl by se vyvarovat jakékoliv další epizody, protože mozek další hypoxii může vyhodnotit ischemickým opatřením na méně důležitých orgánech. 

Velmi dobře je toto popsáno u vrcholových horolezců, kteří z důvodu hypoxie přišli o ledviny, o část jater, případně o slezinu, protože mozek v důsledku hypoxie vyvolal ischemickou reakci a odpojil kyslík z méně důležitých orgánů ve prospěch mozku. 

Výrobci uvádí na krabičky respirátorů tato varování o objemu kyslíku v atmosféře kvůli tomu, že vědí, jaká je funkce respirátorů, které způsobují přidechování CO2 zpátky do plic člověka, takže zvenčí nadechovaný vzduch musí být zaručen a objem O2 musí být vyšší v atmosféře než 19,5% pro záruku, že se člověk nepřiotráví a nezačne u něho vznikat hypoxie.

Noro Dolinský se sundanou rouškou oznamuje ukončení pořadu kvůli indispozici

Když totiž klesne objem O2 pod 19,5% v atmosféře, objem CO2 pod respirátorem už se nedokáže dostatečně ředit kyslíkem a člověk si začne v krvi rozvíjet acidózu vedoucí k hypoxii. 

Varovali jsme na Aeronetu před rouškami a respirátory už před rokem [4], a teď se podívejte, že už kolabují i moderátoři ve studiu. 

Stačí vydýchaný vzduch ve studiu, těsně nasazený respirátor a na neštěstí je zaděláno. 

A jen si vzpomeňte, jak ostře proti nám probíhali cemperizační výpady, že šíříme hoaxy, že roušky a respirátory neškodí, že se s nimi dýchá bez problémů. 

Uběhl rok a z konspirace se zase stala realita, moderátoři na Slovensku už kolabují s respirátory v přímých přenosech.


Zdroj