Vojenská operace covid

26.02.2024

Když Světová zdravotnická organizace (WHO) 30. ledna 2020 vyhlásila "globální zdravotní nouzovou situaci mezinárodního významu", Ministerstvo obrany Spojených států amerických již bylo připraveno převzít kontrolu nad celým medicínským a soudním systémem v USA i zahraničí.

Vládní představitelé a úředníci veřejného zdravotnictví se ve svých opatřeních jednotně stali militantními – zavírali a kontrolovali pohyb obyvatelstva, omezovali shromažďování se osob, vzdělávání, bohoslužby, svobodné podnikání atp.

Americké ministerstvo obrany v součinnosti se světovými vládami pověřily farmaceutické společnosti,

aby prováděly destruktivní lékařské experimenty na globální populaci

Ještě předtím, než bylo možné identifikovat a izolovat původce údajné globální pandemie, ministerstvo obrany již pověřilo farmaceutické společnosti Moderna, Pfizer a Johnson&Johnson, aby hromadně vyráběly genovou sekvenci pro nový lékařský experiment, který se měl podvodně uskutečnit pod záminkou "očkování".

Pomocí manipulace, uplácení, podmaňování, nátlaku a síly tento "očkovací" program militantně maximalizoval poslušnost populace podřídit se tomuto experimentu. 

Tehdejší prezident USA (Trump) se k programu připojil a dokonce se chlubil, že je jeho architektem.

Lockdowny, příkazy zůstat doma, pozastavení rodičovských práv, masová distribuce podvodných PCR a antigenových testů, nezákonná opatření a různé operace na praní špinavých peněz byly použity k vynucení masové poslušnosti s medicínským experimentem, jehož deklarovaný cíl byl "návratu k normálu".

Ve skutečnosti byl medicínský experiment od samého začátku vojenskou operací a jeho různé aspekty byly v roce 2019 koordinovány členy Světového ekonomického fóra (WEF) na akci Event 201.

Tento předem plánovaný "očkovací" program byl navržen tak, aby přeprogramoval syntézu proteinů v lidských buňkách a zavedl do lidského těla laboratorně vyvinuté hrotové proteiny (s katastrofálními následky).

Farmaceutické společnosti byly jen pěšáky ve větším schématu kontroly populace. 

Jejich takzvaným vakcínám bylo uděleno povolení k nouzovému použití bez řádného testování na zvířatech, přičemž již během jejich zavádění v letech 2020-2021 způsobily množství různých zdravotních poškození.

Neúčinnost uvedeného programu se naplno projevila o rok později, kdy byl dvoudávkový protokol pro "úplné očkování" zrušen a nahrazen několika "posilovacími dávkami".

Americké ministerstvo obrany převzalo kontrolu nad australskými institucemi na realizaci globálního medicínského experimentu

Ministerstvo obrany USA v rámci operace masového očkování převzalo kontrolu i nad zdravotnickými institucemi jiných zemí.

Například, byla zabavena celá australská veřejná zdravotnická infrastruktura a občané byli nuceni žít v tvrdém lékařském apartheidu s karanténními tábory 

Skupina australských vědců, lékařů a medicínských akademiků momentálně veřejně hovoří o tom,

jak byly převzaty australské instituce. 

Skupina vedená Phillipem Altmanem tvrdí, že ministerstvo obrany USA "sehrálo dominantní roli v reakci na virus SARS-CoV-2 a následném vývoji, výrobě a distribuci vakcín proti Covidu-19".

Ministerstvo obrany vyrobilo tyto biologické zbraně pro masovou distribuci jako "vakcíny" a nejen řídilo jejich distribuci, ale také vlastnilo lahvičky a navrhovalo falešné klinické zkoušky.

Přestože se společnost Pfizer podílela na masovém zdravotnickém pochybení, tato nadnárodní korporace tvrdí, že je pod ochranou ministerstva obrany USA, protože byla jen jednou ze společností, které ministerstvo obrany najalo za fyzickou produkci vakcín.

Pfizer na svou obranu u soudu tvrdí, že firma je imunní vůči obviněním z kriminálního chování, protože ministerstvo obrany o všem vědělo. 

Všichni najatí výrobci vakcín neměli kapacity pro vlastní vývoj a výrobu injekcí, a proto byli závislí na koordinaci ministerstvem obrany.

Ministerstvo obrany USA vytvořilo dojem, že během zavádění "vakcín" proti Covidu-19 se dodržovaly běžné regulační procesy. 

Program však obešel základní regulační rámce, jen aby vnutil své nebezpečné produkty globální populaci.

Ministerstvo obrany spolu s ostatními vládami světa také rozvrátili právní stát a zajistili, že jejich činy budou chráněny před odpovědností 

Farmaceutickým firmám vyrábějícím "vakcíny" byl ve smlouvách s vládami po celém světě poskytnut ochranný štít

Tím, že ministerstvo obrany USA a regulační orgány postavily svou činnost nad zákon, oklamaly veřejnost o "bezpečných a účinných" vakcínách.

Vládní úředníci opakovaně ubezpečovali občany, že existuje přiměřený dohled na zajištění bezpečnosti a účinnosti "vakcín" navzdory tomu, že klinické testování probíhalo na obyvatelstvu za pochodu v reálném čase, bez vědeckých standardů nebo integrity.

Altman a jeho spolupracovníci tvrdí, že zapojení americké armády do tohoto globálního medicínského experimentu byla tajná operace a světová populace zcela nerozumí plánování a nedostatku dohledu, k němuž došlo během zavádění militantní experimentální vakcíny, která měla obrovské medicínské chyby.

"Americké ministerstvo obrany jasně vnímalo hrozbu pro národní bezpečnost a všechna rozhodnutí od tohoto bodu až po současnost podléhala jejich plnému velení a kontrole," píší autoři. 

"Výsledkem této tajné vojenské akce v oblasti veřejného zdraví bylo mnoho nepříznivých zdravotních následků."

Závěr

Utajování skutečného původu viru SARS-CoV-2 vládními představiteli a institucemi jako NIH, FBI, Ministerstvo obrany, CIA, korporátní média a cenzoři ze Silicon Valley souvisí s utajením tohoto plánovaného globálního vojenského experimentu na obyvatelích celé Zeměkoule.

Otázka nyní zní:

Které nadnárodní organizace infiltrovaly a tlačily na vlády, aby uskutečnili tento globální lékařský experiment? 

Proč byla dokonce armáda USA obrácena proti vlastnímu personálu, který byl přinucen do "očkování", v důsledku čehož z americké armády odešli nejodvážnější a nejzdravější vojáci?


Zdroj