Výměna obyvatel je plánovaná, řízená a perfektně koordinovaná

01.03.2024

Kolik důkazů je ještě potřeba, aby bylo i těm největším tupcům jasné, že výměna obyvatel je plánovaná, řízená a perfektně koordinovaná – a to dokonce i v rámci různých kontinentů.

To se nyní podařilo potvrdit investigativcům, kteří již dříve zjistili, že mnoho cizinců je do USA přepravováno letecky – teprve pak jsou přepraveni do azylových center na území USA.

Tedy zatímco za dobu vlády Bidena již překročilo hranice asi 10 milionů ilegálů, tak tisíce dalších zpracovávají ještě mimo území USA na trasách, kudy vetřelci – stále častěji z muslimských zemí – proudí.

A vrchol všeho je, že během pohovorů se zájemci o přestěhování "za lepším" se jen část posílá do USA. 

Někteří se totiž posílají letecky do Kanady a další do Španělska, odkud se samozřejmě mohou vydat kamkoli jinam v rámci Evropy.

Demokraté nyní skrývají krizi na jižní hranici tím, že se setkávají s ilegály na půli cesty a letecky je dopravují do Spojených států, ale i dalších zemí.

Korespondent Real Americas Voice Ben Bergquam je na čtvrté eskapádě přes Dariénskou Gap, kde objevil 15akrová zařízení, která Spojené státy používají ke zpracování a pašování ilegálů do Spojených států a dalších zemí ještě předtím, než se dostanou na hranici.

Dariénská propast je známá jako nejnebezpečnější trasa pro nelegální přistěhovalectví do Spojených států mezi Kolumbií a Panamou.

"Počty na hranicích klesají, ale počty těch, které přicházejí do naší země, rostou," hlásí Bergquam ze Střední Ameriky.

Oscar Blue Ramirez dodal: 

"Až se dostanou do všech vstupních přístavů ze Střední Ameriky a Jižní Ameriky, budou nyní kategorizováni jako uprchlíci a azylanti," a řekl, že teorie velkého nahrazení "už není teorií."

Přístup ilegálních imigrantů do USA s plnými právy je zefektivňován prostřednictvím těchto zpracovatelských středisek zvaných Safe Mobility Offices. Podle agentury Associated Press jsou pak do USA přepravovány letadly.

Associated Press hlásí: 

"S iniciativou bezpečné mobility přicházejí jako uprchlíci, kteří již splnili požadavky a bude jim legálně umožněno žít a pracovat v USA. 

Tento proces trvá jen několik měsíců, zatímco tradičnější prověřování uprchlíků je několikaleté úsilí."

Tato zpracovatelská centra, provozovaná americkým ministerstvem zahraničí, ministerstvem vnitřní bezpečnosti a globalistickými organizacemi, se nacházejí po celé Střední Americe v Guatemale, Kostarice, Kolumbii a Ekvádoru.

V rámci dalekosáhlého plánu na řešení rozsáhlé migrace po západní polokouli Bidenova administrativa na jaře 2023 oznámila, že v Latinské Americe zřizuje nová regionální zpracovatelská centra, kde budou mít potenciální přistěhovalci, dočasní pracovníci a uprchlíci přístup k bezplatnému prověřování potenciálních legálních cest do Spojených států i mimo ně.

Do června 2023 zahájila první regionální zpracovatelská centra – přejmenovaná na Safe Mobility Offices (SMO) – svou počáteční fázi ve třech zemích: Guatemale, Kostarice a Kolumbii. 

Ekvádor se později připojil se svou vlastní iterací v říjnu téhož roku.

Ministerstvo zahraničí již na začátku uvedlo, že má v úmyslu otevřít v regionu přibližně 100 zařízení, a to s podporou personálu Ministerstva vnitřní bezpečnosti (DHS), Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) a Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR).

"Jsou to místa, kde cítíme humanitární i bezpečnostní imperativ, setkat se s lidmi tam, kde jsou, odříznout pašeráky a poskytnout jim bezpečný a spořádaný způsob, jak se dostat do Spojených států, pokud mají nárok na pomoc," řekl tajemník DHS Alejandro Mayorkas o SMO.

V prvních měsících iniciativy zůstává mnoho nejasného o provozní realitě úřadů. 

Ale přinejmenším na papíře se zdá, že slouží dvojímu účelu:

1) jako místa pro identifikaci a doporučení uprchlíků ze západní polokoule pro potenciální přesídlení do USA

2) jako místa, která se snaží odradit nelegální migraci na americko-mexickou hranici sdílením důvěryhodných informací o americkém imigračním systému

Zaměstnanci středisek také prověřují žadatele o přemístění do jiných bezpečných zemí, jako je Kanada a Španělsko.

Přinejmenším některé úřady však daly jasně najevo, že víza do USA nevydávají přímo. 

To znamená, že článek The Associated Press z ledna 2024 uvedl, že prostřednictvím nového programu "dorazilo do USA 3 000 uprchlíků a 9 000 jich bylo schváleno" – což je pouze slibný začátek.

Během počáteční fáze SMO začlenily úřady v každé zúčastněné zemi odlišné parametry, kritéria způsobilosti a postupy pro žadatele. SMO jsou implementovány v Guatemale, Kostarice, Kolumbii a Ekvádoru.

Tolik ve zkratce k akci, která je již v docela rozsáhlém článku poměrně podrobně popsána ve vztahu k tomu, jak je dále invaze organizována pro cesty do USA.

Pro nás je podstatné, že jde o jakousi "třídírnu" všech, kteří mají zájem se usadit v takzvaně "bezpečných" zemích. 

V tomto případě se jedná zejména o ty, kteří míří do USA, ale podle informací OSN si tam lze zažádat i o legální pobyt v Kanadě či například Španělsku (potažmo zřejmě kdekoli v Evropě).

Jistě se nejedná jen o Jihoameričany, neboť přes tyto země proudí i džihádisté ze zemí Středního a Blízkého východu či Afriky (jak uvidíte i ve videu níže). 

V případě jihoamerických žadatelů o azyl jde ovšem velmi často o členy zločineckých gangů, proti nimž byl nyní vyhlášen boj nejen v Salvadoru, ale i v některých dalších zemích oblasti.

Mnoho zločinců z těchto gangů tak prchá tam, kde mají jistotu, že budou – podobně jako násilní džihádisté – opečováváni. 

Lze předpokládat, že v případě Evropy bude skutečně jejich hlavní cílovou zemí Španělsko, kde nemusí řešit žádnou jazykovou bariéru.

Doplní tak již brzy – nejen ve Španělsku – hordy džihádistů také členové jihoamerických zločineckých gangů?

Na závěr přináším rozhovor s Američany, kteří opakovaně vysílají reportáže z invazních tras.

Ve videu níže vypráví korespondenti z Real Americas Voice Ben Bergquam a Oscar Blue Ramirez o tom, jak to v praxi vypadá s řízenou invazí do USA a zároveň ukazují, jak to vypadá v místech, kudy vetřelci do USA přicházejí.

Lze předpokládat, že podobný systém funguje i v Africe ve vztahu k Evropě. 

I tam podle všeho fungují podobná zařízení.

BERGQUAM: 

Joe Biden a demokraté předstírají, že čísla na naší jižní hranici klesají. 

Jsme tady v džungli. 

Čísla jsou masivní každý den, je to nonstop.

Když jsme sem začali jezdit, viděli jste jednu nebo dvě skupiny denně. 

Teď už je to jen průběžné. 

Ale právě jsme se dozvěděli, že mi zavolal Todd Bensman z Centra pro imigrační studia.

Právě jsme se dozvěděli, že tato zařízení, která jsme objevili zde v džungli o rozloze 15 akrů; říkají jim centra mobility a to, co v těchto zařízeních dělají, je zřejmě konáno prostřednictvím ministerstva zahraničí, ministra Blinkena.

A přemýšlej o tom, Oscare, celou tu dobu jsme od ministra Blinkena nic neslyšeli, až asi před měsícem začal oznamovat tato uvítací centra v Americe. 

A tak začali v Americe budovat tato uvítací centra. 

Zároveň budují tato takzvaná centra mobility ve Střední Americe. 

Z toho, co Todd shromáždil, jsou tato centra mobility jednoduše způsobem, jak vytvořit uprchlíky.

Takže všichni tito ilegálové, kteří přicházejí, jsou to všichni ekonomičtí migranti, všichni utíkají ze svých zemí za lepším životem, což naprosto chápu, ale v Americe tím nesplňují podmínky pro azyl. 

Ale pokud se jim je podaří chytit na jejich cestě, ve skutečnosti využívají IOM OSN, aby o azyl požádali v těchto zařízeních, aby jim udělili status uprchlíka.

Takže pak s nimi mohou letět přímo do naší země a nikdo to neuvidí. 

Takže čísla na hranicích klesají, ale čísla, která jdou do naší země, stoupají. 

To je vlastizrada. 

Je to vlastizrada.

A tak nejen, že neřeší problém hranic, ale dívají se vám do tváře, vysmívají se americkému lidu a říkají, jak musíte být hloupí, když vůbec věříte tomu, co říkáme, jen pro volební rok. 

To je to, co se děje.

Joe Biden kandiduje na prezidenta, tito demokraté s otevřenými hranicemi nechtějí řešit problémy. 

Chtějí toho víc. 

Chtějí jich víc, všech těch Palestinců, chtějí víc BLM a ANTIFA. 

Chtějí toho víc! 

To je šílené, člověče.

RAMIREZ: 

Je to mezera… 

Až se dostanou ze Střední Ameriky a Jižní Ameriky do všech vstupních přístavů, budou nyní kategorizováni jako uprchlíci a azylanti. 

Takže v tomto konkrétním případě jsou registrováni. 

Je to v každém přístavu, v každé hranici, budou to uprchlíci.

Tento přímý přístup bude do Spojených států amerických. 

Takže prostě vytvořili obrovskou mezeru v zákoně. 

To je důvod, proč se Američané ve Spojených státech probouzejí a zjišťují, že většina lidí, kteří přicházejí, nejsou legitimní žadatelé o azyl, ale ekonomičtí migranti.

Takže tihle chlápci už vytvořili štít a ochranu, víte, strategii, aby vytvořili mezeru v zákoně, aby obešli váš systém a váš zákon, aby porušili váš imigrační zákon a v podstatě to obešli přímo tím, že vytvoří uprchlíky v epicentru, aby se dostali z Dariénu. 

Toto centrum by mělo být zavřené, ale oni to kvůli tomu zavřít nechtějí. 

Obchod pokračuje.

Je to obchod s humanitárním otroctvím; vyzbrojit migraci, aby zničila hranice, zničila suverénní národy, a aby v tom pokračovala, protože teorie nahrazení, Bene, a já to nechci říkat, už to není teorie pro všechny levičácké pokrokáře, kteří mě a jeho kategorizují jako zastánce nadřazenosti bílé rasy, konspirační teoretiky, obchodníky se strachem, vytváření hysterie.

Není to nic z toho. 

Je to realita. 

Co děláte? 

Už nemůžete oklamat americký lid a pokoušíte se to udělat znovu.

Tolik rozhovor, který by mohl být úplně stejně aplikován na Evropu. 

I zde je obyvatelstvo houfně nahrazováno, aniž by si to většina uvědomovala…


Zdroj