Vytváření seznamů dezinformačních webů a dezinformátorů z právního hlediska nemůže být legální.

13.03.2024

Kdepak státní správa a její bezpečnostní složky vzaly ten seznam? Copak se nedozvíme, kdo a jak rozhoduje o tom, kdo bude na seznam nebezpečných dezinformátorů zapsán? Jak přiléhavě poznamenal majitel poškozeného webu – náš právní řád pojem "dezinformace" nezná. 

Státní správa musí vždy postupovat pouze v mezích pravomocí vymezených nebo ukládaných zákonem. 

Tak se ptám, když zákon nic takového nezná, na základě čeho stát jednal? 

Prostým selským rozumem docházím k závěru, že pořízení takových seznamů nemůže být legálním aktem. 

Státu to žádný zákon neukládá, a přesto je očividně pořizován. 

Dokonce na základě něho došlo ke škodám. 

U vlády se to může omlouvat politickou deklarací, že ten a ten je nepřítel, protože vláda je z podstaty věci politická záležitost. 

Ale tajné služby? 

Pokud takové informace pořizovaly tajně, například v rámci operativní činnosti, tak jejich prozrazení asi není zcela v pořádku. 

U tajné služby se dá předpokládat, že se pohybuje v šedé zóně, ale pokud z ní vystupuje, měla by dbát na to, aby její tvrzení bylo něčím podloženo. 

Také nelze zanedbat fakt, že na konflikt se silovými složkami většina občanů nemá odvahu a bojí se následků neuposlechnutí, byť nelegálního pokynu. 

Psaní dopisů, "buďte tak laskaví a zastavte tenhle web", bych hodnotil jako nátlak. 

Navíc použití takového silového nástroje, jakým je tajná služba proti bezúhonným občanům majícím jiný názor, není v demokratickém státě normální. 

Chápu, že nemáme demokracii, leč liberální demokracii, ale mně se opravdu nechce žít ve státě, kde se lidé bojí pípnout nahlas.

Je potěšující, že aktivní poskoci dostali po prstech a dostalo se jim názorného ponaučení, že není nutné iniciativně plnit vše, co po nich stát chce. 

Držím palce dalším provozovatelům vypnutých webů a přeju, ať se jim podaří dotáhnout soudy do konce. 

 Připomenu v této souvislosti opět výrok Martina Luthera Kinga

"Den, kdy vidíme pravdu a přestáváme mluvit, je den, kdy začneme umírat."


Zdroj