Zveřejnění údajů o očkování v Izraeli ukazuje děsivý obraz

09.03.2021

Níže uvedené analýzy článku propagujícího očkování proti COVID-19 umožňují odhalit veškerá data z očkovací kampaně v její plné hrůze. Dne 11. února 2021 Ynet (nejznámější web izraelského zpravodajství) publikoval zmatečný a matoucí článek s názvem "Údaje o účinnosti očkování v Izraeli a jeho bezprostřední dopady na mládež." Naše reverzní analýzy uvedených údajů vysvětlují, proč se během této masivní očkovací kampaně zahájené v polovině prosince 2020 během lock-downu počet nových potvrzených případů COVID-19 nesnížil stejně jako během předchozího lock-downu, a co je důležitější, proč počet vážných a kritických případů a případů úmrtí během tohoto období, které pokrývá minimálně jeden celý měsíc, naopak vzrostl.

Od poloviny prosince do poloviny února (tedy během dvou měsíců) došlo celkem ke 2.337 úmrtím ze všech 5.351 oficiálních uvedených úmrtí v Izraeli, v důsledku COVID-19.

Naše analýzy ukazují řádově vyšší nárůst úmrtnosti během 5týdenní očkovací kampaně u očkovaných ve srovnání s neočkovanými

Jeví se, že se u asymptomatických případů před očkováním a u osob infikovaných krátce po první dávce objevují vážnější příznaky než u neočkovaných.

Článek Ynet je prezentován tendenčním způsobem a využívá údaje poskytnuté ministerstvem zdravotnictví chybnou metodologií. 

Není jasné, zda se jednalo o úmysl prokázat účinnost vakcíny, nebo zda k tomu došlo omylem, protože poskytnuté údaje byly zkreslené. 

Upozorňujeme, že v Izraeli jsou všechny vakcíny od společnosti Pfizer.

Ze zmíněného článku zde přinášíme velmi důležitý příklad ve vztahu k tabulce poskytnuté ministerstvem zdravotnictví Izraele. 

Z textu vyplývá, že "546 z zemřelých nebylo vůbec očkováno nebo dostalo pouze první očkovací dávku v periodě do dvou týdnů před úmrtím", což je v rozporu s prezentovanou tabulkou. 

To je zjevně neopodstatněné, protože všechny údaje uvedené v tabulce a uvedené níže reprezentují výhradně pacienty diagnostikované na COVID-19, kteří dostali alespoň první očkovací dávku. 

To je zřejmé při bližším zkoumání tabulky. 

Celkovým součtem je 43.781 pacientů s COVID-19, kteří dostali první nebo i druhou dávku vakcíny. 

Z celkového počtu 660 úmrtí dostalo 546 pouze první dávku.

Údaje v tabulce namísto účinnosti vakcíny naznačují její zjevně nepříznivé účinky.

Za tímto účelem musíme nejprve pochopit, že uvedená tabulka popisuje stav pacientů s COVID-19, kteří dostali první nebo druhou dávku vakcíny k daným datům, jak bylo uvedeno v článku "... jak vyplývá z údajů, které u 856 pacientů nad 60 let ve vážném stavu hospitalizovaných k tomuto okamžiku... ".

Předpokládáme, že článek publikovaný 11. února odráží situaci v izraelských nemocnicích v předchozí den, tedy 10. února 2021, nebo stejný den, tedy nejpozději 11. února 2021.

Dne 10. února byl podle údajů kontrolního panelu ministerstva zdravotnictví počet závažných aktivních případů 1056, viz foto níže.

To zcela překvapivě ukazuje, že ty nejzávažnější hospitalizované případy ze dní kolem 10. února byly ve skutečnosti pacienti očkovaní první dávkou, nebo pacienti, kteří byli do dvou týdnů po druhé dávce. 

Viz tabulka očkovaných pacientů s 1031 závažnými a 220 kritickými případy v době, kdy byla tabulka sestavená. 

To odpovídá hebrejskému článku z 1. února 2021 "Může se jevit, že vakcína od společnosti Pfizer je dnes hlavní příčinou vysoké úmrtnosti v Izraeli a ve světě?"

Není to však to poslední překvapení, které obdržíme při zkoumání údajů ministerstva zdravotnictví.

Můžeme dále odečíst počet lidí po první dávkce vakcíny do 19. ledna 2021 od 10. února 2021. Během těchto 21 dní dostalo první dávku celkem 1.331.881 izraelských občanů. Tabulka ukazuje, že 568 z nich zemřelo, tedy 0,042 % a že 39.047 tedy 2,9% z nich se stalo COVID-19 pozitivními.

U druhé dávky se zaměřujeme na údaje specifické pro dva týdny po 2. očkování podle tabulky.

Od 26. ledna do 10. února 2021 dostalo 909.102 izraelských občanů druhou dávku vakcíny. Z nich podle tabulky zemřelo 92, což je 0,01 %.

Tedy, během 5 týdnů po první dávce zemřelo nejméně 0,05 % příjemců první dávky. Tato míra úmrtnosti se týká hlavně relativně mladé populace, jejíž očkování bylo započato 19. ledna, tedy v období, kdy bylo nejvíce očkovaných mladších 65ti let.

Abychom mohli odhadnout míru úmrtnosti osob nad 65 let, které byly většinou očkovány před tímto datem, používáme údaje hlášené americkým institutem VAERS, 

Tam jsme zjistili, viz článek v angličtině, že poměr úmrtí osob nad 65 let k těm mladším 65 let je přibližně 4,42 (155/35). 

Míra úmrtnosti osob nad 65 let mezi první a druhou očkovací dávkou by tedy měla být do 19. ledna 0,042 (úmrtnost osob mladších 65 let) vynásobena 4,42, což má za výsledek 0,186 %, což je téměř 0,2 % všech hlášených případů Ministerstvem zdravotnictví Izraele dne 21. ledna 2021.

Tato hodnota 0,2% úmrtí byla později záhadně upravena ministerstvem zdravotnictví a byla bez jakéhokoli vysvětlení změněna na 0,005, viz hebrejský článek

Výše uvedené úvahy ukazují, že údaje o úmrtnosti poskytnuté jako první byly správné, aktualizované údaje o úmrtnosti mohly být uvedeny tak, aby ukazovaly mnohem nižší míru úmrtnosti u starších osob.

Prezentace zde ale nekončí.

Počet úmrtí COVID-19 u očkovaných od zahájení očkovací kampaně pravděpodobně vysvětluje zvýšenou úmrtnost na COVID-19 pozorovanou od prosince 2020.

Za tímto účelem vypočítáme součin počtu očkovaných osob starších 65 let o 0,2 a počtu očkovaných osob mladších 65 let o 0,04. 

To ukazuje, že většina úmrtí v rámci COVID-19 v tomto období je u očkovaných osob, jak ukazuje tabulka poskytnutá ministerstvem zdravotnictví na začátku února.

Během očkovací kampaně během období od poloviny prosince do poloviny února došlo k 2.337 tedy 43,7% úmrtí, z celkového počtu 5.351 úmrtí na COVID-19, hlášených v Izraeli.

Mezi těmito fatalitami bylo od 19. ledna v Izraeli hlášeno 1.271 úmrtí na COVID-19

Tabulka poskytnutá ministerstvem zdravotnictví dne 10. února uvádí 660 úmrtí na COVID-19 mezi očkovanými, tedy 51,9% úmrtí očkovaných za toto období. 

Během tohoto období bylo očkováno pouze 1,3 milionu Izraelců z 8 milionů (zhruba jeden z osmi, tedy 12,5 %).

V souladu s uvedeným to znamená, že očkování podporuje úmrtí, protože 51,9% úmrtí během tohoto období je se týká oněch 12,5 % očkovaných v tomto období

Navíc závažných a kritických případů během tohoto období je více než hlášených vedlejších účinků očkování, takže s největší pravděpodobností je výsledek mnohem horší, než jaký vyplývá z dostupných údajů.

Tato hrůza pokračuje ještě dále. 

Úmrtí očkovaných je třeba přičíst k četným AVC (Arytmogenní kardiomyopatie srdeční komory) a srdečním příhodám hlášeným těsně po očkování, které nejsou zahrnuty mezi úmrtí COVID-19, což vychází přibližně na dvojnásobek úmrtí očkovaných, jejichž počty zůstávají neznámé a které se pokusíme zjistit v nadcházejících dnech.

V tomto bodě konstatujeme, že očkování způsobilo více úmrtí, než by způsobil samotný koronavirus během stejného období.

Z očkovaných nad 65 let zemřelo 0,2% během 3.týdenního období mezi dávkami, tedy asi 200 z 100 000 očkovaných. 

To je třeba přirovnat k 4,91 mrtvým na 100 000 zemřelých na COVID-19 bez očkování, viz níže. 

To by nemělo být zaměňováno s 0,279 na 100 000 úmrtími na COVID-19 hlášenými u těch, kteří dokončili proces očkování, tj. 2 týdny po druhé dávce, viz tabulka níže v článku Ynet.

Tento děsivý obraz se vztahuje i na osoby mladší 65 let, mezi nimiž během 5 týdnů během celého procesu očkování zemřelo 0,05 %, což znamená 50 na 100 000. 

To je nutno porovnat s 0,19 na 100 000 zemřelých na COVID-19, kteří nebyli očkováni v této věkové skupině, jak je uvedeno v tabulce výše. 

Míra úmrtnosti této věkové skupiny se tedy během tohoto 5.týdenního období očkování zvýšila o 260 ve srovnání s běžnou úmrtností na COVID-19 této kohorty.

Jednoduchý způsob, jak osvětlit tyto body, je uvést měsíční úmrtnost na COVID-19 od začátku pandemie do poloviny prosince, což je 3.014 úmrtí, tedy 3014/9 = 334,9 úmrtí za měsíc. 

Měsíční úmrtnost od poloviny prosince je 2337/2 = 1168,5 úmrtí za měsíc, tedy 3,5krát vyšší.

Dospěli jsme takto k závěru, že vakcíny Pfizer pro starší lidi zabily během 5.týdenního očkovacího období cca 40krát více osob, než by zabila samotná nemoc, a asi 260krát více osob v mladší věkové třídě.

Zdůrazňujeme, že je to pácháno z důvodu zavedení očkovacího "zeleného pasu" platného maximálně 6 měsíců a politické podpory prodeje společnosti Pfizer.

Tyto odhadované počty úmrtí na vakcínu jsou pravděpodobně mnohem nižší než skutečné počty, protože představují pouze ty, které jsou definovány jako úmrtí na COVID-19 za toto krátké období, a nezahrnují AVC a srdeční (a další) příhody, vyplývající ze zánětlivých reakcí uvedených v desítkách zpráv zdokumentovaných na webu NAKIM, které samy o sobě představují pouze špičku ledovce, viz ZDE (orig. znění).

To nezohledňuje dlouhodobé komplikace popsané v trestním oznámení podaném v prosinci 2020 ve Francii, které bylo přeloženo do angličtiny, viz ZDE (orig znění).

Při pohledu zpět to vysvětluje, proč se závažné případy COVID-19 zvýšily, poté co byla zahájena očkovací kampaň, a proč začaly případy klesat, když bylo očkování zahájeno (v menším rozsahu) u mladých, a nadále klesá, když národní očkovací kampaň pozbyla na síle.

Doufáme, že tento masakr nezahrnuje osoby mladší 13 let, protože tyto mají zvýšenou míru nežádoucích účinků na vakcíny, včetně úmrtí, jak dokazují multi-denceniální údaje ze zpráv VAERS v USA.

Shrneme, že pandemii lze předvídat i na příští týdny. 

Snížení očkování a věku očkovaných způsobe pokles závažných případů, nikoliv díky ochraně vakcínou, ale proto, že po utlumení očkovací kampaně na vakcínu a její nežádoucí účinky zemře méně lidí.

Bude to nicméně jen dočasné, protože za několik měsíců očekáváme, že budeme čelit střednědobým a dlouhodobým nepříznivým účinkům očkování, jako je ADE (Antibody-dependent Enhancement) a virové mutace rezistentní na očkování použité vakcíny. 

K tomu by však mělo dojít až po nadcházejících volbách a voliči (kteří přežili) nebudou mít další příležitost vyjádřit své zklamání nad jejich výsledky.

Děkuji Dr. Hervému Seligmannovi za jeho obrovskou podporu při analýze dat.

Haim Yativ

Zdroje:

Orig. článek:

https://www.nakim.org/israel-forums/viewtopic.php?t=270812&s=The_uncovering_of_the_vaccination_data_in_Israel__reveals_a_frightening_picture

Odkazy:

https://www.nakim.org/israel-forums/viewtopic.php?t=270812

https://www.francesoir.fr/videos-debriefings/vaccination-en-israel-des -chiffres-de-mortalite-qui-interpellent-video


Zdroj