Apokalypsa se blíží

13.11.2019

Apokalypsa se blíží pro jednu samostatnou kategorii - finančníky. Světová ekonomika alespoň dvojnásobně prudce splaskne. Ale na reálném sektoru, na materiální výrobě, se tyto nesnáze příliš neprojeví. Nafouknuté finanční bubliny jednoduše splasknou. A to je dobro pro všechny normální lidi. Protože Soros a další jemu podobní přestanou diktovat světu svou vůli.
S šéfredaktorkou Pravdy.Ru Innou Novikovou o tom hovořil ekonom, historik, ředitel Ústavu pro studium národních krizí Nikolaj Sorokin.
Nikolaji, je jaksi obtížné přijmout informaci, že se má do popředí dostat pracující člověk. Nejsem, vcelku, proti. Tím spíš, že jsme byli vychováváni, učili jsme se, že nejdůležitější je dělník, který vyrábí hřebíky, šrouby, vruty a všechno ostatní materiální, a že hodnota inteligence, která neprodukuje něco tak podstatného, není velká. Otázkou byli také například klenotníci. Ukázalo se, že klenotníci mohou vydělávat více, než dělníci.
Trochu.
Jednoduše nyní úroveň výroby přece vyrostla natolik, že i dělníci na tak vysoce technologickém zařízení už také musí být velmi vzdělaní. A méně kvalifikovaná pracovní síla již není příliš žádaná. Jak můžeme vrátit výrobce, dát ho do popředí? A je to potřebné?
V rámci kapitalismu je to téměř nemožné. Ale současný globální ekonomický, natožpak finanční systém praská ve švech. Proto se už brzy bude měnit. Ale ne tak dramaticky. Nebudeme nyní podrobně diskutovat o možnosti přechodu k jiným sociálním formacím.
V rámci kapitalismu můžete pouze udělat pořádek, pokusit se udělat pořádek tak, aby finančníci konečně našli své skutečné místo v současném stavu věcí i v ekonomice, i obecně v současném světě, aby nešli tam, kam nejsou zváni, a skoncovali se svou dominancí z hlediska formování ideologie dnešního kapitalismu.
Ale dnes to jsou finančníci jako Soros, kteří tvoří dnešní ideologii nejen kapitalismu samotného, hospodářské sféry, ale obecně celé západní společnosti. A vůbec všechny tyto momenty, související s globální politickou korektností, také nejsou prostě jen tak. Nevzniklo to jen tak, nevzniklo to samo o sobě ve společnosti.
Lidem se neustále ukazuje, dokazuje, že vaše takzvané Overtonovo okno se již změnilo na okénko - je velmi zúžené. Takže můžeme jen sem a to je vše. A to globálně změnilo vůbec představu o liberalismu, o svobodě, o lidských právech. Jednoduše se nad tím zavírají oči a nemluví se o tom. Opět proto, že finančníci všechno kontrolují.
Je nejvyšší čas ukázat finančníkům jejich místo na tomto světě. Jejich místo na tomto světě je pět procent, a to pod kontrolou státních struktur. Toto je normální státní monopolní kapitalismus, to je ta normální účast finančního kapitálu na ekonomickém životě současného světa.
A to, co nyní dělá americký prezident Donald Trump, dělá nakonec právě to. Co je demokratická strana, která proti němu na život a na smrt bojuje? V kongresu tam dochází málem ke rvačkám. Americký kongres se již začíná částečně podobat ukrajinské Nejvyšší radě. Proč se to všechno děje? Toto je skutečná válka mezi finančníky ...
A výrobci?
A Trumpem, za nímž jsou právě skuteční výrobci, za nímž je reálný sektor a především obranný průmysl USA. A v žádném případě nemůže tento boj skončit vítězstvím finančníků jednoduše proto, že finančníci již nemají závažné argumenty.
Všechny jejich argumenty jsou vlastnictvím globálních médií a vnucováním jejich údajných hodnot, protože ve skutečnosti nemají žádné hodnoty a všechny tyto zdánlivé hodnoty jednoduše vymyslela, aby manipulovala se společností. Realisticky však finančníci kapitalistické ekonomice nemohou nabídnout žádný konstruktivní program.
S čím bude spojena úplná a definitivní porážka finančníků?
Bude to spojeno s ostrým kvantitativním poklesem samotné ekonomiky. Ekonomika se až dva - dva a půlkrát sníží.
To jsou ale obrovská čísla. I pětiprocentní pokles je již citelný. Ale dva - dva a půlkrát - to už je přímo kataklyzma.
Podívejte se. Pokud v ekonomice země, v HDP země zabírá 55-60 procent finanční sektor, bankovní kapitál, pak jsou to absolutně nafouklá, nic neříkající čísla. Cožpak hovoří o rozvoji, nebo o pokroku, nebo o technologických průlomech? Říkají pouze, že sem jsou vehnány uměle vytištěné peníze.
Ve skutečnosti nejsou vytištěny jen tak. Tyto peníze jsou vzaty na úvěr od budoucích generací a tyto peníze jsou vzaty na úvěr od ostatního lidstva, které není součástí této metropole. Proto, pokud se ekonomika zníží o 50 procent na úkor finančníků, celkově vzato to bude pouze plus. To bude snížení možností finančníků, ale nikoli reálný pokles produkce reálného sektoru.
Jedinou věcí je, že to, samozřejmě, ovlivní reálné příjmy obyvatelstva. I tak jsou poměrně nízké. I tak již od roku 1969 pouze klesají. Mám na mysli příjmy zlaté miliardy, právě západních dělníků, západních zaměstnanců a pracovníků střední třídy. A nyní se životní úroveň sníží ještě více, klesne ještě více.
Je to však o poplatek za osvobození se od finančníků. V opačném případě, pokud budeme tuto bublinu uměle podporovat, pak v následujících 20 letech skutečně dojde k takovému propadu, že již bude srovnatelný s tou apokalypsou, o níž mluvil bývalý šéf Banky Velké Británie baron Mervyn King na sympoziu MMF.


Zdroj