Během éry premiérky Jacindy Ardernové bylo na Novém Zélandu uděleno více než 11 000 výjimek z povinného očkování – tajně.

23.01.2024

Tato skutečnost nyní vyšla najevo díky "Zákonu o oficiálních informacích". Výjimky se týkaly především vyšších státních úředníků. Přičemž i ti, kteří byli poškozeni prvním očkováním, nebyli zproštěni povinnosti nechat se očkovat podruhé.

Tisíce zaměstnanců a úředníků, včetně zaměstnanců novozélandského ministerstva zdravotnictví (MZ), získaly na Novém Zélandu v době koronaviru výjimku z očkování proti covidu-19. 

Informace vyšly najevo díky Zákonu o oficiálních informacích (Official Information Act, OIA). 

OIA z roku 1982 je zákon o svobodě informací, který upravuje přístup veřejnosti k informacím vládních úřadů na Novém Zélandu.

Výjimka z očkování pro privilegované osoby

Udělení výjimky z očkování tisícům zaměstnanců ministerstva zdravotnictví bylo v rozporu s veřejným postojem novozélandské vlády a jejích protagonistů, jako byl Chris Hipkins, který byl v letech 2020–2022 ministrem zdravotnictví a ministrem pro reakci na covid-19 (Minister for covid-19 Response). 

V listopadu 2021 Hipkins prohlásil, že je nepřijatelné, aby lidé požadovali výjimky z očkování. 

"Pokud se někdo pokusí vyvíjet nátlak (na výjimku z povinného očkování), bude se tím v případě potřeby zabývat policie."

Mezitím již probíhal vládní "tajný program", protože výjimky z očkování pro 11 005 státních zaměstnanců byly moudře utajeny, zatímco pro lidi v jiných profesích nebyly téměř žádné výjimky. 

Dokonce i lidem, kteří měli vážné zdravotní problémy v souvislosti s prvním očkováním proti covidu, tehdejší generální ředitel zdravotnictví dr. Ashley Bloomfield výjimky běžně odmítal.

Právo na odpověď na "Zeptejte se vlády" na Novém Zélandu

V žádosti o informace s číslem HNZ00023978, která se nyní stala veřejnou, se uvádí:

"Podle tehdejší legislativy v roce 2021 existovaly operativní výjimky pro ty, kteří se nenechali očkovat proti covidu-19. 

Na vašich webových stránkách je popsán postup pro podání žádosti o výjimku pro podnik podle bodu 12a. 

Kolik žádostí bylo přijato? 

Kolika z nich ministerstvo vyhovělo?"

Odpověď ministerstva byla vzhledem k novozélandskému zákonu o svobodném přístupu k informacím následující:

"Od 13. listopadu 2021 do 26. září 2022 bylo přijato celkem 478 žádostí o výjimku SSD. 

Vyhověno bylo 103 žádostem, které se týkaly přibližně 11 005 zaměstnanců." 

A dále: 

"Upozorňujeme, že není možné uvést přesný počet zaměstnanců, kterých se SSD týkaly. 

Je to proto, že organizace mohla podat žádost za více než jednoho zaměstnance."

Dohoda o mlčenlivosti jako součást dohody o privilegiích

Podle "Hatchardovy zprávy" byla kritéria pro to, kdo mohl získat výjimku z očkování, založena na individuálním významu příslušných osob nebo skupin osob pro systém zdravotní péče.

Vysoce postavené osobnosti a "nepostradatelné osoby" na klíčových pozicích tak měly slibnou šanci, že budou nadále pracovat neočkované. 

Obyčejné zdravotní sestry naproti tomu nemohly získat výjimku a v případě odmítnutí mRNA vakcíny přišly o práci. 

Ti, kteří byli ušetřeni, podléhali dohodě o mlčenlivosti ohledně povolení výjimky. 

Cenzura, případně spolupráce s médii, podporovaly mlčení, tvrdí "Hatchardova zpráva".

Sebeodhalení novozélandského covidového režimu

Novozélandské zdravotnictví zaměstnává více než 80 000 lidí. 

Jestliže 11 000 z nich bylo osvobozeno od povinného očkování, znamená to, že výjimky se týkaly až 14 % zaměstnanců zdravotnických služeb.

Dříve novozélandský mainstreamový tisk informoval pouze o 81 výjimkách z očkování na ministerstvu zdravotnictví. 

Tento nový údaj, 11 005, pravděpodobně trvale otřese důvěrou. 

Nejen proto, že se vláda snažila tuto skutečnost utajit, ale také proto, že by mělo být jasné, že mnoho pacientů, kteří byli vpuštěni do nemocnice pouze v případě, že byli očkováni, muselo být ošetřeno neočkovaným personálem.

Očkování je pro vládu příliš nebezpečné?

Je zřejmé, že 120 členů novozélandské vlády se také zdrželo očkování

Nový Zéland byl známý svým přísným covidovým režimem. 

Ten po tvrdých lockdownech a zákazech vstupu za premiérky Jacindy Ardernové selhal se svou strategií nulového covidu a snahou pod nátlakem očkovat 90 procent populace.

Nařízení těchto výjimek ukazuje, že muselo být známo, že tzv. vakcíny jsou všechno, jen ne neškodné.


Zdroj


Q.S.


"V nejlepším zájmu ochrany obyvatel..."