CERN se rozhodl spustit hadronový urychlovač přesně 8. dubna, na zatmění Slunce...

05.04.2024


Q.S.

Jestli tomu věřím?

Nevěřím slepě  a priori ničemu, ale vše zvažuji a dávám do souvislostí.

Stručně a jasně: Automaticky nevěřím předem ničemu a také se ničemu předem neuzavírám.

Jedině tak si člověk předem neuzavírá obzor vnímání a nenastavuje tunelové vidění.

"Buďte jako děti..."
"Věda je proto dobrá k sledování, k lepšímu pochopení, rozdělení a spořádání všeho toho, co přijímá jako hotové od tvůrčí síly, která všemu předchází. Věda musí však neomylně selhati tam, kde sama chce se vnutit k vůdcovství nebo kritice, pokud se bude jako dosud tak pevně poutati na rozum, tedy na mozkovou schopnost chápání.
Z toho důvodu zůstává učenost i lidstvo, které se podle ní řídí, stále lpěti na jednotlivostech a detailech. Při tom však každý člověk chová v sobě jako dar celý ten veliký, nepochopitelný celek. Má úplnou schopnost dosíci nejvyššího a nejušlechtilejšího bez pracného učení! " /ARS/


Šiva je jedním z velmi důležitých hinduistických bohů. Je mu přidělena například úloha ničitele vesmíru (který předtím Brahmá tvořil a Višnu udržoval). Na západě díky tomu vznikla představa, že Šiva je jakési hrůzostrašné apokalyptické božstvo. Z pohledu hinduismu toto ale samozřejmě úplně neplatí. Stejně jako smrt není chápána jako definitivní konec, tak zničení vesmíru se děje proto, aby mohl být znovu stvořen.
/wiki/

Přesnější je na Šivu pohlížet jako na sílu přeměny. Jelikož pohyb je neoddělitelnou veličinou Vesmíru. 

Pohyb je život, ztrnulost je smrt.

Ve vesmíru se nepřetržitě vše přeměňuje a přetváří. Rozkládá a formuje.