Čísla

03.04.2024

Vláda Petra Fialy je u moci 2 roky a 3 měsíce. Je to jeho vláda a je za ní odpovědný.

Ke konci roku 2023 mu dle CVVM důvěřuje pouze 17 procent lidí, z toho pouze dvě procenta vládě "rozhodně důvěřují"

Součet respondentů, kteří ji nedůvěřují, je potom 81 procent

Tak to je skoro na Darwinovu cenu politické smrti.

Co se týká oblíbenosti samotného premiéra, standardně drží poslední, místy se vyškrábe na předposlední příčku. 

Darwinovu cenu tak může obdržet i samostatně.

Inflace jeho první rok vládnutí 2022 téměř rekordní, evropsky i česky. 

Krásných 15,1%

Inflace v roce 2023 byla 10,7%, a byla tak třetí nejvyšší od vzniku samostatné České republiky. 

Takže ty řečičky o tom, jak zkrotili inflaci, se touto optikou jeví jaksi malinko jinak, že.

Čisté peněžní příjmy českých domácností sice vzrostly v roce 2022 meziročně o 7,7 %, reálně však poklesly o 6,5 %

Právě díky té inflaci. 

Za celý rok 2023 se reálně mzda snížila o 2,9 %, neboť inflace dosáhla 10,7 % a nominální růst mezd byl 7,5 %. 

Takže opět nic k jásání hoši.

Podíl osob, které se ocitly pod hranicí ohrožení příjmovou chudobou v roce 2023 se usídlil na hodnotě 9,8 %.

Ukazatel míry materiální a sociální deprivace se vyšplhal na hodnotu 6,3 %

Tento indikátor udává podíl osob, jejichž domácnosti si nemohou z finančních důvodů dovolit pět a více ze třinácti sledovaných položek

Nejčastěji si domácnosti nemohly dovolit pořídit nový nábytek za opotřebovaný nebo zaplatit neočekávaný výdaj ve výši 14 100 Kč. 

Nově významně vzrostl počet osob, které si finančně nemohly dovolit konzumaci masa, ryb či drůbeže obden a dostatečně vytápět byt

Bezva, ne?

Taky se zruší školkovné, sleva na studenty, daň z příjmů právnických osob se zvyšuje z 19 % na 21 %.

Daň z nemovitých věcí se od roku 2024 zvyšuje na 1,8násobek. 

Navíc je zaveden tzv. inflační koeficient, což znamená, že od roku 2025 se bude tato daň automaticky navyšovat o inflaci za předchozí období

Jinak řečeno, čím větší inflaci tito diletanti zase způsobí, tím víc budeme platit za to, co už jsme stokrát zdanili. 

Za své nemovitosti. 

Za to jediné, co nám ještě mnohdy zbývá…

Inu tak to je vážení, a takhle si tu žijeme. 

A bude hůř. 

A víte proč? 

Protože ať se k moci dostane kdokoliv, tohle už nikdo nikdy nezruší

Jen zůstane větší bakšiš na státní vyžírky a přísavky.


Zdroj


Q.S.

Lidé už před mnoha lety nepochopili o čem tento systém, který zločinci s takovou vervou a mediálním jásáním budovali, vlastně je...

Stále byl manévrovací prostor, stále byly nějaké cesty a hlavně stále byly živeny iluze, protože lágr ještě nebyl dobudován.

Teď už je zbývá zaklapnout bránu...

Nějakou snahu tomu zabránit u lidí nevidím.

Chápejme to tak, že odpovědnost je individuální...

Každý se bude muset jednou odpovědět na otázku: Co jsem dělal, když...