Co nás opice mohou naučit o zdraví našeho srdce

05.04.2024

Jestliže gorily a šimpanzi se narodili, aby lezli a šplhali, lidé se narodili, aby chodili a běhali. Žádný šimpanz ani gorila netrénují na podzimní maraton – podle nové rozsáhlé studie o zdraví a evoluci srdečních svalů je to možná odraz toho, jak srdce lidoopů a lidí vypadají a fungují.

Studie, která zahrnovala skenování srdcí nezkrotných primátů a nejrůznějších mužů, naznačuje, že srdce se výmluvným způsobem přizpůsobují potřebám svých majitelů. 

Zjištění rovněž naznačují, že nedostatečný pohyb může znamenat, že naše srdce začnou vypadat o něco méně lidsky, což může mít dopad na naše dlouhodobé zdraví.

Srdce pod lupou: Co nám řekla příroda

Srdce savců jsou obecně poměrně tvárná. 

Mění se v závislosti na nárocích, které jsou na ně kladeny. 

Nedávná studie ukázala, že srdce elitních plavců a běžců se od sebe mírně liší tvarem a funkcí a podstatně se liší od srdcí těch, kteří nesportují. 

Až dosud však vědci nezkoumali, zda a jak se tato změna srdce, známá jako jeho plasticita, mohla projevit během naší evoluce jako druhu a co by tento proces mohl znamenat pro naše dnešní zdraví srdce.

Vědci z Harvardovy univerzity a dalších institucí se proto v rámci studie, která byla v září 2019 publikována v časopise PNAS, rozhodli poprvé porovnat vzhled a vnitřní fungování lidských srdcí a srdcí našich nejbližších příbuzných primátů, šimpanzů a goril.

Toto srovnání by mělo odrážet, jak se naše životy v průběhu tisíciletí lišily, říká Daniel Lieberman, evoluční biolog z Harvardu a jeden z hlavních spoluautorů studie, spolu s harvardským kardiologem Dr. Aaronem Baggishem a fyziologem cvičení Robertem Shavem z okanaganského kampusu Univerzity Britské Kolumbie.

Od goril k maratoncům: Jak nám evoluce srdce prozradila tajemství zdraví

Šimpanzi a gorily, ať už ve volné přírodě nebo v zoologických zahradách, podle Dr. Liebermana zřídkakdy běhají nebo dokonce chodí pěšky, s výjimkou kilometru či dvou při hledání potravy. 

Rychle však šplhají po stromech a zápasí při rvačkách. 

Jsou to siloví a výkonnostní atleti.

My lidé jsme naproti tomu stavěni na vytrvalost a častou, mírnou fyzickou aktivitu, říká, přičemž fosilní záznamy ukazují postupné změny na našich kostrách, které byly pravděpodobně způsobeny chůzí a příležitostným běháním na dlouhé vzdálenosti při lovu a sběru.

Srdce však "nezkameněla", říká Dr. Lieberman, takže nejlepší způsob, jak se dozvědět o jejich evoluci, by nebyly vykopávky, ale srovnávací hodnocení našich orgánů s orgány našich dávných příbuzných. 

Za tímto účelem se Dr. Shave a jeho kolegové v průběhu několika let vydali do afrických přírodních rezervací, kde během každoročních veterinárních prohlídek zvířat skenovali srdce desítek šimpanzů a kontrolovali jejich krevní tlak. 

Navštívili také zoologické zahrady, aby provedli snímkování srdce několika goril (krevní tlak však neměřili).

Mezitím Dr. Baggish a další vědci skenovali srdce a měřili krevní tlak mladým mužům, běžcům na dlouhé tratě a fotbalistům na Harvardu, drobným farmářům v Mexiku, kteří se živili zemědělstvím, a 40 sedavým, ale zdravým mladým mužům v Bostonu. 

(Do této studie byli zahrnuti pouze muži, ačkoli vědci by v budoucnu rádi studovali i ženy a samice primátů).

Sedavý život: Tichý nepřítel našeho srdce

Poté vědci začali provádět srovnání, která se ukázala jako velmi závažná. 

Ukázalo se, že srdce šimpanzů a goril jsou dobře přizpůsobena krátkým, prudkým nárazům aktivity, mají zaoblený tvar a silné stěny uvnitř komor, které dokážou odolávat náhlým, krátkým výkyvům krevního proudu a reagovat na ně, ale u šimpanzů vedou k relativně vysokému základnímu krevnímu tlaku ve srovnání s lidmi (i když primáti na rozdíl od nás zřejmě nemají srdeční problémy způsobené takovou hypertenzí).

Lidská srdce byla na druhou stranu protáhlejší a pružnější, s tenčími stěnami komor, které se mohly kroutit a přečerpávat větší objemy krve při nižších tlacích než srdce primátů, což bylo nezbytné při trvalých aerobních aktivitách, jako je chůze nebo běh.

Snad nejzajímavější však byly rozdíly v rámci různých skupin lidí. 

Vysokoškolští běžci a drobní farmáři z Mexika, bez ohledu na věk, měli srdce připravená na vytrvalostní běh, s nejtenčími a nejpružnějšími stěnami komor a nejnižšími krevními tlaky ze všech skupin lidí.

Samostatný silový trénink není vhodný pro lidské srdce

Farmáři stát Chiapas – Mexiko

Naproti tomu srdce fotbalistů, jejichž pravidelné cvičení spočívalo převážně v silovém tréninku, a srdce sedavých mladých Bostonců, jejichž pravidelné cvičení spočívalo v tom, že nedělali nic, vykazovala relativně silnější stěny komor a větší tuhost srdce. 

U jejich srdcí se vyvinul jemně "šimpanzí fenotyp", jak říkají vědci. 

Toto mírné opičení se po srdcích fotbalistů a sedavých mladých mužů bylo spojeno s každodenním krevním tlakem, který byl sice stále v normě, ale vyšší než u běžců a farmářů. 

Dr. Lieberman říká, že tato zjištění jako celek naznačují, že když se lidský život před dlouhou dobou oddělil od života ostatních lidoopů, oddělilo se i naše srdce, přičemž to naše se vyvinulo tak, aby nám umožňovalo být ve stálém, pravidelném, aerobním pohybu.

Stejné údaje však také naznačují, že když se nám nedostává takového častého kardiovaskulárního cvičení, naše srdce se začne rychle "přetvářet", říká Dr. Baggish, způsobem, který by mohl souviset s pozdějšími srdečními problémy. 

Podotýká, že sedavě žijící Bostoňané v této studii, ačkoli byli ještě mladí, měli srdce, které již tvrdlo a krevní tlak se zvyšoval. 

"Učíme se", že srdeční choroby souvisejí se stárnutím, říká. 

"Ale možná to začíná tady," když neposloucháme své srdce a nejdeme ve stopách svých předků a nevyrážíme, kdykoli můžeme, na procházku.


Zdroj