Fakticky lidé nerozhodují o ničem.

22.01.2024

Je současná demokracie nejlepší forma vládnutí? Nebo potřebujeme vymyslet nový splečenský systém, kdy si národy budou zase vládnout sami? K tomu pár postřehů od nezávislých myslitelů.

Volby jsou divadlo předhozené masám, aby měly pocit, že o něčem rozhodují. 

Je to jen takový řízený přetlakový ventil k uvolňování napětí ve společnosti. 

Fakticky lidé nerozhodují o ničem.

"Chcete-li vládnout státu, musíte ovládat i opozici, která proti způsobu vlády nutně vznikne v každé zemi. Tuto opozici můžete ovládat zpravodajsky tak, že jste informován o osobách a veškerém dění v ní (penetrating = průnik dovnitř a postupné ovládnutí), nebo tak, že si opozici vytvoříte sám. Tak jste zabezpečen proti prozrazení cílů, které sledujete. To je případ všech současných států, ČR nevyjímaje. K tomu účelu je nejlépe vhodný způsob tzv. demokracie, postupně zaváděný zednáři po francouzské revoluci (název je mylný, protože to byla revoluce zednářů a Židovstva). Pravidelné střídání vlád ve čtyřletých intervalech volbami, je nejvhodnější způsob skrývání déledobých cílů, korigováním postupů, metod a prostředků, reagováním na veřejnost, úpravou chování obyvatelstva prostřednictvím zákonů, atd."
(Miroslav Dolejší, soukromá korespondence, 1999)

Zednáři často rádi opakují jedno ze svých hesel: 

"Zednářství bez demokracie neexistuje. Bez zednářství není demokracie". 

Anekdota, kterou vypráví Wysocki, a události a skandály, které jsem popsal ve své knize "Polské zednářství 1999", například ve Velké Británii a Itálii, svědčí o tom, že ve skutečnosti je to tak, že "není demokracie, když je zednářství"

Protože když se zednáři objevují na klíčových postech ve státě, ekonomice a médiích, neexistuje už svobodný trh (zednář dává peníze jen zednáři), spravedlnost (zednářský soudce nevynese rozsudek odsuzující zednáře), parlamentní demokracie (zednáři z různých stran se scházejí mimo parlament a o všem rozhodují), svoboda slova (svobodní zednáři "povolují" v masmédiích vše, co je napadne, a blokují vše, co se jim nelíbí), neexistuje ochrana zájmů daného státu (svobodní zednáři přítomní v jeho struktuře vystupují společně se svobodnými zednáři, kteří jsou ve strukturách jiných států) atd., atd.


Zdroj