Kde se vlastně vzala ta idea likvidace starých lidí a dehumanizace lidí na úrověň otroků a bio-robotů?

20.03.2024

Snaha o likvidaci "starých a nepotřebných" členů společnosti není bohužel v posledních letech ojedinělá. Globální elity toto téma s oblibou vytahují, protože mají pocit, že jim staří lidé jen ujídají zdroje z "jejich planety". 

Pozadu nezůstávají ani česká media, tam se dočteme, že staří lidé páchnou a tak je potřeba, aby je tlupa odvrhla

V přírodě je to prý podobné.

Cílem je otevřít overtonovo okno likvidace starých a neužitečných tentokrát pod záminkou "záchrany planety"

Mládež se má indoktrinovat, že staří lidé jsou pro planetu to nejhorší. 

Současně se jede i další agenda rozeštvávání mladých proti starým, staří jim prý okupují byty. 

Staří zatěžují ekonomiku důchody a nadměrnou zdravotní péčí (že si na ně platili, už nikdo neříká) atd. atd. 

Souběžně se propaguje i euthanázie.

Pak už bude jen krůček k otevřené "debatě o likvidaci starých a neužitečných". 

To už ukázali němečtí nacisté v rámci programu T4, kdy se likvidovali mentálně a fyzicky nemocní lidé. 

Je tedy pro globální elity na co navazovat.

Kde se vlastně vzala ta idea likvidace starých lidí a dehumanizace lidí na úroveň otroků a bio-robotů? 

Odkud současné globální elity čerpají tyhle perverzní a nelidské nápady? 

Existuje jisté náboženství, které přímo takto o ostatních lidech mluví. 

Prý jsou zvířata, která mají samozvaným vyvoleným sloužit. 


Zdroj


Q.S.

Mimochodem ten článek na Seznamu je opravdu odporný, podobně jako většina ostatních článků toho autora, který sám sebe označuje /nevím proč/  za liberála...

Váš otec je ďábel a vy chcete dělat, co on žádá. On byl vrah od počátku a nestál v pravdě, poněvadž v něm pravda není. Když mluví, nemůže jinak než lhát, protože je lhář a otec lži.
Jan 8, 44