Měření spotřeby CO2 bude dřív či později povinné pro každého občana EU

31.01.2024

Opakovaně upozorňuji na probíhající testy měření uhlíkové stopy v různých evropských zemích. Lze předpokládat, že měření spotřeby CO2 bude dřív či později povinné pro každého občana EU, zatím se však pouze vymýšlí, jaká by "ideální" uhlíková stopa měla být.

Cestování je jedním z budoucích tabu, což bude platit zejména v období, kdy bude vyhlášena "klimatická nouze." 

Pak může být omezení v cestování nejen letadlem, ale také po zemi. 

K tomu, aby člověk příliš necestoval, mají ostatně sloužit 15minutová města.

Jakou mají ovšem totalitáři z EU konkrétní představu o tom, jak bude sledování CO2 každého občana vypadat? 

A jak se to dotkne právě cestování?

Záchrana planety vyžaduje oběti a tyto oběti musí nést lidé. 

Toto je paradigma, které mají úředníci EU na mysli, když zvažují omezení cestování občanů EU.

Čím více občan cestuje, tím větší je znečištění spojené s cestováním z jednoho místa na druhé. 

A v tomto kontextu jsou letadla největšími znečišťovateli.

Konkrétně, přidělení roční uhlíkové kvóty pro každého evropského cestovatele bude zaznamenáno na kartě, která implicitně omezí cestování.

Zdroj poukazuje na to, že průměrná roční uhlíková stopa člověka na celém světě jsou čtyři tuny. 

V zájmu záchrany planety by však občané neměli do roku 2050 vypouštět více než dvě tuny uhlíku ročně.

To je zhruba ekvivalent dvou zpátečních letů z Londýna do New Yorku, což by znamenalo, že pokud by někdo jednu takovou cestu absolvoval, na vše ostatní (další doprava, strava, spotřeba energií, apod.) by už zbývala pouhá jedna tuna.

Po dvou cestách už nemáte právo ani dýchat.

To je samozřejmě nadsázka, protože druhou cestu vám jednoduše nepovolí. 

A stejně tak nepovolí konzumovat maso a konat cokoli dalšího, co CO2 produkuje v příliš velké míře. 

Případně si za snížení uhlíkové stopy zaplatíte "uhlíkové odpustky."

Jak vznikla myšlenka uhlíkového pasu

Myšlenkou uhlíkového pasu je přidělit každému cestujícímu roční emisní kvótu, kterou nesmí překročit. 

Cestování by pak bylo na příděl s těmito certifikáty.

Průměrná roční uhlíková stopa člověka ve Spojených státech je 16 tun, což je jedna z nejvyšších na světě.

V Británii je to 11,7 tuny, což je více než pětkrát více, než doporučuje Pařížská dohoda, aby se globální teplota udržela pod 1,5 stupněm Celsia nad předindustriální úrovní.

U nás je průměr kolem 9 tun, což je stále mnohem víc, než bude v budoucnu povoleno.

Zpráva: Do roku 2040 budou mít všichni uhlíkové pasy

Zpráva od Intrepid Travel citovaná CNN předpovídá, že uhlíkové pasy budou zavedeny do roku 2040.

V některých evropských zemích již existují zákony a omezení, které ukazují, že je třeba změnit cestovní návyky.

To přichází v době, kdy emise oxidu uhličitého z komerčních letadel celosvětově vzrostly mezi lety 2013 a 2018 o 32 procent.

Aby se výrazně snížily emise, musely by se ceny letenek zvyšovat o 1,4 procenta ročně. Ale ceny letenek ve skutečnosti klesly, řekl zdroj.

Které evropské země omezují civilní letectví?

Některé evropské země již přijaly opatření k omezení letecké dopravy ještě předtím, než byl na úrovni EU formalizován pas CO₂.

V Belgii budou od 1. dubna 2023 muset cestující na krátké vzdálenosti a cestující ve starších letadlech platit vyšší poplatky, aby je povzbudili k přechodu na jiné druhy dopravy.

O dva měsíce později se Francie rozhodla zakázat vnitrostátní lety na krátké vzdálenosti, pokud stejnou vzdálenost lze urazit vlakem za dvě a půl hodiny nebo méně.

Podobná regulace je v dohledu v Německu.

Průzkum YouGov ukázal, že 70 procent Němců by podpořilo taková opatření na ochranu klimatu, pokud by byly k dispozici alternativní dopravní prostředky, jako je vlak nebo loď.

Bude těchto 70% Němců také pro ukončení aut na fosilní paliva, ukončení konzumace masa, mléka, mléčných výrobků a vajec, uzavření v 15minutových městech a oběhovou ekonomiku?


Zdroj