Můžete se spolehnout...

01.02.2024


Q.S.

Dovolte mi malou glosu, která se videa výše netýká, ale ušetří mi prostor odpovídat vícekrát na podobné dotazy a připomínky.

- Ano, dávám sem i materiály, s nimiž třeba i z 50% nesouhlasím. Nemyslím, že můj absolutní souhlas je nutný, to bych sem nemohl vůbec dávat materiály z dílny jiných lidí. Člověk by neměl být fanatik a čekat od ostatních, že s ním budou 100% sdílet jeho náhledy. Pokud se to začne vyžadovat, dopadá to tak, jak dnes vidíme ve společnosti, na sociálních sítích, v médiích. Je to katastrofa s katastrofálními /pro společnost/ důsledky.

- Pokouším se umožnit co nejobsáhlejší mozaikové vnímání reality, tedy pochopitelně neopakuji jednotvárné myšlenkové zúžení informačního prostoru. Na druhou stranu se snažím nevnucovat nikomu nic a neprogramovat. Člověk by měl mít otevřenou a bdící mysl a vše zvažovat svými zkušenostmi, prožitky svého života. Neměl by automaticky a nekriticky přijímat jemu předkládané informace, vize a programy...

- Nepodporuji násilí v žádné formě, ale dospěl jsem k závěru, že klidné řešení současné situace již neproběhne, jelikož byly potlačeny a dále jsou potlačovány mechanismy, které klidná a mírová řešení zajišťují. Každý nechť zkusí sám za sebe zjistit, které to jsou, které doposud jakž takž zajišťovaly kulturní a klidné východisko. Je na zvážení, zda odstraňovaní těchto mechanismů není záměrné, s cílem vyvolat výbuchy občanské nespokojenosti, vnitřní válku mezi lidmi uvnitř společnosti. Rozpadlá společnost je kořistí, nikoli partnerem k jednání...

- Opakuji, že nejsem pesimistou, ale realistou. Optimistické výhledy opírající se o potlačování "špatných zpráv" považuji za krátkozraké, manipulující a neodpovídající realitě. Dokonce si troufám říci, že jsou jedním z významných faktorů, které nás dovedli až sem, do předsálí rozpadu funkčních společenských struktur a vztahů, občanské války a totalitního státu v podobě, jaká tu doposud nebyla.

Bděte a tvořte si vlastní názory a kriticky přemýšlejte, jinak skončíte jako programovatelní roboti, jimž je možno podsunout cokoli. Od "bezpečných vakcín" po plochou Zemi. Musíme si uvědomit, že fragmentizace a atomizace společnosti je nástrojem i cílem vládců. Pokud lidé slovně a fyzicky bojují mezi sebou, slábnou a podléhají naordinovaným agendám jdoucím shora. Proto také tolik klipových a zkratkovitých "informací" okolo nás, proto tak intenzívní vymývání mozků ve všech oblastech života, proto tak mohutné popírání normálnosti, proto všechna ta falešná pestrost a diverzita, o níž slýcháme na každém kroku. Proto tolik vějiček a falešných vzorů, které mají v mladých lidech vytvářet stálou honbu za tím být někdo, protože člověk, který chce být někdo, je nakonec nikdo. Přijímáním a napodobováním ztratí natrvalo vlastní osobnost. Tak se to už u mnoha, ne-li drtivé většiny lidí stalo, už nepřemýšlejí, už jen memorují, ženou se do výlevky s transparenty a vlajkami.

Součást znásilněné a podvolené masy kráčející podle taktovky vládců světa ke svému ohnivému finále.

Krásné na této době je především to, že se nyní každý ukazuje v pravém světle, se vším, co v něm je, že se každý může plně vybarvit a ukázat tím jednoznačně kam patří, kdo je, kam míří. 

Tak to mělo být a má být, tak to je. Je to součást očisty.

Mír všem, kteří po něm touží!