"Náhle"

02.04.2024


Q.S.

Nesouvisí, nevidíme, nechceme vidět, konspirace, neukazuj - posiluješ zlo.... atd...

Co je zřejmé a co z toho vyplývá?

Že je již rozhodnuto, již se vše povalí svou cestou i s celým osazenstvem vlaku.


"I oddělí jedny od druhých, jako pastýř odděluje ovce od kozlů, ovce postaví po pravici a kozly po levici."

V reálu se odděluje každý sám, každý sám se soudí...

Nic se neděje náhle, ale postupně se zrychlující spirálou, viditelný je většinou jen závěr, vyvrcholení, ale i to ve většině případů již nestačí jako důkaz, přední mozek zapracuje a zdůvodní cokoli čímkoli.

Je programovatelný, přitom většině lidí vládne.

Takže...?!

Co ještě dodat?

Snad jen to, že člověk, který selhává ve viditelných a zřejmých věcech, bude selhávat i ve všech ostatních.

Ale na špicích je pilno, hučí to a hemží se to slepými a jednookými, to jsou oblíbení vůdci dnešních časů....